22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vettebi’û ahsene mâ unzile ileykum min rabbikum min kabli en ye/tiyekumu-l’ażâbu baġteten veentum lâ teş’urûn(e)

Ve uyun Rabbinizden size indirilen en güzel kitaba, Kur'an'a, ansızın ve siz hiç anlamadan size azap gelip çatmadan önce.

Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’ani hükümlerden vicdanınıza en uygun, nefsinize ise en zor gelenine) uyun; siz hiç şuurunda değilken, azap apansız size gelip çatmadan evvel (tevbekâr olup salih ameller işleyin ki, sonra pişman olup kalırsınız).

Bu azap siz farkında olmadan, aniden başınıza gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilmiş olan en güzel kitaba uyun.

Ansızın, siz farkında olmadan, azap ile yüz yüze gelmeden önce, Rabbinizden, Kur'ân'da size indirilen emir ve hükümlerin en güzelini, en faziletlisini tercih edip uygulayın.

Siz farkında değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun." [3]

3.Yani ilahi kitapların en güzeli olan Kur`an`a uyun.

Rabbinizden, size indirilenin en güzeline uyun; siz hiç farkında değilken, azab apansız size gelip çatmadan evvel.

Haberiniz olmıyarak ansızın tepenize azab inmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (ruhsatlara değil de azimetlere) tâbi olun.”

Ve ansızın, farkına varmaksızın azap size gelmeden Rabbinizden size inen mesajların en güzeline (en azimetlisine, Kur’ana) uyun!

55,56. “Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmeden önce, Rabbinizden size indirilen en güzel kitaba uyunuz ki, hiçbir insan, “Allah'a karşı aşırı gittiğim, küçümseyenlerden biri olduğum için yazıklar olsun bana!” demesin.

Siz farkına varmadan, ansızın size azap gelmeden, size inmiş olanın en güzeline uyun

Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın gelip çatmadan önce, Rabbiniz tarafından size indirilmiş olan en güzel (öğretiye) uyun,

" Azâb hiç beklemediğiniz bir zamânda gelüb size irişmezden evvel Allâh’ın size inzâl iylediği bu ahsen âyâtına ittibâ’ idiniz."

"Size ansızın, farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze, Kuran'a uyun."

55,56. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, “Allah’ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay hâlime! Gerçekten ben alay edenlerden idim” demesin.

Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'an'a) tâbi olun.

O azap beklemediğiniz anda sizi ansızın yakalamadan önce, Rabbiniz tarafından size indirilen en güzel öğretiye uyun.

Bak 39:23

Haberiniz olmayarak ansızın başınıza azab gelmeden önce (halis müslüman olun da) Rabbinizden size indirilenin en güzelini takib ve tatbik edin.

Haberiniz olmıyarak ansızın başınıza azâb gelmeden evvel halîs müsliman olun da rabbınızdan size indirilenin en güzelini ta'kıb ve tatbık edin

Hiç beklemediğiniz bir anda, size ansızın azap gelmeden önce, Rabb'inizden size indirilen en iyi olana¹ uyun.

1- Kur\an\a.

«Rabbinizden size indirilenin en güzeline — kendiniz farkında olmayarak, ansızın (başınıza) azâb gelmezden önce — tâbi' olun».

Siz farkında bile değilken, o azabın size ansızın gelmesinden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'ân'a) tâbi' olun!

Ansızın ve haberiniz yokken, size ölüm (azap) gelmeden önce Rabbinizden size indirilmiş olanın en güzeline (kitaba) tabi olun ki.

Çalabınızdan size bildirilenlerin en güzeline, Kur’an’a uyun, hiç beklemediğiniz azap size gelip çatmadan önce."

Rabbiniz tarafından size inzâl olunan en güzel söze [⁵], farkında olmaksızın birdenbire azap gelmeden evvel, tâbi olun.

[5] Kur'an'a tâbi olun ta'ati iltizam edin, masiyetten kaçının, azimeti alın, ruhsatı bırakın.

Siz hiç farkında değilken azap ansızın size gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.

Zâlimleri bekleyen azap, hiç farkında olmadığınız bir anda aniden tepenize çökmeden önce, gelin size Rabb’iniz tarafından gönderilen bu en son ve en mükemmel mesaja uyun!

“Daha önce rabbinizden size indirilmişlerin en güzeline uyun; siz bilincinde değilken, size ansızın Azap gelmeden önce!”.

Rabb’iniz tarafından size indirilen en güzel söze uyun. Felaketler, sizden habersiz gelip çatmadan.

“Ey insanlar! Yaptığınız kötülüklerden dolayı başınıza ansızın ceza gelebilir. Bu nedenle dikkat edin! Size gerçekleri açıklayan Rabbinizin sözlerine uyun! Allah’ın yasalarına karşı çıkarak insanların yasalarına uymayın! Başınıza ceza geldikten sonra farkında değildik demeniz çare değildir!”

Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmesinden önce [*] Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’an’a) uyun! [*]

Benzer mesajlar: En‘âm 6:31, 47; A‘râf 7:187; Yûsuf 12:107; Enbiyâ 21:40; Hacc 22:55; Şu‘arâ 26:202; ‘Ankebût 29:53; Zuhruf 43:66; Muhammed 47:18.,Rab... Devamı..

Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada azap size gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline¹ uyun.

1 Yani; Kur’an-ı Kerim’e. Zîrâ Kur’an Allah’ın indirdiği diğer kitapların hükmünü ortadan kaldırmıştır, en son ve en güzel kitaptır. Ayrıca bu âyetin ... Devamı..

Bu azap, siz farkında olmadan, âniden başınıza gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilmiş olan en güzel [öğretiye] uyun,

Evet bu azap hiç farkında olmadığınız bir anda ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeli olan Kuran’a uyun. 43/66

Ve bu azap siz farkında değilken ansızın gelip çatmadan önce,[4152] Rabbiniz tarafından siz (insanlara) indirilmiş olan en mütekâmil vahye uyun

[4152] Azabı görünce yapılan “Firavun imanı”, özgür iradeye dayalı serbest bir seçimin ürünü değildir. (Krş: 40:85)

«Ve Rabbinizden sizin için indirilmiş olanın en güzeline tâbi olunuz, size, siz farkında olmadığınız halde ansızın azap gelmeden evvel.

Size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce, Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tâbi olun.

“İndirilenin en güzeli” “Kur’ân-ı Kerîm” olarak tefsir edilir. Ayrıca: 1. Nehyedilen, yasaklanan şeyler değil, emredilen şeyler. 2. Ruhsatlar değil de... Devamı..

Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada, size azab gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.

Kur'ân'ın bütün âyetleri en güzeldir. Bu âyet, Kur'ân'ın en güzeline uyun da ötekilerine uymayın, mânâsını taşımıyor. Ancak "Sizin duyduğunuz sözlerin... Devamı..

Farkına varmadığınız bir anda o azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenlerin en güzeline uyun[*].”

[*] Rabbimiz, bize pek çok nimet indirmiştir (en'am, su, bitki ve hayvanlar) . Bize indirilenlerin en güzeli Kur'an'dır.

Azap size, farkında olmadığınız bir anda ansızın gelmeden önce Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun.

Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.(17)

(17) 7:145 ve açıklamasına bakınız.

Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun!

“daħı uyuñ görklüsine anuñ kim indürildi sizdin yaña çalabuñuzdan andan ilerü kim gele size 'aźāb añsuzda siz bilmez-iken.”

Daḫı uyuñuz yaḫşısına size inen āyetlerüñ, Tañrıñuzdan size ‘aẕāb gel‐mezden burun añsuzın, siz sizmez‐iken.

Qəfil əzab özünüz də bilmədən başınızın üstünü almamışdan əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilmiş ən gözəl sözə (Qur’ana) tabe olun!

And follow the better (guidance) of that which is revealed unto you from your Lord, before the doom cometh on you suddenly when ye know not,

"And follow the Best(4326) of (the courses) revealed to you from your Lord, before the Penalty comes on you - of a sudden while ye perceive not!-

4326 Cf. 39:18, and n. 4269. Allah's Command meets the weakness of His weakest servants, and only asks that His servants should surrender their selfis... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.