22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye/tiyekumu-l’ażâbu śümme lâ tunsarûn(e)

Ve dönün Rabbinize ve teslim olun ona, size azap gelip çatmadan, sonra yardım edilmez size.

(Öyle ise) Azap size gelip çatmadan evvel, içtenlikle Rabbinize yönelip-dönün ve O’na teslim olun (ki kurtuluşa ulaşasınız). Sonra size yardım olunmaz (sahip çıkan da bulamazsınız).

Size azap gelip çatmadan, Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

“Size azap gelmeden önce, samimiyetle inanarak, itaat ederek Rabbinize dönün. O'na teslim olarak hükmüne rıza gösterin, hâlis müslüman olun. Yoksa size yardım eden de bulunmaz.”

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.

Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip-dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Onun için başınıza azab gelib çatmadan (tevbe edib) Rabbinize dönün, O'na hâlis ibadet edin; sonra kurtulamazsınız.

“Ve ey kullarım! Sahibiniz olan Allah’a yönelin. Azap size gelmeden O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

“Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O'na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.”

Size azap gelmeden önce Tanrınıza yönelin, O'na teslim olun, sonra yardım görmezsiniz

Öyleyse size (iman etmenin fayda vermeyeceği) azap gelip çatmadan önce, gönülden ve isteyerek Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun! Yoksa hiçbir şekilde yardım göremezsiniz.

"Rabbinize rücû’ idiniz ’azâb irişüb de hiç bir çâre-i halâs kalmazdan evvel âna teslîm olunuz"

"Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun; sonra yardım görmezsiniz."

Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Rabbinize yönelin ve cezaya çarpılmadan önce O'na teslim olun, zira o zaman yardım görmezsiniz

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden önce tevbe ile Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azâb gelmeden evvel tevbe ile rabbınıza dehalet edin ve ona halîs müslimanlık yapın, sonra kurtulamazsınız

Rabb'inize yönelin! Ve size azap gelmeden önce O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.

«Size azâb gelib çatmazdan evvel Rabbinize dönün, Ona teslîm olun (müslüman olun). Sonra yardım edilmezsiniz».

Öyle ise, size o azabın gelmesinden önce Rabbinize yönelin ve O'na teslîm olun; sonra yardım olunmazsınız.

Yalnızca ölüm (azap) size gelmezden önce, samimi olarak Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra size asla yardım edilmez.

Size azap gelip çatmadan çalabınıza dönün. Ona bağının. Çünkü sonra yardım göremezsiniz.

Rabbinize dönün, tövbe edin. Size azap gelmeden evvel O/na boyun eğin [⁴] sonra azaptan kurtulmak için yardım görmeyeceksiniz.

[4] İhlâs ile amel edin.

Azap size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.

Öyleyse, zulüm ve haksızlıklara bir son vererek, tüm kalbinizle Rabb’inize yönelin ve yarın mahşerde azapla yüz yüze gelmeden önce, bugünden aklınızı başınıza alın ve tam bir teslimiyetle O’na boyun eğin; aksi hâlde, dünyada da, âhirette de size hiç kimse yardım edemeyecektir! Diğer bir deyişle:

“Rabbinize yönelin, size Azap gelmeden önce O’na teslim olun!
Sonra yardım görmezsiniz”.

Rabb’inize yönelin! kendinizi ona teslim edin! Acılar sökün etmeden. Aksi halde yardım alamazsınız.

“Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün! Rabbinize teslim olun! İnkâr ederek ölürseniz size yardım edilmez.”

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun; sonra size yardım edilmez.

(Ey İnsanlar!) Onun için başınıza azap gelmeden önce (tevbe ederek) Rabbinize yönelin ve Ona teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.

Öyleyse [yalnız] Rabbinize yönelin ve [ölümün ve yeniden dirilmenin] azabı başınıza gelmeden önce O’na teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz. ⁵⁹

59 Karş. 4:18 -“ne ölüm anına kadar kötülük işleyip duran, ama o an gelip çattığında “Şimdi tevbe ediyorum!” diyenlerin tevbesi kabul edilecektir, ne ... Devamı..

Şimdi azap ölüm gelip sizi bulmadan önce Rabbinize yönelin ve O’na yürekten teslim olun aksi halde hiç kimseden yardım göremezsiniz. 2/37...39, 4/17-18

İmdi, azap gelip sizi bulmazdan önce Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun; Aksi halde yardıma nail olamazsınız.

Ve Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, size azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız.»

Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, O'na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.

Size azab gelip çatmadan Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.

Azap size gelmeden önce, Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun ki sonra hiç bir yardım göremezsiniz.

Onun için, başınıza azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve Ona teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.

Azap yakanıza yapışmadan Rabbinize dönüp O'na teslim olun! Sonra size yardım edilmez.

daħı dönüñ çalabuñuzdın yaña daħı iħlāś eyleñ aña ilerü kim gele size 'aźāb . andan yārı virinilmeyesiz.”

Daḫı tevbe eyleñüz sizüñ Tañrıñuza ve aña muṭī‘ oluñuz, size ‘aẕāb gel‐mezden öñdin. Daḫı size yardım olunmaya.

(Tövbə edib) Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl Ona təslim olun. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz!

Turn unto Him repentant, and surrender unto Him, before there come unto you the doom, when ye cannot be helped.

"Turn ye to our Lord (in repentance) and bow to His (Will), before(4325) the Penalty comes on you: after that ye shall not be helped.

4325 The exhortation in brief is: 'Repent and work righteousness, before it becomes too late'. No help will come to you when the Judgement is actually... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.