8 Ağustos 2022 - 10 Muharrem 1444 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ żukira(A)llâhu vahdehu-şmeezzet kulûbu-lleżîne lâ yu/minûne bil-âḣira(ti)(s) ve-iżâ żukira-lleżîne min dûnihi iżâ hum yestebşirûn(e)

Allah bir olarak övülüp anıldı mı ahirete inanmayanların yüreklerinden bir nefrettir kopar, fakat ondan başka, onların mabut sandıkları anılınca ferahlanıp sevinirler.

(Her şeyin mutlak sahibi ve âlemlerin tek yetkili yöneticisi) Allah “Bir” olarak anıldığı vakit, ahirete (gerçekten) iman etmeyenlerin kalpleri sıkılıp tiksinir. Ama ondan başkaları (Allah’a ortak koşulan putlaştırılmış zatları) anıldığı zaman ise, hemen (yüzleri güler ve) sevinirler.

Her ne zaman Allah'ın birliği anılır ve O'nun bir tek olduğu anlatılırsa, öteki dünyaya inanmayanların kalpleri nefretle tiksinir. Halbuki O'nun yanı sıra başka tanrılaştırılanlar anıldığı zaman ise, yüzleri güler ve neşelenirler.

Allah'ın birliğinden bahsedilince âhirete, ebedî yurda inanmayanların yürekleri burkulur, akılları karışır, ruhları sıkılır. Allah'ın dışında, bir değer ifade etmeyen derekedeki putlardan bahis açılınca, hemen yüzleri güler.

bk. Kur’an-ı Kerim, 37/35.

Allah bir olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. O'nun dışındakiler anıldığında ise hemen sevince kapılırlar.

Sadece Allah anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa O'ndan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar.

Böyle iken, Allah ortaksız olarak anıldığı vakit, ahirete iman etmiyenlerin yürekleri tiksinir de, O'ndan başka putlar anıldığı vakit hemen yüzleri güler.

Allah yalnız olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalpleri nefretle sıkışıp kalır. O’nun dışındaki putlar anıldıkları zaman hemen sevinirler.

Allah, tek olarak anıldığında, âhirete inanmayanların içlerini sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen sevinir, mutluluk duyarlar.[497]

[497] Şefaat hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVI, 392-393; I, 419-426; XII, 431-432; XV, 410-411.

Allahın birliği anıldığında, ahrete inanmıyan kimselerin yürekleri burkulur, Allahtan başka şey anıldığında, müjdelenirler

(İlâh ve Rab) olarak Allah ne zaman tek başına (Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde) anılsa, ahirete inanmayanların kalpleri hoşnutsuzluk içinde kasılır. Fakat O'nun yanı sıra başka (hayali) güçler de (O'nunla beraber) anıldığı zaman hemen (yüzleri gülüverir,) neşelenirler!

Modern çağın aydın müşrikleri, şefaatçiler olarak düşündükleri şeyhleri, mollaları, efendileri, gavsları Allah’ın adıyla anarlar ki karşılık bulsun. Y... Devamı..

Yegâne Allâh’ın ismi zikr olundığı zamân âhirete îmân itmeyen insânların kalbleri işmi’zâz ider lâkin Allâh’ın yerine yapdıkları putların işimleri zikr olundığı vakit yüzlerinde beşâret zâhir olur.

Allah tek olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalbleri nefretle çarpar, ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

Allah, bir tek (ilâh) olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah’tan başkaları (ilâhları) anıldığında bakarsın sevinirler.

Allah, tek olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

ALLAH tek başına anıldığı an ahirete inanmıyanların kalpleri huzursuz olarak ürker. Fakat O'nun dışındakiler anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

"Müslümanların" büyük bir çoğunluğu, 3:18 ayetinde bildirilen şehadete rağmen, şehadete Muhammed'in ismini eklemekte israr etmektedirler. Bu kriter, A... Devamı..

Böyle iken, Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların yürekleri burkulur da, O'ndan başkaları anıldığı zaman derhal yüzleri güler.

Böyle iken Allah bir olarak anıldığı vakıt Ahırete inanmıyanların yürekleri burkulur da ondan berikiler anıldığı vakıt derhal yüzleri güler

Allah, “tek başına”¹ anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalpleri burkulur. O'nun yanı sıra başkası² anıldığı zaman sevinip mutluluk duyarlar.

1- Kendi ilahları ile birlikte olmaksızın. 2- Kendi ilahları.

Allah, bir olarak, anıldığı zaman âhirete inanmazların kalbleri tiksinir. (Fakat Allahdan) başkası anıldı mı bunlar (ın) derhal yüzleri güler.

Hem Allah tek olarak anıldığı zaman, âhirete îmân etmeyenlerin kalbleri daralır! Ama O'ndan başkaları anıldığı zaman, hemen sevinirler.

Yalnızca Allah tek olarak anıldığında, ahiret gününe inanmayanların kalpleri nefretle dolar. Allah ile beraber başkaları anıldığında hemen sevinirler.

Allah bir tek olarak anılınca öbür dünyaya inanmıyanların yürekleri daralır. Allah’tan başkaları anılınca da yürekleri sevinçle dolar.

Her ne zaman Allah, bir tek olarak anıldığı zaman âhirete inanmayanların kalpleri nefretle çekilir. Allah/tan başka mâbutları anılsa hemen sevinç içinde kalırlar.

Allah bir tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri derin bir nefretle çarpar. O’nun dışındakiler/ putlar anıldığında da yüzlerini hemen bir sevinç kaplar.

Sadece Allah anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa O'ndan başkaları anıldığında ise hemen sevince kapılırlar.

Ne zaman Allah, eşi ortağı olmayan bir tek ilâh olarak anılsa, âhirete inanmayanların yürekleri nefretle kabarır fakat Allah’tan başka kulluk ettikleri ve yardımına sığındıkları putları veya putlaştırılmış efendileri, önderleri ve diğer sözde ilâhları anıldığı zaman, hemen yüzleri güler, neşelenirler.

Allah tek olarak anıldığı zaman Âhiret’e inanmayanların
kalbleri tiksinerek bulanır.
O’ndan başkası anıldığı zaman, hemen sevinerek yüzleri güler.

Ah&8206;&8206;ıret hayatına inanmayanlar, yanlarında tek Tanrı lafı edilince, nefretlerinden kusacak gibi oluyorlar. Ama, onu bırakıp da tanrılardan söz edildi mi adeta bayram ediyorlar.

İnsanlara sadece Rabbinin hükmünü söylersen; ahirete inanmayanların canları sıkılır. Ama onlara Allah’tan başka kendi sevdiklerinin hükümlerinden söz edersen; hemen yüzleri güler. İsterseniz deneyin! İnsanlara bir Allah’ın hükmünü söyleyin bir de imamlarının, şeyhlerinin, politikacıların hükümlerini söyleyin! Göreceksiniz! İmamlarının, şeyhlerinin, politikacılarının hükümleri söylenince hemen neşeleri yerine gelir. Allah’ın hükmünü duyduklarında canları sıkılır. Kıvırmaya başlarlar! Onun için onlara de ki; “Kim Allah’ın sözüne karşı insanların sözünü, Allah’ın hükmüne karşı insanların hükmünü öne çıkarıyorsa; onlar ahireti inkâr edenlerdir!”

Allah tek olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalpleri daralır. [*] O’nun peşi sıra başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. [*]

Herhangi bir putun adı anılmadan Yüce Allah tek başına anıldığında, sadece O’nun sıfatlarından söz edildiğinde, yani [lâ ilâhe illellâh] dendiğinde in... Devamı..

Allah tek başına anıldığı zaman,¹ âhirete inanmayanların kalbi nefretle dolar ve Onun dışındakiler anılınca, yüzleri hemen gülüverir.²

1 Allah’la beraber, putları, derin güçleri, üstat ve pirleri anılmadığı yani sadece Allah anıldığı zaman…2 Bu âyet; Peygamber (s.a.v)’in, Mekkeli müşr... Devamı..

Ve Allah ne zaman tek başına anılsa, öteki dünyaya inanmayanların kalpleri keskin bir nefretle dolar. Halbuki O’nun yanısıra başka [hayalî] güçler de anıldığı zaman hemen (yüzleri güler,) neşelenirler! ⁴⁹

49 Allah’ı tanımak/bilmek, bir ahlakî sorumluluk duygusuna dayanmak zorunda olduğundan, Allah’a inanmayan kişi ondan uzaklaşır ve böyle bir ahlakî tal... Devamı..

Ne zaman Allah tek başına anılsa ahirete inanmayanların kalpleri tiksinti ve nefretle çarpar. Allah’tan başkalarının adı geçince hemen neşelenirler. 17/45-46

Ve ne zaman Allah tek başına anılsa, âhirete inanmayanların kalpleri tiksinti duyar; ne zaman da O’nun dışında başka varlıklar anılsa, bu kez aynı kimseler sevinçten uçar.

Ve Allah bir olarak anıldığı vakit ahirete imân etmeyenlerin kalbleri ürker (nefret duyar). Ve O'nun gayrı olanlar anıldığı zaman ise onlar o vakit ferahlanırlar, yüzleri güler.

Böyle iken Allah bir olarak anılınca âhirete iman etmeyenlerin yürekleri burkulur da, O'ndan başkalarından bahsedilince derhal yüzleri güler. [37, 35]

Allah, tek olarak anıldığı zaman; ahirete inanmayanların kalbleri ürker. Ama O'ndan başka(tanrı)ları da anıldığı zaman, hemen sevinirler.

Allah tek başına anılınca Ahiret’e inanmayanların içleri daralır. O’nunla aralarına koyduklarından söz edilince de yüzleri güler.

Allah'ın adı tek olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. Ondan başkaları anılınca hemen neşelenirler.

Allah bir olarak anıldığında, âhirete inanmayanların kalpleri daralır. Ondan başkaları anıldığı zaman ise yüzleri gülüverir.

Allah yalnız başına anıldığında, âhirete inanmayanların kalpleri nefretle ürperir; O'nun berisindeki, ilahlaştırılmış kişilerle birlikte anıldığında ise hemen müjdelenmiş gibi sevinirler.

daħı ķaçan anıla Tañrı yaluñuz ürker göñülleri anlaruñ kim inanmazlar āħirete daħı ķaçan kim anıla anlar kim Tañrı’dan ayruķdur anlar [247b] sevinürler.

Daḫı ḳaçan ki añılsa Allāhuñ adı yaluñuz, ürker yürekleri ol kişiler ki āḫire‐te inanmazlar. Daḫı ḳaçan añılsa Tañrıdan özgelerinden, ol vaḳt anlar sevi‐nişürler.

Allah tək olaraq anıldığı (la ilahə illallah deyildiyi) zaman axirətə inanmayanların qəlbləri nifrətlə dolar. Ondan (Allahdan) başqaları (bütlər, tanrılar) yad edildiyi zaman isə onları dərhal sevinc bürüyər.

And when Allah alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the Hereafter are repelled, and when those (whom they worship) beside Him are mentioned, behold! they are glad.

When Allah, the One and Only, is mentioned, the hearts of those who believe not in the Hereafter are filled with disgust and horror;(4313) but when (gods) other than He are mentioned, behold, they are filled with joy!

4313 To evil ones, the mention of the exclusive service of Good is hateful: they only rejoice when other motives are added, e.g., personal indulgence,... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.