17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Emi-tteḣażû min dûni(A)llâhi şufe’â/(e)(c) kul eve lev kânû lâ yemlikûne şey-en velâ ya’kilûn(e)

Yoksa, Allah'ı bırakıp da şefaatçiler mi kabul ettiler? De ki: Onların hiçbir şeye güçleri yetmez ve hiçbir şey akıl etmezler, değil mi?

Yoksa (gafiller ve kâfirler) Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Ya onlar, hiçbir şeye malik değillerse ve (çok şeye) akıl da erdiremiyorlarsa (yine mi onların peşinden gidilecektir)?”

Ama onlar, Allah'ın yanısıra hayali şefaatçilere de kulluk yapmayı tercih ederler. De ki: “Nasıl olur ilahlaştırdığınız her türlü şeylerin hiçbir şeye gücü yetmese ve hiçbir şeyi anlamasalarda mı, bunlardan şefaat bekleyeceksiniz?”

Yoksa onlar, Allah'ın dışında, Allah'ın sıfatlarına benzer sıfatlar uydurdukları varlıkları, Allah'a eş, ibadete layık aracı tanrılar mı edindiler?
“- Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi, onları ibadete layık, Allah'a eş aracı tanrılar edineceksiniz?” de.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/255.

Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Peki hiçbir şeye güç yetiremiyorlar ve akıl etmiyorlarsa da mı?"

Yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler? De ki: 'Ya onlar, hiç bir şeye malik değillerse ve akıl da erdiremiyorlarsa?'

Yoksa (o Mekke kâfirleri), Allah'dan başkasını şefaatçılar mı edindiler? (Kendilerine şefaat etmek için putlara mı tapıyorlar?) de ki: “- (O putlar), bir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi? (Şefaat edecekler).”

Yoksa onlar Allah’ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Şefaatçi olduklarını iddia ettiğiniz o şeyler, hiçbir şeye malik olmayan, hiç akılları olmayan nesneler olsalar da mı (şefaat edecekler)?”

Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi ediniyorlar? De ki: “Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi?”

Allahtan ayrı, şefaatçiler mi edinmişlerdir? Diyesin ki: «Bir şeyleri yoksa da, akılları ermese de, yine böyle mi?»

Yoksa (onlar) Allah'tan başka hayali şefaatçiler (aracı kuvvetler, şahıslar, otoriteler) mi buldular? De ki: “Onların hiçbir yetkileri olmasa, akıl ve şuurdan mahrum olsalar da mı onlara kulluk ve ibadet (etmeye devam) edeceksiniz?”

Kâfirler Allâh’ın yerine diğerlerinin şefa’atine mi mürâca’at idecekler? Di ki: "Bunların mâlikaneleri olmadığı ve bunlar hiç bir şeyden anlamadığı halde yine şefa’atine mi mürâca’at ideceksiniz?"

Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Onlar bir şeye sahip olmadıkları, akıl da edemedikleri halde mi şefaat edecekler?"

Yoksa Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı?”

Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçılar mı edindiler? De ki: Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi (şefaatçı edineceksiniz)?

ALLAH'ın dışında şefaatçılar mı edindiler? De ki, "Onlar hiç bir şeye sahip değilseler ve düşünemiyorlarsa da mı?"

Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi (böyle yapacaksınız)?"

Yoksa Allahın berisinden şefaatçiler mi edindiler? De ki: hiç bir şey'e güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi?

Yoksa Allah'ın yanı sıra şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Onlar hiçbir şeye sahip olmasalar ve akıl etmeseler de mi?

Yoksa onlar Allahdan başkasını (kendilerine) şefâatcılar mı edindiler? De ki: «Hiç birşey'e güc yetiremezler ve akıl erdiremezler olsalar da mı»? (Buna rağmen mi şefaat edecekler)?!

Yoksa Allah'dan başka şefâatçiler mi edindiler? De ki: “(O putlar) hiçbir şeye sâhib olamazlar ve akıl erdiremezlerse de mi (onları şefâatçi edineceksiniz)?”

Yoksa onlar Allah’dan başka şefaatçiler mi edindiler? Deki “O şefaatçiler hiçbir şeye sahip olmasalar ve akıl etmeseler demi, onları şefaatçi edinecekler?”

Yoksa onlar Allah’tan başkalarını kendilerine kayırıcı mı edindiler? De ki : "Bu kayırıcıların güçleri yetmez, akılları ermez olsalar, yine de mi?"

Yoksa onlar Allah/tan başkalarını şefaatçi mı edindiler? De ki onlar hiçbir şeye mâlik olmasalar, akıl erdiremeseler de yine onları şefaatçi edecek misiniz?

Yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler? De ki: “Ya onlar hiç bir şeye malik değillerse ve akıl da erdiremiyorlarsa?”

Yoksa onlar, Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler ki, Hesap Günü kendilerini azaptan kurtaracağına inandıkları bu şefaatçilere güvenerek, ilâhî mesaja karşı bu denli vurdumduymaz davranıyorlar? Ey Müslüman! Onlara de ki: “Şefaatiyle kurtulacağınızı sandığınız bu kimseler, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve hakikati kavrayamayan fânî varlıklar olsalar da mı onların şefaatine sığınacaksınız?

Yoksa Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler?
De ki:
-“Akletmezlerdi ve bir şeye mâlik olmazlardı iseler de mi?”.

Yoksa onlar hesap günü yaptıklarından dolayı vereceğimiz cezadan kurtulmak için torpilci şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Sizin torpilcileriniz Allah’a güç yetiremez. Hiç akıl etmiyor musunuz? Af edecek sadece Allah’tır. Allah insan ile arasına kimseyi sokmaz!”

Yoksa onlar Allah’ın peşi sıra (başkalarını) şefaatçiler mi edindiler! De ki: “Onlar hiçbir şeye güç yetiremezlerse ve akıl erdiremezlerse de mi?”

Yoksa onlar, Allah’tan başkasını şefâatçiler mi edindiler? (Ey Muhammed! Onlara): “O (şefâatçileriniz) hiçbir şeye gücü yetmeyen ve akıl da erdiremeyen kimseler ise de mi?” de.

Ama ⁴⁵ onlar, Allah’ın yanısıra [hayalî] şefaatçiler[e ⁴⁶ de kulluk yapmayı] tercih ederler. De ki: “Nasıl olur? Onların hiçbir şeye güçleri yetmese de ve akılları (hakikati) kavramıyor olsa da mı?” ⁴⁷

45 Bu, em edatının bu bağlamdaki karşılığı olup (Zemahşerî) Allah’ın kudretine dair birçok kanıta rağmen birçok insanın hâlâ O’nu yok sayma eğiliminde... Devamı..

Yoksa onlar Allah ile aralarına birilerini koyup birtakım şefaatçiler mi ediniyorlar? De ki: – Peki, onlar hiç bir şeye sahip değiller ve akılları hiç bir şeye ermiyor ise? 6/94, 10/18

Yoksa onlar, Allah’ın astlarından (hayalî) şefaatçiler mi buldular? Onlara şunu sor: “Ne yani! Hiçbir şeye güçleri yetmese, akılları ermese de mi?”[4145]

[4145] Krş: 43:86; 39:43; 2:170.

Yoksa Allah'ın gayrısından şefaatciler mi edindiler? De ki: «Eğer hiçbir şeye malik olmamış ve akıl erdiremez bulunmuş iseler de mi?»

Bilakis onlar kalkmış, Allah'tan başka birtakım sözüm ona şefaatçiler bulmuşlar! De ki: “Onların hiçbir yetkileri olmasa, akıl ve şuurdan mahrum olsalar da mı onlara ibadet edeceksiniz? ” [2, 255]

Yoksa Allah'tan başka şefa'atçiler mi edindiler? De ki: "Onlar, hiçbir şeye malik olmayan, düşünmeyen şeyler olsalar da mı (onları şefa'atçi edineceksiniz?)"

Yoksa onlar, Allah ile aralarına girecek şefaatçiler mi buldular? De ki “Ya onların bir yetkileri yoksa, akıllarını da kullanamıyorlarsa?”

Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki : Onlar hiç bir şeye sahip değillerse ve akıllarını da kullanmıyorlarsa da mı?

Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: Ellerinden hiçbir şey gelmese, hattâ akılları bile olmasa, yine mi onlardan şefaat umacaksınız?

Yoksa Allah'ın berisinden şefaatçılar mı edindiler? De ki: "Onlar hiçbir şeye sahip olmayan/hiçbir şeye gücü yetmeyen, aklını da işletmeyen varlıklar olsalar da mı?"

iy duttılar mı Tañrı’dan ayruķ şafa'atçılar? eyit “iy daħı eger oldılar-ise mālik olmazlar neseneye daħı añlamazlar?”

Yā anlar idindiler mi Tañrı Ta‘ālādan özge şefā‘atciler? Eyit yā Muḥam‐med: Ellerinden bir nesne gelmez, ‘aḳlları daḫı yoḳdur.

Yoxsa onlar (müşriklər) Allahdan qeyrilərini (bütləri) şəfaətçi etdilər? (Ya Peyğəmbər!) De: “Onlar heç bir şeyə malik olmadıqları və heç bir şey qanmadıqları halda (şəfaətmi edəcəklər)?!”

Or choose they intercessors other than Allah? Say: What! Even though they have power over nothing and have no intelligence?

What! Do they take for intercessors others(4310) besides Allah. Say: "Even if they have no power whatever and no intelligence?"

4310 Let alone worship, men should not rely upon any power or person other than Allah to help them out or intercede for them. When it is idols, they a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.