22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen yehdi(A)llâhu femâ lehu min mudil(lin)(k) eleysa(A)llâhu bi’azîzin żî-ntikâm(in)

Ve Allah, kimi doğru yola sevk ederse onu saptıracak hiçbir kimse yok; Allah, öç alan üstün bir kudrete sahip mi değildir?

Allah, kimi de hidayete erdirirse, onun için hiçbir saptırıcının (şeytani gayreti netice vermeyecektir). Allah intikam sahibi, Güçlü ve Üstün olan değil midir?

Allah kimi de doğru yola yöneltirse, onu da saptıran olmaz. Allah güçlü, kuvvetli, her zaman üstün gelen ve kötülüklerin hesabını gören değil midir?

Allah kimleri de doğru yola iletme lütfunda bulunursa, kimse onları başlarına buyruk hale getirerek hak yoldan uzaklaşmalarına, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerine imkân sağlayamaz. Allah kudretli ve hükümran değil mi? Düşmanlarına ve isyankârlara layık oldukları cezayı vermez mi?

Allah kimi de hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur. Allah güçlü ve öç alıcı değil midir?

Allah, kimi hidayete erdirirse, onun için bir saptırıcı yoktur. Allah intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir?

Kime de Allah hidayet verirse, onu da saptıracak yoktur. Allah, (imansızlara) galib gelen intikam sahibi değil midir?

Ve Allah kime de doğru yolu gösterirse, onu saptıracak kimse olamaz. (Onun için onlar seni saptıramazlar.) Acaba Allah, izzet, güç ve intikam sahibi değil midir?

Allah, kime de doğru yolu gösterirse, artık onu saptıracak da hiçbir kimse yoktur. Allah'ın, her şeyi yapmaya ve her kötülüğü cezalandırmaya gücü yetmez mi?

Allahın doğru yola ilettiği kimseyi de, bir saptıran bulunmaz, Allah, öcünü alan bir emre değil midir?

Allah kimi (iyi niyet ve eyleminden dolayı) doğru yola yöneltirse onu saptıran olmaz. Nitekim Allah, her kötülüğe karşılık vermeye muktedir, dilediğinin hakkından gelen, mutlak izzet ve yücelik sahibi, her işte üstün ve galip değil midir?

Allâh’ın hidâyete sevk itdiğini kin idlâl idebilür, Allâh ’azîz ve müntakim değil midir?

Allah'ın doğru yola eriştirdiğini de saptıracak yoktur. Allah, güçlü olan, öç alabilen değil midir?

Allah, kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir?

Allah kime de hidayet ederse, artık onu saptıracak yoktur. Allah, mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir?

ALLAH'ın yol gösterdiğini de hiç kimse saptıramaz. ALLAH Üstün ve Öc Alan değil midir?

Her kime de Allah hidayet verirse artık onu da şaşırtacak yoktur. Allah aziz (çok güçlü) ve intikam sahibi değil midir?

her kime de Allah hidayet verir onu da şaşırtacak yoktur, bir intikamı var azîz değil mi Allah?

Allah, kimi doğru yola iletirse, onu saptırabilecek yoktur. Allah, Mutlak Üstün Olan; suçluya hak ettiği cezayı verecek olan değil midir?

Allah kime de hidâyet ederse onu bir sapdırıcı yokdur. Allah (düşmanlarına karşı) intikaam saahibi, (emrinde) mutlak bir gaalib değil midir?

Allah kimi de (hikmetine binâen kendi lütfundan) hidâyete erdirirse, onu da dalâlete düşürecek hiçbir kimse yoktur. Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) intikam sâhibi değil midir?

Allah’ın doğru yola ilettiği kimseyi de saptıracak hiçbir kimse yoktur. Allah en güçlü ve intikam sahibi değil midir?

Allah her kimi de doğru yola iletecek olursa artık onu şaşırtacak bir kimse de yoktur. Allah erkli olan, öç alıcı olan değil midir?

Her kimi de Allah doğru yola götürecek olursa onun için de şaşırtacak hiçbir kimse yoktur. Allah yegâne galip olan, öç alan Zat değil midir? [²]

[2] Allah'ın dostları için düşmanlarından öc alır.

Allah, kimi de hidayete eriştirirse onun için bir saptırıcı da yoktur. Allah, güç sahibi, intikam alıcı değil midir?

Yine Allah, kimi iyilikleri sayesinde doğru yola iletirse, kimin yoluna da ‘bu hidâyettir, bu yol onu cennete götürür’ demişse onu da hiç kimse saptıramaz. Öyle ya; Allah ezilen, sömürülen ve hakları çiğnenen mazlum ve çaresiz kulları adına intikam alan mutlak kudret ve otorite sahibi değil midir? Elbette öyledir! Aslında bunu, inkâr edenler de pekâlâ bilirler:

Allah kimi hidayete eriştirirse, onu da saptıracak yoktur.
Allah intikam sahibi azîz değil midir?

Allah'ın yola getirdiğini de kimse şaşırtamaz. Allah'ın öc alacak gücü yok mu?

Allah doğru yola gelene yardım eder. Allah’ın yardım ettiğini saptıracak kimse yoktur. Allah güç sahibidir. Zalimlere gereken cezayı verendir.

Allah kimi de doğru yola ulaştırırsa, artık onu da saptırabilecek kimse yoktur. [*] Allah güçlü, intikam sahibi değil midir? [*]

Yüce Allah’ın hidayetini onayladığı kişileri hiç kimsenin saptıramayacağıyla ilgili benzer mesajlar: İsrâ 17:97; Kehf 18:17.,Yüze Allah’ın intikam sah... Devamı..

Allah kimi hak yola ulaştırırsa, artık onu kimse şaşırtamaz. Gerçekten daima üstün ve intikam sahibi olan, Allah değil midir?¹

1 Buradaki soru da inkaridir. Yani: Elbette daima üstün ve intikam sahibi olan, Allah’tır.

Allah kimi doğru yola yöneltirse de onu saptıran olmaz. Allah kudret Sahibi ve kötülüklerin hesabını gören değil midir?

Ama kim de Allah’ın rehberine uymuşsa onu da saptıracak bir güç yoktur. Allah gücüne karşı konulamayan ve hak edene de gerekli cezayı veren değil midir? 16/9, 17/9

ama Allah kimi de doğru yola yöneltirse, artık onu doğru yoldan kimse çıkaramaz.[4139] Değil mi ki Allah tarifsiz bir izzet ve şeref sahibidir, kişinin yaptığını yanına kâr bırakmayandır.[4140]

[4139] Bu iki âyet, 23. âyet ışığında anlaşılmalıdır. [4140] Nekame, “bir şeyi ve ondan sadır olan ayıbı inkâr etti” demektir. İntikâm, “birinin ya... Devamı..

Ve kime ki, Allah hidâyet ederse artık onun için bir sapıtıcı yoktur. Allah, her şeye galip, intikam sahibi değil midir?

Ama kime de Allah yol göstermişse onu saptıran olamaz. Allah, (mutlak galip ve istediği anda hakkını alan, dilediğinin hakkından gelen) “Azizün Zü'ntikam” değil midir?

Allah kime de yol gösterirse; artık onu şaşırtan olmaz. Allah galib ve öc alan değil midir?

Allah’ın “Doğru yoldadır” dediğine de kimse “Sapık” diyemez. Allah güçlü ve hak edilen cezayı veren değil midir?

Allah kime de yol gösterirse, onu da saptıracak yoktur. Allah güçlü ve intikam sahibi değil midir?

Allah'ın doğru yola ilettiğini de saptıracak kimse yoktur. Allah, herşeyin mutlak galibi ve bütün kötülüklerin karşılığını verecek bir intikam sahibi değil midir?

Allah'ın kılavuzluk ettiğini ise saptıran olamaz. Allah Azîz ve intikam alıcı değil mi?

daħı her kime ŧoġru yol göstere Tañrı yoķdur anuñ hįç azdurıcı. ay degül mi Tañrı ġālib öc almaķ issi?

Ve kime ki Allāh hidāyet virse anı azdurıcı yoḳdur. Tañrı Ta‘ālā ‘azīz de‐gül midür? İntiḳām issi degül midür?

Allahın doğru yola saldığı kimsəni də heç kəs yoldan çıxarda bilməz. Məgər Allah (mülkündə hər şeyə qalib olan) yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibi deyilmi?!

And he whom Allah guideth, for him there can be no misleader. Is not Allah Mighty, Able to Requite (the wrong)?

And such as Allah doth(4297) guide there can be none to lead astray. Is not Allah Exalted in Power, (Able to enforce His Will), Lord of Retribution?(4298)

4297 On the other hand if anyone holds fast to Allah's Truth, nothing can mislead or betray him. 4298 Allah's Power can protect, and will defeat all p... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.