22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kur-ânen ‘arabiyyen ġayra żî ‘ivecin le’allehum yettekûn(e)

Çekinsinler diye Arapça, eğrisibüğrüsü olmayan, dosdoğru Kur'an bu.

(Bu Kitap, asla) Eğrilik ve çarpıklığı (ayetler arasında ihtilafı) olmayan Arapça bir Kur’an’dır. Umulur ki (okuyup, anlayıp uygularlar, küfür ve kötülükten) sakınırlar (diye Allah katından indirilmiştir).

İnsanlar yollarını kendisiyle bulsunlar diye, Kur'ân'ı Arap diliyle ve her türlü pürüz ve eğriliklerden uzak olarak vahyettik.

Bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan, içinde tezat, tenakuz, pürüz, yalan, sapma olmayan bir kitabı düşünüp öğüt alsınlar. Ola ki, Allah'a sığınırlar, emirlerine yapışırlar, günahlardan arınıp, azâbından korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olurlar.

Belki sakınırlar diye içinde çarpıklık olmayan Arapça bir Kur'an (indirdik).

Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır (bu). Umulur ki sakınırlar.

Onu pürüzsüz ve dosdoğru Arabca bir Kur'an olarak indirdik. Gerek ki, küfürden sakınsınlar.

Hiçbir eğri tarafı olmayan (apaçık) Arapça bir Kur’anı indirdik ki sakınsınlar.

Sakınsınlar diye, onu pürüzsüz Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

27,28. Biz bu Kur'anda ihsanlar için her bir örnekten açıklamışız, olur ki, onlar öğüt alırlar, Arâpça olarak, iğrilik bulunmayan Kur'an indirdik, ola ki sakınalar

Biz onu, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar (ve anlamakta zorluk çekmesinler) diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Kur’ân ’arabcadır, kelimâtı vâzıhdır: Tâ ki insânlar Allâh’dan korksunlar.

O, eğriliği olmayan, Arapça bir Kuran'dır. Belki sakınırlar.

Biz onu, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.

Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar

Bak 43:3.

Pürüzsüz Arapça bir Kur'ân (indirdik ki, Allah'ın azabından) korunsunlar.

Bir Kur'an ki pürüzsüz bir arabî, gerek ki korunsunlar

Kusursuz, Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki takva sahibi olurlar.

(Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâf dan âzâde, dosdoğru, Arabca bir Kur'an olarak (indirdik). Tâki (küfürden) sakınsınlar.

Hiçbir eğriliği bulunmayan Arabca bir Kur'ân olarak (indirdik); tâ ki sakınsınlar.

Hem de kendisinde hiçbir eğriliğin (yanlışın) olmadığı, Arapça bir Kur’an olarak anlattık. Umulur ki korunurlar.

Kur’an’ı da eğrisiz büğrüsüz arapça olarak bildirdik, sakınsınlar diye.

Sakınsınlar diye Kur/an/ı Arap diliyle hiçbir eğrilik bulunmadığı halde indirdik.

(Bu) Eğriliği olmayan, Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki korkup sakınırlar.

Kur’an’ın ilk muhatapları olan siz Araplara, içinde hiçbir çelişki, bulanıklık, tutarsızlık barındırmayan, sıradan bir insanın bile rahatlıkla anlayabileceği; dili, üslubu ve örnekleri bakımından pürüzsüz Arapça olarak indirilmiş muhteşem bir Kur’an gönderdik ki, önce sizler, daha sonra da tüm insanlar ondaki uyarıları dikkate alarak kötülüklerdensakınsınlar ve dâimâ iyiliklere, güzelliklere yönelsinler.
İşte, Allah’ın yanı sıra başka bir otoriteye boyun eğmenin ne büyük bir şaşkınlık olduğunu, anlatan canlı bir örnek:

Pürüz olmayan, anlaşılır bir kur’ân / okuyuş olmak üzere!
Umulur ki sakınıp korunurlar.

Hem de sade ve anlaşılır bir Arapça ile.

Biz kitabı iyice okuyup anlasınlar, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye, hiçbir yanlışı, hiçbir çelişkisi olmayan Arapça bir Kur’an olarak gönderdik.

[Takvâ]lı (duyarlı) olsunlar diye, pürüzsüz [*] Arapça bir Kur’an [*] olarak (indirdik).

Benzer mesaj: Kehf 18:1.,Kur’an’da 11 kez geçen [‘arabiyy] kelimesi Kur’an’ın “Arapça lisana sahip” ilâhî bir mesaj olduğunu, ayrıca “açık ve anlaşılı... Devamı..

Allah’tan hakkıyla sakınanlar için (bu kitabı) çelişkisiz, Arapça bir Kur’an olarak (indirdik).

ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak ³⁴ Arapça bir hitabe olarak [vahyettik ki,] Allah’a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.

34 Lafzen, “hiçbir eğrilik (‘ivec) taşımayan”; yani anlamını örtebilecek nitelikte bir eğrilik. Bkz. bu terimin biraz farklı bir ifade ile geçtiği aye... Devamı..

Üstelik bunu, Allah’a karşı gelmekten korunsunlar diye Arapça okunup iletilen, çelişkili ve dolambaçlı ifadeler içermeyen bir kitap olarak indirdik. 4/82, 18/1, 19/97, 41/44

(ve onu) hiçbir çarpıklığa[4133] meydan bırakmadan Arapça bir hitap olarak (indirdik): belki sorumluluklarını idrak ederler.[4134]

[4133] ‘Ivec için krş: 18:1, not 1. [4134] Vahyin Arapça indirilmesi “açık ve anlaşılır bir dille indirilmesi anlamına gelmektedir (Bkz: 43:3, not ... Devamı..

Bir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an ki, belki sakınırlar.

Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Korunanlar için bunu, pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak (indirdik).

(Konuları örneklerken) Yanıltıcı olmayan[1] ve Arapça âyetler kümesi[2] halinde verdik ki kendilerini koruyabilsinler.

[1] Kur'an, kendisi yanıltıcı olmayan, yanlış anlaşıldığında birbiriyle ilişkili ayetler kümesinin yardımıyla fark edilmesini sağlayacak şekilde Arapç... Devamı..

Korunsunlar diye, hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir okuyuşla.

O hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'ân'dır(12)—umulur ki böylece sakınırlar.

(12) Kur’ân’ın tercüme ve tefsirlerinin Kur’ân yerini alamayacağını açıkça bildiren ifadelerden biri de budur.

Bunu, eğri-büğrüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, korunup sakınabilsinler.

ķur’ān 'arabca egrilik issi degül ola kim anlar ķorķalar.

Ḳur’āndur, ‘Arab dilince egriliksüz. Ola kim Tañrıdan ḳorḳalar.

Biz (onlara) nöqsansız-qüsursuz (heç bir əyri-üyrülüyü, dolaşıqlığı olmayan) ərəbcə bir Qur’an nazil etdik ki, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsinlər.

A Lecture in Arabic, containing no crookedness, that haply they may ward off (evil).

(It is) a Qur´an in Arabic,(4285) without any crookedness (therein):(4286) in order that they may guard against Evil.

4285 Previous revelations had been in other languages. Now the revelation was given in Arabia in Arabic itself, the language of the country which all ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.