18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-lhakîm(i)

Kitabın indirilişi, üstün, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

(Bu) Kitabın indirilmesi, Üstün ve Güçlü olan, Hüküm ve Hikmet sahibi Allah (katın)dandır.

Bu kitabın indirilişi, mağlup edilemeyen bir güce sahip ve herşeyi yerli yerince yapan Allah tarafındandır.

Sûre son kitaptan söz ederek başlar. Dinin, hayat tarzının sadece Allah’a tahsis edilmesi gerek-tiğini emredip, putlara ibadet ve itaatin caiz olmadığ... Devamı..

Bu mükemmel kutsal kitap Kur'ân, kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 26/192-195; 41/42.

Kitab'ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır.

(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah (katın)dandır.

Bu Kitab'ın indirilmesi, aziz, hakim olan Allah'dandır.

Kitabın (bu Kur’anın) indirilişi; izzet, kudret ve hikmet sahibi olan Allah katındadır.

Bu kitap, her şeye gücü yeten ve her işinde hikmet bulunan Allah tarafından indirilmiştir.[486]

[486] Zümer sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVI, 315.

Bu kitabın indirilmesi emre olan, bilge olan Allah katından

(Bu) Kitab'ın indirilmesi, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah (tarafın)dandır. 

Bkz. 26/192, 41/42

Kitâb ’azîz ve hakîm olan Allâh tarafından nâzil olmuşdur.

Kitap'ın indirilmesi, güçlü ve Hakim olan Allah katındandır.

Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.

Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH'tandır.

Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.

İndirilişi bu kitabın Allahdan, o azîz, hakîm Allahdandır

Kitap'ın indirilmesi, Mutlak Üstün Olan, En İyi Hüküm Veren Allah tarafındandır.

(Bu) kitabın indirilmesi, o mutlak gaalib, o yegâne hukûm ve hikmet saahibi Allahdandır.

(Bu) Kitâb'ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır.

Kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah tarafındandır.

Bu Kitap eğriyi, doğruyu bildirici olan Allah’ın yönünden bildirilmiştir.

Kitabın indirilmesi yegâne galip ve hakim olan Tanrı tarafındandır.

[3] Mekke'de nâzil olmuş (75) âyettir.

(Bu) Kitabın indirilmesi, güçlü ve hikmet sahibi olan Allah'tandır.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 75 ayettir. Adını, 71 ve 73. ayetlerde geçen mümin ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen “zümer” kelimesind... Devamı..

Bu kutlu Kitap, sonsuz kudret ve hikmet sahibi olan Allah tarafından gönderilmiştir.

Mekke döneminin ortalarında, Sebe’ sûresinden sonra indirilmiştir. “Zümer; zümreler, gruplar” demektir. Sûre bu adı, inananların cennete, kâfirlerin d... Devamı..

Kitab’ın kısım kısım indirilmesi Hakîm Azîz Allah’tandır.

Kitap Allah tarafından insanlığa gönderilmiştir. Allah mutlak gücün, hikmetin, hükmün sahibidir. Allah gerçeğe hükmeder. Allah’ın hükmünün önüne geçecek yoktur. Allah’ın hükmüne, Allah’ın yasalarına karşı çıktıklarını zannedenler, hesap günü şiddetli bir şekilde cezalandırılır.

(Bu) Kitabın indirilişi, güçlü, doğru hüküm veren Allah’tandır.

Bu Kitabın indirilmesi, O çok güçlü, hüküm (ve hikmet) sahibi olan Allah’ın katındandır.¹

1 Aynı âyet için Bk. (Casiye: 2, Ahkaf: 2)

BU ilahî kelâmın indirilişi, güç ve hikmet Sahibi olan Allah’tandır:

Bu kitap, her şeye gücü yeten ve her hükmü doğru olan Allah katından indirilmiştir. 4/82, 27/6

BU ilâhî mesaj, her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah katından indirilmedir:[4100]

[4100] Burada Allah için kullanılan ‘Azîz ve Hakîm sıfatları, aynen Kur’an için de kullanılır. Dahası burada bu iki sıfat el-kitâbı da niteleyebilir. ... Devamı..

(Bu) kitabın indirilişi, azîz, hakîm olan Allah'tandır.

Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi, azîz ve hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah tarafındandır. [26, 192-195; 41, 42]

Kitabını indirilmesi, aziz hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Bu Kitab’ı indirme işini, daima üstün ve bütün kararları doğru olan Allah yapmıştır.

Kitabın indirilmesi, güç ve hüküm sahibi Allah'tandır.

Kitabın indirilişi, kudreti herşeye üstün olan, sonsuz hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Bu Kitap'ın indirilişi Azîz ve Hakîm olan Allah'tandır.

indürmegidür kitāb’uñ Tañrı’dan beñdeşsüz dürüst işlü sözlü.

Bu Ḳur’ān inmegi ḥikmetler issi ‘azīz Tañrıdandur.

Kitabın (Qur’anın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!

The revelation of the Scripture is from Allah, the Mighty, the Wise.

The revelation of this Book is from Allah,(4242) the Exalted in Power, full of Wisdom.

4242 In connection with Revelation two qualities of Allah are mentioned: (1) that He is All-Powerful and can carry out His Will in spite of all opposi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.