16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle yâ iblîsu mâ mene’ake en tescude limâ ḣalektu biyedey(ye)(s) estekberte em kunte mine-l’âlîn(e)

Ey İblis demişti, kudret ellerimle yarattığıma, ne mani oldu da secde etmedin? Ululuk mu satmadasın, yoksa yücelerden misin sen?

(Allah) Dedi ki: "Ey İblis, iki elimle (yapıp) yarattığıma (insan denen bu sanat harikama) seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklük mü tasladın, yoksa kendini yükseklere çıkanlardan (ve artık sorumsuzlardan) mı sandın?"

Allah: “Ey İblis!” dedi. “Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde yere kapanmaktan seni alıkoyan nedir? Başka bir yaratık önünde boyun eğmeyecek kadar kibirli misin? Yoksa kendini üstün görenlerden misin?”

Allah:
“Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde ederek saygı göstermene mâni olan nedir? Gururuna mı yediremedin, yoksa sen yüksek makam sahiplerinden biri misin?” dedi.

(Allah) dedi ki: "Ey İblis! Seni iki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan ne oldu? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun?

(Allah) Dedi ki: 'Ey İblis, ellerimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?'

(Allah İblis'e şöyle) buyurdu: “- Ey İblis! Bizzat kudretimle yarattığıma secde etmene, seni hangi şey engelledi? Kibirlenmek mi istedin, yoksa yücelenenlerden mi oldun?”

Allah dedi: “Ya İblis, ellerimle yarattığıma neden secde etmedin? Kendini büyük mü sandın? Yoksa gerçekten üstünlerden mi idin?”

Allah, “Ey İblis! Kudretimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin?” dedi.

Tanrı buyurdu ki: «Ey iblis! Elimle yaratmış bulunduğuma, secde etmekten seni alıkoyan ne? Büyüklük mü taslarsın? Yoksa çok mu yüceldin?»

Allah: “Ey İblis!” dedi, “kendi ellerimle (kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? (Başkasına boyun eğmeyecek kadar) kibirli misin, yoksa kendini (herkesten) üstün görenlerden biri misin?”

Allâh te’âlâ didi ki: "Ey iblîs benim kudretimle halk itdiğim mahlûka secde itmeğe mâni’ olan nedir kibir mi idiyorsın yoksa sen ândan daha ’âlî misin?"

Allah: "Ey İblis, ellerimle (kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi? Yoksa gururlananlardan mısın?" dedi.

Allah, “Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi.

Allah, “Ey İblîs” dedi, “Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?”

Allah: Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi.

"Ey İblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın? Yoksa baş mı kaldırdın?" dedi.

Allah: "Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?" dedi.

Ey İblîs! buyurdu: o benim iki elimle yarattığıma secde etmene ne mani' oldu sana? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa âlîlerden mi bulunuyorsun?

(Allah şöyle) buyurdu: “Ey iblîs, kudretimle/vasıtasız olarak yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa kendini yücelerden mi zannediyorsun?”

Her mahlûkun yaratılışı elbette Allah Teâlâ’nın kudretiyle olmuştur. Ve bazı mahlûkatıda anne ve babası olmaksızın, vasıtasız olarak yaratmıştır. Âyet... Devamı..

“Ey iblis! İki elimle¹ yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa kendini çok mu üstün görüyorsun?” dedi.

1- Kudretimle. Gücümle.

Buyurdu: «Ey İblîs, iki elimle (ya'nî bizzat) yaratdığıma secde etmenden seni hangi şey men'etdi? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi oldun?».

(Allah:) “Ey İblis! İki elimle (kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni men' eden nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?” buyurdu.

(Zatım olan Allah onu sorguya çekmek üzere) “Ey İblis! İki elimle (kudretimle) yarattığım varlık için (bana) secde etmekten seni engelleyen neydi! Kibirlendin öyle mi; yoksa (haksız yere) büyüklenenlerden mi oldun!” demişti. *

(*) Birçokları burada iki elin ayrıca birer manası kastedilmiş olmayıp, özel bir itina ile yaratmak manasından kinaye olduğu görüşüne sahiptirler. Çün... Devamı..

Rabbi “Ey İblis! Kendi elimle yarattığım insan için, büyüklenerek bana secde etmekten seni alıkoyan nedir. Yoksa sen çok yüce erişilmez bir şey mi oldun?” dedi.

Allah buyurdu: "Ey İblis, Benim yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir? Büyüklük taslamak mı istedin, yoksa büyükler sırasına mı geçtin?"

Allah «— İblis! İki elimle yarattığım mahlûka secde etmeden seni alıkoyan şey nedir? Nefsin mi kabardı? Yoksa kendini daha mı yüksek gördün?» buyurdu.

(Allah) “Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun?” dedi.

(Allah) Dedi ki: “Ey İblis! İki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden mi oldun?”

Bunun sebebini çok iyi bilmesine rağmen Allah, şeytanı azarlamak için “Ey İblîs!” dedi, “Sonsuz kudret ve ilmimin eseri olarak, yani kendi ellerimle ve özenle yarattığım şu insan denen varlığın önünde saygıyla eğilmekten, secde etmekten seni alıkoyan nedir? Söyle; kendini bir şey zannederek büyüklük duygusuna mı kapıldın, yoksa gerçekten de, hiç kimsenin önünde boyun eğmeyecek kadar yüce bir varlık mı oldun?”

-“Ey İblîs! Ellerimle yarattığıma secde etmekten seni ne engelledi? Büyüklenmek mi istedin; yoksa Ulular’dan mı oldun?” dedi.

Rab: " İblis! Özene bezene yarattığım insana neden saygı göstermedin? Kibirlendin mi? Yoksa sen, kendini bir şey mi sanıyorsun? "

Allah, "Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı duymaktan seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın? Yoksa kendini üstün sayanlardan mısın?" dedi.

(Allah) “Ey İblis! İki elimle (kudretimle) yarattığım varlık için (bana) secde etmekten seni engelleyen neydi! Kibirlendin öyle mi; yoksa (haksız yere) büyüklenenlerden mi oldun!” demişti.

(Allah): “Ey iblis! Sen, ellerimle yarattığım (Âdem)’e¹ secde etmekten alıkoyan şey nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa kendini yücelerden mi zannediyorsun?” dedi.

1 Burada “iki elin” ayrı ayrı birer anlamı olmayıp, yaratmaktan kinâyedir. Veya bu ifâde Allah’ın kudreti ile te’vil edilebilir, ikil olması tekit içi... Devamı..

[Allah]: “Ey İblis!” dedi, “Kendi ellerimle yarattığım ⁵⁸ şu [varlığın önünde] yere kapanmaktan seni alıkoyan nedir? [Başka bir yaratık önünde boyun eğmeyecek kadar] kibirli misin, yoksa [yalnız] kendisini üstün görenlerden misin?” ⁵⁹

58 Karş. 36:71’de geçen “ellerimizin meydana getirdiği” mecazî ifadesi ve 42. nottaki açıklama. Bu örnekte insan aklının -ki evrendeki öteki şeyler gi... Devamı..

Allah: Ey İblis, kudretimin bir eseri olarak yarattığım bu varlığın üstünlüğünü kabul etmekten seni alıkoyan nedir? Âdeme karşı büyüklük mü taslıyorsun, böyle yapmakla sen Rabbine karşı büyüklük taslamış oldun. 20/115...123

(Allah) “Ey İblis!” dedi, “Ellerimle yarattığım (beşerin) emrine âmâde olmaktan seni alıkoyan şey neydi? (Başkasına boyun eğmeyecek kadar) kibirli misin, yoksa kendini (herkesten) üstün görenlerden biri misin?”

(Allah) "Ey iblis iki elimle (cemâl ve celâl tecellisiyle) yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden (secde emri verilmeyen meleklerden) mi oldun" buyurunca,

(Rabbin ona) Dedi ki: "Ey İblis, elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklendin, yoksa yücelerden mi oldun?"

(Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni ne şey alıkoydu? Kibirlenmek mi istedin, yoksa sen yükseklerden mi oldun?»

Allah buyurdu: “İblis! Benim ellerimle yarattığım mahlûkuma neden secde etmedin? Gururlandın mı, yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun? {KM, Mezmurlar 119, 73}

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâya yed (el) kelimesi bazen tekil olarak (yedullah, 48,1) bazen çoğul olarak (eydina 36,71), bazen da burada olduğu gibi t... Devamı..

(Rabbin ona) Dedi ki: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?"

Rabbin: "Ey İblîs! Kudretim eliyle halk iylediğime secde iylemekden seni ne men' itdi? Kibir mi itdin veyâhud kendin ona müraccahlardan mısın?" diye suâl buyurdı.

Allah ona, “İblis, elimle yarattığıma secde etmeni engelleyen ne oldu? büyüdün mü, yoksa kendini yüce görenlerden mi oldun[*]?”

[*] Demek ki ilk yoldan çıkan İblis değilmiş. Daha önce de kendini büyük görüp Allah'ın yolundan çıkmış olan cinler (melekler) olmuş.

Allah:-Ey İblis, seni, elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan nedir? dedi. Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa yücelerden misin?

Allah buyurdu: “Ey İblis, Kendi elimle yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa gerçekten yücelerden misin?”

Allah dedi: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?"

eyitti Tañrı “iy iblįs! ne nesene yıġdı seni kim secde eyleyesin aña kim yarattum iki elüm ile? ay boyun virmedün mi yā oldun mı mütekebbirlerden?”

Tañrı Ta‘ālā eyitdi: Yā İblīs, ne nesne yıġdı seni secde itmekden ben yarat‐duġum kimseye ḳudretüm eli‐y‐le. Sen büyüklendüñ mi, yā ululardan mıoldı‐sen, didi.

(Allah) buyurdu: “Ey İblis! Sənə mənim Öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun?”

He said: O Iblis! What hindereth thee from falling prostrate before that which I have created with both My hands? Art thou too proud or art thou of the high

((Allah)) said: "O Iblis! What prevents thee from prostrating thyself to one whom I have created with My hands?(4229) Art thou haughty? Or art thou one(4230) of the high (and mighty) ones?"

4229 Man, as typified by Adam, is in himself nothing but frail clay. But as fashioned by Allah's creative power into something with Allah's spirit bre... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.