11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 72. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-iżâ sevveytuhu venefaḣtu fîhi min rûhî feka’û lehu sâcidîn(e)

Onu tamamlayınca ve ona, ruhumdan üfürünce karşısında yerlere kapanıp secde etmişlerdi.

 "Onu tesviye edip düzelttiğimde (insan şekline getirdiğimde) ve Ruhumdan ona üflediğimde (ise); derhal ona secdeye kapanın."

Ona en uygun biçimi verip, kendi ruhumdan üfürdüğüm zaman, onun önünde yere kapanın!”

Onu yaratılış amacına uygun olarak şekillendirdiğim, rahmetimle varettiğim, düzenin bir bölümü olan ruhumdan nûrânî dalgalar halinde onun bütün hücrelerine ruh yayarak hayat verdiğim, onu bilinçlendirdiğim zaman:
“Derhal secdeye kapanarak ona saygı gösterin” dedim.

Ben ona şeklini verdiğim ve içine ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye varın".

'Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın.'

Onun yaratılışını tamamlayıb da tarafımdan ona ruh verdiğim zaman, hemen ona (hürmet için) secdeye kapanın.”

“Onu tesviye edip ruhumu içine üflediğimde, ona hemen secde edin!” dedi.

“Onu şekillendirip ruhumdan üflediğimde, derhal ona secdeye kapanınız.”

Düzenleyip, ben ona ruhumdan üfleyince, hemen ona secde edin!», diye söylemiş idi

“Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde edin!”

Bkz. 2/34 ve açıklaması, 15/29

71,72,73. Allâh meleklere: "Ben insânı balçıkdan halk ideceğim ve istediğim şekle sokdukdan sonra âna rûhumı nefh iyleyeceğim siz de âna secde ideceksiniz" didi. Meleklerin kâffesi ânın önünde secde itdiler.

71,72. Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan ona üflediğim zaman ona secdeye kapanın."

“Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.”

Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın.”

Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın!

"Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın."

"Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın."

Onu tesviye ettim de ruhumdan ona nefheyledimmi derhal ona secdeye kapanın

Ben, (kudretim ile) onu (sûretini/bedenini şekillendirip) düzenlediğim ve (o bedene) yaratmış olduğum rûh ile can verdiğim zaman, (hürmet kastı ile) hemen ona secde edin.”

Onu biçimlendirip, ruhumdan üflediğim¹ zaman derhal ona secdeye kapanın!²

1- Ruh sözcüğü; “can”, vücuda hayat veren cevher” demektir. 2- Onun saygınlığını kabullenin. Ona saygınızı sunun.

«Artık onu (n hilkatini) tamamlayıb içerisine de ruuhumdan üfürdüğüm zaman kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın».

“Bu yüzden onu (insan sûretinde yaratıp) düzelttiğimde ve ona (yarattığım)rûhumdan üflediğimde,(1) hemen ona secde ediciler olarak yere kapanın!”

(1)Buradaki “(Kendi yarattığım) rûhumdan üflediğim” ta‘bîriyle Cenâb-ı Hakk’ın rûhu ve üflemeyi kendine nisbet etmesi, rûhun şeref ve i‘tibârını yücel... Devamı..

“Ben onu şekillendirip, ona (ruhumdan üflediğim de) benim diriliğim den verip, canlandırdıktan sonra, o yarattığım insan için bana secde edin” demişti.

Artık onu düzene koyup da içine kendi tinimden üfürünce hepiniz birden onun için secde edin."

Onu yapıp ona ruhumdan üfürdüğüm gibi yere kapanıp secde edin» demişti.

Onu şekillendirip [sevveytuhu] ruhumdan üfürdüğümde, ona derhâl secdeye kapanın.”²⁵

25 Krş. İsrâ, 17/85

“Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman da siz onun için hemen secdeye kapanın.”

“Ben ona muntazam bir insan kıvamında şekil verip de, kendisini yeryüzünün halîfesi konumuna yüceltmek üzere hayat ve üstün yetenekler bahşeden Ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun önünde secde ederek saygıyla boyun eğeceksiniz!”

“Onu düzenleyip şekillendirdiğim, ona benim rûhumdan üflediğim zaman onun için secdeye kapanın!”.

Son şeklini verip canımdan can üfledim mi, ona eğilerek saygı göstereceksiniz " deyince

"O’na biçim verip ruhumdan üflediğim zaman, yarattığıma saygı duyun! O’nu yüceltin! Çünkü O Rabbinizin yarattığı varlıktır."

Ona düzgün şekil verip kendisine [rûh]umdan üflediğim zaman, onun için (bana) secde edin!”

71,72. Bir zamanlar Rabbin meleklere: “Gerçekten Ben, çamurdan bir insan¹ yaratacağım. Onu biçimlendirip² ona rûhumdan üflediğim zaman³ derhâl ona secdeye kapanın!” demişti.⁴

1 Beşer: Bir şeyin güzelliğiyle ortaya çıkması, görünmesi demektir. İnsana beşer denmesi, hayvanların aksine üzerinde yün, kıl ve tüy gibi şeylerin bu... Devamı..

ona en uygun biçimi verip Kendi ruhumdan kattığım zaman onun önünde yere kapanın!” ⁵⁶

56 Bkz. 15:29 ile ilgili not 26.

Ben onu (akıl ve iradeyle) belli bir düzeye getirip vahyimden bir pay verince onun emrine amade olun. 7/11...23

İzleyin; ne zaman ki onu şekillendirmeyi tamamlar da kendisine ruhumdan üflersem, derhal yere kapanıp onun (hizmetine) âmâde olun!”[⁴⁰⁹⁵]

[4095] Aynı metin ve detaylı açıklamalar için bkz: 15:29, not 26, 27.

"Onun yaratılışını tamamlayıp, içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secdeye kapanın" diye emretti.

Onu biçimlendirip ona ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın!

«İmdi O'nun yaradılışını tamamladığım ve içerisine ruhumdan üfürdüğüm zaman hemen onun için secde ediciler olarak yere kapanın.»

Onu iyice biçimlendirip ona Rûhumdan üfleyince hep birden, secde ediniz. ” [2, 34; 7, 11; 15, 29]

Onu biçimlendirip ona ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın!

"Onı tesviye idüb cesedine rûhumdan üflediğim zamân ona secde ider oldığınız halde yere kapanın" didi.

“Onu tamamlayıp içine ruhumdan üfleyince onun için secdeye kapanın.”

Onu düzenlediğim ve ona can verdiğim zaman hemen onun için secdeye kapanın.

“Ben ona güzel ve düzgün bir biçim verip ruhumdan üflediğim(9) zaman, onun önünde secdeye kapanın.”

(9) 15:29’un açıklamasına bakınız.

"Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!"

“pes ol vaķt kim tamām yarattum anı daħı ürdüm anuñ içine canımdan pes düşüñ aña secde eyleyiciler.”

Pes ḳaçan anı düzetsem ve anuñ içine ürsem cānı, pes düşüñüz aña secdeeyleyüp.

Mən onu tamamlayıb (insan şəklinə salıb) Öz ruhumdan (Özümün yaratdığı ruhdan) üfürən (can verən) kimi ona (hörmət əlaməti olaraq) səcdə edin!”

And when I have fashioned him and breathed into him of My spirit, then fall down before him prostrate,

"When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit,(4227) fall ye down in obeisance unto him."

4227 See n. 1968 to 15:29, where the spiritual significance of this is explained.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.