11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 71. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İż kâle rabbuke lilmelâ-iketi innî ḣâlikun beşeran min tîn(in)

Hani Rabbin, meleklere, ben balçıktan bir insan yaratacağım demişti de.

 Hani Rabbin meleklere şöyle buyurmuşlardı: "Gerçekten Ben, (süzme-özeme) çamurdan bir beşer yaratacağım."

Nitekim o zaman, Rabbin meleklere demişti ki: “Ben balçıktan bir insan yaratacağım.

Rabbin meleklere: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım.” demişti.

Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan, bir insan yaratacağım.

Hani Rabbin meleklere: 'Gerçekten ben, çamurdan bir beşer yaratacağım' demişti.

Rabbin, o vakit meleklere şöyle demişti: “- Ben bir çamurdan bir insan yaratacağım (Adem'i yaratacağım).

Hatırla ki; Rabbin, meleklere: “Ben çamurdan bir beşer yaratacağım.”

O vakit Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım.”[484]

[484] İlk insanın yaratılışı ve İblis’in secdeye karşı çıkıp kovulması hakkında bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVI, 299-308; İlk insanın yaratılışı ha... Devamı..

Hani, Tanrım meleklere: «Balçıktan bir âdem yaratacağım

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.”

71,72,73. Allâh meleklere: "Ben insânı balçıkdan halk ideceğim ve istediğim şekle sokdukdan sonra âna rûhumı nefh iyleyeceğim siz de âna secde ideceksiniz" didi. Meleklerin kâffesi ânın önünde secde itdiler.

71,72. Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan ona üflediğim zaman ona secdeye kapanın."

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.”

Hani rabbin meleklere demişti ki: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım.

Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım.

Rabbin meleklere demişti ki, "Balçıktan bir insan yaratacağım."

Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım."

Rabbın Melâikeye dediği vakıt: haberiniz olsun ben bir çamurdan bir beşer yaratmaktayım

Hani, Rabbin meleklere (şöyle) buyurmuştu: “Ben, çamurdan bir insan yaratacağım.

Hani Rabb'in meleklere: “Ben çamurdan bir beşer yaratacağım.” demişti.

Rabbin o (münazara) zaman (ında) meleklere demişdi ki: «Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratıcıyım».

Bir zaman Rabbin meleklere buyurdu ki: “Şübhesiz ben, çamurdan bir insan yaratıcıyım.”

Rabbin meleklere “Ben topraktan insan (beşer) yaratacağım.”

O gün senin çalabın meleklerine, demişti: "Ben insanı balçıktan yaratacağım.

Hani Rabbin meleklere «— Ben balçıktan bir insan yaratacağım,

Hani Rabbin meleklere demişti: “Muhakkak ki Ben çamurdan [tîn] bir beşer/insan yaratmaktayım.”

Hani Rabbin meleklere, “Gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım” demişti.

Hani bir zamanlar Rabb’in, aralarında İblîs adındaki bir cinin de bulunduğu meleklere, “Bakın, Ben balçıktan bir insan yaratacağım!” demiş ve emretmişti:

Hani, senin rabbin Melekler’e dedi ki:
-“Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım”.

Hatırlarsın Rabb'in meleklere: "ben çamurdan bir insan yaratacağım

Onlar bilmedikleri konularda ileri geri konuşuyorlar. Onlara aldırış etme! Hani! Rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım."

Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım. [*]

Bu ayet Hicr 15:28-31. ayetlerle birlikte okunmalıdır. Buradaki mesaj, Bakara 2:30’dakinden farklıdır. Bakara 2:30’da insanın halife (sorumlu) olarak ... Devamı..

71,72. Bir zamanlar Rabbin meleklere: “Gerçekten Ben, çamurdan bir insan¹ yaratacağım. Onu biçimlendirip² ona rûhumdan üflediğim zaman³ derhâl ona secdeye kapanın!” demişti.⁴

1 Beşer: Bir şeyin güzelliğiyle ortaya çıkması, görünmesi demektir. İnsana beşer denmesi, hayvanların aksine üzerinde yün, kıl ve tüy gibi şeylerin bu... Devamı..

[Nitekim] o zaman, ⁵⁴ Rabbin meleklere demişti: “Ben balçıktan bir insan yaratacağım; ⁵⁵

54 İz edatının bu şekilde çevrilmesi konusunda bkz. sure 2, not 21.55 Bkz. 15:26 ile ilgili not 24.

Hani Rabbin meleklere şöyle buyurmuştu: – Ben, balçıktan bir beşer yaratacağım. 30/30...39

Hani o zaman Rabbin meleklere demişti ki: “Ben balçıktan bir beşer[⁴⁰⁹⁴] yaratacağım.

[4094] Beşeran, görünmeyen varlığın karşıtı olan “görünen varlık” anlamına (Bkz: 15:28, not 25).

(Ey Muhammed) Bir vakit Rabbin meleklere: "Ben, çamurdan bir insan yaratacağım;"

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir beşer yaratacağım.

Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin meleklere demişti ki: «Şüphe yok, Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım.»

Bir vakit Rabbin meleklere: “Ben, ” dedi, “çamurdan bir beşer yaratacağım. ”

Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım."

Vaktâ ki rabbin melâikeye "Ben çamurdan bir adam halk ideceğim,"

Bir gün Sahibin meleklere “Balçıktan bir beşer[*] yaratıyorum” dedi.

[*] Arapçada deriye beşere = البشرة insana beşer = البشر denir. Deri ısınmayı ve serinlemeyi sağlar. Hem sağlam hem güzel hem de tehlikelere karşı... Devamı..

Rabbin meleklere:-Ben, çamurdan bir insan yaratacağım, demişti.

Hani Rabbin meleklere demişti ki: “Ben çamurdan bir beşer yaratacağım.

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım."

ol vaķt kim eyitti çalabuñ firiştelere “bayıķ ben yaradıcıvan ādemį balçıķdan.”

Ol vaḳt ki eyitdi seni yaradan Tañrı yā Muḥammed, feriştehlere ki ben yarat‐maḳ isterin bir ādem balçıḳdan.

(Ya Peyğəmbər!) Xatırla ki, o zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: “Mən palçıqdan bir insan (Adəmi) yaradacağam.

When thy Lord said unto the angels: lo! I am about to create a mortal out of mire,

Behold, thy Lord said(4225) to the angels: "I am about to create man from clay:(4226)

4225 Two passages may be compared with this: viz. : (1) 2:30-39, where merely the first stages of the Rebellion against Allah and its consequences to ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.