18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâżâ fevcun muktehimun me’akum(s) lâ merhaben bihim(c) innehum sâlû-nnâr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Müşrik olan hâkim-zalim güçlere ve hain işbirlikçilerine şöyle seslenilecektir:) "İşte bu(nlar) da (dünyada) sizinle birlikte (küfür ve zulüm sisteminin devamı için direnen ve şeytani bir fedakârlık damarıyla bazı zorluklara) göğüs gerenlerdir (ve şimdi cehenneme girenlerdir) . Onlara bir merhaba (bile) yoktur. Çünkü onlar ateşi boylayacaklardır."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu topluluk, size uyup sizinle beraber cehenneme girenler; rahat yüzü görmesinler; onlar, mutlaka ateşe atılacaklar.

Abdullah Parlıyan Meali

İnkarcıların elebaşlarına: “İşte bu topluluk size uyup, sizinle birlikte küfür ve zulümde diretenler. Rahat yüzü görmesin onlar, elbet onlar da ateşe gireceklerdir” denilir.

Ahmet Tekin Meali

İktidar sahibi âsîlere, küfrün liderlerine:

“İşte şunlar da, sorumlu organize guruplar oldukları halde, körü körüne size tâbi olup şimdi sizinle beraber olan gürûhtur” denildiğinde, liderler:

“Onlara rahat yüzü görün, işleriniz kolay olsun diyemeyeceğiz, çünkü onlar da ateşe girmeye müstehak oldular.” derler.
*

Ahmet Varol Meali

(Küfrün elebaşılarına şöyle denir): "İşte bunlar da sizinle birlikte (küfürde) direnenlerdir. [7]" "Onlar rahatlık görmesinler. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir."*

Ali Bulaç Meali

(Müşrik olan hakim güçlere:) 'İşte bu(nlar) da sizinle birlikte (küfür ve zulümde) göğüs gerenlerdir. Onlara bir merhaba (bile) yok. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir.' (denilir).

Ali Fikri Yavuz Meali

(Melekler, kâfirlerin elebaşlarına, dünyada emirlerine bağlı olanları gösterib şöyle diyecekler): “- İşte sizinle birlikte cehenneme giren güruh.” (Elebaşılar da yardakçıları için şöyle diyecekler): “- Onlar rahatlık görmesinler; ateşe girmeğe hak kazanmışlardır.”

Bahaeddin Sağlam Meali

(Bir azapları da kendi aralarında boğuşmalarıdır:) “Elebaşlarına: Bunlar, sizinle beraber Cehenneme atılacaklardır. Rahat yüzü görmesinler! Onlar ateşte yanacaklardır.” (diye seslenilecek.)

Bayraktar Bayraklı Meali

İnkârcıların önderlerine, “İşte bu, sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur” denildiğinde, “Onlar rahat yüzü görmesin, onlar mutlaka ateşe gireceklerdir” derler.

Besim Atalay Meali

İşte, bu sizinle girecek olan bölük, kurtuluş yoktur onlara, cehenneme girecekler

Cemal Külünkoğlu Meali

(İnkârda ve isyanda başı çekenlere cehennemde şöyle denecek:) “İşte (dünyada size uyup da peşinizden gelen ve) sizinle beraber (cehenneme) girecek olan bir topluluk.” (Başı çekenler de şöyle diyecekler:) “Rahat yüzü görmesin onlar! Elbette onlar da (bizim gibi) ateşe girecek ve orada yanıp kavrulacaklardır.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

(İnkarcıların ileri gelenlerine denir ki;) "İşte şunlar sizinle beraber girecek olanlardır." (Derler ki;) "Onlar rahat yüzü görmesin. Behemehal ateşe gireceklerdir"

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Kendi aralarında şöyle derler:) “İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın! Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir.”

Diyanet Vakfı Meali

(İnkârcıların liderlerine:) İşte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur (denildiğinde, liderler:) Onlar rahat yüzü görmesin (derler). Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir.

Edip Yüksel Meali

"Bunlar sizinle birlikte paldır küldür sürüklenen bir gruptur." (denilince, cehennemdeki liderler:) "Onlar hoş gelmediler. Onlar ateşte yanacaklar."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte şunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

59,60. Şu: bir alay: maıyyetinizde göğüs germiş; onlara merhaba yok, çünkü onlar Cehenneme salınıyorlar. Hayır derler size merhaba yok, onu bize siz takdim ettiniz, bakın ne fena yatak

Erhan Aktaş Meali

İşte bunlar da sizinle birlikte azaba katlanacak olan bir gruptur. Onlara rahatlık yoktur. Onlar, ateşe girecek olanlardır.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte şu (nlar dünyâda) körü körüne maıyyetinize koşub giren güruhdur. Onlar rahat (huzur) görmesinler. Çünkü onlar (bihakkın) o ateşe gireceklerdir.

Hayrat Neşriyat Meali

(Azgınların elebaşlarına:) “İşte bunlar, sizinle berâber körü körüne (ateşe) girecek bir topluluktur” (denilir). (Fakat reisler:) “Onlar rahat yüzü görmesin! Çünki onlar (kendileri hak ettiği için) ateşe gireceklerdir” (derler).

İlyas Yorulmaz Meali

İşte bunlar da sizinle beraber hiç düşünmeden, kendiliklerinden yanlışların içine dalanlar. Onlar için asla rahat yok ve mutlaka ateşin içine atılacaklardır.

İsmail Hakkı İzmirli

Cehennem bekçileri metbu/lara «— Bunlar sizinle atılan güruhtur» diyecekler. Metbu/lar da onlara merhaba olmasın [⁵], onlar istihkaklarıyle ateşe girmişlerdir» diyecekler.*

Kadri Çelik Meali

(Zalim önderlere denir ki:) “İşte şunlar sizinle beraber (elim ateşe) girecek olanlardır.” (Zalimler ise der ki:) “Onlar rahat yüzü görmesinler! Onlar (da bizim gibi) ateşe gireceklerdir”

Mahmut Kısa Meali

O zaman Allah, inkârcıların önderlerine seslenerek, “Ey zâlimler!” diyecek, İşte bunlar, vaktiyle sizi körü körüne takip ettikleri için sizinle birlikte ateşe girecek olan kalabalıklar!”
Bunun üzerine liderler, vaktiyle kendilerini destekleyerek şımarıp azgınlaşmalarına sebep olan halk yığınlarına bedduâ ederek, “Rahat yüzü görmesin onlar, zaten hepsi ateşe atılacak!” diyecekler.

Mehmet Türk Meali

O (azgınlar) peşlerinden gelenler için: “Onlar asla rahat yüzü görmesin. Çünkü onlar, cehennemliklerdir.” derler.

Muhammed Esed Meali

[Ve onlar birbirlerine soracaklar: “Gördünüz mü] sizinle birlikte körükörüne [günaha] dalan 48 bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar! Elbet onlar [da] ateşi tadacaklar!” 49

Mustafa Çavdar Meali

(Küfrün önderlerine) -İşte şunlar körü körüne sizin peşinize takılan grup, denilecek bunun üzerine önderler: “Rahat yüzü görmesinler! Onlar zaten cehennemliktiler’’ diyecekler. 40/47...50

Mustafa İslamoğlu Meali

(Küfrün rehberlerine denilecek ki):[4092] “İşte şu güruh, körü körüne arkanıza takılan yandaşlarınız!” (Onlar şöyle cevap verecek): “Rahat yüzü görmesin onlar! Elbet onların da ateşin dibini boylaması gerek!”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şunlar, sizinle beraber (ateşe) dalıvermiş bir gürûhtur. Onlara bir merhaba yok. Muhakkak ki, onlar ateşe gidicilerdir.

Suat Yıldırım Meali

İşte şunlar dünyada körü körüne maiyetinizde koşup giden güruhtur! “Merhaba! ” olmasın onlara, rahat yüzü görmesin o zalimler! Zira onlar cehenneme gireceklerdir.

Süleyman Ateş Meali

İşte şunlar da sizinle beraber (cehenneme) girecek olanlardır: "Onlara merhaba yok, (yerleri geniş olmasın, rahat yüzü görmesinler)! Onlar ateşe gireceklerdir."*

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlara: “İşte sizinle birlikte günaha dalan bir bölük daha!” denir. Bunlar da rahat yüzü görmeyecek, ateşe atılacaklardır.

Şaban Piriş Meali

-Bu, sizinle birlikte girecek bir grup, rahat yüzü görmeyecekler çünkü ateşe atılacaklar.

Ümit Şimşek Meali

“İşte şunlar da sizinle beraber azaba göğüs gerecek olan güruh”(7) denir. Ateştekiler “Rahat yüzü görmesinler,” derler. “Onlar da ateşe girecekler.”*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şöyle denilir: "İşte sizinle birlikte direnişe geçen bir grup. 'Merhaba' yok onlara! Onlar ateşe salınıyorlar."

Eski Anadolu Türkçesi

“uşbu bir bölükdür girici sizüñ ile” ya'nį firişteler eyideler sert vereler uyundular içün. “giñlik olmasuñ anlara! bayıķ anlar giricilerdür oda.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Mələklər kafirlərin dünyadakı başçılarına onlara tabe olanları göstərib deyəcəklər: ) “Bu sizinlə birlikdə (Cəhənnəmə) daxil olan dəstədir. (Başçılar deyəcəklər: ) “Onlar rahatlıq üzü görməsinlər! (Onlara salam olmasın!) Onlar Cəhənnəmə daxil olanlardır!”

M. Pickthall (English)

Here is an army rushing blindly with you. (Those who are already in the fire say): No word of welcome for them. Lo! they will roast at the Fire.

Yusuf Ali (English)

Here is a troop rushing headlong with you!(4214) No welcome for them! truly, they shall burn in the Fire!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.