3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veżkur ismâ’île ve-lyese’a ve żâ-lkifl(i)(s) vekullun mine-l-aḣyâr(i)

Ve an İsmail'i, ElYesa'ı ve ZülKifl'i ve hepsi de hayırlı kişilerdendi.

 İsmail’i, Elyesa’yı ve Zülkifl’i de hatırla!.. Hepsi de (çevresine ve ümmetine) en hayırlı olanlardandı.

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendi.

İsmâil'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırlayarak insanlara anlat. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 6/86; 21/85.

İsmail'i, Elyasa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi hayırlılardandı.

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

İsmail'i, (İlyas'ın amcasının oğlu) El-Yesa'i ve Zü'l-Kifl'i de hatırla. Bunların hepsi hayırlı kimselerden...

İsmail, El-Yesa’, Zülkifl kullarımızı da hatırla! Hepsi de hayırlı insanlardı.

İsmâil'i, Elyesa‘ı, Zülkifl'i de hatırla!; hepsi de iyi kullardandı.

İsmail'i, Elyas'ı, Zülkifl'i de anasın, hepsi de iyilerden

(Yine sana örnek olarak,) İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Çünkü onların hepsi de dürüst ve erdemli insanlardı.

İsmâ’îl, Yese’a ve Zülkifl’den bahs it ânlar hep güzîde ve müntehâb idiler.

İsmail'i, Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir.

(Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi kimselerdi.

İsmâil’i, Elyesa‘ı ve Zülkifl’i de an. Hepsi de iyi kimselerdir.

İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir.  

 45 - 48. âyetler, peygamberlerin günahtan mâsum olduklarına delâlet etmektedir. Çünkü Cenab-ı Hak mutlak olarak hepsinin «iyiler»den olduğuna hükmetm... Devamı..

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de anımsa; hepsi iyilerdendi.

İsmail'i, Elyasa'yı, Zü'lKifl'i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

İsmaili de, Elyeser de, Zül'kifli de an, hepsi de o ahyardan

İsmâil’i, Elyesa’yı ve Zülkifl’i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendi.

İsmâîl'i, Elyesa'yı ve Zulkifl'i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendir.

İsmâîli, Elyesaı, Zülkifli de an. (İşte) bütün bunlar hayırlı (insan) lardı..

İsmâîl'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

İsmail, Elyesa ve Zelkifl’i de hatırla. Hepsi de en hayırlı olanlardandılar.

İsmail’i, İlyas’ı, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyi kimselerdi.

İsmail/i, Elyesa/ı, Zülkifl/i de hatırla. Bütün bunlar güzide adamlardandır.

İsmail, Elyesa¹⁷ ve Zülkif’i¹⁸ de an. Bunların her biri iyi/ hayırlı kimselerdir.

17 Krş. En’âm, 6/86 18 Krş. Enbiyâ, 21/85

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

Ey Müslüman! Yine sana örnek olarak, İsmail’i, Elyesa’yı ve Zülkifl’i de hatırla. Çünkü onların hepsi de dürüst ve erdemli insanlardı.

Zülkifl’i, Elyasa’yı, İsmail’i de an!
Hepsi de Hayırlılar’dandır.

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Onlar da değerli kimselerdi.

İsmail, El-Yesa’ ve Zülkifl’i de an! Onların her biri iyi kimselerdi.

İsmail’i, Elyesa’yı, Zülkifl’i de hatırla! Hepsi de en hayırlılardandır.

Hepsi de hayırlı kimselerden olan, İsmail’i, Elyesa’yı ve Zü’l-Kifl’i¹ de hatırla.

1 Elyesa ve Zü’l-Kifl hakkında, tefsirlerde geçen rivâyetlerin tamamı Yahûdî kaynaklı olduğu için biz bunların hiç birisine itibar etmeyerek, “bu iki ... Devamı..

İsmail’i, Elyesa’yı ⁴³ ve [o’nlar gibi] kendisini [Bize] adayan ⁴⁴ herkesi an: onların tümü hayırlı kimselerdi!

43 Kitâb-ı Mukaddes’e göre Hz. İlyas’tan sonra gelen peygamber (bkz. sure 37, not 48).44 Zulkifl’in “kendisini bize adayan” şeklinde çevirisinin bir a... Devamı..

İsmail’i, Elyasa’yı ve Zülkifl’i de an! Bunların hepsi de hayırlı kimselerden idiler. 6/83...88

Yine İsmail, Elyesa ve yükümlülük alan kişiyi[⁴⁰⁸⁶] de hatırla: onların hepsi de hayırda öncülük yaptılar.

[4086] Ze’l-kifl hakkında ayrıntılı bir tahlîl için bkz: 21:85, not 87.

İsmail'i, Elyasa'ı, Zülkifl'i de hatırla, onların hepsi de hayırlı insanlardı.

İsmâ’il’i, Elyesa’ı, Zülkifl’i de an. Hepsi de hayırlılardandı.

Ve İsmail'i ve Elyesa'yı ve Zülkifl'i de yâd et ve hepsi de hayırlılardandır.

İsmâil, Elyasa ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. [21, 85; 6, 86]

Elyasa (a.s.), İlyas (a.s.)’ın İsrailoğulları üzerine halifesi olup, sonra kendisine peygamberlik verilmiştir. Zülkifl (a.s.) hakkında 21,85 âyetine b... Devamı..

İsma'il'i, Elyesa'ı, Zülkifil'i de an. Hepsi de iyilerdendir.

Ve cümlesi nâsın en güzîde ve hayırlılarından İsmâ'îl ve Elyesa'a ve Zülkifl'i de zikr it.

İsmail, İlyas ve Zülkifl’den de bahset; hepsi de iyi kimselerdi.

İsamil'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı kimselerden idiler.

İsmail, Elyesa' ve Zülkifl'i de an. Onların hepsi de hayırlı kimselerdendi.

İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an! Hepsi seçkinlerdendi.

daħı an ismā'įl’i daħı elyesa’ı daħı zülkifl’i. daħı her biri eyülerdendür.

Daḫı ẕikr eyle, İsmā‘īl, Elyesa‘ daḫı, İlyās daḫı anlaruñ barçası ḫāṣ ḳullar‐dan‐ıdı.

(Ya Peyğəmbər!) İsmaili, (İlyasın əmisi oğlu) əl-Yəsə’i və Zül-Kifli də xatırla! Onların hamısı seçilmiş, ən yaxşı kimsələrdəndir!

And make mention of Ishmael and Elisha and Dhul Kifl. All are of the chosen.

And commemorate Isma´il,(4205) Elisha, and Zul- Kifl: Each of them was of the Company of the Good.

4205 Isma'il, the Patriarch of the Arab race, was also mentioned (37:101-107) as a pattern of self-sacrifice, now he is mentioned in the company of th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.