16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veżkur ‘abdenâ eyyûbe iż nâdâ rabbehu ennî messeniye-şşeytânu binusbin ve ’ażâb(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kulumuz Eyyub’u da hatırla. Hani o: “Doğrusu şeytan bana, kahredici bir acı hastalık sıkıntısı ve azap kahrı dokundurdu,” (aciz ve çaresiz kaldım Allah’ım!) diye Rabbine nida edip yakarmıştı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve an kulumuz Eyyub'u da, hani Rabbine nida.edip de demişti ki: Gerçekten de Şeytan beni yordu ve azaba uğrattı.

Abdullah Parlıyan Meali

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani O Rabbine yalvararak şöyle demişti: “Gerçekten de şeytan beni yordu ve bana dert ve işkence çektirdi.”

Ahmet Tekin Meali

Bizi ilâh tanıyan, candan müslüman, saygılı kulumuz Eyyûb'u da hatırlayarak insanlara anlat.
“Zahmet ve acı vererek şeytan bana dokundu, beni hastalandırdı” diye Rabbine niyaz etti, seslendi.
*

Ahmet Varol Meali

Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine: "Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu" diye seslenmişti.

Ali Bulaç Meali

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: 'Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu' diye Rabbine seslenmişti.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişti: “- Gerçekten şeytan, beni zorluk ve eleme uğrattı.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Kulumuz Eyyüb’ü de hatırla! “Şeytan, bana şer ve azap bulaştırdı” diye Rabbine yalvardığı anı hatırla!

Bayraktar Bayraklı Meali

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla! Bir vakit Rabbine, “Şeytan bana bir bitkinlik ve eziyet verdi” diye yalvarmıştı.[482]*

Besim Atalay Meali

Anasın kulumuz Eyyub'u dahi, hani o: «Şeytan bana dertle, azap getirdi !» diye Tanrısına çağırmıştı

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub'u da hatırla! Hani o, Rabbine: “(Rabbim!) Doğrusu şeytan bana (tam bir) bıkkınlık ve azap hissi vermektedir!” diye seslenmişti.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kulumuz Eyyub'u da an; Rabbine: "Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti.

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti.

Edip Yüksel Meali

Kulumuz Eyyub'u an: "Rabbim, şeytan bana bitkinlik ve acı dokundurdu," diye Rabbine seslenmişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kulumuz Eyyub'u da an. Bir zaman o, Rabbine şöyle nida etmişti: "Meşakkat ve acı ile bana şeytan dokundu."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kulumuz Eyyubu da an, o vakıt ki rabbına şöyle nidâ etmişti: «bak bana: meşakkat ve elem ile bana Şeytan dokundu.»

Erhan Aktaş Meali

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Bir zamanlar Rabb'ine seslenmişti: “Şeytan bana dert ve azap dokundurdu.”¹*

Hasan Basri Çantay Meali

Kulumuz Eyyubu da an. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişdi: «Hakıykat, şeytan beni yorgunluğa (meşakkate) ve azaba (hastalığa) uğratdı.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) Kulumuz Eyyûb'u da an! Hani, Rabbisine: “Doğrusu şeytan(hastalığımdan dolayı yakınlarıma verdiği vesveseleriyle) bana bir yorgunluk ve bir elem dokundurdu!” diye seslenmişti.

İlyas Yorulmaz Meali

Kulumuz Eyyübü de hatırla. O, “Rabbim! Şeytan bana bir sıkıntı ve azap verdi” demişti.

İsmail Hakkı İzmirli

Eyyup kulumuzu da hatırla. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişti: Yâ Rab! Bana şeytanın derdi, elemi dokundu [¹⁰].*

Kadri Çelik Meali

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, “Doğrusu şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu” diye Rabbine seslenmişti.

Mahmut Kısa Meali

Ey hak yolunun yolcusu! Mücâdelende sana yol gösterecek bir örnek olarak,kulumuz Eyyub’u da hatırla, O’ndan bahset! Hani malını, ailesini ve sağlığını kaybederek büyük bir imtihândan geçen Eyyub, “Ey Allah’ım!” diye Rabb’ine el açıp yalvarmıştı, “Doğrusu şeytan, ortaya attığı şüphe ve vesveselerle bana büyük bir sıkıntı ve acı veriyor!” Uğradığım zahmet, meşakkat ve hastalık yüzünden şeytan vesveseye yol bulup beni yordu.
İşte Eyyub, yıllar süren dayanılmaz acılara sabırla katlanmış; bir kez olsun Rabb’ine isyan etmemişti.

Mehmet Türk Meali

Rabbine: “Doğrusu şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu.”1 diye seslenen Eyyub kulumuzu da hatırla. *

Muhammed Esed Meali

KULUMUZ EYYUB'U da 37 hatırla, o'nun Rabbine şöyle seslendiğini: “Şeytan bana [tam bir] bıkkınlık ve azap 38 vermektedir!”

Mustafa Çavdar Meali

Kulumuz Eyyub’u da an! Hani O, Rabbine: “Rabbim ‘Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi.’ diye seslenmişti. 21/83-84

Mustafa İslamoğlu Meali

VE KULUMUZ Eyyub’u da hatırla:[4080] Hani o Rabbine “(Rabbim!) şeytan bana tarifsiz bir bezginlik ve terkedilmişlik hissi vermektedir!” diye yakarmıştı.[4081] *

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kulumuz Eyyûb'u da yâd et. O vakit ki, Rabbine nidâ etti: «Şüphe yok ki, şeytan bana bir meşakkat ile ve bir elem ile dokundu (dedi).»

Suat Yıldırım Meali

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla! Hani o Rabbine: “Ya Rabbî, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu. ” diye yalvarmıştı. [65, 3]

Süleyman Ateş Meali

Kulumuz Eyyub'u da an: (O) Rabbine "Şeytan, bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu" diye seslenmişti.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kulumuz Eyyûb'tan da bahset; birgün Sahibine: "Şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

Şaban Piriş Meali

Kulumuz Eyyub'u da an. Hani Rabbine: “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi. diye seslenmişti.

Ümit Şimşek Meali

Kulumuz Eyyub'u da an ki, “Yorgunluk ve acı yüzünden Şeytan bana sıkıntı verdi” diye Rabbine dua etmişti.(5)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kulumuz Eyyûb'u da an! Hani, Rabbine şöyle seslenmişti: "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı an ķulumuzı eyyūb’ı ol vaķt kim ķıġırdı çalabı’sına “bayıķ ben yoķandı baña şeyŧān ķatılıġ-ıla daħı 'aźāb-ıla.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Peyğəmbər!) bəndəmiz Əyyubu da yad et! Bir zaman o öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi: “Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur!”

M. Pickthall (English)

And make mention (O Muhammad) of Our bondman Job, when he cried unto his Lord (saying): Lo! the devil doth afflict me with distress and torment.

Yusuf Ali (English)

Commemorate Our Servant Job.(4198) Behold he cried to his Lord: "The Evil One has afflicted me with distress(4199) and suffering!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.