23 Nisan 2021 - 11 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-ttayra mahşûra(ten)(s) kullun lehu evvâb(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve toplanıp gelen kuşları da (zikir yoldaşı yapmıştık) . Hepsi onunla (beraber Allah'ı tesbih etmek üzere uyum içinde Hakka) yönelip dönüyorlardı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve kuşlar da toplanmıştı, hepsi de ona itaat ederdi.

Abdullah Parlıyan Meali

Her taraftan toplanıp gelen kuşları da, O'na boyun eğdirmiştik. Hepsi O'nun nağmesine katılır, beraberce Allah'ı tesbih ederlerdi.

Ahmet Tekin Meali

Toplu halde kuşları da onun emrine verdik. Hepsi de Dâvûd'a uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.*

Ahmet Varol Meali

Toplanıp gelen kuşları da. Hepsi ona dönerlerdi. [3]*

Ali Bulaç Meali

Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi onunla (Allah'ı tesbih etmede uyum içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kuşları da toplu olarak onun emrine bağlı kıldık. (Dağlardan ve kuşlardan) her biri onun tesbihi sebebiyle devamlı tesbih ediyordu.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kuşları da toplu olarak ona musahhar kıldık. Her şey ona dönüp onu dinliyordu.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kuşları da onun emrine topladık. Hepsi Allah'a yönelmektedirler.

Besim Atalay Meali (1962)

Kuşlar da toplanırlardı, hepsi ona uyardı !

Cemal Külünkoğlu Meali

Kuşlar da toplu olarak onunla beraberdi. Bunların hepsi de daima O'na yönelmişlerdi (Allah'ın istediği şekilde görevlerini yapıyorlardı)!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

18,19. Doğrusu Biz, akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, kuşları da toplu halde onun buyruğu altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

18,19. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd’un emrine verdik. Onların her biri Allah’a yönelmişlerdi.

Diyanet Vakfı Meali

18, 19. Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları onun emri altına vermiştik. Hepsi O'na yönelmiştir.  *

Edip Yüksel Meali

Kuşlar da toplanmıştı; hepsi onun buyruğunu izlerdi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kuşları da toplu olarak, hepsi onun için terci' yapar (evvab) idi

Erhan Aktaş Meali

Kuşların tamamı toplu halde ona yönelmişlerdi.

Hasan Basri Çantay Meali

(Her yandan ona doğru) toplanıb gelen kuşları da (kendisine râm etdik). (Gerek o dağlardan, gerek bu kuşlardan) herbiri (itaatle ona) dönücü idi.

Hayrat Neşriyat Meali

Kuşları da toplanmış olarak (ona itâat ettirdik)! Hepsi onun (zikrine katılmak) için dönüp gelici idiler.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Ve bir araya toplanmış kuşlar, hepside Rablerine isteyerek yönelirlerdi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Kuşları da müsahhar kıldık. Onlar da yanında toplanırlardı, hepsi ona tâbi olurdu [³].*

Kadri Çelik Meali

Toplanmış kuşları da (Davud'a ram kıldık). Hepsi de (Allah'ı tesbihte) ona (Davud'a) dönüp yönelirlerdi (ona uyarak tesbih ederlerdi).

Mahmut Kısa Meali

Ve seher vakitlerinde Allah’ı anarken, Davud’un etrafında öbek öbek toplanan kuşları da, âhenkli cıvıltılarıyla ona eşlik ettirmiştik. Davud ve ona eşlik eden varlıkların hepsi, duâ ve yakarışlarla hep O’na yönelirlerdi.

Mehmet Türk Meali

18,19. Doğrusu biz dağları ve toplanıp gelen kuşları, akşam ve kuşluk vakti1 onun ile birlikte (Allah’ı) tesbih etsinler diye o (Dâvût)’a boyun eğdirdik. Hepsi birlikte (Allah’ı) bolca tesbih ederlerdi.*

Muhammed Esed Meali

ve [aynı şekilde] bölük bölük kuşları da: 21 bunlar [hep birlikte] O'na, [kendilerini yaratmış olana,] tekrar tekrar yönelirlerdi.

Mustafa Çavdar Meali

Kuşlar da topluca bu tespihe eşlik ederlerdi. Zira hepsi de Allah’a yönelmişlerdi. 16/48, 17/44

Mustafa İslamoğlu Meali

katar katar dizilmiş kuşlar da:[4057] bunların hepsi her daim O’na yönelmişlerdi![4058]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kuşları da toplanmış olar'ak (O'na tâbi kıldık). hepsi de O'na rücu ediciler idi.

Suat Yıldırım Meali

18, 19. Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun âhengine katılır, beraber zikrederlerdi. [34, 10]

Süleyman Ateş Meali

Toplanıp gelen kuşları da (ona ram etmiştik). Hepsi onun nağmesine katılır (beraber tesbih ederler)di.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kuşlar da (hizmetindeydi, onunla[*]) toplu halde ibadet ederlerdi. Hepsi ona pek saygılıydı.*

Şaban Piriş Meali

Bütün kuşları da... Hepsi de ona hizmet ediyorlardı.

Ümit Şimşek Meali

Kuşları da toplu halde onun emrine vermiştik; hepsi birden ona yönelirdi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kuşlar da toplu halde onunla beraberdi. Hepsi, onun tespih nağmelerine katılırdı.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķuşları ya'nį musaḥḥar eyledük dirilmiş iken. dükeli aña gey dönicidür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz quşları da toplu halda (onun ixtiyarına vermişdik), hamısı ona tərəf yönəlməkdə idi.

M. Pickthall (English)

And the birds assembled; all were turning unto Him

Yusuf Ali (English)

And the birds gathered (in assemblies): all with him did turn (to Allah).(4169)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.