11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve śemûdu ve kavmu lûtin ve ashâbu-l-eyke(ti)(c) ulâ-ike-l-ahzâb(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da (elçilerin davetine aldırmamıştı) . İşte bunlar da (Rablerine ve Resullerine karşı birleşip güç toplayan bâtıl partiler ve) fırkalardı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Semud'un kavmi ve Lut kavmi ve Ashabı Eyke; işte bunlardır bölükler.

Abdullah Parlıyan Meali

Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eykeliler de böylece gerçekleri yalanladılar. İşte onlar da peygamberlere karşı inkârda birleşik guruplardı.

Ahmet Tekin Meali

Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamıştı. İşte bunlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardır.

Ahmet Varol Meali

Semud (kavmi), Lut kavmi ve Eyke halkı da. İşte onlar da (peygamberlerine karşı birleşen) gruplardı.

Ali Bulaç Meali

Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da. İşte onlar (Allah'a karşı isyanda birleşen ve güç toplayan) fırkalar(dı).

Ali Fikri Yavuz Meali

Ve Semûd, Lût kavmi, (Şuayb'ın kavmi) Eyke'liler. İşte bunlar, (peygamberleri inkâr eden perişan olmuş kâfir) partiler!...

Bahaeddin Sağlam Meali

Semud kavmi ve Lut kavmi ve Ormanlık ehli (Şuayb kavmi) de yalanladılar. Bütün bunlar (peygamberlerine karşı) müttefik idiler.

Bayraktar Bayraklı Meali

12,13. Onlardan önce Nûh kavmi, ‘Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da yalanladılar. İşte bunlar da birleşik topluluklardı.

Besim Atalay Meali (1962)

Semud, Lût, Eyke ulusları, işte bunlar da, bu bölüklerdendir

Cemal Külünkoğlu Meali

Semud kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da yalanlamıştı. İşte bunlar da (elçilere) karşı birleşen kabilelerdi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

12,13. Onlardan önce Nuh milleti, Ad, sarsılmaz bir saltanatın sahibi Firavun, Semud, Lut milleti, Eykeliler de peygamberleri yalanlamıştı. İşte bunlar da peygamberlerine karşı birleşen topluluklardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

12,13. Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi[462] Firavun, Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da (böyle) gruplardı.*

Diyanet Vakfı Meali

12, 13. Onlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar. İşte bunlar da (peygamberlere karşı) birleşen topluluklardır.  *

Edip Yüksel Meali

Semud, Nuh halkı ve Eykeliler de... Onlar partilerdi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Semûd kavmi, Lut kavmi ve Eykeliler (Şuayb kavmi) de yalanlamışlardı. İşte o çeşitli partiler bunlardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve Semûd ve kavmi Lût ve eykeliler, bunlar işte o ahzab

Erhan Aktaş Meali

Ve Semûd, Lût'un halkı ve Eyke halkı; işte onlar da işbirlikçi gruplardır.

Hasan Basri Çantay Meali

12,13. Onlardan evvel Nuuh kavmi, Aad ve kazıklar saahibi Fir'avn, Semud, Lût kavim (ler) i ile Eyke yârânı da (peygamberlerini) tekzîb etmiş (ler) di. İşte o partiler (in akıbeti)!

Hayrat Neşriyat Meali

12,13. Onlardan önce Nûh kavmi, Âd (kavmi), kazıklar sâhibi Fir'avun, Semûd(kavmi), Lût kavmi ve Eyke halkı da (peygamberleri) yalanlamışlardı. İşte onlar(peygamberlerine karşı gelen çeşitli) topluluklardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı, onlarda bir araya gelmiş topluluktu.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Semut, Lût kavimleri ve Eykeliler de peygamberleri yalancı saymışlardı. İşte bunlar peygamberlere hücum eden güruhlardır.

Kadri Çelik Meali

Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da. (Yalanlayan) gruplar işte bunlardır.

Mahmut Kısa Meali

Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da inkâr etmişlerdi. İşte onlar, kötülük amacıyla örgütlenmiş birer şer çetesiydi.

Mehmet Türk Meali

Semûd, Lût kavmi ile Eyke’liler de bu gruplardandı.

Muhammed Esed Meali

Semûd [kabilesi] ve Lût kavmi ve [Medyen'in] yemyeşil vadilerinin sakinleri [de aynı şekilde hakikati yalanlamışlardı]: Onların tümü [inkarda] birleştiler.

Mustafa Çavdar Meali

Semud ve Lut’un kavimleri ile Eyke halkı da, işte onlar da hezimete uğramış gruplar idi! 53/50...54

Mustafa İslamoğlu Meali

Semud ve Lût kavmi, Eyke ahalisi de öyle… İşte bu hiziplerin[4052]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Semûd ve kavm-i Lût ve Eyke ahalisi de (tekzîp etmişlerdi). İşte bunlar, o tâifelerdir.

Suat Yıldırım Meali

12, 13. Onlardan önce Nûh, Âd toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da Peygamberleri yalancı saydılar. Semûd ve Lût toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. *

Süleyman Ateş Meali

Semud (kavmi), Lut kavmi ve Eyke halkı da (böyle yapmıştı). İşte onlar da (peygamberlere karşı birleşik) kabilelerdi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Semud ve Lut halkı, bir de Eyke’liler. İşte o kaybetmiş kitleler.

Şaban Piriş Meali

Semud ve Lut'un kavmi de... Eyke halkı da, işte onlar da birer grup idiler!

Ümit Şimşek Meali

Semud, Lût kavmi ve Eyke ahalisi de öyle. O topluluklar, işte bunlardı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Semûd, Lût kavmi, o sık ağaçları besleyen su kaynağının sahipleri Eykeliler de. İşte onlar da böyle hiziplerdi.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ŝemūd daħı lūŧ ķavmı daħı bįşe isleri. [242a] şunlar bölükler!

Bunyadov-Memmedeliyev

Eləcə də Səmud, Lut qövmü, Əykə əhli (Şüeyb tayfası) – bu firqələrin

M. Pickthall (English)

And (the tribe of) Thamud; and the folk of Lot, and the dwellers in the wood: these were the factions.

Yusuf Ali (English)

And Thamud, and the people of Lut, and the Companions(4161) of the Wood; - such were the Confederates.(4162)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.