14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yessemme’ûne ilâ-lmele-i-l-a’lâ veyukżefûne min kulli cânib(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ki onlar (şeytanlar, artık) Mele'i A’la’ya (en yüce makamdakilerin toplantısına) kulak verip dinleyemezler, her yandan (fırlatılan ateş toplarıyla) sürülüp atılmaktadırlar;

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

En yüce melekler topluluğunun sözlerini duyamazlar ve her yandan sürülüp kovulurlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Ki o şeytanlar yüce melekler topluluğunda konuşulan şeylere kulak verip dinleyemezler ve herbir taraftan taşlanarak kovulurlar.

Ahmet Tekin Meali

Onlar yüce melekler meclisini dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.

Ahmet Varol Meali

Onlar yüce topluluğu (mele-i a'layı) dinleyemezler ve her yandan atılırlar.

Ali Bulaç Meali

Ki onlar, Mele'i A'la'ya kulak verip dinleyemezler, her yandan kovulup atılırlar;

Ali Fikri Yavuz Meali

O şeytanlar, melekler topluluğunun kelâmını dinleyemezler, her taraftan koğulup atılırlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar, (semavi) yüce meclise kulak dayatamazlar. Ve her taraftan ateşe maruz kalırlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar ne kadar çırpınsalar da o yüce konseyi dinleyemezler ve her taraftan atışa tutulurlar.

Besim Atalay Meali (1962)

Dinliyemez onlar yüce varlığı, her yandan da horlukla kovulurlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar, Mele-i Ala'yı (yüce konseyi/ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. (Dinlemeye kalksalar) her taraftan taşlanarak uzaklaştırılırlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

8,9. Onlar yüce alemi asla dinleyemezler. Her yönden kovularak atılırlar. Onlara sürekli bir azap vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

8,9. Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Edip Yüksel Meali

Yüce topluluğu dinleyemezler; her yandan atılırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Onlar melei a'lâyı dinleyemezler, tard için her taraftan sıkıya tutulurlar

Erhan Aktaş Meali

Mele-i A'lâ'ya¹ kulak verip dinleyemezler; her taraftan kovulurlar.*

Hasan Basri Çantay Meali

8,9. Ki onlar «Mele'-i a'lâ» ya kulak verib dinleyemezler, her yandan koğularak atılırlar. Onlar için (âhiretde de) ardı arası kesilmez bir azâb vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

8,9. (O şeytanlar, artık) mele-i a'lâyı (semâdaki melekleri) dinleyemezler ve her taraftan kovularak (alevli yıldızlarla) taşlanırlar ve onlar için devamlı bir azab vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

(Allaha ait) O yüce makamdan hiçbir şey dinleyip haber alamazlar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

8, 9. Onlar, meclis-i âliye [⁴] kulak veremezler. Horlukla kovulmak üzere, her bir taraftan mermiye uğrarlar [⁵].*

Kadri Çelik Meali

Onlar, artık yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Mahmut Kısa Meali

İşte bunun içindir ki, şeytanlar gelecekten haber veremez, gaybla ilgili bilgiler çalmak üzere semaya yükselip seçkin melekler topluluğunun kendi aralarındaki konuşmaları dinleyemezler; buna teşebbüs ettikleri takdirde, her yandan sürülüp kovulurlar!

Mehmet Türk Meali

8,9. O (şeytanlar) yüce (melekler) topluluğunu dinleyemezler1 ve onlar, her yönden kovularak uzaklaştırılırlar. Bir de onlar için bitmeyen azap vardır.*

Muhammed Esed Meali

[ki] onlar, [o bilinmeyeni bilmek isteyenler,] yüce sakinler topluluğuna 4 kulak veremesinler ve her taraftan kovulup sürülsünler,

Mustafa Çavdar Meali

Onlar, meleklerin yüce meclisine kulak verip dinleyemezler ve yaklaşmak istediklerinde her yandan kovulurlar. 21/32

Mustafa İslamoğlu Meali

ki yüce katın sakinlerini[3989] dinleme (girişiminde) bulunamasınlar ve her yandan yüzgeri edilsinler;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onlar en yüksek bir cemaati (sözlerine kulak vererek) dinleyemezler ve her taraftan kovulup atılırlar.

Suat Yıldırım Meali

Onlar Mele-i Âla'ya yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar.

Süleyman Ateş Meali

O (şeyta)nlar mele-i A'layı (yüce melekler topluluğunu) dinleyemezler; her yandan kendilerine (ışınlar) atılır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar Mele-i A’lâ’yı (büyük meleklerin toplantısını) dinleyemez; her taraftan taşlanırlar.

Şaban Piriş Meali

Onlar, yüce alemi işitemezler, her yandan kovulurlar.

Ümit Şimşek Meali

Onlar yüce âlemleri dinleyemezler; çünkü taşlanırlar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlar ne kadar çırpınsalar da o yüce konseyi dinleyemezler. Ve her taraftan atışa tutulurlar;

Eski Anadolu Türkçesi

[238a] ķulaķ dutmazlar işidü firiştelerdin yaña.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar ali bəzmə (yuxarı aləmə, mələklər aləminin söhbətlərinə) qulaq asa bilməz və hər tərəfdən (axan ulduzlar vasitəsilə) qovulub atılar.

M. Pickthall (English)

They cannot listen to the Highest Chiefs for they are pelted from every side,

Yusuf Ali (English)

(So) they should not strain their ears in the direction of the Exalted Assembly(4038) but be cast away from every side,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.