3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Uhşurû-lleżîne zalemû ve ezvâcehum vemâ kânû ya’budûn(e)

Toplayın bir araya zulmedenleri, onlara eş olanları ve kulluk ettikleri şeyleri.

(Görevli meleklere emredilecek:) "O zulmedenleri, (kendilerini destekleyen) eşlerini ve taptıkları (şeylerin hepsini) bir araya getirip toplayın."

Ve Allah şöyle buyuracak: “Toplayın bütün o varoluş gayesi dışında yaşayanları, kendileri gibi olanlarla ve bütün Allah'tan başka taptıkları ile birlikte.

“Baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyenleri, hakka riayet etmeyenleri ve haksızlığı alışkanlık haline getirenleri, müşrikleri, dostlarını, yârenlerini ve taptıkları putları toplayıp mahşere getirin!”

Zalimleri, onların eşlerini ve tapmakta olduklarını toplayın.

'Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın.'

(Allah meleklere şöyle buyurur): “- O kâfir olanları, bir de arkadaşlarını ve Allah'dan başka taptıkları putları, hep bir araya toplayın.

22, 23. Biz de: “O zalimleri, eşlerini ve Allah’ın dışında taptıkları şeyleri toplayın, onlara Cehennem yolunu gösterin.”

22,23,24. Allah, meleklerine şöyle emreder: “Zâlimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını, Allah'tan başka taptıkları tanrılarını toplayınız. Onlara cehennemin yolunu gösteriniz. Onları tutuklayınız, çünkü onlar sorguya çekilecekler.”

22,23. Zulmetmiş olanlarla, onların benzerleri, Allahı bırakarak; tapmış olduklarını; derip toplayınız da, gösteriniz cehennemin yolunu

(Allah, meleklere şöyle buyurur:) “Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın!”

22,23,24,25. Allâh: "Zâlimleri ve Allâh’ın yerine tapdıklarını cem’ idiniz, cehennem yoluna sevk idiniz" buyuracak. "Suâl ve cevâb içün tevkîf idiniz. Niçün biri birilerinize yardım itmiyorsunuz?" dinilecek.

22,23. İlgililere şöyle emredilir: "Zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını derleyin. Onları cehennem yoluna koyun."

22,23,24. Allah, meleklere şöyle emreder: “Zulmedenleri, eşlerini ve Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

22-23. (Allah, görevlilere buyurur:) “Toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah’ın dışında taptıklarını! Hepsini cehennemin yoluna sürün!”

22, 23, 24. (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!

Zalimleri toplayın. Eşlerini ve,

22,23. Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.

Toplayın mahşere o zulmedenleri ve eşlerini ve Allahdan başka taptıkları şeyleri

22-23. (Allah meleklere şöyle buyurur:) “Zâlimleri, (onlara destek vererek küfürlerinde ortak olan) yandaşlarını ve Allah’tan başka tapmakta olduklarını (bir araya) toplayın ve hepsine, cehennemin yolunu gösterin!

Toplayın o zulmedenleri, eşlerini¹ ve onların kulluk ettikleri şeyleri;

1- Onlara eşlik edenleri.

22,23. (Meleklere:) «O zulmedenleri, onlara eş olanları, Allâhı bırakıb tapmakda ısraar etdikleri şeyleri bir araya toplayın da cehennem yoluna götürün» (dediler).

22,23. (Meleklere ise o gün şöyle denilir:) “Zulmedenleri ve onlara eşlik edenleri ve Allah'dan başka tapmakta oldukları şeyleri toplayın; sonra onları Cehennemin yoluna götürün!”

(Allah) “Zulmedenleri, benzerlerini ve Allah’dan başka kulluk ettiklerini toplayın,

"O kıyıcıları, onlarla birlik olanları, taptıklarını bir arada toplayın,

Meleklere «— Öz nefislerine zulmeden müşrikleri eşleriyle [¹¹], Tanrı/yı bırakarak taptıklarıyle beraber birarada toplayın.

[11] Yani cins cins.

(Allah buyuracak) “Toplayın zulmedenleri/eşlerini/yoldaşlarını ve taptıklarını,”

“Zulmetmekte olanları, eşlerini ve tapmakta olduklarını bir araya getirip toplayın.”

Zebaniler! Bu zâlimleri, onlara destek vererek zulme ortak olan taraftarlarını ve Allah’ın yanı sıra kulluk ettikleri o ilâhlık taslayan liderlerini, akıl hocalarını, efendilerini gruplar hâlinde bir araya toplayın!”

Zulmedenleri ve eşlerini bir araya toplayın!
Kulluk ediyor olduklarını da;

Bir ses: Haksızlık edenleri, yandaşlarını ve Allah diye tapındıkları şeyleri toplayın

O gün yanımızdakilere emrederiz. "Toplayın o zalimleri, onların eşlerini, Allah’tan başka yasalarına uyarak taptıklarını! Onlara yasalarımıza uyun, insanların yasalarına uymayın demiştik. Onlar sözümüze karşı çıktılar. İnsanların uyduruk yasalarını yasalarımıza tercih ettiler."

22,23. (Allah meleklere şöyle diyecek:) “Zalimleri, eşlerini (onlar gibi olanları) ve Allah’ın peşi sıra tapmış olduklarını toplayın! Onları cehennemin yoluna iletin!

22,23. (Ve Allah): “Toplayın şu zâlimleri, aynı yoldaki kafadarlarını¹ ve Allah’tan başka taptıklarını! Onları hemen cehennemin yoluna sürün!”

1 Eşleriyle yani; puta tapanı puta tapanla, yıldıza tapanı yıldıza tapanla, zalimi zalimle, efendisini tabisiyle yahut şeytanları ve şeytanlaşanları ş... Devamı..

[Ve Allah şöyle buyuracaktır:] “Toplayın bütün o zalimleri, kendileri gibi olanlarla ¹⁰ ve bütün o Allah’tan başka taptıkları [ile] birlikte;

10 İlk dönem otoritelerinin hemen tümüne göre -Ömer b. Hattâb, Abdullah b. ‘Abbâs, Katâde, Mücâhid, es-Suddî, Sa‘îd b. Cubeyr, Hasan Basrî, vb.- burad... Devamı..

22-23. Ve meleklere şöyle seslenilecek: – Toplayın, şu ortak koşanları, onların yoldaşlarını ve Allah ile aralarına koyup kulluk ettiklerini ve hepsine cehennemin yolunu gösterin! 10/18, 14/21-22, 46/4...6

Toplayın bütün o zalimleri, onların türdeşlerini ve kulluk ettikleri her şeyi!

Meleklere de: "O zulmedenleri, onlara eşlik edenleri;”

’’Toplayın bütün o zalimleri ve kendileri gibi olan eşlerini ve bütün o Allah’tan başka kulluk ettiklerini ’’ denilir.

Toplayınız mahşere o zulmetmiş kimseleri ve onların eşlerini ve kendilerine taptıkları şeyleri.

22, 23, 24. Yüce Allah meleklere şöyle emreder: “O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehenneme sevk edin! Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler! ” [17, 97]

(Yüce Allah meleklerine emreder): "Toplayın o zalimleri, onların eşlerini ve taptıklarını."

22,23. Nefislerine zulüm idenleri ve zevcelerini ve Allâh'dan gayrı 'ibâdet iyledikleri putları hep berâber toplayub cehennem yoluna sevk idin emri virilür.

“O zalimleri, kendilerine eşlik edenlerle[*] ve kulluk ettikleri kimselerle bir araya getirin.

[*] Bu ayetteki ezvâc أَزْوَاجَ kelimesi "eşler" değil, "eşlik edenler"anlamındadır. Vakıa suresinde birbirine eşlik edenler "ezvâc=أَزْوَاجَ" üçe ayr... Devamı..

-Toplayın, zalimlik edenleri, eşlerini ve kulluk ettiklerini...

Sürün o zalimleri ve benzerlerini ve taptıklarını,

Toplayın o zulmedenleri; eşlerini de. O tapınıp durmuş olduklarını da toplayın:

22-23. dirüñ ya'nį ay firişteler anları kim žulm eylediler daħı beñdeşlerini yā uyundularını daħı anları kim oldılar ŧaparlar Tañrı’dan ayruķ pes yol gösterüñ anlara ŧamu yolındın yaña.”

Ḥaşr eyleñüz ẓālimleri, çiftlerini daḫı, ṭapduḳları nesneleri daḫı

(Allah mələklərə belə buyuracaqdır: ) “Yığın bir yerə zülm (küfr) edənləri, onların həmtaylarını və ibadət etdiklərini -

(And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong, together with their wives and what they used to worship

"Bring ye up", it shall be said, "The wrong-doers and their wives,(4048) and the things they worshipped-

4048 That is, if their wives were also wrongdoers. They are separately mentioned, because the Arabic phrase for "wrongdoers" is of the masculine gende... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.