3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 147. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve erselnâhu ilâ mi-eti elfin ev yezîdûn(e)

Ve onu yüz bin kişiye, yahut daha da artmakta olan bir topluluğa peygamber olarak gönderdik.

(Ardından) Onu yüz bin veya (sayısı) daha da artan (bir topluluk)(peygamber olarak) yolladık.

Bu hadiseden sonra, Yunus'u kaçıp geldiği kavmine gönderdik. Onların nüfusu o gün için, yüzbin veya daha fazla idiler.

Onu yüz bin veya daha çok kişiye özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamberlik görevi ile gönderdik.

Ve onu yüz bin (kişiy)e hatta daha fazlasına peygamber olarak gönderdik.

Onu yüzbin veya (sayısı) daha da artan (bir topluluk)a (peygamber olarak) gönderdik.

Biz onu yüzbine, hatta daha ziyadesine peygamber göndermiştik.

Biz onu yüz bin ve fazlasına peygamber olarak gönderdik.

Onu, nüfusu yüzbin veya daha fazla sayıda olan bir topluma peygamber olarak gönderdik.

Onu, yüz bine, daha artık kimselere gönderdik

Biz onu (bir kez daha) yüz bin hatta gittikçe daha da artan halkına (elçi olarak) gönderdik.

Hz. Yunus, Hz. Yakub'un oğlu Bünyamin'in kabilesindedir. Hz. Süleyman'dan sonra kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. Yunus’un, peygamber... Devamı..

Ândan sonra (Yûnus’ı) yüzbin kişiden ve daha fazla insândan mürekkeb bir kavme gönderdik.

Onu, yüzbin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.

Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.

Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik.

Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.  

 Hz. Yunus’un peygamber olarak gönderildiği yerin, Musul’da Ninova şehri olduğu kaydedilmiştir.

Biz onu yüzbin veya daha çok kişiye gönderdik.

Biz onu (Yunus'u) yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik.

Ve onu yüz bine Resul gönderdik ve hattâ artıyorlardı

Biz onu (Yûnus’u, bedenen kuvvetlendirdikten sonra) yüz bin ve daha fazla insana (azabımızın alâmetlerini görüp de tövbe eden kavmine, îmânlarına şahit olsun, diye tekrar) gönderdik.

Ninova halkı, azabın alâmetlerinden biri olan kara bulutları görüp de kendilerine azabın geleceğini anlayınca, Hz. Yunus’un [aleyhisselâm] peygamberli... Devamı..

Onu, nüfusu yüz binden fazla bir halka Resûl olarak gönderdik.

Onu yüz bine peygamber gönderdik. Hattâ artıyorlardı da.

Ve onu yüz bin (kişilik bir topluluğ)a veya (daha da) artmakta olanlara(peygamber olarak) gönderdik.

Onu yüz bin nüfuslu, hatta daha fazla olan bir şehre elçi olarak gönderdik.

Sonra da onu yüz binlere, daha da çok kimselere elçi gönderdik.

Onu yüz bin veya daha ziyade [³] kimselere gönderdik.

[3] Âkil ve baliğleri yüz bin, hepsi daha ziyade.

Biz onu yüz bin yahut/hatta daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik.

Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.

Daha sonra onu, nüfusu yüz bin —hattâ daha fazla— olan Ninova’ya, yani nasıl olsa inanmayacaklar diye bir zamanlar terk ettiği ülkesine yeniden Elçi olarak gönderdik.

Sonra da onu yüz bin’e veya daha fazlasına rasûl gönderdik.

146,147. Bir palmiye ağacı altına getirdik. // Sonra onu, yüz küsur binlik Ninova şehrine elçi olarak görevlendirdik.

Biz O’nu yüz bin veya daha fazla insana elçi olarak gönderdik.

Onu, yüz bin hatta [*] daha çok kişiye (peygamber olarak) göndermiştik.

Ayette geçen [ev] edatına “veya” anlamı verilmemelidir. Çünkü ifade Yüce Allah’a aittir; sayılardan bahsedilirken O’nun seçenekli bir ifade kullanması... Devamı..

Ve (tekrar) onu, mevcudu yüz bin olan veya (sayısı) daha da artan (toplumuna)¹ Peygamber olarak gönderdik.

1 Hz. Yûnus (a.s.) sayıları yüz bin veya daha da fazla olan toplumuna yani kaçtığı yere tekrar gönderildi. Bazı Yahudi kaynaklarını esas almayı adet h... Devamı..

Ve o’nu [bir kez daha kendi halkına,] yüzbin veya daha fazla [kişi]ye gönderdik:

Nihayet onu nüfusu yüz bin kişiden fazla bir topluma elçi olarak yeniden görevlendirdik. 37/139...147, 54/48.50

Yine onu yüz bin, hatta daha fazla kişiye (yeniden) elçi gönderdik.

(Sonra da) Biz onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.

Biz onu yüz bin yahut daha fazla insana Resul olarak gönderdik.

Ve O'nu yüzbin ve daha artar olana (böyle bir kavme peygamber) gönderdik.

Biz onu yüz bin nüfuslu bir şehre göndermiştik, hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. {KM, Yunus 4, 11}

“Bu âyette: “Biz onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.” diye de mâna verilebilir. Allah Teâla dileseydi, elbette o halkın sayı... Devamı..

Ve onu yüz bin insana, ya da daha fazla olanlara elçi gönderdik.

Onı yüzbin ve daha ziyâde olan bir kavme gönderdik.

Onu yüz bin, hatta daha çok kimseye elçi göndermiştik.

Sonra da onu yüz bin kişiye veya daha fazlasına göndermiştik.

Ve onu yüz bin, hattâ daha fazla kişiye peygamber gönderdik.

Onu yüz bin kişiye yahut daha fazla olanlara elçi olarak gönderdik.

daħı viribidük anı yüz biñ daħı artarlar.

Daḫı anı resūl gönderdük yüz biñ ādeme, ya yüz biñden artuġa.

Biz onu yüz min nəfərə və daha çox kimsəyə peyğəmbər göndərdik.

And We sent him to a hundred thousand (folk) or more

And We sent him (on a mission) to a hundred thousand(4127) (men) or more.

4127 The city of Nineveh was a very large city. The Old Testament says: " Nineveh was an exceeding great city of three days' journey" (Jonah, 3:3); "w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.