22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 144. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lelebiśe fî batnihi ilâ yevmi yub’aśûn(e)

Halkın tekrar dirileceği günedek balığın karnında kalırdı.

 Onun (balığın) karnında (insanların) dirilip-kaldırılacakları güne kadar (öylece) kalakalırdı.

İnsanların yeniden diriltilecekleri güne kadar, O'nun karnında kalmış olacaktı.

Kesinlikle, tekrar insanların diriltileceği güne, Kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı.

(İnsanların) diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Onun karnında (insanların) dirilip-kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.

Muhakkak (kabirlerden) dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Dirileceği güne kadar, onun karnında kalacaktı.(*)

(*) Dünya bir deniz, nefis bir balık, eğer insan, Allah’a yalvarıp kurtulmazsa, kıyamet gününe kadar nefsin dar, kısır sahası içinde boğulup kalır.... Devamı..

143,144. Eğer Allah'ı sıkça ananlardan olmasaydı, kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı.

143,144. Tespih eden kimselerden bulunmasaydı, kıyamet gününe dek, onun karnında kalırdı

143-144. Eğer o, Allah'ın sınırsız şanını yüceltenlerden (tevbe edenlerden) olmasaydı, onun karnında insanların diriltilecekleri güne kadar kalacaktı.

Bkz. 21/87, 68/48“Onun karnında insanların diriltilecekleri güne kadar kalacaktı” ifadesi, bir daha geri dönmeyecekti ve orada ruhu kabzedilecekti anl... Devamı..

143,144. Balığın karnında tesbîh çekerek bizi zikr itmiş olmıya idi insânların tekrâr dirileceği güne kadar balığın karnında kalacak idi.

143,144. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.

143,144. Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

143-144. Eğer o, Allah’ın şanını yüceltenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı.

143, 144. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

 Yunus (a.s.)ın tesbihi şöyle idi: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn: Senden başka ilâh yoktur, şüphesiz ben zalimlerden oldum.... Devamı..

Diriliş Gününe kadar onun karnında kalacaktı.

143,144. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Her halde ba'solunacakları güne kadar onun karnında kalırdı

143-144. Eğer o (Allah’ı çokça zikredip) tesbih edenlerden olmasaydı, (insanların) diriltilecekleri güne kadar onun (balığın) karnında kalırdı.

Diriltilecekleri güne kadar¹ balığın karnında kalırdı.

1- Ölüp gidecekti. Balığın karnı ona mezar olacaktı.

Her halde (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalıb gitmişdi.

143,144. Fakat gerçekten o, tesbîh edenlerden olmasaydı, mutlaka (insanların)diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Diriliş gününe kadar balığın karnında kalacaktı.

Yeniden dirilinceye kadar balığın karnında eriyip gidecekti.

Dirileceği güne kadar balığın karnında ölü kalacaktı [²].

[2] Yunus aleyhisselâm gerçek sözlere göre balık karnına düşer düşmez balık onu attı.

Onun karnında elbette yeniden diriliş gününe kadar kalırdı.

Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalırdı.

Kesinlikle, insanların yenidendiriltileceği Güne kadar o balığın karnında kalır, yani orası onun mezarı olur ve asla oradan kurtulamazdı.

Yeniden diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

143,144. Şayet o, Allah'ın erişilmez yüceliğine sığınıp yakarmasaydı. // balığın karnında kıyamete kadar kalabilirdi.

İnsanların yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

143,144. (Allah’ı) [tesbih] edenlerden (yüceltenlerden) olmasaydı, [*] (insanların) diriltilecekleri güne kadar o (balığın) karnında kalırdı.

Hz. Yunus balığın karnına düştüğünde kurtarılmayı hak ettiyse, bu onun daha önceden Yüce Allah’a samimi kul olması nedenine bağlıdır. Benzer şekilde b... Devamı..

143,144. Eğer o, (Allah’ı) tesbih edenlerden olmasaydı tekrar diriltilecekleri güne kadar (balığın) karnında kalırdı.

herkesin yeniden dirileceği güne kadar o (balığı)n karnında kalmış olacaktı:

Yeniden diriliş gününe kadar balığın karnında kalacaktı. 37/139...147, 54/48...50

(balığın) kıyamet günü (olan ölümü)ne kadar onun karnında kalacaktı.[⁴⁰³⁵]

[4035] Bu âyet, “diriliş günü”, bir başka ifadesiyle “kıyamet günü”nün bir canlının ölümü için kullanılmasına Kur’ani bir örnektir. Zira Yunus’u yutan... Devamı..

O balığın karnında (insanların tekrar) dirilecekleri güne dek, elbette kalacaktı.

O (balığın) karnında (balık onu sindirip) dışarı atana kadar kalırdı.

Elbette ki, onun karnında, tekrar dirilecekleri güne kadar kalırdı.

143, 144. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, tâ mahşere kadar onun karnında kalırdı.

Hz. Yunus (a.s.) ın kıssası için bkz. 21,87.Allah Teâla, inkârlarında ısrar eden bu halka, elçisi Yunus (a.s.) vasıtasıyla helâk edici azap vaad etti.... Devamı..

(İnsanların) Yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

Kıyâmete kadar balığın karnında kalırdı.

İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.

İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.

İnsanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.

143-144. pes eger degül misse bayıķ ol namāz ķılıcılardan dölene-di ķarnında girü ķoparınılaśıları güne degin.

ḳalurdı balıḳ ḳarnında ḳıyāmet günine degin.

Yəqin ki, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı.

He would have tarried in its belly till the day when they are raised;

He would certainly have remained inside the Fish(4125) till the Day of Resurrection.

4125 This is just the idiom. This was to be the burial and the grave of Jonah. If he had not repented, he could not have got out of the body of the cr... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.