3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 141. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fesâheme fekâne mine-lmudhadîn(e)

Derken kura çekmişlerdi de kur'a ona düşmüştü.

 Böylece (gemi ağırlığından batmasın diye denize atılacak olanı belirlemek üzere çekilen) kur’aya katılmıştı da, kaybedenlerden olup çıkmıştı.

Ve sonra kur'a çekilmiş, o kur'ada da kaybedenlerden olmuştu.

Gemidekilerle, aralarında kur'a çektiler de, kaybedenlerden, denize atılanlardan oldu.

(Gemidekilerle) kura çekmişti de kaybedenlerden olmuştu.

Böylece kur'aya katılmıştı da, kaybedenlerden olmuştu.

(Gemiye binince gemi durdu. O zaman, gemicilerin inancına göre geminin durması, aralarında kaçak bir kölenin bulunmasından ileri gelirdi. İşte kaçağı bulmak için aralarında) Kur'a çekti de mağlublardan oldu. (Bunun üzerine kendini denize attı).

Kur’a çekti. Mağlup olup suya atılanlardan oldu.

Kura çekti ve kaybedenlerden oldu.

Kur'a çekilince, yenilmiş idi

140-141-142. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti de gemidekilerle kura çekmişti ve kaybedenlerden olmuştu. (O, sahibinden izinsiz kaçan benim diyerek) kınanmış bir halde (kendisini denize atmış) iken balık onu hemen yutmuştu.

Gemide kur’a çekdiler âna tesâdüf itdi denize atdılar.

Gemide olanlarla karşılıklı kura çekmişti de yenilenlerden olmuştu, bu sebeple denize atılmıştı.

Gemidekilerle kur’a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.[460]

Tefsir kaynaklarında rivayet edildiğine göre, Yûnus peygamber kavminin baskılarına dayanamayıp aralarından kaçarak bir gemiye binmişti. Gemideki yolcu... Devamı..

Kur’aya girdi ve kaybedenlerden oldu.

Gemide olanlarla karşılıklı kur'a çektiler de kaybedenlerden oldu.  

 Yunus kıssası için bak. Enbiyâ 21/87’nin açıklaması

Karşı çıktı ve kayanlardan oldu.

(Oradakilerle) kur'a çekmiş de kaydırılanlardan (yenilenlerden) olmuştu.

kur'a çekmişti de kaydırılanlardan olmuştu

(Gemi seyir hâlinde iken bir anda durdu. O zaman, gemicilerin inancına göre geminin durması, aralarında kaçak bir kölenin bulunmasından ileri gelirdi. O kaçak köleyi bulmak için böylece aralarında) kura çekti (ler) ve (Yûnus, kurayı) kaybedenlerden oldu.

Sonra kura çekti ve kaybedenlerden oldu.

Derken kur'a çekmiş (ler) di de mağlûblardan olmuşdu.

Nihâyet (gemidekilerle birlikte) kur'a çekti de, kaybedenlerden oldu.

Gemide yolcular arasında kura çekildi ve gemiden (denize) atılanlardan oldu.

Kur’a çekmişlerdi de Yunus kaybetmişti.

Gemidekiler kur/a çekmiş, kur/a Yunus/a düşmüştü.

(Gemidekilerle) kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu [mudhadîn].²⁹

29 Krş. Enbiyâ, 21/87

Böylece kuraya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu.

Fakat gemi, aniden gelen müthiş bir fırtına yüzünden batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bunu aralarında günahkâr bir kişinin bulunmasına bağlayan gemiciler, “Gelin aramızda kura çekelim de, bu felâketin kimin yüzünden geldiğini bulup onu gemiden atalım!” dediler. Böylece aralarında kura çektiler ve Yunus, kurayı kaybedenlerden oldu.

Kur’a çekiştiler; Kaybedenler’den oldu.

140,141. Kaçak olarak yük gemisine sığınmıştı. // Töre gereği, kaçaklar arasında çekilen kurayı kaybetmişti.

Hâlbuki ona böyle bir izin verilmemişti. Bak ne oldu? Görev yerini terk etmesine karşılık ona bir tuzak hazırladık. Tuzağımız gereği yolculardan birinin denize atılması gerekiyordu. Kur’a çektiler, Yunus’a çıktı.

(Gemide olanlarla) karşılıklı kura çekmişler [*] ve (Yunus da) kaybedenlerden olmuştu.

Bir önceki ayetten anlaşıldığı üzere, gemi dolu olduğu için bazı kişilerin kura ile gemiden atılmasına yönelik bir karar alınmıştı. Hz. Yunus da bu ku... Devamı..

140,141. Bir zamanlar o, (toplumunu bırakıp) dolu bir gemiye kaçmış, kur’aya katılmış ve (kur’ayı) kaybedenlerden olmuştu.

Ve sonra kur‘a çekilmiş, o, (kur‘ada) kaybedenlerden olmuştu; ⁵⁵

55 Lafzen, “o [gemicilerle] kur‘a çekti ve kaybedenlerden oldu”. Kitâb-ı Mukaddes’in kaydettiğine göre (Yunus’un Kitabı i, 10-15). Hz. Yunus, onlara, ... Devamı..

Derken yolcular arasında kura çekilmiş ve Yunus kaybedenlerden olmuştu. 10/98

Bunun ardından kur’a çekilmiş ve kaybedenlerden olmuştu.

Karşılıklı kur'a çektiler, kaybeden Yunus oldu. (Yolcular kurtulsun diye kendini denize attı.)

Gemidekilerle beraber kura çekine dahil edilmiş ve kaybedenlerden olmuştu.

Derken kur'a çekmiş de, mağlup olanlardan olmuştu.

Kur'a çekmiş, kur'ada kaybedenlerden olunca denize atılmıştı.

(Yükü fazla oluğundan gemi taşıyamamış, yolculardan birini denize atmak gerekmişti. Birini atmak üzere gemidekilerle) Kur'a çekti. (Yunus) Yenilenlerden oldu. (Kur'a kendisine isabet etti).

(Yolda müdhîş bir furtına çıkub gemiciler bunı bir uğursuzun gemide vücûdına haml itdiklerinden) kur'a atılub ona isâbet itmekle denize ilkâ olundı.

Kur’aya katıldı ve kaybedenlerden oldu.

Kura çekmişler ve kaybedenlerden olmuştu.

Sonra kur'a çektiler ve o kaybetti.

Sonra kura çekti de kaybedenlerden oldu.

pes ķur’an bıraķdı pes oldı maġlub olınmışlardan.

pes ḳur‘a var‐ıdı anlar‐ıla maġlūblardan oldı, özini deñize bıraḳdı.

(Gəmidə olanlar) püşk atmış və (püşk ona düşdüyü üçün) məğlub edilənlərdən olmuşdu. (Yunis gəmiyə mindiyi zaman gəmi yerindən tərpənməmiş, buna görə də sərnişinlər: “Yəqin ki, içərimizdə ağasından qaçmış kölə vardır”, - demişdilər. Kölənin kim olduğunu bilmək üçün püşk atılmış və o, Yunisə düşmüşdü. Yunis özünü dənizə atmağa məcbur olmuşdu).

And then drew lots and was of those rejected;

He (agreed to) cast lots,(4121) and he was condemned:

4121 The ship was fully laden and met foul weather. The sailors, according to their superstition, wanted to find out who was responsible for the ill-l... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.