20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Festeftihim ehum eşeddu ḣalkan em men ḣalak(c) innâ ḣalaknâhum min tînin lâzib(in)

Şimdi sor bir onlara, yaratılış bakımından onlar mı daha güçlükuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Şüphe yok ki biz, onları cıvık bir balçıktan yarattık.

(Ey Nebim!) Şimdi onlara (inkârcılara) fetvasını soruver: Yaratılış bakımından onlar mı daha şiddetli ve meşakkatli (konumdadır), yoksa Bizim yarattıklarımız mı? (Bu sonsuz ve kusursuz kâinat ve tabiat düzeni ve içindekiler mi daha harika ve hikmetlidir?) Doğrusu Biz onları (insanları), cıvık-yapışkan bir çamurdan yaratıp (donatmışızdır).

Şimdi onlara bir sor: “Yaratılış bakımından kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa bizim diğer yarattığımız gökler, sistemler ve düzenler mi?” Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Şimdi inkâr edenlere sorarak cevap iste:
“Onları yeniden yaratmak mı, yoksa bizim yaratmaya devam ettiklerimizi yaratmak mı daha güç?” Biz onları cıvık, yapışkan bir çamurdan yarattık.

bk. Kur’an-ı Kerim, 40/57.

Onlara sor: Yaratılış bakımından kendileri mi daha zorludur yoksa bizim (diğer) yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Şimdi onlara sor: Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları, cıvık-yapışkan bir çamurdan yarattık.

Şimdi sor Mekke halkına: (Öldükten sonra) kendilerini yaratış mı zor; yoksa bizim yarattıklarımız (melekler, gökler, arz ve yıldızlar) mı? Biz kendilerini (Adem'den, Adem'i de) yapışkan bir çamurdan yarattık.

Şimdi onlara sor: “Onlar mı daha güçlüdür, yoksa Bizim yarattıklarımız mı? Şüphesiz Biz, onları yapışkan, bir çamurdan yarattık.

Şimdi onlara sor: “Yaratılış bakımından kendileri mi daha zor, yoksa bizim yarattıklarımız mı?” Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Sor onlara, onlar mı daha güçlü yaratılıştan yana? Yoksa bizim yaratmış olduğumuz nesne mi? Yapışkan bir çamurdan biz yarattık onları!

Şimdi sen onlara sor bakalım: “Yaradılışça onlar mı daha güçlüdür yoksa yarattığımız (gökler ve oralardaki melekler mi)?” Şüphesiz biz onları (Adem'den, Adem'i de) yapışkan bir çamurdan yarattık.

Kâfirlere sor: "Sizin mi yoksa melekler ve semâvâtın mı hilkati daha kuvvetlidir?" Halbuki biz insânı cüz-î bir çamurdan halk itdik.

Allah'a eş koşanlara sor: Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa Bizim yarattığımız gökleri yaratmak mı? Aslında Biz kendilerini özlü ve yapışkan çamurdan yaratmışızdır.

(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: “Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? [453] Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Âyet, öldükten sonra yeniden diriltilmeyi inkâr edenlere cevap niteliğindedir. Zor olanı yapabilenin kolay olanı da yapabileceği vurgulanarak, öldükte... Devamı..

Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.

Sor onlara, "Yaratılış bakımından onlar mı daha çetin, yoksa bizim yarattıklarımız mı?" Onları yapışkan bir balçıktan yarattık.

Şimdi onlara sor: "Yaradılışça kendileri mi daha çetin, yoksa bizim yarattıklarımız mı?" Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık.

Şimdi sor onlara yaradılışca kendileri mi daha çetin yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz kendilerini bir cıvık çamurdan yarattık

(Resûlüm!) Şimdi onlara (müşriklere) sor: “Yaratılış itibarı ile kendileri mi daha güçlüdür, yoksa (semâ ile beraber içinde) yarattığımız diğer yarattıklarımız mı?” Biz onları (insanoğlunu) yapışkan bir çamurdan yarattık.

Şimdi onlara sor: “Onları yaratmak mı daha zor, yoksa diğer yarattıklarımızı mı?¹ Oysa kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.

1- “Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.” (57)

Şimdi onlardan haber iste: Yaratılışda kendileri mi daha kuvvetli, yoksa bizim yaratdıklarımız mı? Hakıykat biz onları bir cıvık çamurdan yaratdık.

Şimdi sor onlara: “Yaratılış cihetiyle kendileri mi daha zor, yoksa bizim (semâ ile berâber içinde) yarattıklarımız mı?” Muhakkak ki biz, kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.

Onlara sor “Göklerde olanları mı yaratmak zor yoksa yarattığımız insanları yaratmak mı zor? Nitekim insanları önemsiz yapışkan çamurdan yarattık.

Haydi, kendilerinden sor bakalım, yaradılışça kim daha güçlüdür, onlar mı, yoksa Bizim yarattıklarımız mı? İşte Biz onları özlü balçıktan yarattık.

Onlara sor ki yaratılış itibariyle onlar mı daha kuvvetli, daha güçlüdür? Yoksa bu yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

(Ey Peygamber!) Şimdi sen onlara sor: “Yaratılış bakımından kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa diğer yaratmış olduklarımız mı?”⁵ Muhakkak ki Biz kendilerini yapışkan [lâzib] bir çamurdan yarattık.⁶

5 Burada, zor olanı yapan, kolay olanı da yapar vurgusu vardır. 6 Krş. Mü’minûn, 23/12-14

Şimdi onlara sor (bakalım): “Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa bizim yarattıklarımız mı?” Doğrusu biz onları, cıvık yapışkan bir çamurdan yarattık.

Ey Müslüman! İnkârcılara bu ayetleri oku ve sor onlara; onlarıöldükten sonra yeniden yaratmak, Bizim yarattığımız bunca varlıkları yaratmaktan daha mı zor? Nitekim Biz onları, basit ve ilkel bir maddeden, cıvık bir çamurdan yarattık.

Onlara görüş sor: -“Yaratma bakımından onlar mı daha çetindir; yoksa yarattığımız kimseler mi?”.
Biz, onları cıvık çamurdan yarattık.

Resulüm! onlara sor: insanı yaratmak mı zor, yoksa şu kainatı mı ? Biz insanı sıvaşık, adî bir çamurdan yarattık.

Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onların inandığı şeyleri yaratmak mı daha zor yoksa insanı yaratmak mı? Şüphesiz biz insanı yapışkan bir çamurdan yarattık. Onlar yaratma konusunda hiçbir şey bilmezler. Kendi kendilerine yarattıklarımıza üstünlük vermeye çalışırlar. Onlar kimin daha üstün, kimin daha aşağı derecede yaratıldığını nereden bilecekler?

(Şimdi) sor onlara! Onları yaratmak mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (diğer) bilinçli (varlıkları yaratmak) mı? Şüphesiz ki biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.

(Ey Muhammed!) Kâfirlere: “Kendilerini (âhirette tekrar) yaratmamızın, yarattıklarımızın tamamını yaratmaktan daha mı zor?” olduğunu sor. Doğrusu Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

VE ŞİMDİ, o [hakikati inkar ede]nlerden sana cevap vermelerini iste: onları yaratmak, Bizim yarattığımız bu [sayısız mucizelerden] daha mı zordur? Nitekim Biz onları [basit] bir balçıktan yarattık! ⁷

7 Yani, toprağın üzerinde ve içinde aslî biçimleriyle var olan ilkel maddelerden (bkz. sure 23, not 4); “göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanla... Devamı..

Şimdi sor onlara: -Yaratılış bakımından onlar mı daha zor; yoksa bizim yarattığımız insanlar mı? Biz insanları yapışkan basit bir çamurdan yarattık. 40/57, 51/27

ONLARDAN şu sorunun cevabını iste: “Yaratılış açısından, o (şeytanlık yapa)nlar mı daha güçlü ve kudretli, yoksa yarattığımız (insan) mı?”[³⁹⁹²] Açık gerçek şu ki, (insanları) yapışkan bir balçık türünden yaratan Biziz.[³⁹⁹³]

[3992] Zımnen: Şeytan ve tüm şeytansılar hakkında Kur’an’da sık sık yer alan şu uyarıyı hatırlayalım: “Senin benim kullarım üzerinde etkin bir yaptırı... Devamı..

(Ey Muhammed) Şimdi sor onlara: "Yaratma bakımından kendilerini yaratmak mı zor, yoksa diğer yarattıklarımızı mı? (gökleri, yeri ve arasında bulunan melekleri, şeytanları yaratmak mı) Gerçek şu ki biz kendilerini, cıvık bir çamurdan yarattık.

(Elbette ki diğerlerini yaratmak daha güçtür. O halde nasıl oluyor da Rablerinin kendilerini ahirette tekrar diriltebileceğini inkâr ediyorlar?)... Devamı..

Şimdi onlardan açıklamalarını iste: Yaratma bakımından onlar mı daha güçlü yoksa bizim yaratığımız (şuurlular) mı? Muhakkak ki, biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

İmdi onlara soruver. Onlar mı yaradılışca daha kuvvetli, yoksa Bizim (sair) yaratmış olduklarımız mı? Şüphe yok ki, Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Onlara bir sor bakalım: Kendileri mi yaratılışça daha güçlü kuvvetli, yoksa Bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu Biz onları, yapışkan bir çamurdan yarattık. [40, 57]

Bunlar: Melaike-i kiram, gökler âlemi, yer ve ikisi arasındakiler, şihablar ve diğer mahlûklardır. “Men” ism-i mevsûlü akıllı varlıkları tağlib için o... Devamı..

Şimdi onlara sor: Yaratılış bakımından kendileri mi daha çetin, yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.

Yâ Muhammed! Müşrikîn-i Mekke'ye sor: Onların halkı mı güçdür bizim halk iylediğimiz bu kadar ecrâm, eflâk, melâike ve sâirenin halkı mı? Biz onları (cedden a'lâları âdemi) az mikdarda balçıkdan yaratdık.

Şu insanlardan tutarlı bir görüş iste; kendi yarattıkları mı güçlüdür,[*] yoksa bizim yarattığımız mı? Biz kendilerini özlü balçıktan yarattık.

[*] İnsanlar bir çok icatlar yaparlar. Bunların tabiatta bir eşi yoktur. Bu sebeple Allah kendisini "yaratanlar içinde en güzel yaratan" (Müminun 23/1... Devamı..

Şimdi onlara sor:-Yaratılışça onlar mı daha güçlü; yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Sor onlara: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa bütün bu yarattıklarımızı mı? Nihayet Biz onları yapışkan bir çamurdan yaratmışız.

Şimdi sor onlara: Yaratış ve yaratılış bakımından onlar mı daha güçlüdür, yoksa bizim yarattığımız şuurlular mı? Gerçek şu ki, biz onları bir cıvık çamurdan yarattık.

pes śor anlara ya'nį mekke kāfirlerine ay anlar mı muḥkemirek-dür yaradılışdın yaña yā ol kim yarat(t)uķ biz? yarat(t)uķ anları balçıķdan yapışıcı.

Pes ṣor anlara anlar ḳatıraḳdur yaratmaḳdan yaña, yā biz yaratduġumuzmı? Biz anları ṣaḳız gibi balçıḳdan yaratduḳ.

İndi (ya Peyğəmbər, bu müşriklərdən) soruş: onları yaratmaq çətindir, yoxsa Bizim (başqa) yaratdıqlarımızı? [Və ya: xilqətcə onlar güclüdürlər, yoxsa Bizim (başqa) yaratdıqlarımız?] Axı Biz onları (insanların babası Adəmi) yapışqan (kimi) bir palçıqdan yaratdıq.

Then ask them (O Muhammad): Are they stronger as a creation, or those (others) whom We have created? Lo! We created them of plastic clay.

Just ask their(4040) opinion: are they the more difficult to create, or the (other) beings We have created? Them have We created out of a sticky clay!(4041)

4040 Their, "they" are the doubters, the evil ones, the deniers of Allah's grace and mercy, who laugh at Revelation and disbelieve in a Hereafter. Are... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.