4 Aralık 2022 - 10 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 79. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul yuhyîhâ-lleżî enşeehâ evvele merra(tin)(s) vehuve bikulli ḣalkin ‘alîm(un)

De ki: Onu ilk defa yapıp meydana getiren diriltir ve o, her çeşit yaratmayı bilir.

De ki: “Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden (Allah tekrar) diriltecektir. O, her yaratmayı Bilendir.”

Ey peygamber! Onlara şöyle söyle: “Hani o kemikleri ilk defa yaratıp, hayat veren var ya, işte O yeniden diriltecek. Çünkü O, her tür yaratma eyleminin bilgisine sahiptir.”

“Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Her türlü yaratma, bütün mahlûkatın tek tek yaratılışı, onun ilmi, planı, iradesi dâhilindedir.” de.

De ki: "Onları ilk kez yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir.

De ki: 'Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir.'

(Ey Rasûlüm), de ki: “-Onları ilk defa yaratan diriltir ve O, her yaratılanı tamamiyle bilir.”

Sen söyle: “Her çeşit yaratma şeklini bilen ve o kemikleri ilk olarak inşa eden, onları canlandıracaktır.

De ki: “Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı çok iyi bilir.”

Ona de ki: «Önceden yaratan diriltecektir, her türlüsün yaratmanın O bilir»

De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her türlü yaratmayı bilir.”

Ânlara di ki: "O kemikleri diriltecek olan ânları evvelce halk iden, her şeyi halk itmeğe muktedir olan Allâh’dır."

De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir."

De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”

De ki: “Onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir.”

De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.

De ki, "Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir."

De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir

De ki: “Onu ilk defa inşa¹ eden, ona hayat verecek. Ve O, yaratmayı çok iyi bilendir.”

1- Yapmak, düzenlemek, tasarlamak. Yapı yapmak, yapı kurmak.

(Habîbim) de ki: «Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı hakkıyle bilendir».

De ki: “Onları ilk def'a yaratan, (yine) onları diriltecek! Çünki O, her türlü (mahlûku ve onları) yaratmayı hakkıyla bilendir.”

Deki “Daha önce o kemikleri kim bir araya getirip inşa ettiyse, yeniden hayat verecek olan da O’dur. O, yaratılmış olan her şeyi en iyi bilendir.

Söyle ona, o çürümüş kemikleri ilkin kim yoktan var ettiyse yine o diriltecektir. Bütün yaratmaların bilicisi Odur.

Ona de ki ilk defa onu kim vücude getirdiyse elbette o diriltir. O, yaratılmanın her keyfiyetini hakkıyle bilir.

(Ey Peygamber!) De ki: “Onları ilk kez var eden diriltir. O, her türlü yaratmayı en iyi bilendir.”²⁵

25 Krş. İsrâ, 17/51; Mülk, 67/14

De ki: “Onları, ilk defa yaratıp inşa eden kimse diriltecek. O, her yaratmayı bilir.”

De ki: “Onu ilk önce kim yarattıysa, işte O diriltecek! Çünkü O, yaratmanın her şeklini ve her çeşidini en mükemmel şekildebilir!” Örnek mi istiyorsunuz:

De ki:
-“Onları ilk defa inşâ’ eden / yaratan diriltecektir.
O her yaratmayı çok iyi bilendir”.

Resulüm de ki: " kendilerini, sıfırdan yaratan diriltecek. Çünkü her tür yaratmayı sadece o bilir.

De ki: “Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.”

De ki: “Onları ilk kez yoktan var eden diriltecektir. O, her türlü yaratmayı [*] çok iyi bilendir.”

Burada sözü edilen anlam “yaratılanı” bilmekten ziyade, Yüce Allah’ın her türden “yaratma”yı bilmesidir; çünkü konu “yaratma”yla ilgilidir.... Devamı..

(Ey Muhammed! O kâfirlere): “Onları (her şeyi) ilk defa yaratan (Allah) diriltecek. Çünkü O yaratmanın her türlüsünü en iyi bilendir,”

De ki: “Onları yoktan var eden, [yeniden] hayat (da) verir, çünkü O, her tür yaratma eyleminin bilgisine sahiptir;

De ki: – Onları ilk defa kim yarattıysa o diriltecek. Zira O, her türlü yaratmayı bilendir. 17/49.51, 56/47

De ki: “Onları ilk defa kim yoktan var ettiyse O hayat verecek. Zira O, her tür yaratığın ve yaratmanın akıl sır ermez bilgisine bütünüyle vâkıftır.[³⁹⁸²]

[3982] Halkın ikili anlamı için bkz: 14:19, not 21. Alîm’deki belirsizlik çeviriye “akıl sır ermez” yan anlamıyla yansımıştır.

De ki: «Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Ve O, bü- tün yaratılmışları tamamiyle bilendir.»

De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltir, hem O, yaratmanın her türlüsünü bilir. ”

Burada “halk”, mef’ul mânâsında olmayıp, masdar mânâsınadır. Yani “Allah, yaratmanın her türlüsünü, hayale bile gelmez şekillerini, mekanizmalarını bi... Devamı..

De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir."

Yâ Muhammed di ki: "Onları, ilk def'a yokdan var iden ihyâ iyler. O kâffe-i mahlûkâta 'âlimdir."

De ki; onları ilk var eden diriltecektir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

De ki:-Onları ilk defa meydana getiren diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir.

Sen de ki: İlk defasında onu kim yarattıysa O diriltecek. O herşeyin yaratılışını bilendir.

De ki: "Onlara hayata verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışları/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir."

eyit “dirilde anı ol kim yarattı anı ilk gez daħı ol her yaratmaġı bilürdür.

Eyit yā Muḥammed, anı dirildür ol Allāh ki anı yaratdı evvelde yoġ‐ikenvar eyledi. Daḫı ol ilk yaratmaġı ve ṣoñra yaratmaġı daḫı barçasını bilicidür.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluqu (yaradılışından əvvəl də, sonra da) çox gözəl tanıyandır!

Say: He will revive them Who produced them at the first, for He is Knower of every creation,

Say, "He will give them life Who created them for the first time!(4025) for He is Well-versed in every kind of creation!-

4025 Allah's creative artistry is evident in every phase of nature, and it works every minute or second. The more man understands himself and the thin... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.