14 Haziran 2024 - 7 Zi'l-Hicce 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veḣalaknâ lehum min miślihi mâ yerkebûn(e)

Ve daha da buna benzer nice binecekleri şeyler yarattık onlara.

Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri (ileride otomobilleri, trenleri, tayyareleri ve uzay gemilerini insanlar eliyle) yaratmamız da (bir hikmet ve kudret eserimizdir).

Ve yine yolculuklarında, binek olarak kullanabilecekleri, bunun gibi araçlar yaratmamızda da ibretler ve dersler vardır.

Yine onlar için, onun gibi, nakil vasıtaları, şilepler, trenler, uçaklar, yaratmamızdır.

Ve onlar için üzerine bindikleri bunun gibi şeyler yaratmamız da.

Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri yaratmamız da.

Ve kendilerine bunun gibi, binecekleri şeyler (türlü vasıtalar) yaratmamızdır.

O dolu gemiyi ve bindikleri nice benzeri şeyleri onlar için yarattık.

Onun gibi bindikleri binekler yaratmamız da bir delildir.

Ona benzer daha ne binitler yarattık

Biz onlar için, gemiye benzer daha nice binekler yarattık.

“Daha nice binekler yarattık” ifadesini sadece hayvanlara has kılarak at, deve, fil, eşek, katır vs. gibi hayvanlar olarak yorumlamak doğru olmaz. Bu... Devamı..

41,42. İnsânların cedlerini, dâhilinde her şey bulunan bir sefîneye tahmîl iylemekliğimiz ve ânları taşımak içün sâir vesâit-i nakliye halk iylemekliğimiz yine kudretimize bir delîldir.

41,42. Onlara bir delil de: Soylarını dolu gemiyle taşımamız ve kendileri için bunun gibi daha nice binekler yaratmış olmamızdır.

Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

41-42. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır.

Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.

Aynı şekilde, sürmeleri için onun bir benzerini yarattık.

Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır.

ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır

Ve kendilerine bunun gibi, binecekleri nice şeyler (türlü vasıtalar) yarattık.

Onlar için, onun gibi binecekleri şeyler yarattık.

Ve kendilerine bunun gibi binecekleri (nice) şeyleri yaratmış bulunmamızdır.

Ve onlar için bunun gibi binecekleri (daha nice) şeyleri (vâsıtaları) yarattık.

Binmiş olduklarının bir benzerini onlar için yaratmıştık.

Onlar için onun benzerlerini de yarattık. Şimdi onlara biniyorlar.

Onlara gemi gibi daha birçok binek yarattık [²].

[2] Tren, uçak, balon gibi.

Biz onlar için, onun gibi binecekleri daha nice şeyler yarattık.

Ve kendileri için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri yarattık.

Ve onlara buna benzer daha nice binilecek şeyler yarattık. Öyle ki;

Bunun benzerlerinden, binecekleri şeyleri onlar için yarattık.

Biz insanlık için, bu gemiye benzer daha ne ulaşım araçları yarattık.

Onlar için suyun üzerinde binerek yol alabilecekleri şeyler yarattığımız gibi, yeryüzünde de binecekleri varlıklar yarattık.

Kendileri için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.

Ve Biz, kendilerine binmeleri için bunun benzeri (nice) binitler¹ de yarattık.

1 İbnu Abbas: “bu binitler develerdir, zîrâ Araplar deveyi genellikle “gemiye” benzetirler” demiştir.

ve [yolculuklarında] binek olarak kullanabilecekleri benzer araçlar yaratmamızda ²³ [bulunmakta]dır;

23 Karş. 16:8 ve ilgili not 6. Bu her iki pasajda da insanın üstün mahareti, Allah’ın yaratıcılığının doğrudan bir ifadesi olarak gösterilmektedir.... Devamı..

Biz onların binecekleri geminin benzeri daha nice vasıtalar yaratmamız da onlar için bir delildir. 7/10, 43/13-14

ve onlar için, o gemiler gibi binebilecekleri başka şeyler yaratmamız da (öyledir).

Ve kendilerine bunun gibi (Nuh'un gemisi gibi) nice binecek şeyler (yelkenli gemiler) yapmamız da (eşsiz kudretimize) bir delildir. (Çünkü Rableri öğretmeseydi onlar bunu yapamazlardı.)

Ve daha O bindiklerin mislini onlar için yarattık

Ve onlar için onun mislinden biner oldukları şeyleri de yarattık.

Biz, onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yaratırız. . .

Birçok çağdaş tefsirde belirtildiği gibi burada, ulaşım aracı olmak bakımından gemiye benzeyen yolcu nakil vasıtalarından tren, otobüs, uçak gibi bine... Devamı..

Ve kendilerine onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamızdır.

Onlar içün bunun gibi binecek şeyler halk iyledik.[¹]

[1] Şimendüferler, tramvaylar, otomobiller, tayyâreler ve sâir merâkib bunda dâhildir.

Onlara bunun gibi binecekler de yarattık.

Ve onlar için, daha başka taşıtlar da yarattık.

Bunun gibi, binecekleri daha nice şeyleri Biz onlar için yarattık.(18)

(18) Daha sonra ortaya çıkan ve çıkacak olan ulaşım araçlarından söz ediliyor.

Onlar için gemilere benzer, binecekleri başka şeyler de yarattık.

daħı yarat(t)uķ anlaruñ içün beñdeşinden ya'nį nūḥ gemisinüñ anı kim binürler.

Daḫı yaratduḳ anlara Nūḥ gemisi gibi anlar binecek gemiler.

Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq.

And have created for them of the like thereof whereon they ride.

And We have created for them similar (vessels)(3989) on which they ride.

3989 The stately ships sailing through the seas, heavier than water, yet carrying man and his goods safely and smoothly across the waters, are another... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.