26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ-şşemsu yenbeġî lehâ en tudrike-lkamera velâ-lleylu sâbiku-nnehâr(i)(c) ve kullun fî felekin yesbehûn(e)

Ne güneş, aya yetişebilir ve ne gece, gündüzü geçebilir; hepsi de bir gökte yüzüp durur.

(Böylece) Güneş’in Ay’a erişip-yetişemeyeceği, gecenin de gündüzün önüne geçemeyeceği (muhteşem ve mükemmel bir düzen var edilmiştir. Bütün yıldızların ve gezegenlerin) Her biri (takdir ve tayin edilen) bir yörüngede yüzüp gitmektedir.

Öyle bir düzen ki, ne güneşle ay birbiriyle çarpışır, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Hepsi uzayda, yasalarımız doğrultusunda hareket ederler.

Ne güneşin, aya yetişip çarpması uygundur, ne de gece gündüzün önüne geçer. Herbiri bir yörüngede, kendi dairesinde dönmeye devam eder.

Ne güneşin aya erişmesi mümkün olur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörünge üzerinde yüzmektedir.

Ne güneşin aya erişip-yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.

Ne güneşin aya yetişmesi mümkün olur, ne de gece gündüzü geçer. Hepsi (güneş, ay ve yıldızlar ayrı ayrı) bir felekte yüzerler, devirlerini tamamlarlar.

Aya ulaşıp kavuşmak, güneşe yakışmaz.(*) Gece de gündüzü (ay da güneşi) geçmez.(**) Her biri kendi feleğinde yüzüyor.

(*) Büyük küçüğe gitmez; küçük büyüğe gider. (**) Mesafesi daha yakın da olsa; 1400 yıl önce bu mesafe bilinmezdi.

Ne güneş aya ulaşabilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Her biri kendi yörüngesinde hareket eder.

Güneş aya yetişemez, gece de, gündüzü geçer değildir, hepsi gökte yüzerler

Ne güneş aya erişebilir ne de gece gündüzü yok edebilir. Hepsi uzayda (İlahi yasalar doğrultusunda) bir felekte (yörüngede) akıp giderler.

Güneşin aya yetişmesi ve gicenin güne tekaddümi mukadder değildir. Her biri kendi dâiresi dâhilinde devr ider.

Aya erişmek güneşe düşmez. Gece de gündüzü geçemez. Her biri bir yörüngede yürürler.

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Güneşin, ayın ve dünyanın yörüngelerindeki hareketlerinden söz eden bu ayetteki "küllün fi felekin (herbiri bir yörüngede)" ifadesini oluşturan harfle... Devamı..

Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

Ne Güneş kendine aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçer, her biri birer felekte yüzerler

Ne güneşin aya yetişmesi mümkün olur ne de gece gündüzü geçer. Hepsi, (kendileri için takdir edilmiş) bir felekte (yörüngede) yüzmektedir.

Ne Güneş Ay'a erişebilir ve ne de gecenin gündüzü geçmesi mümkün olabilir. Hepsi de bir yörüngede hareket ederler.

Ne güneşin aya erişib çatması, ne de gecenin gündüzü geçmiş olması gerekmez. (Ecramdan) hepsi de (ayrı ayrı) birer felekde yüzerler.

Ne güneşin aya yetişmesi (ona çarpması) kendisine (takdîr edilen nizâma) lâyıktır, ne de gece, gündüzü geride bırakıcıdır. Çünki her biri (bir itâat ve heybet altında ayrı) bir yörüngede yüzerler.

(Bu öyle bir planlama ki) Güneşin hiçbir zaman ay’a yetişmesi gerekmez. Gecenin de hiçbir zaman gündüzü geçmesi söz konusu değildir. Hepsi bir yörüngede (felekte) akıp gitmektedir.

Ne güneşin aya yetişmesi, ne de gecenin gündüzü geçmesi gerekmez. Herbiri kendi yörüngesinde yürüyüp gider.

Ne güneş ay/a yetişebilir [³], ne gece gündüzü geçebilir [⁴], her biri feleklerinde yüzer [⁵].

[3] Çünkü ay'ın mahreki daha küçüktür.[4] Gündüz bitmeden gece giremez.[5] Yani ay, güneş, yıldızlar hepsi kendi mihver ve mahrek ve medarlarında seyr... Devamı..

Ne güneş ayı yakalayabilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri kendi yörüngesinde [felekin] yüzmektedir.

Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

Evrendeki sistem öyle mükemmel bir ölçüyle ayarlanmıştır ki, ne Güneş Ay’a erişebilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Çünkü bu gök cisimlerinin her biri, kendine mahsus bir yörüngede, kendileri için belirlenen programa uygun olarak, biri diğerine çarpmadan yüzüp gitmektedir. İşte, hayat programınızı çizen Allah böylesine güçlü, böylesine bilgilidir.

Ne Güneş’in Ay’a çatması yaraşır, ne Gündüz’ün Gece’yi geçmesi!
Her birisi bir yörüngede yüzüyor.

Bu çizime göre ne güneş, aya yetişebilir; ne de gece, gündüzü sollayıp geçebilir. Hepsi de uzay boşluğunda yüzer dururlar...

Bilsinler ki; ne güneş aya yetişebilir ne gece gündüzü geçebilir. Her biri kendi yörüngesinde dolaşır. Bu onlar için koyduğumuz yasa gereğidir. Yasamız ortadan kalkarsa hepsi birbirine girer. Hiç düşünmüyorlar mı? Yasamıza uymazlarsa ne olur? İşte insanlar yasamıza uymuyor. İnsanlara yarattığım varlıklara saygı gösterin, onları sevin, birbirinizden yararlanın ama asla zulmetmeyin, insanlarla, hayvanlarla, doğayla iyi geçinin, aranızda haksızlık yapmayın, birbirinizi öldürmeyin demiştik. Yasamıza uymadıklarında neler olduğunu görmüyorlar mı? Yeryüzü kan gölüne dönüyor. İnsanların evlerini barklarını başlarına geçiriyorlar. İnsanların yaşadıkları ülkelere saldırıyorlar. İnsanlardan bazılarını köleleştiriyorlar. Haksız yere canlara kıyıyorlar. Aralarında kini, nefreti, intikamı yükseltiyorlar. Aralarına kan sokuyorlar. Böylece yok olup gidiyorlar.

Güneş aya yetişmez; gece de gündüzü geçemez. [*] Hepsi, bir(er) yörüngede yüzerler. [*]

Bu ayet şöyle de tercüme edilebilir: “Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Hepsi, (kendine özel) bir yörüngede yüzerler.”,Benzer mes... Devamı..

Kesinlikle güneş aya erişemez, gece de gündüzün önüne geçemez (ve böylece) her biri bir yörüngede yüzüp gider.

ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzü yok edebilir, ²¹ çünkü hepsi uzayda [yasalarımız doğrultusunda] hareket ederler.

21 Lafzen, “ne de gece gündüzün önüne geçebilir” [yahut “geride bırakabilir”].

Ne güneş aya erişebilir ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Zira bunların hepsi kendi yörüngelerinde akıp gitmekteler. 13/2, 31/29

ne güneş aya kavuşup çarpabilir ne de gece gündüzü örtebilir: zira hepsi[³⁹⁵¹] bir yörüngede[³⁹⁵²] hareket edip dururlar.[³⁹⁵³]

[3951] Hepsi: Burada sözü edilen güneş, ay ve âyette “gece gündüz” olarak geçen dünya. [3952] “Yuvarlak cisim, daire” anlamına gelen felek, “gezege... Devamı..

Ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. (Güneş ve ayın) her biri ayrı yörüngede yüzerler.

Ne güneş aya erişebilir, ne de gece, gündüzün önüne geçebilir. Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzmektedirler.

Ne güneş için layık olur ki, o ay'a yetişmiş olsun. Ne de gece için layıkdır ki, gündüzü geçmiş bulunsun ve hepsi de birer felekte yüzerler.

Ne Güneş Ay'a kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur. . .

Ne güneş aya erişebilir, ne de gece, gündüzün önüne geçebilir. Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzmektedirler.

Güneş aya yetişmez ve gice gündüzi geçmez, cümlesi bir felekde yüzerler.

Güneş ayı yakalayamaz. Gece, gündüzü geçemez[1]. Her biri farklı bir yörüngede yüzüp gider[2].

[*] Kameri gün hesabı güneşin batmasıyla başlar. Bu ayete göre bir günlük hesap, güneşin batmasıyla değil, doğmasıyla başlar ve biter. Bu sebeple ayet... Devamı..

Ne güneşin aya yetişmesi mümkündür. Ne de gündüzün geceyi geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzerler.

Ne Güneş Aya yetişir, ne gece gündüzü geçer. Hepsi bir yörüngede yüzer, gider.(16)

(16) Gezegenler Güneşin, Güneş Samanyolunun etrafında döner. Aynı şey diğer bütün yıldızlar için de söz konusudur. Fakat iş Samanyolu ile bitmez. Gala... Devamı..

Güneş'in Ay'a ulaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

degül güneş yarar aña kim ire aya ne daħı gice ilerü geçicidür gündüzüñ. daħı dükeli felekde yürirler.

Güneşe lāyıḳ degüldür aya yitişmek, ya‘nī yirde cem‘ olmaḳ. Gice daḫıgündüzi geçmez. Daḫı barçası felekde yüzüp seyr iderler.

Nə günəş aya çatar (yetişər), nə də gecə gündüzü ötə bilər. (Günəş, ay və ulduzların) hər biri (özünə məxsus) bir göydə (öz hədəqəsində, öz dairəsində) üzər.

It is not for the sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit.

It is not permitted to the Sun to catch up(3986) the Moon, nor can the Night outstrip the Day: Each (just) swims along(3987) in (its own) orbit (according to Law).

3986 Though the sun and the moon both traverse the belt of the Zodiac, and their motions are different, they never catch up each other. When the sun a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.