21 Ekim 2020 - 4 Rebiü'l-Evvel 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velkamera kaddernâhu menâzile hattâ ‘âde kel’urcûni-lkadîm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ay’a gelince, Biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (dönmektedir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ay için de muayyen zamanlarda konaklar takdir ettik, her devrin sonunda, eski, kuru ve eğri hurma salkımının çöpüne döner.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve ayda da bir işaret ve alamet vardır ki, biz onu kuru ve eğik bir hurma dalını andırır hale gelinceye kadar, çeşitli safhalardan geçirdik.

Ahmet Tekin Meali

Ay için de, bir takım menziller, evreler tayin edip planladık. Parlaklığı artarak devam ederken, eksilmeye başlayarak yıllanmış, kuru, eğri hurma dalı gibi hilâl olarak geri döner.

Ahmet Varol Meali

Ay için de belli menziller tayin ettik. Sonunda o eğri bir hurma dalına döner.

Ali Bulaç Meali

Ay'a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner).

Ali Fikri Yavuz Meali

Ayın da seyrine menziller (miktarlar) takdir ettik. Nihayet kurumuş eski hurma dalının yay şeklini alır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ay için de menziller ayarlamışız. Eskiyip kıvrılmış asma ipçiği gibi oluncaya kadar o menzilleri dolaşır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Aya da safhalar belirledik; sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur.

Besim Atalay Meali

Ay için de, birtakım konaklar yaptık, eski, iğri bir hurma dalına benziyene dek, döner durur o

Cemal Külünkoğlu Meali

Ay için de (dünyanın etrafında günlük seyri için) birtakım yörüngeler tayin ettik. O, (her aylık seyrinin) sonunda (eski) hurma salkımının eğri çöpü gibi (hilal olur da geri) döner.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

Diyanet Vakfı Meali

Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.

Edip Yüksel Meali

Aya da, kuru bir hurma dalına dönüşünceye kadar çeşitli evreler belirledik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur

Erhan Aktaş Meali

Ay'a da menziller takdir ettik. Sonunda kuru bir hurma dalına döner.

Hasan Basri Çantay Meali

Ay (a gelince:) Biz ona da menzil menzil mıkdarlar ta'yîn etdik. Nihayet o, eski hurma salkımının eğri çöpü gibi bir haale dönmüşdür (döner).

Hayrat Neşriyat Meali

Aya da (kendi yörüngesinde birtakım) menziller takdîr ettik; nihâyet (bir menzilinde de eğrilmiş) eski hurma dalı gibi olmuştur.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Aya da çeşitli zamanlarda farklı yerler takdir ettik, öyle olur ki kurumuş hurma dalı gibi eğri hale gelir.

Kadri Çelik Meali

Ay için de sonunda hurma salkımının kurumuş eğri dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir.

Mahmut Kısa Meali

Geceyi süsleyen Ay’a gelince, o da insanlığa kudret ve merhametimizi gösteren apaçık bir delildir. Şöyle ki, Biz ona,kurumuş ve yay gibi eğrilmiş bir hurma dalına dönüşünceye kadar, hilal, dolunay, yarımay gibi belirli evreler tayin ettik.

Mehmet Türk Meali

Ay’a gelince, Biz ona da sonunda eski bir hurma dalı1 gibi olduğu birtakım uğrak yerleri takdir ettik.*

Muhammed Esed Meali

ve ay[da da bir işaret vardır ki] Biz onu, kuru ve eğik bir hurma dalını 20 andırır hale gelinceye kadar çeşitli safhalardan geçirdik:

Mustafa Çavdar Meali

Ay da onlar için bir delildir. Biz ona belli uğraklar belirledik ki en son konakta ince kuru bir hurma dalı haline gelir. 2/189, 10/5

Mustafa İslamoğlu Meali

Ay da (öyledir). Ona, sonunda kuru ve eğri bir hurma dalı haline gelinceye kadar farklı evreler takdir ettik:

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Biz kamer'e de konaklar takdir ettik. Nihâyet hurma salkımının eski kurumuş eğri dalı gibi bir hale dönmüş olur.

Suat Yıldırım Meali

Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir.

Süleyman Ateş Meali

Aya da konaklar tayin ettik. Nihayet o, eski urcun(hurma salkımının sapın)a benzer bir hale geldi.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Aya (ışığın) iniş yerleri için[*] ölçü koyduk; sonunda kuru hurma dalına döner.*

Şaban Piriş Meali

Ay'a da duraklar belirledik ki sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur.

Ümit Şimşek Meali

Ay için de menziller belirledik ki, git gide kurumuş hurma dalına döner.(15)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ay'a gelince, biz onun için de bir takım durak noktaları/birtakım evreler belirledik. Nihayet o, eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner.

M. Pickthall (English)

And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm leaf.

Yusuf Ali (English)

And the Moon,- We have measured for it mansions(3984) (to traverse) till she returns like the old (and withered) lower part of a date stalk.(3985)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.