27 Kasım 2020 - 11 Rebiü'l-Ahir 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-in yukeżżibûke fekad kużżibet rusulun min kablik(e)(c) ve-ila(A)llâhi turce’u-l-umûr(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Nebim!) Eğer Seni yalanlıyorlarsa (sabret), Senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Bütün işler Allah’a döndürülüp durmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Seni yalanlıyorlarsa senden önceki peygamberler de yalanlandı ve işler, dönüp Allah'a varır.

Abdullah Parlıyan Meali

O kafalarını gerçeklerden çevrilenler, eğer seni yalanlarlarsa, aldırma ey peygamber! Unutma ki, senden önce öteki peygamberler de yalanlanmıştır. İşler eninde sonunda Allah'a döner.

Ahmet Tekin Meali

Eğer seni yalanlarlarsa, senden önceki bütün peygamberler de yalanlanmış, inkâr edilmiş olur. Bütün planların, icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah'tır.*

Ahmet Varol Meali

Eğer seni yalanladılarsa, senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ali Bulaç Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. (Sonunda bütün) İşler Allah'a döndürülür.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm, Kureyş kavmi) seni tekzip ediyorlarsa (buna üzülme, sabret,) senden önceki peygamberler de tekzip edildi. Bütün işler Allah'a döndürülür, (kıyamette herkesin hesabı görülür).

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer seni yalanlarlarsa, şüphesiz senden önce de nice peygamberler yalanlandılar. Fakat bütün işler Allah’a dönecektir. [Her şey ahirette belli olacaktır.]

Bayraktar Bayraklı Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler Allah'a döndürülecektir.

Besim Atalay Meali

Seni yalanlıyorlarsa, senden önce nice nice peygamberler yalanlandı, işler Allaha varır

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Muhammed!) Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa bil ki, senden önceki nice peygamberler de yalanlanmıştır. (Sonunda bütün) işler Allah'a döndürülecektir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Seni yalanlıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştır. Bütün işler Allah' a döndürülür.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Ey Muhammed!) Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.

Diyanet Vakfı Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme); senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir.

Edip Yüksel Meali

Seni yalanlarlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. Tüm işlerin kontrolü ALLAH'a aittir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, senden önce birçok peygamberler de yalanlandılar. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve eğer seni tekzib ediyorlarsa bundan evvel bir çok Resuller de tekzib olundu, bütün işler Allaha irca' olunur

Erhan Aktaş Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, bil ki senden önceki resûller de yalanlanmışlardı. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Hasan Basri Çantay Meali

(Habîbim) eğer seni tekzîb ediyorlarsa senden önceki peygamberler de tekzîb edilmişdir. (Bütün) işler ancak Allaha döndürülür.

Hayrat Neşriyat Meali

(Habîbim, yâ Muhammed!) Eğer seni yalanlıyorlarsa, şübhesiz ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Hâlbuki (bütün) işler ancak Allah'a döndürülür.

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer seni yalanlarlarsa, senden önceki elçilerde yalanlanmıştı. Bütün işler Allaha döndürülür.

İsmail Hakkı İzmirli

Eğer onlar seni yalana sayarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel peygamberler de yalana sayılmışlardı. İşler yalnız Allah/a döner.

Kadri Çelik Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlandı. (En sonunda bütün) İşler Allah'a döndürülür.

Mahmut Kısa Meali

Ey Peygamber ve ey Müslüman! Eğer Kur’an’a çağırdığın kimseler seni yalanlıyorlarsa, bundan dolayı üzülme, ümitsizliğe kapılma! Unutma ki,senden önce de nice dâvetçiler ve hattâ nice Peygamberler yalanlanmıştı. Fakat sonunda, kazanan hep onlar olmuştu. Unutma; her işin sonucu Allah’a varır. Bunun için, hakîkati tüm insanlığa duyur:

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa senden önceki Peygamberler de yalanlanmıştı. (Üzülme, sonunda) bütün işler Allah’a döndürülür.1*

Muhammed Esed Meali

Ama eğer onlar, [zihinleri bu apaçık hakikatten sapanlar,] seni yalanlarlarsa [aldırma, ey Muhammed!] [Unutma ki] senden önce [öteki] peygamberler de yalanlanmıştır: Çünkü [inanmayanlar], her şeyin, sonunda [asıl kaynağı olan] Allah'a döneceğ[ini asla kabul etmezler].

Mustafa Çavdar Meali

Eğer seni yalanlarlarsa, bil ki senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Bütün işler döner dolaşır sonunda Allah’a varır. 22/42...44, 38/12...14, 39/71

Mustafa İslamoğlu Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, unutma ki senden önce de birçok Rasul yalanlanmıştı: nihayet bütün işler (hesabı görülmek üzere) Allah’a döndürülür.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve eğer seni tekzîp ediyorlarsa, muhakkak ki senden evvel de peygamberler tekzîp edilmişlerdi. Ve bütün işler Allah'a döndürülecektir.

Suat Yıldırım Meali

Eğer seni yalancı sayarlarsa buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihaî hüküm için Allah'a götürülür.

Süleyman Ateş Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlanmıştır. Bütün işler Allah'a döndürülecek(ve Allah, herkesi yaptığıyle cezalandıracak)tır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Seni yalanlarlarsa bil ki senden önce de nice elçiler yalancı yerine kondu. Bütün işler Allah' a döndürülür.

Şaban Piriş Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Bütün işlerin dönüşü Allah'adır.

Ümit Şimşek Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Sonunda bütün işler Allah'a döner.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştır. Bütün işler ve oluşlar Allah'a döndürülür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər (bu müşriklər) səni təkzib etsələr (heç ürəyini sıxma). Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təkzib olunmuşdu. Bütün işlər (axırda) ancaq Allaha qayıdacaqdır (qaytarılacaqdır)! (Təkzib edənlərə cəza veriləcək, təkzib olunanlara isə yardım göstəriləcəkdir!)

M. Pickthall (English)

And if they deny thee, (O Muhammad), messengers (of Allah) were denied before thee. Unto Allah all things are brought back.

Yusuf Ali (English)

And if they reject thee, so were messengers rejected(3875) before thee: to Allah back for decision all affairs.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.