25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Huve-lleżî ce’alekum ḣalâ-ife fî-l-ard(i)(c) femen kefera fe’aleyhi kufruh(u)(s) velâ yezîdu-lkâfirîne kufruhum ‘inde rabbihim illâ mak(en)(s) velâ yezîdu-lkâfirîne kufruhum illâ ḣasârâ(n)

Öyle bir mabuttur o ki sizi yeryüzüne hakim etmiştir; kim kafir olursa zararı kendisine; kafirlerin kafirlikleri, Rablerinin katında ancak gazabıni arttırır; kafirlerin kafirlikleri, ancak ziyanlarını arttırır.

(Asla unutmayınız ve sürekli hatırlayınız ki) Yeryüzünde sizi halifeler kılan (etkin ve yetkin konuma taşıyan) O’dur (Rabbinizdir). Öyleyse kim inkâr (ve nankörlük) ederse, artık (hür irade ve tercihi ile yaptığı bu) inkârı kendi aleyhinedir. (Böylesi) Rableri katında kâfir olanlara kendi inkârları, (İlahi) gazaptan ve azaptan başkasını ziyadeleştirmiş olmayacak ve (artık) kâfir olanlara kendi (irade ve tercihleriyle yaptıkları) inkârları, kayıptan (ve pişmanlıktan) başkasını arttırmayacak (bütün bunlar kendi başlarına belalar açacak)tır.

O Allah ki, sizi yeryüzünde hükümran kılan, geçmişlerin yerine sizi getirendir. Artık kim, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederse, bu hareketi kendi aleyhinedir. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin bu davranışları, Rablerinin katında, kendilerine gazaptan başka birşey artırmaz, yine kâfirlerin kâfirlikleri, zararlarını artırmaktan başka bir işe yaramaz.

O sizi, yeryüzünde düzen kurmaya, ilâhî hükümleri icraya, yeryüzünü imara yetkili halifeler olarak hazırlayıp yerleştirendir. Kim Allah'ın birliğini inkâr edip nankörlük eder, küfre saplanırsa, inkârı kendi aleyhinedir. İnkârları, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a imanı, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere, nankörlere Rableri katında ancak gazabı, hışmı artırır. İnkârları, kâfirlerin ancak, pişmanlıklarını, ziyanlarını artırır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 6/165

O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Kim inkar ederse onun inkarı kendi aleyhinedir. İnkar edenlerin inkarları onlar için, Rableri katında sadece gazabı artırır. İnkar edenlerin inkarları onların sadece ziyanlarını artırır.

Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim inkâr ederse, artık inkârı kendi aleyhinedir. Rableri katında kafir olanlara kendi inkârları gazabtan başkasını arttırmaz ve kafir olanlara kendi inkârları kayıptan başkasını arttırmaz.

(Ey Hz. Peygamber ümmeti), sizi yeryüzünde halifeler yapan (size yeryüzünün tasarrufunu ve hâkimiyetini veren) O'dur. Artık kim (bu büyük nimeti) inkâr ederse, inkârının cezası kendinedir. Kâfirlere, küfürleri, Rableri katında ancak buğz artırır. Kâfirlere, küfürleri, hüsrandan başka bir şey artırmaz.

Sizi yeryüzünün idarecileri yapan Allah’tır. Artık kim inkâr ederse, onun inkârı kendi aleyhine olur. Ve o kâfirlerin inkârları, sahipleri olan Allah katında onlara gazaptan başka bir şey artırmaz. Ve o kâfirlerin inkârları, onlara zarardan başka bir şey artırmaz.

Sizi yeryüzünde iktidar sahibi yapan O'dur. O halde, kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rabbleri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin inkârı, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.

Sizi yeryüzünde ardalar kılan O; kâfir olan bir kimsenin küfrü, kendisinedir, kâfirlerin küfrü ancak, Tanrıları katında gadabı artırır, kâfirlerin küfrü ancak, ziyanların artırır

Yeryüzünde sizleri daha önceki kuşakların yerine geçirip egemen kılan O'dur. Kim inkâr ederse onun küfrü kendi aleyhinedir. İnkârcıların küfrü, yalnız Rablerinin kendilerine olan gazabını artırır ve yine inkârcıların küfrü onların sadece zararlarını fazlalaştırır.

Sizi evvelkilere halef yapan odur kim ki şükür ile îmân itmez ise küfrinin cezâsını çekecekdir. Kâfirlerin küfri Allâh’ın buğzını teşdîd ve kâfirlerin hüsrânlarını tezyîd iyler.

Sizleri yeryüzüne de hakim kılan O'dur. İnkar edenin inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı, Rableri katında yalnız kendilerine olan gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı, hüsrandan başka birşey arttırmaz.

O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhinedir. İnkârcıların inkârı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkârcıların inkârı, ancak ziyanlarını arttırır.

Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur. Artık kim inkâr ederse inkârcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfrü rableri katında gazabı arttırmaktan başka bir sonuç doğurmaz; şu halde kâfirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını arttırır.

Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.

O ki sizi yeryüzünde yöneticiler kıldı. Kim inkar ederse kendi zararına inkar etmiştir. İnkarcıların inkarı, Rab'leri katında nefretten başka bir şey artırmaz. İnkarcıların inkarı kayıptan başka birşey artırmaz

Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfürleri, Rablerinin katında kendilerine buğzdan başka bir şey artırmaz, kâfirlerin küfürleri kendilerine zarardan başka bir şey artırmaz.

O ki sizleri Yer yüzünde halîfeler kıldı, o halde kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlere küfürleri rablarının kıtında buğzdan başka bir şey artırmaz kâfirlere küfürleri hasardan başka bir şey artırmaz

O, (Allah ki) sizi yeryüzünde halifeler kılandır. (Artık sizden) kim, (verdiğimiz nimetlere şükretmeyerek, hakkı) inkâr ederse, onun inkârı kendi aleyhinedir. Kâfirlerin (hakkı) inkârları, onlar için, sadece Rablerinin kendilerine olan gazabını artırır ve yine kâfirlerin (hakkı) inkârı, kendilerine zarardan (hüsrandan/pişmanlıktan) başka bir şeyi artırmaz.

Sizi yeryüzünde halifeler¹ yapan O' dur. Kim gerçeği yalanlayarak nankörlük ederse, gerçeği yalanlayarak nankörlük etmesi kendi zararınadır. Nankörlere; nankörlükleri, kendileri için Rabb'lerinin yanında gazabı artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Nankörlerin, nankörlükleri sadece kendilerinin zararını artırır.

1- Yeryüzüne egemen yapan, yeryüzünün düzenleyicisi yapan. Sizden öncekilerin yerine geçiren.

O, sizi yer yüzünde halîfeler yapandır. Artık kim küfrederse küfrü kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü kendilerine Rableri katında şiddetli buğuzdan başka (bir şey) artırmaz. Kâfirlerin küfrü kendilerine hüsran (ve helak) den başka (bir şey) artırmaz.

O (Rabbiniz), sizi yeryüzünde halîfeler kılandır.(1) Artık kim inkâr ederse, o takdirde onun inkârı kendi aleyhinedir. Çünki onların küfrü, Rableri katında o kâfirlere gazabdan başka bir şey artırmaz, ve onların küfrü, o kâfirlere ziyandan başka bir şey (de) artırmaz.

(1)“Cenâb-ı Hakk’ın arzında (yeryüzünde) beşerin (insanın) halîfe olması, Allah’ın hükümlerini icrâ(uygulama) ve kānunlarını tatbîk etmesi içindir. Bu... Devamı..

Sizi yeryüzünün sahipleri (halife) yapan O dur. Kim doğruları inkâr ederse, inkâr etmesi kendi aleyhinedir. Onların inkârları yalnızca Rablerinin onlar üzerindeki öfkesini artırır. Yine onların inkârı, yalnızca kendi başlarına gelecek azap karşısındaki pişmanlıklarını artırır.

O Allah ki yeryüzünde gelip geçenlerin yerine sizi koymuştur, artık herkim Onu tanımazlık edecek olursa ettiği kendinedir. Tanımazların tanımazlıkları ancak çalaplarının katında öfkeyi artırır. Tanımazlar tanımazlıklarıyla ancak kendilerine çok yazık etmiş olurlar.

Yeryüzünde sizi geçenlerin yerine getiren O/dur, her kim küfüre saparsa zararı kendisinedir, kâfirlerin küfürleri Rablerinin nezdinde şiddetli öfkeden başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin küfürü ziyandan başka bir şey artırmaz.

Sizleri yeryüzünde halifeler kılan O’dur.¹⁹ Artık kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir. İnkâr edenlerin inkârı Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir şeye yaramaz. İnkâr edenlerin inkârı zararlarını [hasârân] artırmaktan başka bir şeye de yaramaz.

19 Krş. Bakara, 20/30; Neml, 27/62

Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim küfre saparsa, artık küfürleri kendi aleyhinedir. Rableri katında kâfirlere, kendi küfürleri, gazaptan başkasını arttırmaz ve kâfirlere kendi küfürleri hüsrandan başkasını da arttırmaz.

O Allah ki, önceki ümmetlerin ardından şimdi de sizi yeryüzünde ilâhî adâleti egemen kılmanız için yönetici ve halîfeler yapmış ve sizi bu göreve uygun yetki, güç ve yeteneklerle donatmıştır. O hâlde, her kim bu yetenekleri kötü yönde kullanarak Allah’a karşı nankörlük edecek olursa şunu bilsin ki, onun bu nankörlüğü kendi aleyhinedir. Çünkü kâfirlerin nankörlüğü ve inkârcılığı, Rableri katında ancak onlara karşı gazâbın artmasına sebep olur! Evet, kâfirlerin nankörlüğü, onların yıkılış ve yok oluşlarını hızlandırmaktan ve ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramaz!

Sizi Yeryüzü’nde halifeler kılan O’dur.
Kim inkâr ettiyse, inkârı kendi aleyhinedir.
Kâfirler’e inkârları rabb’leri katında ancak kızgınlık artırır.
Kâfirler’e inkârları ancak hüsran / zarar artırır.

Sizi, yeryüzüne hakim kılan Allah'tır. Artık nankörlük eden kendine eder. İnkar, Allah'ın inkarcıya öfkesini arttırdığı gibi inkarcının kendine vereceği hasarı da arttırır.

Sizi yeryüzüne yerleştiren, size akıl, yetenek, iş yapabilme gücü veren Rabbinizdir. Aklınızı, yeteneklerinizi, iş yapabilme gücünüzü kullanarak yeryüzünde ürünler elde edersiniz. Denizlerden, ormanlardan avlanırsınız. Kendinize korunaklı evler, kaleler yaparsınız. Dileseydik size akıl, yetenek, iş yapabilme gücü vermezdik. Yeryüzündeki herhangi bir varlık gibi olurdunuz. Sizler; size verilen yetenekleri ya doğru kullanır ya da yanlış kullanarak Rabbinize karşı gelir, yasalarını çiğneyerek kendinize yazık edersiniz. Size verilen akılla inkâr ederseniz. İş yapabilme gücüyle kötülük yaparsanız! Sizler böyle yaparak ancak azabınızı artırırsınız. Size verilen yetenekler Rabbinizi inkâr etmek, Rabbinize karşı çıkmak, yasalarına aykırı davranmak için değildir. Aksine Rabbinize iman edip yasalarına uyarak, iyi, güzel, hayırlı işler yapmanız içindir.

O (Allah) sizi yeryüzünde halifeler (sorumlular olarak) görevlendirmiştir. [*] Kim kâfir olursa küfrü kendi aleyhinedir. [*] kâfirlerin küfrü Rableri katında öfkeden başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin küfrü kayıptan başka bir şey(lerini) artırmaz. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:30; En‘âm 6:165.,Benzer mesajlar: İbrâhîm 14:7; Neml 27:40; Rûm 30:44; Lokmân 31:12; Zümer 39:7.,Ayetteki bu iki cümlede de ... Devamı..

Sizi yeryüzünde halîfeler kılan¹ Odur. Kâfirin küfrü ise sadece kendisine zarar verir. Kâfirlere küfürleri Rableri katında gazaptan başka bir şey arttırmaz ve kâfirlerin kâfirlikleri, sadece sapkınlıklarını arttırır.

1 Yani, Allah size, yeryüzünde hilâfet verdi, gönderdiği ilâhî kanunlarını uygulama görevini de size yükledi. Bu âyet, Muhammed ümmetine geleceğin ikt... Devamı..

Sizleri yeryüzüne varis kılan O’dur. ²⁴ O halde, [Allah’ın birliği ve benzersizliği] gerçeği[ni] inkara kalkışan kişi [şunu bilsin ki], onun bu inkarı kendi aleyhinedir: çünkü, onların bu gerçeği [inatla] inkar etmeleri, yalnızca Rablerinin katındaki çirkinliklerini arttırır; ve bu gerçeği inkar etmeleri inkarcıların ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz.

24 Bkz. 2:30, not 22. Bu örnekte Allah’ın insanı “yeryüzüne varis” kılması, ona doğru ile eğri ve hakikat ile dalalet arasındaki farkı anlama yeteneği... Devamı..

O’dur sizi yeryüzünün halifeleri/yöneticileri yapan, ama kim bu nimetlere nankörlük ederse ancak kendi aleyhine nankörlük etmiş olur. Zira kâfirlerin küfrü Rabbleri katında sadece alçalışlarını arttırır ve kâfirlerin küfrü sadece onların hüsranlarını artırır. 44/25.29

O’dur sizleri yeryüzünde halifeler kılan.[³⁹¹⁹] Şu halde kim O’nu inkâr ederse bu inkârın zararı kendisine olur; zira inkârcıların küfrü Rableri katında sadece alçalışlarını artırır;[³⁹²⁰] yine inkârcıların küfrü (kendileri için) de sadece aldanışlarını artırır.

[3919] Neden ‘yeryüzünde’? Yaratılış amacınıza uygun bir hayatı orada inşâ edesiniz diye. [3920] Kendilerine davet ulaşmadan önce manevi açıdan yok... Devamı..

Sizi, yeryüzünde halifeler yapan (ümmetleri, nesilleri birbiri ardınca getiren) O’dur. (Rabbinizin bu ihsanına şükretmeniz gerekmez mi?) Artık kim inkâr ederse, küfrü kendi zararınadır. Kâfirlerin inkârı, Rableri katında kendileri için ancak gazabı artırır, kâfirlerin inkârı ancak onların hüsrana uğramalarına sebep olur.

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan O’dur. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri yanında (kendilerine) gazabdan başka bir şey artırmaz; kâfirlerin küfrü, (kendilerine) ziyandan başka bir şey artırmaz.

O, o (zât-ı Kibriyâ) dır ki, sizi yerde halifeler kıldı. Artık kim kâfir olursa küfrü kendi aleyhinedir ve kâfirlere küfürleri Rablerinin nezdinde gazabtan başka bir şey arttırmaz ve kâfirleri helâktan başka bir şey artıracak değildir.

Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan O'dur. Kim inkâr ederse onun küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin inkârı, Rab'leri nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin inkârı onların sadece zararlarını fazlalaştırır. [35, 39; 6, 165]

Mekke’de bu sûrenin nâzil olduğu zaman düşünülürse âyetin bir mûcize ihtiva ettiği anlaşılır. Zira âyet ümmet-i Muhammedin dünyevî hakimiyetini bildir... Devamı..

Sizi yeryüzünde halifeler (yöneticiler) yapan O'dur. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rableri yanında (kendilerine) gazabdan başka bir şey artırmaz; kafirlerin küfrü, (kendilerine) ziyandan başka bir şey artırmaz.

Sizi arzda akvâm-ı mâzîyeye halef kılan O'dur. Küfür idenin küfri kendi üzerinedir. Kâfirlerin küfürleri ancak rableri 'indinde buğz ve 'adâveti artdırır. Ve kendilerinin de ancak ziyânlarını tezyîd ider.

Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah’ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

Sizi yeryüzünde idareci kılan O'dur. Kim nankörlük ederse, nankörlüğü kendisinedir. Kafirlerin küfrü, Allah katında nefretten başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü hüsrandan başka bir şey artırmaz.

Sizi yeryüzünde halifeler yapan Odur.(5) Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhine olur. Çünkü kâfirlerin inkârı, Rableri katında gazaptan başka birşey arttırmaz. Sonuçta, kâfirlerin inkârı ancak kendi hüsranlarını arttırmış olur.

(5) 2:30’un açıklamasına bakınız.

Sizi yeryüzünde halefler yapan O'dur. Nankörlük edenin nankörlüğü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında öfkeden başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin küfrü hüsran ve yıkımdan başka bir şey artırmaz.

ol oldur kim ķıldı sizi ħalįfeler yir yüzinde. pes her kim kāfir oldı anuñ üzeredür kāfirliġi. daħı arturmaya kāfirlere küfürleri çalabı’ları ķatında illā ķaķımaķ daħı arturmaya kāfirlere küfürleri illā ziyān.

Ol Allāhdur sizi ḳılan ḫalīfeler yir yüzinde. Kim kāfir olsa vebāli özi‐çündür. Daḫı arturmaz kāfirleri özlerinüñ küfri Allāh ḳatında, illā ḳatı buġżitmek. Dünyāda daḫı arturmaz kāfirleri özleri küfri, illā ziyānāḫiretde.

Sizi yer üzünün varisləri edən (bir-birinizin yerinə gətirən) Odur. Küfr edənin küfrü öz əleyhinə olar (zərərini özü çəkər). Kafirlərin küfrü Rəbbi yanında onlara qəzəbdən başqa bir şey artırmaz. Kafirlərin küfrü (axirətdə) onların ancaq ziyanını artırar!

He it is who hath made you regents in the earth; so he who disbelieveth, his disbelief be on his own head. Their disbelief increaseth for the disbelievers, in their Lord's sight, naught save abhorrence. Their disbelief increaseth for the disbelievers naught save loss.

He it is That has made you inheritors in the earth:(3930) if, then, any do reject (Allah), their rejection (works) against themselves: their rejection(3931) but adds to the odium for the Unbelievers in the sight of their Lord: their rejection but adds to (their own) undoing.

3930 Inheritors: khala'if. In two senses: (1) as Vicegerents of Allah on earth, and (2) as successors to previous people who forfeited their rights by... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.