12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû-lhamdu li(A)llâhi-lleżî eżhebe ‘annâ-lhazen(e)(s) inne rabbenâ leġafûrun şekûr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ahirette cennet halkı sevinçle ve teşekkürle:) "Bizden (her türlü) üzüntüyü giderip (sonsuz ve kusursuz nimetler bahşeden) Allah'a hamdolsun; şüphesiz Rabbimiz, gerçekten Bağışlayandır, şükrü kabul edendir" diyeceklerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve hamd Allah'a ki derler, bizden gamı, gussayı giderdi; şüphe yok ki Rabbimiz, suçları örter, mükafatlarını da fazlasıyle verir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve şöyle derler: “Bütün eksiksiz övgüler, bize acı ve üzüntü tattırmayan Allah'a mahsustur. Rabbimiz gerçekten çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını da bolca verendir.

Ahmet Tekin Meali

Cennet'te:
“Bizden üzüntüyü, tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Bizim Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün kıymetini bilen ve bol bol verendir.” derler.

Ahmet Varol Meali

Derler ki: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bolca verendir.

Ali Bulaç Meali

Derler ki: 'Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; şüphesiz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Cennetlikler şöyle) derler: “- Geçim ve akıbet derdini bizden gideren Allah'a hamd olsun. Gerçekten Rabbimiz Gafûr'dur= büyük günahları bağışlar, Şekûr'dur= az amele karşılık çok mükâfat verir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve derler ki: “Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamdolsun! Şüphesiz sahibimiz olan Allah, çok bağışlayan ve çok iyi karşılık verendir.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Şöyle diyeceklerdir: “Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun! Doğrusu Rabbimiz, kesinlikle çok bağışlayandır; iyiliklerin karşılığını fazlasıyla verendir.”

Besim Atalay Meali (1962)

«Bizden kaygıyı gideren Allaha hamdolsun, Tanrımız bağışlayıcı, kat kat vericidir de

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ve şöyle) derler: “Bütün övgüler bize acı ve üzüntü tattırmayan Allah'a mahsustur. Rabbimiz gerçekten çok bağışlayandır, şükrün karşılığını anında verendir.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Derler ki: "Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şöyle derler: “Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.”

Diyanet Vakfı Meali

(Cennette şöyle) derler: Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir.  *

Edip Yüksel Meali

Ve derler: "Endişelerimizi gideren ALLAH'a övgüler olsun. Rabbimiz gerçekten Bağışlayandır, Takdir Edendir."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar orada şöyle derler: "Hamd olsun Allah'a, bizden o üzüntüyü giderdi. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve şöyle demektedirler: «hamd olsun Allaha, bizden o huznü giderdi, hakıkaten rabbımız çok gafûr, şekûr

Erhan Aktaş Meali

“Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Rabb'imiz gerçekten Çok Bağışlayıcı'dır, Yapılan Şeyin Karşılığını Veren'dir.” derler.

Hasan Basri Çantay Meali

(Şöyle) derler: «Bizden tasayı gideren Allaha hamd olsun. Hakıykat, Rabbimiz çok yarlığayıcıdır, çok in'aam edicidir».

Hayrat Neşriyat Meali

Sonunda (Cennete girince) derler ki: “Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamd olsun! Şübhesiz ki Rabbimiz, gerçekten Gafûr (çok bağışlayan)dır, Şekûr (mükâfâtımızı fazlasıyla veren)dir.”

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar “Bütün övgü, üzüntüye sebep olacak şeyleri bizden gideren, Allaha aittir. Muhakkak ki Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını verendir.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar şöyle diyecekler: Bizi gam ve gussadan kurtaran Allah/a hamdolsun. Çünkü Rabbimiz gafurdur, şükürgüzardır.

Kadri Çelik Meali

Derler ki: “Bütün güzel övgüler bizden hüznü giderip yok eden Allah'a mahsustur. Doğrusu Rabbimiz bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.”

Mahmut Kısa Meali

Bu muhteşem nîmetlerle karşılaşınca, “Bizi o müthiş Hesap Gününde her türlü sıkıntı, endişe ve üzüntüden kurtaran Allah’a hamd olsun!” diyecekler, “Rabbimiz gerçekten de çok bağışlayıcıdır, bütün iyiliklerin karşılığını cömertçe verendir!”

Mehmet Türk Meali

(Onlar orada): “Bizden hüznü gideren Allah’a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz, hem çok bağışlayandır, hem de şükrün karşılığını anında verendir.” derler.

Muhammed Esed Meali

ve şöyle derler: “Bütün övgüler bize acı ve üzüntü tattırmayan Allah'a mahsustur: Rabbimiz gerçekten çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını anında verendir;

Mustafa Çavdar Meali

Ve orada şöyle dua edecekler; “Hüznü ve kederi bizden gideren Allah’a övgüler olsun! Gerçekten Rabbimiz eşsiz bir bağışlayıcı ve şükre sınırsız karşılık verenmiş!” 10/10, 43/67...73

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve diyecekler ki: “Hüznü bizden gideren Allah’a hamdolsun; gerçekten de Rabbimiz, tarifsiz bir bağışlayıcıymış, meğer hiçbir iyiliği ve şükrü karşılıksız bırakmayan bir zatmış.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve diyeceklerdir ki: «Hamd o Allah'a olsun ki, Bizden hüznü giderdi. Şüphe yok ki bizim Rabbimiz, gafûrdur, şekûrdur.»

Suat Yıldırım Meali

Şöyle derler: Hamdolsun bizden her türlü endişeyi gideren Allah'a! Gerçekten Rabbimiz gafurdur, şekûrdur (çok affedicidir, kullarının amellerini ve şükürlerini kabul edip mükâfatlarını fazlasıyla verir). {KM, Vahiy 7, 17; 21, 4}

Süleyman Ateş Meali

Dediler ki: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun, doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok karşılık verendir."

Süleymaniye Vakfı Meali

Orada şöyle diyeceklerdir: “Allah, yaptığı her şeyi güzel yapar; üzüntülerimizi gideren odur. Rabbimiz gerçekten çok bağışlayan, teşekkürle karşılayanmış."

Şaban Piriş Meali

-Hamdolsun bizden korkuyu gideren Allah'a! derler. Şüphesiz Rabbi'miz çok bağışlayıcı ve bol ihsan sahibidir.

Ümit Şimşek Meali

“Bütün tasalarımızı gideren Allah'a hamd olsun,” derler. “Şüphesiz ki Rabbimiz çok bağışlayan ve şükrün karşılığını verendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şöyle derler: "Hamd olsun, üzüntüyü bizden gideren Allah'a! Rabbimiz mutlak Gafûr, mutlak Şekûr'dur."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eyittiler “ögmek Tañrı’nuñdur ol kim giderdi bizden ķayġuyı bayıķ çalabumuz yarlıġayıcıdur şükre ŝevāb viricidür.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar deyəcəklər: “Qəm-qüssəni bizdən uzaq edən Allaha həmd olsun. Həqiqətən, Rəbbimiz bağışlayandır, qədirbiləndir!

M. Pickthall (English)

And they say: Praise be to Allah who hath put grief away from us. Lo! Our Lord is Forgiving, Bountiful,

Yusuf Ali (English)

And they will say: "Praise be to Allah, Who has removed from us (all) sorrow: for our Lord is indeed Oft-Forgiving Ready to appreciate (service):(3923)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.