24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Men kâne yurîdu-l’izzete feli(A)llâhi-l’izzetu cemî’â(an)(c) ileyhi yas’adu-lkelimu-ttayyibu vel’amelu-ssâlihu yerfe’uh(u)(c) velleżîne yemkurûne-sseyyi-âti lehum ‘ażâbun şedîd(un)(s) vemekru ulâ-ike huve yebûr(u)

Kim yücelik, üstünlük dilerse bilsin ki bütün yücelik, üstünlük, Allah'ındır; güzel sözler, ona ağar, iyi işler de o sözleri yüceltir ve onlar ki düzenlerle kötülüklerde bulunurlar, onlaradır çetin bir azap ve onların düzenleri de zaten mahvolup gider.

Güzel sözler, tevhit ve şahadet sözleridir. Tanrıyı anmaktır diyenler de olmuştur. İyi işler de ibadettir.

Kim izzet ve şeref istiyorsa (bilsin ki) izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır (ve O’nun yolunda aranmalıdır). O (Rabbimize) ancak (tevazu ve teslimiyetle yapılan övgüler ve şükürler gibi) güzel sözler yükselir. (Bu güzel dua ve zikirleri de sadece) Salih ameller (ve halis niyetler) yukarı kaldırıp (Allah’a eriştirir). Ama kötülükler (ve şeytani niyetler)le hile ve tuzak kuranlara (halkı aldatmak için dini duyguları ve değerleri istismara kalkışanlara) gelince, onlar için de çetin bir azap vardır ve tuzakları (şeytani tasarıları) boşa çıkacaktır.

Kim yücelik ve üstünlük dilerse bilsin ki, yücelik ve üstünlük yalnız Allah'a aittir. Bütün güzel sözler O'na yükselir, bütün doğru ve yararlı işleri O yüceltir. Sinsi şekilde kötü fiiller tasarlayanlara gelince, onları şiddetli bir azap beklemektedir ve onların bütün tertipleri de, yok olup gitmeye mahkumdur.

Kim, şan ve şeref, kuvvet ve haysiyet istiyorsa, bilsin ki, şan ve şeref, güç ve kuvvet, kudret ve hâkimiyet yalnız Allah'ın mülkünde, tasarrufundadır. Kelime-i tayyibeler, dualar, istiğfarlar, haram yememiş ağızlardan çıkan sözler, ancak Allah'a ulaşır. Bunları da Allah'a, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirme, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlama, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olma, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleme ulaştırır. Sinsice, türlü türlü kötülükler icat edenlere, şeytanca entrika ve dolaplar çevirenlere, İslâm'ın yükselişini önleme, müslümanların ilerlemesinin önünü kesme planları ve riyakârlık yapanlara dehşetli bir azap vardır. Onların sinsi hileleri, tuzakları, planları da darmadağın edilir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 4/139; 10/65; 63/8.

Kim yücelik istiyorsa yücelik tamamen Allah'ındır. Güzel söz O'na yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tuzak olarak kuranlara gelince, onlar için şiddetli bir bir azap vardır. Onların tuzakları mahvolup gider.

Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli bir azab vardır. Onların tasarladıkları 'boşa çıkıp bozulur'.

Her kim şeref ve kuvvet isterse bilsin ki, bütün şeref ve kudret Allah'ındır. Hoş kelimeler (tevhid ve tesbihler) ancak O'na yükselir, kabul olunur. Salih ameli de hoş kelimeler (tevhid) yükseltir, makbul kılar. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir azap vardır. Bunların yaptıkları tuzak mahvolur gider.

Artık kim, izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki bütün şeref ve izzet, Allah’ındır. Güzel, hoş sözler O’na yükselir. Yararlı işleri de O yükseltir (kabul eder.) (Artık kim izzet kazanmak istiyorsa, güzel bir söz olan Tevhid kelimesi ile imana gelsin, yararlı işler yapsın.) Kötü tuzaklar kuranlar için ise, şiddetli bir azap vardır. İşte böylelerin tuzakları yok olmaya mahkûmdur.

Kim şeref istiyorsa, bilsin ki, şerefin tamamı Allah'ındır. Güzel söz Allah'a yükselir. İyi amel de güzel sözü yüceltir. Kötülükleri planlayanlara şiddetli bir azap vardır. Bunların planları boşa çıkacaktır.

Kim şeref isterse, bütün şeref Allahın, arı söz yükselir Tanrı katına, yüceltir onu da iyi olan iş; kötülükle hile edene, katı azap var, onların hileleri yok olacaktır

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Bütün güzel sözler O'na yükselir; bütün doğru ve yararlı işleri O yüceltir. Kötülük tasarlayanlar için ise şiddetli bir azap vardır. Öylelerinin tuzakları boşa çıkmaya mahkûmdur.

Bkz. 4/139, 10/65, 63/8

Kim ’izzet ister ise Allâh’a itâ’at itsün. Çünki ’izzet kâmilen Allâh’ındır. Kelimât-ı tayyibe ve a’mâl-i sâliha kâmilen âna su’ûd ider ve o ânları te’âlî itdirir. Seyyiât ile me’lûf olanlar ’azâb-ı şedîde dûçâr olacaklardır. Ânların hîleleri boşa gider.

Kudret isteyen kimse bilsin ki, kudret, bütünüyle Allah'ındır. Güzel sözler O'na yükselir, o sözleri de yararlı iş yükseltir. Kötülük yapmakta düzen kuranlara, onlara, çetin azap vardır. İşte bunların kurdukları düzenler boşa çıkar.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak O’na yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir.[447] Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.

“Güzel sözler” kelime-i tevhid ve kelime-i şehadettir.

Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah’a aittir. Güzel sözler O’na yükselir; rızâsına uygun iş ve davranışları da O yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur.

Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah'a amel-i sâlih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.

Onuru arzulayanlar, bilsin ki tüm onur ALLAH'a aittir. Güzel söz O'na çıkar, iyi iş de onu yükseltir. Kötülük planlıyanlar için çetin bir azap vardır ve onların planı başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Kuran'ın tanımladığı inanç, bireye ve topluma üstün bir karakter ve kişilik kazandırır.

Her kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. O'na hoş kelimeler yükselir, onu da salih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir azab vardır. Onların tuzakları hep darmadağın olur.

Her kim ızzet istiyorsa bilsin ki ızzet tamamiyle Allahındır, ona hoş kelimeler yükselir onu da ameli sâlih yükseltir, kötülükler kuranlara gelince onlara şiddetli bir azâb vardır, ve onların tuzakları hep tarmar olur

Kim izzet istiyorsa (bunu, yaratılmışlardan değil, her şeyi yoktan var eden Allah’tan talep etsin ve) bilsin ki, bütün izzet Allah’a aittir, (onu dilediğine verir). O’ (nun kabul makamı) na sadece (razı olduğu) güzel sözler yükselir, O (işlenen) sâlih ameli kabul eder. (Peygambere ve mü’minlere kötülük yapmak için) sinsice tuzak kuranlara gelince... Onlar için çetin bir azap vardır. İşte böylelerin tuzakları bozulmaya/yok olmaya mahkûmdur.

Kim izzet¹ istiyorsa, bilsin ki izzet tamamen Allah'a aittir. Temiz sözler² O'na yükselir. Düzgün iş³ onu⁴ yükseltir. Kötülük planı yapanlar için, şiddetli bir azap vardır. Kurdukları düzenler boşa gidecektir.

1- Yüksek onur, şeref, büyük itibar, yücelik, saygınlık, üstünlük, güç. 2- Şirkten arınmış, tevhit inancı, İslami tutum ve tavır. 3- Tevhide uygun... Devamı..

Kim ululanmak hevesine düşerse (bilin ki) bütün ululuk Allahındır. Güzel kelimeler ancak Ona yükselir. Onu da iyi amel (ve hareket) yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar (a gelince): Onlar için çetin bir azâb vardır. Onların (kurdukları) tuzağın bizzat kendisi mahvolur.

Kim izzet (şan ve şeref) istiyorsa, o hâlde (bilsin ki), izzet tamâmıyla Allah'ındır. Güzel söz O'na yükselir; sâlih amel de onu (o güzel sözü) yükseltir.(1) Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için (pek) şiddetli bir azab vardır. İşte onların tuzağı yok mu,(bil'akis) kendisi darmadağın olur.

(1)“Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli vazîfesi اِلَيْهِ يَصْعُدُ اْلكَلِمُ الْطَيِّبُ [Güzel söz O’na yükselir] âyetinin sırrıyla, güzel ve ma‘nîdâ... Devamı..

Kim güç ve şeref istiyorsa, (bilsin ki) bütün güç ve şerefin tamamı Allah’a aittir. Güzel, iyi sözler ve yararlı doğru işler Allah’a yükselir (ulaşır), Allah da onları değerlendirir, kıymetlendirir. Kötülükleri tuzak olarak hazırlayanlar için de çok şiddetli bir azap var. Hazırladıkları tuzakları da yok olup gider.

Herkim erkli olmak isterse bilsin ki erklilik yalnız Allah’a yaraşır. Bütün güzel sözler de ancak Ona ağar, bu sözleri tâ Allah’ın katına kadar yükselten de ancak işlenen iyiliklerdir. Kötülük için düzen kuranlara ağır bir azap vardır. Onların düzeni boşa çıkacaktır.

Her kim şan ve şeref isterse Allah/tan istesin. Çünkü bütün şan ve şeref Allah/ındır [¹]. Güzel bir söz [²] O/na yükselir [³], iyi amel onu dergâh-ı Bâri/ye kaldırır [⁴]. Kötülükleri gizli kuranlar için şiddetli azap vardır. Onların gizli kurdukları şeyler yok olur.

[1] Müşrikler putlarla şeref buluyorlardı. Nazm-ı âti ile şeref aranacak şeyler beyan buyuruluyor.[2] Zikrullah, kelime-i tevhit, «Sübhanallahi velham... Devamı..

Kim yücelik ve şeref [izzet] istiyorsa bilsin ki, yücelik ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel söz [kelim] O’na yükselir, onu da iyi ve yararlı iş [sâlih] yükseltir. Bununla birlikte kötü işler planlayanlara [yemkurûne] gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. İşte planı/tuzağı boşa çıkacak olan onlardır.

Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu (güzel sözü) yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler (var ya), onlar için şiddetli bir azap vardır. İşte bunların kurdukları düzenler boşa çıkar.

Kim dünyada ve âhirette güç, kudret, itibar, üstünlük, yücelik ve şeref istiyorsa, bunu Allah’tan istesin; çünkü şeref ve yücelik, tamamen ve yalnızca Allah’ın elindedir ve onu dilediğine verir. Fakat bunu elde etmek için, dosdoğru bir imana sahip olmanız ve bu inancınızı güzel davranışlarla ortaya koymanız gerekir. Çünkü ancak iyi niyet, sağlam iman, güzel söz ve güzel düşünceler O’nun katına yükselir fakat bunları O’na yükseltecek olan, ancak ve ancak güzel davranışlardır. Dolayısıyla, ibâdetlerle, güzel davranışlarla desteklenmeyen kupkuru bir iman, sahibine hiçbir yarar sağlamayacaktır.
Bunun içindir ki, İslâm’a ve Müslümanlara karşı çirkin tuzaklar peşinde koşan kâfirleri ve münâfıkları, her iki dünyada da çetin bir azap beklemektedir ve onların bütün tuzakları, eninde sonunda yok olup gitmeye mahkûmdur!

Kim (Güç ve) İzzet istiyorduysa, topluca (Güç ve) İzzet Allah’ındır.
Güzel Söz O’na yükseliyor; onu da Salih Amel yükseltiyor.
Kötülükler’i tezgâhlayanlara gelince; onlar için şiddetli bir azap vardır.
İşte böylelerinin tezgâhı boşa çıkar!

Saygın bir güç isteyen bilsin ki, bütün saygın güçler Allah'ın elindedir. Her güzel söz, mutlaka Allah'a ulaşır. Ama bu güzeli Allah’a ulaştıran salih ameldir. İşi gücü tuzak kurmak olanların cezası çok ağır olacaktır. Bu gibiler kendi oyunlarının kurbanı olacaklardır...

Onun için iyi düşünün! Kimler dünyada ve ahirette izzet, şeref, onur istiyorsa Allah’a gelsin! İzzet, şeref, onur sadece Allah’ın katındadır. Ancak Allah’ın yanında olanlar her zaman izzete, şerefe, onura ulaşırlar. Şeytan’a ve dostlarına horluk, hakirlik, ceza var. Güzel sözler, iyi işler Allah’a yükselir. Kötü sözlerin kötü işlerin Allah’ın katında değeri yoktur. Ayetlerimizi dinleyip yasalarımıza uyanları iyiler olarak kabul ederiz. Ayetlerimize karşı tuzak kuran, yasalarımıza karşı çıkanlara büyük bir ceza hazırlamışızdır. Onlar hesap günü geldiğinde yeryüzündeki gibi hava atamazlar. Böbürlenip Allah’a, ayetlerine, yasalarına meydan okuyamazlar. Cehennem bekçileri onları yakalayıp ateşe atar.

Kim itibar istiyorsa (bilsin ki) itibar, tamamen yalnızca Allah’a aittir. [*] Yalnızca iyi işin yükselttiği güzel sözler Allah’a yükselir. [*] Kötülüklerin tuzağını kuranlara şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ise yok olup gider. [*]

Bu ayet Nisâ 4:139 ve Yûnus 10:65. ayetlerle birlikte okunmalıdır.,Bu ayet duaların kabul şartının samimiyet ve istenen şey uğrunda öncelikle fedakârl... Devamı..

Kim şerefli olmak istiyorsa (şunu iyi bilsin ki) bütün şerefler Allah’a aittir.¹ Bütün güzel sözler² Ona yükselir, (îman edilen) iyi işleri yaşamak da o (güzel sözleri) yükseltir.³ Sinsice kötülükleri tasarlayanlara ise, çok şiddetli bir azap vardır ve onların tasarladıkları kötülükler, (bir gün) mutlaka bozulur.

1 Şeref dünyada da âhirette de tamamıyla Allah’a aittir. Onun için şeref isteyen, şuna-buna tapmakla kendisini alçaltmamalı, hepsini bir kenara bırakı... Devamı..

Kudret ve ihtişam arayan kimse [bilsin ki] gerçek kudret ve ihtişam [yalnız] Allah’a aittir. Bütün güzel sözler O’na yükselir; bütün doğru ve yararlı işleri O yüceltir. Sinsi şekilde kötü fiiller tasarlayanlara gelince, onları şiddetli bir azap beklemektedir; ve onların bütün tertipleri de yok olup gitmeye mahkumdur. ⁷

7 Öyle görünüyor ki 10:21’in ilk paragrafında veya 34:33’de olduğu gibi hem mekr ismi (lafzen, “düzen” veya “düzen kurma” veya “tuzak kurma”), hem de ... Devamı..

Kim, şeref ve itibar arıyorsa iyi bilsin ki bütün şeref ve itibarın kaynağı Allah’tır. O’na sadece güzel sözler/tevhit inancı yükselir. İyi ve güzel işler de o tevhit inancıyla yücelir. Bu tevhidi yıkmak için sinsice tuzaklar planlayanlar var ya onlar için çok şiddetli bir azap vardır ve onların kurdukları tüm tuzaklar boşa çıkacaktır. 4/139, 54/54-55

Kim kalıcı şeref ve itibar arıyorsa, iyi bilsin ki şeref ve itibarın kaynağı Allah’tır.[³⁸⁸⁷] O’na sadece güzel sözler yükselir, o sözleri yücelten ise sâlih amellerdir.[³⁸⁸⁸] Gizliden gizliye çirkin entrikalar tasarlayanlara gelince:[³⁸⁸⁹] onları şiddetli bir azap beklemektedir; bu gibilerin tuzakları da hiçe[³⁸⁹⁰] çıkacaktır.

[3887] Bu kaynakla ilişkisi oranında kişiler şeref ve itibar kazanırlar: “Şeref Allah’a, O’nun Rasulü’ne ve mü’minlere aittir” (63:8. Ayrıca krş: 4:13... Devamı..

Kim şerefli ve haysiyetli olmayı dilerse bilsin ki bütün şan, şeref ve izzet Allah'ındır, (dünyada da Allah'ındır, ahirette de Allah'ındır. O halde insan şuna buna tapmakla kendisini zelil etmemeli, hepsini geçip Rabbine yükselmelidir) O'na ancak (tevhid kelimesi gibi) güzel sözler ulaşır, sahibini de sâlih ameller yükseltir. (Rablerini unutup) kötü amellerle tuzak kurmaya (halkı doğru yoldan saptırmaya) yeltenenlere gelince; onlar için şiddetli bir azap vardır, onların çabaları darmadağın olur, boşa gider!

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak O’na yükselir. Ve salih amel ona yükselir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için (kötü bir) tuzak ve çetin bir azap vardır.

Her kim izzet (şeref ve şan) istiyorsa (bilsin ki) bütün izzet (kuvvet ve hakimiyet) Allah'ındır. Pâk söz ona yükselir, sâlih ameli de O yükseltir ve o kimseler ki, hilekârâne bir surette günahları irtikab ederler, onlar için de pek şiddetli bir azap vardır. Ve onların o hileleri mahvolur gider.

Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamiyle Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler O'na yükselir. Amel-i salihi, güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur. [4, 139; 10, 65; 63;8]

Âyette muhtemel olan birkaç anlam vardır.1-Mealde tercih ettiğimiz durum: Güzel söz doğrudan Allah’ın katına çıkar. Amel-i salih ise Allah’ın onu yüks... Devamı..

Kim şeref istiyorsa (bilsin ki) şeref tamamen Allah'ındır, (onu başkasından değil, Allah'tan istesin). Güzel söz O'na çıkar, iyi amel onu yükseltir. Kötü şeyleri kuranlara gelince, onlar için çetin bir azab vardır. Ve onların tuzağı bozulacaktır.

Âyete şu mânâ da verilmiştir: "Güzel söz O'na çıkar, iyi ameli de Allah'a yükselten odur." Yani kelime-i tevhîdden ibâret olan güzel söz, iyi ameli Al... Devamı..

'İzzet isteyen kimse (Allâh'a itâ'at itsün). Çünki 'izzetin cümlesi Allâh Te'âlâ içündür. (İnsânı yalnız O 'azîz idebilir.) Kelime-i tayyibe O'na su'ûd ider ve 'amel-i sâlih onı huzûr-u hâlika kaldırır. Fenâ şeyleri gizlice düşünüb mekr idenlere şiddetli 'azâb vardır ve onların mekri ve hîlesi fâsid ve te'sîrsizdir.

Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri, yapılan iyi işler yükseltir[*]. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır.

[*] Bakara 2/201-202

Kim, güç istiyorsa, bilsin ki bütün güç Allah'ındır. Güzel söz O'na çıkar, doğru ve iyi işler de O'na yükselir. Kötülükleri planlayanlar için şiddetli bir azap vardır. Onların planları boşa çıkacaktır.

Kim izzet arıyorsa, bilsin ki izzet bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler Ona yükselir; onu da güzel işler yükseltir. Kötülük tasarlayanlar için ise şiddetli bir azap vardır. Öylelerinin tuzakları boşa çıkmaya mahkûmdur.

Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, onur ve yüceliğin tümü Allah'adır. Temiz ve güzel kelime O'na yükselir; hayra ve barışa yönelik amel de o kelimeyi yüceltir. Kötülükleri kuranlara/kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Ve böylelerinin tuzağı tarumar olur.

her kim diler-ise 'izzeti Tañrı’nuñdur 'izzet dükeli. andın yaña aġar aru sözler daħı eyü 'amel yüceldür anı. daħı anlar kim mekr eylerler yavuz işleri anlaruñdur 'aźāb ķatı daħı mekri anlaruñ ol bāŧıl olur.

Kim ki ‘azīz olmaḳ dilese, pes Tañrı Ta‘ālānuñdur ‘izzet barçası. Anuñḥażretine aġar aru sözler ki tevḥīd kelimesidür. Eyü ‘amel daḫı yüceldür. Ol kişiler ki yaman mekr iderler, anlara vardur ḳatı ‘aẕāb. Daḫı anlaruñ mekri fāsid olur.

Hər kəs (dünyada) izzət-qüdrət (şərəf-şan) istəsə, (bilsin ki, dünyada da, axirətdə də) bütün izzət-qüdrət (şərəf-şan) ancaq Allaha məxsusdur. (Buna yalnız Allaha itaət və ibadət etməklə nail olmaq mümkündür). Pak söz (tövhid kəlməsi, zikr, həmd-səna) Ona tərəf yüksələr və pak sözü də (Allah dərgahına) yaxşı əməl qaldırar. (Allah pak sözü eşidəndir, saleh əməli də qəbul edər). Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hiylələr boşa çıxar.

Whoso desireth power (should know that) all power belongeth to Allah. Unto Him good words ascend, and the pious deed doth He exalt; but those who plot iniquities, theirs will be an awful doom; and the plotting of such (folk) will come to naught.

If any do seek for glory and power,-(3882) to Allah belong all glory and power. To Him mount up (all) Words of Purity: It is He Who exalts each Deed of Righteousness. Those that lay Plots(3883) of Evil,- for them is a Penalty terrible; and the plotting of such will be void (of result).

3882 Good and Evil are to be distinguished sharply. No good is ever lost: it goes up to the Throne of Allah. The humblest Good, in word or deed, is ex... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.