22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sebe’ Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul inne rabbî yakżifu bilhakki ‘allâmu-lġuyûb(i)

De ki: Şüphe yok ki Rabbim, gerçeği yerine getirir, gizli şeyleri de en iyi ve adamakıllı bilir.

De ki: "Şüphesiz Benim Rabbim Hakkı (ortaya) koyar. (İmanı mü’minlerin kalbine sokar, sonra bâtılın tepesine atıp onu parçalar). O, gaybleri Bilendir. (Tüm gizlilikleri, görünmezleri, özel ve sinsi proje ve şifreleri, geçmişi ve geleceği en küçük ayrıntılarına kadar bilen yalnız Allah’tır. Zalimlerin ve hainlerin planlarını boşa çıkaracaktır.)

De ki: “Rabbim şüphesiz, değersiz, geçersiz, yalan ve sahte olana karşı değişmez olan gerçeği ortaya koyacaktır. O, yaratılmışların kavramaktan aciz oldukları herşeyi hakkıyla bilir.”

“Benim Rabbim, gerekçeli hikmete dayalı, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek, bâtılı ortadan kaldıracak hak kitabı, Kur'ân'ı ortaya koyuyor. Gayb âlemini, sizin bilmediklerinizi, bilemiyeceklerinizi, yalnız o bilir.” de.

De ki: "Şüphesiz Rabbim hakkı yerine koyar. O, bütün gizlilikleri bilendir? "

De ki: 'Şüphesiz Rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir.

De ki: “-Gerçekten benim Rabbim, hakkı yerli yerine kor. O, bütün gaybları tamamıyla bilendir.”

De ki: “Şüphesiz Rabbim, hakkı ortaya koyandır. O, bütün gizlilikleri bilendir.”

De ki: “Rabbim elbette gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı en iyi bilendir.”

De ki: «Tanrım hakkı söyler, iyi bilir göze görünmiyeni»

De ki: “Rabbim, kuşkusuz, (yalan ve sahte olana karşı) değişmez gerçeği ortaya koyacaktır. O, yaratılmışların bilmediği her şeyi hakkıyla bilendir.”

"Benim rabbim ancak müstehakkına vahy ider ’âlem-i gaybı pek a’lâ bilür" di.

De ki: "Görünmeyenleri en iyi bilen Rabbim, batılı hak ile ortadan kaldırır."

De ki: “Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O, gaybleri hakkıyla bilendir.”

De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı çok iyi bilendir.

De ki, "Benim Rabbim gerçeği etkili kılar. O tüm gizemleri Bilendir."

De ki: "Gerçekten Rabbim, hakkı yerli yerine koyar. O, gaybları hakkıyla bilendir."

De ki hakıkaten rabbım hakkı fırlatır allâmül'guyubdur

De ki “Benim Rabb'im gerçeği ortaya koyar. O, bütün gaybı¹ en iyi bilendir.”

1- Gizlilikleri, görünmeyenleri, bilinemeyenleri, algılanamayanları, gizli gerçekleri.

De ki: «Benim Rabbim hiç şübhesiz hakkı (yerine) koyar. (O), ğaybları kemâliyle bilendir».

De ki: “Şübhesiz Rabbim, hakkı (ortaya) atar (peygamberlerine hakkı indirir). (O,)gaybları (bütün gizlilikleri) çok iyi bilendir.”

Deki “Benim Rabbim bilinmeyenleri (gaybın) tek bileni olduğu için, O yalnızca doğruları ortaya atandır (yalnızca doğruları söyler).

De ki: "Gerçekten benim çalabım doğruyu ileri sürer. Bilinmezleri de çok iyi bilir."

De ki Rabbim hak sözü peygamberlerine ilka eder [⁷]. O, bütün gayıpları gayet iyi bilen Zat/tır.

[7] Veya İslâm dinini etraf-ı âleme neşreder veya hakk-ı bâtıl üzerine atar da onun dimağını yarar.

De ki: “Şüphesiz Rabbim, hakkı (Kur'an'ı) ilka edip indirir. O, gaypleri çok iyi bilendir.

Yine onlara de ki: “Siz gerçekler karşısında ne kadar direnseniz de, hem herkesin bildiği hem de hiç kimsenin bilemeyeceği bütün bilinmezleri bilen Rabb’im, eninde sonunda nurunu tamamlayacak ve hakîkati tüm açıklığıyla ortaya koyacaktır!”

De ki:
”Benim rabbim, Hakk’ı ortaya çıkarıyor. Gaybler’in / Görülmeyenler’in çok iyi bilenidir”.

De ki: " Görünmeyeni bilen Tanrım, doğruyu söylüyor."

"Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O bilinmeyenlerin hepsini bütün gerçeğiyle bilendir."

De ki: “Şüphesiz ki Rabbim gerçeği ortaya koyar. [*](O), [gayb]ları (bilinemeyenleri) çok iyi bilendir.” [*]

Benzer mesaj: Enbiyâ 21:18.,Benzer mesajlar: Mâide 5:109, 116; Tevbe 9:78.

“Şüphesiz benim Rabbim hakkı (bâtılın yerine) koyar.¹ Çünkü O kimsenin kavrayamadığı şeyleri en iyi bilendir.

1 (قَذَفَ) fiili fırlatmak ve atmak demektir. Bu ifâde, “Hakkı, kullarından dilediğinin kalbine indirir, hakkı bâtılın tepesine indirerek onu parçalar... Devamı..

De ki: “Rabbim, kuşkusuz, [yalan ve sahte olana karşı] değişmez gerçeği ortaya koyacaktır; ⁵⁹ O, yaratılmışların kavramaktan aciz oldukları her şeyi hakkıyla bilir!”

59 Karş. 21:18.

De ki: – Hiç şüphe yok ki benim Rabbim, batılı hak ile ortadan kaldıracaktır. Çünkü O, bütün gizlilikleri bilendir. 2/185, 13/19, 21/18, 47/2- 3

De ki: “Rabbim (bâtılın başına) ebedî hakikati öyle bir geçirir ki...[3866] O kimsenin bilmediği (geleceğin, nelere gebe olduğunu) çok iyi bilir.”[3867]

[3866] Veya: “Rabbim başınıza vura vura hakkı size duyurmak istemektedir”. [3867] Lafzen: “gaybı”. Ğaybın bu bağlamdaki açılımı “gelecekte olacakla... Devamı..

De ki: «Muhakkak Rabbim hakkı ilkâ eder, bütün gaybleri tamamıyla bilendir.»

De ki: “Rabbim hakkı, gerçeği, yerli yerine kor. O bütün gaybları, bütün gizlileri bilir. ”[21, 18]

De ki: "Rabbim gerçeği, (dilediği kulunun kalbine) atar. (O) gaybleri bilendir."

De ki: "SahiRabbim, bütünüyle gerçeği ortaya koyar. O bütün gaybı[*] bilir."

[*] Herşeyin iç yüzünü bilir. Bilinmeyenlerin tamamını, insan ve meleklerin kalbinde sakladıklarını, görünen, ve görünmeyeni bilir.(Bakara 2/33,Bakara... Devamı..

De ki:-Rabbim, gerçeği hiç çekinmeden söyler, gizli şeyleri en iyi bilen O'dur.

De ki: Hiç şüphesiz, Rabbim hakkı ortaya çıkaracaktır. Çünkü O bütün gizlilikleri bilir.

De ki: "Benim Rabbim, gerçeği ortaya koyar. Gaybları en iyi bilen O'dur."

eyit “bayıķ çalabum bıraġur ḥaķķı ġayblar bilici.”

Eyit yā Muḥammed: Benüm Tañrım indürür ḥaḳḳı ḫāṣ ḳulları üstine, ġayb‐ları ġāyetde bilicidür.

De: “Rəbbim haqqı (vəhyi və risaləti Öz peyğəmbərlərinə) nazil edər. O, qeybi ən yaxşı biləndir!”

Say: Lo! my Lord hurleth the truth. (He is) the Knower of Things Hidden.

Say: "Verily my Lord doth cast the (mantle of) Truth (over His servants),-(3860) He that has full knowledge of (all) that is hidden."

3860 Allah's Truth is so vast that no man in this life can compass the whole of it. But Allah in His mercy selects His servants on whom it is cast li... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.