22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sebe’ Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul mâ seeltukum min ecrin fehuve lekum(s) in ecriye illâ ‘ala(A)llâh(i)(s) vehuve ‘alâ kulli şey-in şehîd(un)

De ki: Sizden bir ücret, bir mükafat da istemiyorum, sizin olsun o. Benim ecrim, ancak Allah'a ait ve o, her şeye tanık.

De ki: "Ben sizden (bu davetime karşılık hiç)bir ücret (beklemiyorum, eğer) istemişsem (ve öyle zannedilmişsem) de artık o sizin olsun (istemiyorum.) Benim ecrim (ücretim), yalnızca Allah’a aittir. O, her şeye şahit olandır."

De ki: “Sizden bir ücret istediysem, o sizin olsun. Benim ücretim, ancak Allah'a aittir. O herşeye şahittir.”

“Ben sizden bir ücret, bir mükâfat istemedim. İstemişsem eğer, o sizin olsun. Benim ücretim, mükâfatım, yalnızca Allah'a aittir. O açık-gizli her şeyi her an denetliyor ve her şeye şâhittir.” de.

De ki: "Ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. O, her şeye şahittir."

De ki: 'Ben sizden bir ücret istemişsem, artık o sizin olsun. Benim ecrim (ücretim), yalnızca Allah'a aittir. O, her şeye şahid olandır.'

(Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “- (Tebliğimden dolayı) sizden bir ücret istemedim; ücret sizin olsun. Benim mükâfatım ancak Allah'a aiddir. O, her şeye (bütün yaptıklarınıza) şahiddir.”

De ki: “Bu görevime karşı bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Ücretim yalnızca Allah’a aittir. O her şeye şahittir.

De ki: “Ben sizden bir karşılık istemiyorum; o, sizin olsun, benim karşılığım ancak Allah'a aittir. O her şeye tanıktır.”

Diyesin ki: «Sizden bir şey istemem, o sizin olsun, ancak Allahtandır benim ödülüm, O her şeye tanıktır»

De ki: “Sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim mükâfatımı verecek olan ancak Allah'tır. O, her şeye hakkıyla şahittir.”

Bkz. 6/90, 23/72, 25/57, 36/21, 38/86, 42/23

46,47. Ânlara di ki: "Ben size bir şey teklîf idiyorum, Allâh’ın da’vetine ikişer ikişer veyâ birer birer geliniz ve göriniz ki sizin musâhibiniz Muhammed mecnûn mıdır yoksa size ’azâb-ı şedîdi haber virmeğe me’mûr bir peygamber midir? Ben sizden ücret istemiyorum ücretinizi kendiniz içün saklayınız benim ücretim Allâh’dandır Allâh her şeye şâhiddir."

De ki: "Ben sizden bir ücret istersem, o sizin olsun; benim ecrim Allah'a aittir. O her şeye şahiddir."

De ki: “Sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah’a aittir. O, her şeye hakkıyla şahittir.”

De ki: Ben sizden bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O, her şeye şahittir.

De ki, "Ben sizden her hangi bir ücret istemiyorum; o sizin olsun. Benim ücretim ancak ALLAH'tandır. O her şeye Tanıktır."

De ki: "Ben sizden herhangi bir ücret istemem, O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. O, her şeye şahittir."

De ki: ben sizden ücrete dâir bir şey istersem o sırf sizin kendiniz içindir, benim ecrim ancak Allaha aiddir ve Allah her şey'e şâhiddir

De ki: “Sizden bir karşılık beklemiyorum. Sizden bir beklentim yok. Benim ücretim, yalnızca Allah'a aittir. Ve O, Her Şeye Tanık'tır.”

De ki: «Benim sizden (inzâr ve teblîğımdan dolayı) istediğim her hangi bir ücret (varsa) o, sizin olsun! Benim mükâfatım Allahdan başkasına âid değil. O her şey'e hakkıyle şâhiddir».

De ki: “Sizden bir ücret istemişsem, o hâlde o sizin olsun! Benim ücretim ancak Allah'a âiddir. O ise, herşeye hakkıyla şâhiddir.”

Deki “Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum, o ücret sizin olsun. Benim ücretim Allah’a aittir. O her şeye şahit olandır.”

De ki: "Eğer sizden bir karşılık bekliyorsam o sizin olsun. Benim karşılığımı vermek yalnız Allah’a düşer. Benim çalabım görmiyenleri çok iyi bilir."

De ki sizden ücret istersem, o sizin olsun, benim ücretim yalnız Allah/a düşer. O, her şeye hakkıyle şahit ve muttalidir.

De ki: “Ben sizden bir ücret (Ehl-i Beyt sevgisini) istemişsem, artık o sizin içindir. Benim ücretim, yalnızca Allah'a aittir. O, her şeye şahit olandır.”

Ey şanlı Elçi! Onlara de ki: “Benim herhangi bir şahsi çıkar peşinde olmadığımı biliyorsunuz. Eğer bu dâvetime karşılık sizden en ufak bir mükâfât istemişsem, bunların hepsi varsın sizin olsun; çünkü benim mükâfâtımı verecek olan yalnızca Allah’tır! Başkalarının ne düşündüğü umurumda değil, çünkü O, her şeye şâhittir.”

De ki:
-“Sizden hiçbir ücret istemedim. O sizin olsun!
Benim ücretim ancak Allah’a aittir. O her şeye şahiddir”.

De ki: " Ben sizden bir ücret istemedim. Paranız cebinizde kalsın. Benim ücretimi, her şeyin doğrudan görgü şahidi olan Allah verecektir. "

"Sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun! Benim ücretim Allah’a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir."

De ki: “Ben sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnızca Allah’a aittir. O her şeye şahittir.”

“Ben sizden, sizin vereceğiniz herhangi bir ücret istemedim. Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir. Doğrusu Allah her şeyi görüp durmaktadır.” de.

De ki: “Sizden herhangi bir kar-şılık istemiş değilim: ⁵⁸ Benim [hak ettiğim] karşılığı ancak Allah verir ve O her şeye şahittir!”

58 Yani, maddî nitelikte hiçbir karşılık: karş. 25:57 -“dileyen kimsenin Rabbine giden yolu bulmasından başka bir karşılık”.

Yine de ki: – Ben bu tebliğe karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. O sizin olsun. Benim ücretimi Allah verecektir ki zaten O, her şeye şahittir. 25/57, 36/21, 38/86

De ki: “Sizden hiçbir ücret talep etmiş değilim; o sizin olsun! Benim ücretimi takdir etmek sadece Allah’a düşer: zira O her şeye fazlasıyla tanıktır.”

De ki: «Ben sizden ücret namına bir şey istersem, o, sizin içindir. Benim mükâfaatım ise ancak Allah'a aitir ve O, her şey üzerine şahittir.»

De ki: “Sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum, (ücret sizin olsun! )Benim ücretim yalnız Allah'a aittir ve O, her şeye şahittir. ”

De ki: "Ben sizden bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahiddir'."

De ki: "Ben sizden bir ücret istediysem, o sizindir; benim ücretimi Allah üstlenmiştir. O her şeye şahittir."

De ki:-Ben sizden bir ücret istemiyorum. O, sizin olsun. Benim ücretim ancak, her şeye şahid olan Allah'a aittir.

De ki: Sizden istediğim bir ücret varsa o sizin olsun. Benim ücretim Allah'a aittir. O ise herşeye şahittir.

De ki: "Ben sizden herhangi bir ücret istemedim; o sizin olsun. Benim ödülüm yalnız Allah'tandır. Ve O, her şey üzerinde bir Şehîd, gerçek bir tanık..."

eyit “ol kim diledüm size giri pes ol size! degül müzdüm illā Tañrı üzere daħı ol her nese üzere ḥāżırdur.

Eyit yā Muḥammed: Ben sizden ecr istemezin. İstedügüm ecr sizüñ olsun.Benüm ecrüm Allāh ḳatındadur. Daḫı ol her nesne üzerine ḥāżırdur.

De: “Mən (bunun müqabilində) sizdən heç bir muzd (mükafat) istəmirəm, o sizin olsun. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. O, hər şeyə şahiddir!”

Say: Whatever reward I might have asked of you is yours. My reward is the affair of Allah only. He is Witness over all things.

Say: "No reward do I ask of you: it is (all) in your interest: my reward(3859) is only due from Allah. And He is witness to all things."

3859 Cf. 10:72. The second argument is that he has nothing to gain from them. His message is for their own good. He is willing to suffer persecution ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.