18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sebe’ Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul erûniye-lleżîne-lhaktum bihi şurakâ/(e)(s) kellâ(c) bel huva(A)llâhu-l’azîzu-lhakîm(u)

De ki: Gösterin bana ona eş sanıp mabutluğa kattıklarınızı; haşa; ancak odur üstün, hüküm ve hikmet sahibi Allah.

De ki: “O’na (kulluk ederken) eklemekte olduğunuz ortakları (tağutlaştırdığınız evliya, ulema ve umera (iktidar) takımını) bana gösterin bakalım. Kesinlikle hayır! (Onlar Allah’a asla ortak olamazlar;) bilakis, O Güçlü ve Üstün olan, Hüküm ve Hikmet sahibi olan Allah’tır.”

De ki: Kulluk etmekte Allah'a ortak olsun diye yakıştırdığınız şeyleri bana gösterin bakalım! Hayır, O'nun ortakları olamaz. O çok güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez. O yapıp ettiği herşeyi yerli yerince yapandır.

“İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, zihninizde Allah'a ortak kabul ettiğiniz varlıkları bana gösterin!” de.
Yok öyle bir şey, söylenecek tek söz var: O yalnız, kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan Allah'tır.

De ki: "Ortaklar diye O'na kattıklarınızı bana gösterin. Asla (O'nun ortağı olamazlar). Gerçekten O Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir."

De ki: 'O'na (kulluk etmede) eklemekte olduğunuz ortakları bana gösterin. Asla (onlar ona gerçek ortak olamazlar); hayır, O, güçlü ve üstün olan, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.'

De ki: “-O'na, ortaklar diye kattıklarınızı bana gösterin (bakayım, ne yaratıyorlar).” Hayır, öyle şey yok. Doğrusu Allah her şeye gâlipdir, hükmünde hikmet sahibidir.

De ki: “Allah’a ortaklar olarak ilave ettiğiniz şeyleri bana gösterin! Hayır, onlar, O’na ortak olamazlar. Çünkü Allah, sonsuz güç, izzet ve hikmet sahibidir. [Ortaklar edinmeye ihtiyacı yoktur.]

De ki: “Allah'a ortak kabul ettiklerinizi bana gösteriniz.” Hayır! Doğrusu galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah'tır.

Diyesin ki: «O'na ortak tutmuş olduklarınızı bana gösterin!»; öyle değil, emre olan, bilge olan Allah O'dur

De ki: “Allah'a koştuğunuz ortakları bana gösterin bakalım! Olacak şey değil bu! Doğrusu O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

"Allâh’a koşdığınız şerîklerin sıfatı nedir? Bana gösteriniz, Allâh’ın şerîki yokdur, ’azîz ve hâkimdir".

De ki: "O'na taktığınız ortakları bana gösterin, yoktur ki! O, güçlü olan, hakim olan Allah'tır."

De ki: “Allah’a ortak tuttuklarınızı bana gösterin! Hayır! (Hiçbir şey Allah’a ortak olamaz.) Aksine O, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah’tır.”

De ki: O'na (Allah'a) kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. Hayır! Bilakis, yegâne galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah'tır.

De ki, "O'na kattığınız ortakları bana gösteriniz. Asla! O Üstün ve Bilge olan ALLAH'tır."

De ki: "O'na ortak diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım! Hayır, öyle şey yoktur, doğrusu güçlü ve hikmet sahibi olan ancak Allah'tır."

De ki: ona şerik diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım: hayır öyle şey yok, doğrusu bu: Allah yegâne azîz, yegâne hakîmdir

De ki: “O'na ortak kabul ettiklerinizi bana gösterin! Asla böyle bir şey olamaz. O, Allah ki; Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

De ki: «Ona (ibâdetde) katdığınız ortakları bana gösterin. Haaşâ (böyle bir şey yokdur). Bil'akis (hakıykat şudur ki emrinde) mutlak gaalib, (tedbîrinde yegâne) hikmet saahibi olan ancak Allahdır.

De ki: “O'na (Allah'ın saltanatına) ortak kattıklarınızı bana gösterin! Hâşâ! Bil'akis O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli) olan Allah'dır.”

Deki “Allah’a ortak koştuklarınızın tümünü bana gösterin.” Hayır! O Allah en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

De ki: "allah’a kattığınız ortakları bana gösterin. Onun ortağı olamaz! Çünkü erkli, doğruyu bildirici olan, yalnız Allah’tır."

De ki Allah/a şerik olmak üzere ilhak ettiklerinizi bana gösterin. Hâşâ ki putlar şerik olsun, belki yegâne galip olan, hakim olan yegâne o Allah/tır.

De ki: “O'na (kulluk etmede) kattığınız ortakları bana gösterin. Hayır (onlar O'na gerçek ortak olamazlar)! Bilakis O Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.”

De ki: “O’na itaat ve ibâdette ortak koştuğunuz putları ve diğervarlıkları gösterin bana; bakalım bunlar gerçekten kulluk edilmeye lâyık kimseler mi? Hayır; Allah’ın asla eşi ve ortağı yoktur! O, sonsuz hikmet ve kudret sahibidir!” İşte bu hikmetin bir tecellîsi olarak:

De ki: -“O’na ortak olarak taktıklarınızı bana gösterin!” Hayır, asla!
Aksine O, Hakîm Azîz Allah’dır.

"Allah’a ortak koştuğunuz ilahlarınızı bana gösterin! Söyleyin bakalım; bunlar ilah olabilir mi? Bunlar herhangi bir şeyi yaratabilir mi? Bunlar size rızk verebilir mi? Aksine siz onları yüceltmeseydiniz onlar bir şey değildi. Yücelttiğiniz yetmiyormuş gibi; mallarınızdan paralarınızdan vererek onları güçlendiren sizlersiniz. Onlar sizin verdiklerinizle besleniyorlar. Sorun kendinize; başkalarından beslenen ilah olabilir mi? Hayır! Mutlaka hayır! Eğer düşünseniz, aklınızı kullansanız, göreceksiniz ki tek ilah, güçlü kuvvetli olan, her zaman galip gelecek olan, yarattıklarını gücüyle yöneten Allah’tır."

De ki: “O’na (Allah’a) kattığınız ortaklarınızı [*] bana gösterin!” Hayır, aksine! Güçlü, doğru hüküm veren yalnızca Allah’tır.

“O’na kattığınız ortaklarınız” ifadesi O’na atfettiğiniz ortaklarınız demektir. Yüce Allah müşriklere meydan okumakta ve kendisine ortaklar koşup ilah... Devamı..

“Ona (kâinatın yaratılışında) ortak olarak ekledikleriniz, (bu işi nasıl yapmışlar) bana bir gösterin bakalım.¹ (Bunu) asla (yapamazlar.) Zîrâ Allah çok güçlü ve mükemmel hüküm sahibidir.” (de)

1 Yani; onların Allah’la beraber kâinatı nasıl yarattıklarını, neyi yarattıklarını veya varsa yaratma güçlerinin ne olduğunu bana gösterin bakalım.... Devamı..

De ki: “[Zihninizde] O’na ortak koştuğunuz [varlıklar]ı bana gösterin! Hayır hayır, [yalnız] O’dur kudret ve hikmet Sahibi!”

De ki: – O’na ortaklar olarak kabül edip şirk koştuklarınızı bana gösterin bakalım! Asla onların hiçbir özelliği yok! Gerçek şu ki mutlak üstün ve yüce olan ve her şeyi yerli yerince yapan O Allah’tır. 6/94, 10/18, 40/47...50

De ki: “O’na ortak olarak tasavvur ettiklerinizi bana bir gösterin bakayım! Asla yapamazsınız! Aksine O mutlak üstün ve yüce olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah’tır.”

De ki: «O'na şerikler olarak ilhak ettiğiniz kimseleri bana gösteriniz. Hâşâ, ancak her şeye galip, yegane hakîm olan Allah'tır.»

De ki: “O'na şerik saydıklarınızı bana gösterin bakayım! Hayır, öyle şey yok! Doğrusu şu ki Allah, azîz ve hakîmdir (mutlak galip olup tam hüküm ve hikmet sahibidir).

De ki: "O'na kattığınız ortakları bana gösterin (bakayım, onlar tanrı olabilirler mi?). Hayır (böyle şey olamaz.) Doğrusu O, galib, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır."

De ki: "Onun seviyesine çıkardığınız ortakları gösterin bana.” Asla gösteremezler. Hayır sizi toplayacak olan Allah’tır. O güçlüdür, doğru karar verir.

De ki:-O'na kattığınız ortakları bana gösterin. Asla gösteremezsiniz. Güçlü ve hakim olan, O Allah'tır.

De ki: Allah'ın yanına yakıştırdığınız ortakları bana gösterin. Hâşâ! O, kudreti herşeye üstün ve hikmeti sonsuz olan Allah'tır.

De ki: "Ortaklar olarak O'nun yanına koymaya kalktıklarınızı bana gösterin! Hayır, iş sandığınız gibi değil! O, Allah'tır; Azîz'dir, Hakîm'dir."

eyit “bildürüñ baña anları kim ulaşdurduñuz Tañrı’ya ortaķlar.” degül eyle! belki ol Tañrı’dur beñdeşsüz dürüst işlü.

Eyit yā Muḥammed: Gösterüñüz baña, anlar ki aña şerīk diyü üleşdürdüñüz,eyle degüldür. Bel ki ol Allāh ‘azīzdür, ḥikmetler issidür.

De: “Ona qoşduğunuz şərikləri bir mənə göstərin. Xeyr (heç kəs Ona şərik ola bilməz). Yenilməz qüvvət, hikmət sahibi ancaq O (bir olan) Allahdır!”

Say: Show me those whom ye have joined unto Him as partners. Nay (ye dare not)! For He is Allah, the Mighty, the Wise.

Say: "Show me those whom ye have joined with Him as partners: by no means (can ye). Nay, He is Allah,(3831) the Exalted in Power, the Wise."

3831 Wisdom and Power only belong to Allah. If you put your trust in other things, they will fail you, because they do not exist—as objects of worship... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.