23 Ocak 2022 - 20 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 73. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Liyu’ażżiba(A)llâhu-lmunâfikîne velmunâfikâti velmuşrikîne velmuşrikâti veyetûba(A)llâhu ‘alâ-lmu/minîne velmu/minât(i)(k) vekâna(A)llâhu ġafûran rahîmâ(n)

Emanete hıyanet etmeleri yüzünden Allah, münafık erkeklerle münafık kadınları ve şirk koşan erkeklerle şirk koşan kadınları azaplandıracak, hıyanette bulunmayan inanmış erkeklerle inanmış kadınlara da tövbe nasip edecektir ve Allah, suçları örter, rahimdir.

(Allah bu emaneti insana yüklemiş ve onu imtihana çekmiştir ki, böylece) Münafık erkekleri ve münafık kadınları, (ayrıca) müşrik erkekleri ve müşrik kadınları (ortaya çıkarsın ve onları) azaplandırsın. Ve yine mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların (da bu deneme ve elenme sonucu değerleri anlaşılsın ve onların) tevbelerini kabul edip bağışlasın. Allah çok Bağışlayandır, Acıyıp Esirgeyendir.

Emanete hıyanet etmeleri yüzünden, Allah münafık erkeklerle, münafık kadınları ve kendisine ortak koşan erkek ve kadınları azaplandıracak ve emanete hıyanet etmeyen inanmış erkek ve kadınlara tevbe nasip edip, tevbelerini kabul edecektir. Çünkü Allah, gerçekten çok bağışlayan ve çok acıyandır.

Allah, müslüman görünerek İslâm'a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların erkeğine, kadınına, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan gizli şirki yaşayan müşriklerin erkeğine, kadınına, emanete, kamu görevlerine, şer'î mükellefiyet ve sorumluluklara hıyanetin, haksızlıkların, zulmün cezasını verecek. Allah mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların da günah işlemekten vazgeçerek itaatle kendisine yönelişlerini, kamu görevlerine, şer'î mükellefiyet ve sorumluluklara riâyetlerini, tevbelerini kabul edecek. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.

Ki, Allah münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırsın; mü'min erkeklerle mü'min kadınların da tevbelerini kabul etsin. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Şundan ki: Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azablandıracak; mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Çünkü Allah, (emanete hiyanet eden) münafıkların erkeğine ve dişisine, müşriklerin de erkeğine ve dişisine azab edecek. (Emanetin hakkını vermeye çalışan) erkek ve dişi müminlerin de tevbelerini kabul edecektir. Allah Gafûr'dur= tevbe edenleri bağışlar, Rahîm'dir= müminlere çok merhametlidir.

Nihayet Allah, münafık erkek ve kadınları, müşrik ve müşrikeleri azaplandırır, mümin ve müminelerin tövbesini kabul eder. (İmtihan içinde yaptıkları hataları affeder.) Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır.

Allah, münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek; inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tövbesini kabul buyuracaktır. Allah affedendir; merhamet edendir.[446]

[446] Ahzâb sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XV, 363-366.

Erkek, dişi münafıklara; erkek, dişi eş koşanlara Allah azap edecek; erkek, dişi inanlıyı Allah bağışlayacak; Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Allah münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap edecek, mü'min erkeklerle mü'min kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allâh erkek ve kadın tekmîl münâfıklara ve müşriklere ’azâb ider fakat tevbekâr erkek ve kadın mü’minlerin günâhlarını ’afv ider. Allâh gafûr ve rahîmdir.

Bunun sonucu olarak, Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara, Allah'a ortak koşan erkek ve kadınlara azap verecektir. Allah inanan erkek ve kadınların tevbelerini kabul buyuracaktır. Allah bağışlar ve merhamet eder.*

Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmek; mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

(Allah bu emaneti insana vermek sûretiyle), münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

 Şirk, iman ve amel hususunda Allah’a ortak koşmak demektir. Bunu yapana da müşrik denir.

Böylece, ALLAH ikiyüzlü erkekleri ve kadınları, ortak koşan erkekleri ve kadınları cezalandırır ve ALLAH inanan erkeklerin ve kadınların tevbelerini kabul eder. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Müslüman ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bildiren hadisi uyduranlar büyük olasılıkla Hizipler/Partiler ismini taşıyan bu suredeki ayetlerin sayısını s... Devamı..

Çünkü Allah münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azab edecek, mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Çünkü Allah münafikîn-ü münafikate ve müşrikîn-ü müşrikâta azâb edecek, mü'minîn-ü mü'minata da Allah tevbe ile nazar buyuracak, ve Allah gafur rahîm bulunuyor

Ki Allah, münafık erkekleri ve kadınları; müşrik erkekleri ve kadınları cezalandıracak ve Mü'min erkeklerin ve kadınların tevbelerini kabul edecektir.¹ Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

1 – Emanetin insana verilmesi demek onun akıl ve özgür irade sahibi kılınması demektir. Allah, akıl ve özgür irade sahibi kılınma sorumluluğunu kötüy... Devamı..

Bunun aakıbeti şudur: Allah, erkek münafıklarla kadın münafıkları, erkek müşriklerle kadın müşrikleri azaba uğratacak, erkek mü'minlerle kadın mü'minlerin de tevbelerini kabul edecekdir. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

(Bu emâneti insana verdi) ki Allah, münâfık erkekler ve münâfık kadınlara, müşrik erkekler ve müşrik kadınlara (o emânete hâinlik etmeleri sebebiyle) azâb etsin; ve Allah, mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tevbelerini kabûl etsin! Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

Böylece Allah, ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklerle, ortak koşan kadınlara azap etsin ve inanan erkeklerle, inanan kadınların da tövbelerini kabul etsin. Allah bağışlayan ve kullarına acıyandır.

Çünkü Allah erkek olsun, kadın olsun, bütün iki yüzlüleri, eş koşanları azaba uğratacaktır. Allah inanan erkeklerin, inanan kadınların tövbelerini onayacaktır. Çünkü Allah yarlıgayıcı, esirgeyici olandır.

Allah bununla erkek ve kadın münafıkları, erkek, kadın müşrikleri azaba uğratacak; erkek ve kadın mü/minlerin de tövbelerini kabul edecektir. Allah yarlıgayan, bağışlayandır.

(Emaneti sunduğu için de sonunda) Allah, münafık erkekler ve münafık kadınlar ile müşrik erkekler ve müşrik kadınlara azap edecek, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tevbesini kabullenecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

İşte bunun içindir ki, Allah, emânete ihânet eden ikiyüzlü erkeklere, ikiyüzlü kadınlara ve O’na ortak koşan müşrik erkeklere, müşrik kadınlara hak ettikleri cezayı verecek; iman eden erkekleri ve iman eden kadınları ise, sonsuz lütuf ve rahmetiyle kuşatacaktır. Hiç kuşkusuz Allah, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

Allah erkek Münafıklar’a ve kadın Münafıklar’a, erkek Müşrikler’e ve kadın Müşrikler’e azap etsin!
Allah erkek Müminler’e ve kadın Müminler’e tevbe kabul etsin!
Allah rahîm gafûr olandır.

Allah, bütün iki yüzlüleri yakacak. Allah'a aracı koyan müşrikleri de yakacak. Müminlerin ise tövbelerini kabul edecektir. Çünkü Allah, engin hoşgörülü bir sevgi selidir.

Allah cezalandırma ve mükâfatlandırma temelini insanların özgür seçimine bağlamıştır. Kim Allah’ı inkâr eder, Allah’ın yasalarına karşı çıkar, insanlara yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma yetkisi vererek, insanları ilahlaştırmışsa bunu özgür iradesiyle yapmıştır. Böylece kendi iradesiyle insanları ilahlık noktasında Allah’ın ilahlığına ortak etmiştir. Kimsenin ona baskı yapma hakkı yoktur. Rabbiniz de ona baskı yapmaz. Kim ben inandım deyip münafıklık yapar, ikiyüzlü riyakâr davranışlar içinde bulunursa bunu özgür iradesiyle seçer. Kimsenin ona baskı yapma hakkı yoktur. Rabbiniz de ona baskı yapmaz. Kim Allah’a inanır, Allah’ın yasalarına uyarsa, yaptığı hatalardan dolayı bir daha yapmamak üzere Allah’a tövbe ederse, kendi özgür iradesiyle seçmiştir. Kimsenin ona ona baskı yapma hakkı yoktur. Rabbiniz de ona baskı yapmaz. Şunu bilin ki herkes özgür iradesiyle seçtiği şeylerden, özgür iradesiyle yaptıklarından sorumludur. Baskıya şiddete dayalı şeylerden kimse sorumlu değildir. Rabbiniz çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onun için her kim eceli gelmeden pişmanlıkla yanlışından döner tövbe ederse Rabbin O’nu bağışlar!

Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek; iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tevbesini kabul edecektir. [*] Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Benzer mesaj: Fetih 48:5-6.

(Emaneti insana yüklememizin sebebi ise): Allah’ın münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap etmek, Müslüman erkeklerin ve Müslüman kadınların da tövbelerini kabul etmek istemesidir. Çünkü Allah çok bağışlayandır, pek merhamet edendir.

[İşte böylece] Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve kendisine eş koşan erkek ve kadınlara ⁸⁹ azab edecektir. Ve mümin erkeklere ve mümin kadınlara rahmetiyle yönelecek olan [da] Allah’tır: Allah gerçekten çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır!

89 Başka bir deyişle, kendi akılları ve vicdanlarının gereğine uygun davranmayanlara İnsanın hem bu dünyada hem de öteki dünyada karşılaşacağı azap, -... Devamı..

Bundan dolayı Allah, inanmadığı halde inanmış gibi görünen ikiyüzlü münafık erkekleri ve ikiyüzlü münafık kadınları, ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları cezalandıracak. Buna karşılık mümin erkekler ile mümin kadınların tövbelerini/dönüşlerini kabul edip bağışlayacaktır. Zaten Allah, eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet kaynağıdır. 3/7, 4/116, 4/124, 33/35, 38/28, 40/40

Bu sebepledir ki[3801] Allah ikiyüzlü erkeklere ve kadınlara, Allah’tan başkasına ilâhlık yakıştıran erkeklere ve kadınlara azap edecek;[3802] inanan erkeklerin ve kadınların tevbelerini de kabul edecektir: zira Allah zaten tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

[3801] Yani: başlangıçtaki saflık durumundan çıkıp irade emanetine ihanet ettiği içindir ki… Bu âyetin bir öncesiyle münasebetinden de anlaşılacağı gi... Devamı..

Allah, nifaka düşmüş erkekler ile nifaka düşmüş kadınları ve şirke düşmüş erkek ile şirke düşmüş kadınları muazzep kılmak için ve Allah, imân sahibi olan erkekler ile imân sahibesi olan kadınların da tevbelerini kabul buyursun için (öyle bir teklifte bulunmuştur) ve Allah Teâlâ çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

Bunun varacağı sonuç da, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınların ise tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).

(Allah bu emaneti insana vermiştir) Ki iki yüzlü erkeklere ve iki yüzlü kadınlara, ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azab etsin; inanan erkekleri ve inanan kadınları da bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Allah, ikiyüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmek ve mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbesini kabul etmek için böyle yaptı. Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.

Allah, münafık erkek ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları bu yüzden azaba çarptıracak ve mü'min erkekler ile kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah, bağışlayıcıdır, merhametlidir.

Sonunda Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları azaplandıracak, mü'min erkek ve mü'min kadınlara ise tevbe nasip edecektir. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Bunun böyle olması, Allah'ın; ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, şirke sapmış erkeklerle şirke sapmış kadınlara azap etmesi, mümin erkeklerle mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.

tā 'aźāb vire Tañrı münāfıķlara [228a] daħı munāfıķa 'avratlara daħı kāfirler daħı kāfir 'avratlara daħı tevbe vire Tañrı mü’minler üzere daħı mü’mine 'avratlara. daħı oldı Tañrı yarlıġayıcı raḥmet ķılıcı.

‘Aẕāb eylemeg‐içün Allāh münāfıḳ erlere, daḫı münāfıḳ ‘avratlara, daḫımüşrik erlere ve müşrik ‘avratlara, daḫı tevbesin ḳabūl eylemeg‐içün Allāh mü’minlerüñ ve mü’mine ‘avratlaruñ. Daḫı Tañrı Ta‘ālā günāhlar baġışlayıcı‐dur, raḥmet idicidür.

Allah münafiq kişiləri və qadınları, müşrik kişiləri və qadınları əzaba uğratsın, mö’min kişilərin və qadınların da tövbələrini qəbul buyursun deyə (əmanəti öz razılığı ilə Adəm övladına tapşırdı). Allah (mö’minləri) bağışlayandır, rəhm edəndir!

Allah punisheth hypocritical men and hypocritical women, and idolatrous men and idolatrous women. But Allah pardoneth believing men and believing women, and Allah is Forgiving, Merciful.

(With the result) that Allah has to punish(3783) the Hypocrites, men and women, and the Unbelievers, men and women, and Allah turns in Mercy to the Believers,(3784) men and women: for Allah is Oft- Forgiving, Most Merciful.

3783 Man's generic Covenant, which flowed from his exercising the option given him, choosing Will, Forbearance, Love, and Mercy, made it necessary tha... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.