23 Ocak 2022 - 20 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yuslih lekum a’mâlekum veyaġfir lekum żunûbekum(k) vemen yuti’i(A)llâhe verasûlehu fekad fâze fevzen ‘azîmâ(n)

Söyleyin de yaptığınız işleri iyi ve düzgün bir hale getirsin ve suçlarınızı yarlıgasın ve kim, Allah'a ve Peygamberine itaat ederse gerçekten de pek büyük bir kurtuluşa nail olur, muradına erer.

Ki (Allah) amellerinizi (karşılıklı muamelelerinizi) ıslah etsin (iyileştirip düzeltsin) ve günahlarınızı bağışlayıp (kötülüklerinizi gidersin. Çünkü yalancılık, mahrumiyet ve mahcubiyettir; doğruluk ise hayır ve berekettir.) Kim Allah’a ve Elçisine itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla huzura ve başarıya erişmiştir.

O zaman, Allah işlerinizi değerli kılar ve günahlarınızı affeder. Ve bilin ki, kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, büyük bir zafere erişmiş olur.

Allah da işlerinizi düzeltip, geliştirip yoluna koysun. Günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, Kurân'ı ve sünneti uygularsa büyük bir mutluluğa, muradına ermiş olur.

Ki işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse muhakkak büyük bir kazanç sağlamıştır.

Ki O ( Allah), amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.

Ki (Allah) size, işlerinizi düzeltib muvaffakiyet versin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim, Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, o, gerçekten büyük bir zafere (cennete) kavuşmuştur.

Allah da, yaptıklarınızı sizin için yararlı kılar ve günahlarınızı bağışlar. Artık kim, Allah’a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten o, büyük bir kazanç elde etmiştir.

Böyle yaparsanız, Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim, Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

Onara sizlerin işlerinizi, hem de bağışlaya günahlarınızı, hem Allaha, hem de peygamberine berine başeğen kimse, ulu onunç bulmuştur

70-71. Ey inananlar! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ve (her zaman) doğruyu konuşun, doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi yoluna koysun (değerli kılsın) ve günahlarınızı affetsin. Ve (bilin ki) kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir zafere erişmiş olur.

Allâh a’mâlinizi ıslâh ve günâhlarınızı ’afv idecek ve Allâh ve rasûlüne itâ’at idenler ’azîm bir sa’âdete nâil olacakdır.

70,71. Ey inananlar! Allah'tan sakının, dürüst söz söyleyin de Allah işlerinizi kendinize yararlı kılsın ve günahlarınızı size bağışlasın. Kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse, şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

70,71. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.

(Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

Ki işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim ALLAH'a ve elçisine uyarsa büyük bir zafer kazanmıştır.

Ki (Allah) işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse, o gerçekten büyük murada ermiştir.

Ki işinizi yoluna koysun ve günahlarınıza mağrifet buyursun, her kim de Allaha ve Resulüne ittat ederse o hakıkaten büyük murada ermiştir

Ki yaptıklarınızı sizin için düzeltsin¹, suçlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resûl'üne itaat² ederse en büyük kurtuluşla kurtuluşa ermiş olur.

1- Yanlışlarınızı düzeltsin, eksiklerinizi tamamlasın. 2- 3:32. Ayet dipnotu.

Ki (Allah) işlerinizi iyiye götürsün ve günâhlarınızı yarlığasın. Kim Allaha ve resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuşdur o.

Ki (Allah), size işlerinizi düzeltsin ve sizin için günahlarınızı bağışlasın! Ve kim Allah'a ve Resûlüne itâat ederse, o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

Yaptığınız yanlışları düzeltsin ve hatalarınızı size bağışlasın. Kim Allah’a ve O’nun elçisine itaat ederse, gerçekten büyük kurtuluşa ermişdir.

Şunun için ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı yarlıgasın. Herkim Allah’a elçisine boyun eğecek olursa gerçekten o ulu başarıya ermiş olur.

sizin amellerinizi ıslah etsin, günahlarınızı yarlıgasın, her kim Allah/a ve peygamberine itaat ederse bütün korktuklarından kurtulmuş olur.

(Böylece Allah da) Amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.

Bu emirleri yerine getirin ki, böylece Allah, toplum olarak huyunuzu, ahlâkınızı güzelleştirsin, işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Unutmayın; her kim Allah’a ve Elçisine gönülden itaat ederek yeryüzünde halîfelik görevini lâyıkıyla yerine getirirse, dünyada da âhirette de en büyük saâdete ulaşmış, en büyük başarıyı elde etmiş olur! Fakat unutmayın, şu çarpıcı temsilden de anlaşılacağı gibi, büyük nîmet, büyük sorumluluk gerektirir:

Amellerinizi sizin için düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın!
Kim Allah’a ve O’nun rasûlüne itaat ederse, çok büyük bir başarı kazanmıştır.

Allah da, işlerinizi yoluna koysun, suçunuzu bağışlasın. Allah ve resulüne itaat edenler, başarıyı yakaladı demektir...

Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; Allah işinizi düzeltir, tövbeniz karşılığında günahlarınızdan bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, Allah’ın yasalarına uyarak bir hayat yaşarsa; o büyük bir kurtuluşa ulaşır.

(Böyle davranırsanız) Allah sizin için işlerinizi düzeltir ve sizin için günahlarınızı bağışlar. Kim Allah’a ve Elçisine gönülden itaat ederse elbette büyük bir kurtuluşa ulaşmış olur.

(Böylece) O (Allah) da işlerinizi düzeltsin, günâhlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Elçisine itaat ederse o, kesinlikle en büyük kazanç (olan cennete) kavuşur.

[o zaman,] Allah işlerinizi değerli kılar ve günahlarınızı affeder. Ve [bilin ki] kim Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederse büyük bir zafere erişmiş olur.

Allah da sizin işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Bilin ki kim Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine itaat edip tebliğ ettiklerini uygularsa büyük bir kurtuluşa ermiş olur. 25/63...73, 29/7, 39/35

ki, O da sizin işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Zira her kim Allah’a ve Rasulü’ne uyarsa, iyi bilsin ki o nihaî ve büyük kurtuluşa ermiştir.

Tâ ki, sizin için amellerinizi ıslah etsin ve sizin için günahlarınızı yarlığasın ve her kim Allah'a ve resûlüne itaat ederse muhakkak ki, pek büyük bir zafere ermiş olur.

70, 71. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söz söyleyin ki Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur.

Ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne ita'at ederse, büyük bir başarıya ermiş olur.

O zaman Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

Allah, yaptıklarınızı düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse büyük bir kazanç elde eder.

Tâ ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir murada ermiş demektir.

Ki Allah amellerinizi barışa/hayra yarayışlı kılsın, günahlarınızı affetsin. Allah'a ve O'nun resulüne itaat eden, büyük bir başarı elde etmiştir.

śalaḥ getüre sizüñ içün 'amellerüñüzi daħı yarlıġaya size yazuķlaruñuzı. daħı her kim muŧį' olursa Tañrı’ya daħı yalavacına bayıķ žafer buldı žafer bulmaķ ulu.

Eyü eyler ‘amellerüñüzi ve baġışlar size günāhlaruñuzı. Daḫı kim ki uysaTañrıya ve peyġamberine, pes ol ‘aẕābdan ḳurtuldı ulu ḳurtulmaḳ.

(Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar.

He will adjust your works for you and will forgive you your sins. Whosoever obeyeth Allah and His messenger, he verily hath gained a signal victory.

That He may make your conduct whole and sound and forgive you your sins: He that obeys Allah and His Messenger, has already attained the highest Achievement.(3776)

3776 This is salvation, the attainment of our real spiritual desire or ambition, as we are on the highway to nearness to Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.