25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 66. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yevme tukallebu vucûhuhum fî-nnâri yekûlûne yâ leytenâ eta’na(A)llâhe veeta’nâ-rrasûlâ

O gün yüzleri, ateş içinde renkten renge girerken ne olurdu derler, Allah'a itaat etseydik ve Peygambere itaat etseydik.

(Dünyada Siyonist Yahudiler gibi ğadaba uğramış ve emperyalist Hristiyanlar gibi sapıtmış zihniyet ve şahsiyetlere ve bunların işbirlikçilerine ve diğer tüm zalim münkir ve müşriklere uyarak, İslam’ın özünden ve Kur’an’ın izinden uzaklaşarak, doğrudan veya dolaylı biçimde küfre ve kötülüğe bulaşanların, cehennemde) Yüzlerinin (ve tüm bedenlerinin) ateşte çevrildiği gün: "Eyvahlar-yazıklar olsun bize! Keşke Allah’a itaat etseydik. Ve Resulüne uyup peşine gitseydik" diyerek (pişmanlık duyacaklardır).

O gün yüzleri ateşte evrilip çevirilirken, “Eyvahlar olsun bize, keşke Allah'a itaat edip, elçiye uysaydık” derler.

Yüzleri ateş içinde çevrildiği gün,
“Vâh, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, kitabındaki hükümleri uygulasaydık, peygambere itaat etseydik, sünnetini uygulasaydık.” derler.

Yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün: "Ah! Keşke Allah'a itaat etseydik ve Peygambere itaat etseydik" derler.

Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler ki: 'Eyvahlar bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve Resûl'e itaat etseydik.'

O gün, yüzleri ateş içinde kaynayıb çevrilirken: “-Vah bize! Keşki Allah'a itaat etseydik, Peygambere itaat etseydik.” diyeceklerdir.

Yüzlerin ateşe çevrildiği gün “Keşke biz Allah’a da itaat etseydik, elçisine de..” diyecekler.

Yüzleri ateşe çevirildiği gün, “Eyvah bize! Keşke Allah'a ve Peygamberine itaat etseydik” diyeceklerdir.

O gün, onların yüzleri ateşe döndürülünce, diyecekler ki: «Keşke Allah ile peygamberine başeğmiş bulunsaydık !»

Yüzleri ateşe çevrildiği gün: “Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke resule itaat etseydik” diyecekler.

66,67,68. Yüzleri ateşe çevrildiği vakit "Kaşki Allâh’a ve rasülüne itâ’at ide idik. Yâ rabbenâ biz eşrâfımıza ve büyüklerimize itâ’at iyledik ânlar bizi doğrı yoldan çıkardılar. Yâ rabbenâ ânların ’azâblarını taz’îf it ve ânlara büyük la’net it" diyecekler.

Yüzleri ateşte çevrildiği gün: "Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygamber'e itaat etseydik!" derler.

Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, “Keşke Allah’a ve Resûl’e itaat edeydik” diyecekler.

Yüzleri ateşe çevrildiği gün, “Keşke Allah’a itaat etseydik, resulü dinleseydik” diyecekler.

Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! derler.

Yüzleri ateşte çevrildiği gün, "Keşke ALLAH'a itaat etseydik, keşke elçisine itaat etseydik," derler.

O gün yüzleri ateş içinde çevirilirken: "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler.

O gün yüzleri ateşte çevirilirken ah derler: ah ne olurdu bizler Allaha itaat edeydik, Peygambere itaat edeydik

Yüzleri (bütün bedenleri) ateşin içinde (evrilip) çevrildiği gün, “Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Peygamber’e de itaat etseydik!” derler.

Yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün: “Keşke biz, Allah'a ve Resûl'e itaat etseydik.” derler.

O gün yüzleri ateş evrilib çevrilirken: «Eyvah bize! Keşki Allaha itaat etseydik, peygambere itaat etseydik» diyeceklerdir.

O gün, yüzleri ateş içinde çevrilirken: “Eyvah bize! Keşke Allah'a itâat etseydik, peygambere de itâat etseydik!” diyeceklerdir.

Ateşin içerisinde yanan yüzleri değiştirilecek ve “Yazıklar olsun bize, keşke Allah’a ve Elçiye itaat etmiş olsaydık” diyecekler.

O gün onlar ateşin içinde bir yandan öbür yana döndürülürken şunu diyecekler: "Yazık oldu bize. Keşke Allah’a boyun eğseydik, elçisine boyun eğseydik."

O gün, yüzleri ateşte bir taraftan bir tarafa döndükçe «— Keşke Allah/a itaat edeydik! Peygamberine de itaatte bulunaydık!» diyecekler.

Onların yüzleri ateşte çevrilip durduğu gün²⁶ derler ki: “Eyvâh! Keşke biz Allah’a ve elçisine itaat etseydik.”

26 Günahkârların derin bir çaresizlik içinde olduğunun metaforik bir ifadesi olduğu anlaşılıyor.

Onların yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün derler ki: “Eyvahlar bize! Keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere de itaat etseydik.”

O Gün, yüzleri ateş içinde çevrilip kızartılırken, “Ah, keşke fırsat varken Allah’a ve Elçisine itaat etseydik!” diye pişmanlıkla inleyecekler.

Yüzleri Ateş’te çevrileceği gün derler ki:
-“Keşke, Allah’a itaat etseydik! Rasûl’e de itaat etseydik!”.

Yüzleri alevlere doğru tutuldukça: " Aah ah! keşke Allah ve resulüne itaat etse idik " diye feryat edecekler. Hatta:

Yüzlerinin ateşte bir yandan diğer yana döndürüleceği gün, "Keşke Allah’a ve Resul’e itaat edeydik. Allah’ın yasalarına uysaydık" diyecekler.

Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün “Ah (eyvah), yazık bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Elçi’ye de itaat etseydik!” diyecekler.

Ateşte yüzlerinin darmadağın olacağı gün, onlar: “Keşke Allah’a ve Peygambere itaat etseydik!” derler.

Yüzlerinin ateşte darmadağın olduğu o Gün, ⁸³ “Eyvah” diye feryad ederler, “keşke Allah’a itaat etseydik, keşke Elçi’ye uysaydık!”

83 Kur’an’ın başka birçok yerinde olduğu gibi burada da “yüz”, insan kişiliğinin en anlamlı ve değerli parçası olarak bütün bir insan kişiliğini temsi... Devamı..

Ateşte yüzlerinin ters çevrildiği o gün: – Ah keşke, Allah’a itaat etseydik ve mesajlarını tebliğ eden elçiye itaat edip tebliğ ettiklerini uygulasaydık. 25/27...30, 47/33

Ateşte yüzlerinin ters çevrildiği o gün[³⁷⁹⁴] “Ah keşke Allah’a itaat etseydik, Rasul’e itaat etseydik!” diyecekler.

[3794] Zımnen: Kendi yüzleri kabul ettikleri maskeleri düşüp gerçek yüzlerinin göründüğü gün…

O gün yüzleri cehennem ateşinde evrilip çevrilirken, “Eyvah bize, keşke Allah’ın emrine itaat etseydik, Peygamber'in de izinden gitseydik."

Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, "Keşke Allah’a ve Resûl’e itaat edeydik" diyecekler.

O günde yüzleri ateş içinde çevrilir durur. Derler ki: «Keşke biz Allah'a itaat etse idik ve Peygambere itaat etse idik.»

Yüzleri ateşte gâh bu yana, gâh öbür yana çevrileceği gün: “Ah! ” derler, “ah ne olurdu! Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygambere itaat etseydik! ” [25, 27-29]

Yüzleri ateşin içinde çevrildiği gün: "Eyvah bize! Keşke Allah'a ita'at etseydik, Elçiye ita'at etseydik!" derler.

Yüzleri ateşin te'sîriyle iki tarafa döndiği zamân: "Kâşki Allâh ve rasûlne itâ'at ide idik"

Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun eğseydik!"

Yüzleri ateşte çevrildiği gün:-Keşke, Allah'a itaat etseymişiz ve elçiye itaat etseymişiz, derler.

Yüzleri ateşte çevrilip dururken, “Yazık bize!” derler. “Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygambere itaat etseydik!”

Gün olur, yüzleri ateşin içinde evrilip çevrilir de şöyle derler: "Vay başımıza! Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke resule itaat etseydik."

ol gün kim döndürile yüzleri odda eyideler “iy keşke muŧį' olmış-mıssa- duķ Tañrı’ya daħı muŧį' olmış-mıssa-duķ yalavaca!”

Ol günde dönderile yüzleri od içinde. Eyideler ki: N’ola‐y‐ıdı biz uya‐y‐duḳ Tañrıya, daḫı peyġambere.

Üzləri odda (o tərəf-bu tərəfə) çevrildiyi (haldan-hala düşdüyü) gün onlar: “Kaş Allaha müt’i olaydıq, Peyğəmbərə itaət edəydik!” – deyəcəklər.

On the day when their faces are turned over in the fire, they say: Oh, would that we had obeyed Allah and had obeyed His messenger!

The Day that their faces will be turned upside down(3772) in the Fire, they will say: "Woe to us! Would that we had obeyed Allah and obeyed the Messenger."

3772 The face is the expression of their Personality, their Self; and turning upside down is a sign of degradation and ignominy. When the Retribution ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.