16 Nisan 2021 - 4 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sunneta(A)llâhi fî-lleżîne ḣalev min kabl(u)(s) velen tecide lisunneti(A)llâhi tebdîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu) Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. (Allah’ın doğal ve sosyal kanunları her zaman geçerlidir ve yürürlüktedir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bundan önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın yoluyoradamı buydu ve Allah'ın yolundayoradamında bir değişme bulamazsın.

Abdullah Parlıyan Meali

Daha önce gelip geçen bu tür günahkarlar için, Allah'ın tatbik ettiği yol budur ve sen Allah'ın tatbikatında, bir değişiklik göremezsin.

Ahmet Tekin Meali

İslâm'a planlı cephe aldıkları için, yurtlarından atılarak hayat sahnesinden çekilen, önceki âsi kavimlere uygulanan Allah'ın sünneti, ceza kanunları da böyleydi. Allah'ın sünnetinin, kanununun yerini dolduracak bir kanun bulamazsın. Onun tatbikatında asla bir değişiklik de göremezsin.

Ahmet Varol Meali

(Bu) Allah'ın daha önce geçenler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

Ali Bulaç Meali

(Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte bundan evvel geçen münafıklar hakkındaki Allah'ın (azab) kanunu böyledir. Allah'ın kanununu değiştirmeye asla imkân bulamazsın.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu, Allah’ın, daha öncekilerde geçerli olarak uyguladığı bir yasasıdır. Ve Allah’ın yasası için, hiçbir değişiklik bulamazsın.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah'ın geçmiştekilere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

Besim Atalay Meali (1962)

Önce geçmiş olanların hakkında, Allahın türesi bu, Allahın türesinde bir değişme hiç bulaman

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah'ın daha önceki (münafık)lar için geçerli olan uygulaması budur. Ve sen Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'ın geçmişlere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın.

Diyanet Vakfı Meali

Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

Edip Yüksel Meali

Öncekilere uygulanmış ALLAH'ın sünneti (yasasıdır). ALLAH'ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah'ın bundan önce geçenler hakkındaki kanunu budur. Ve sen Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allahın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu ki Allahın kanununu tebdile çare bulamazsın

Erhan Aktaş Meali

Gelmiş geçmiş olanların tamamı¹ hakkında Allah'ın sünneti² budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.*

Hasan Basri Çantay Meali

Daha evvel geçenler hakkında (da) Allah bu âdeti (koymuşdur). Allahın âdetini değişdirmiye ise asla (imkân) bulamazsın.

Hayrat Neşriyat Meali

Bundan önce gelip geçen (ümmet)ler hakkında Allah'ın kanûnu (böyle)dir. Ve Allah'ın kanûnunda aslâ bir değişme bulamazsın!

İlyas Yorulmaz Meali

Bu Allahın daha önceki yaşamış olanlara emrettiği değişmez yasasıdır. Allahın yasalarında asla bir değişiklik bulamazsın.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bu fiilde bulunup evvel gelip geçenler hakkında Allah/ın âdeti budur, sen Allah/ın âdetinde bir değişiklik göremezsin.

Kadri Çelik Meali

(Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

Mahmut Kısa Meali

Bugünkü zâlimleri bekleyen bu feci âkıbet, daha önce gelip geçmiş diğer bütün zâlimler için Allah’ın belirlediği toplumsal-ilâhî bir kanundur. Unutmayın; çağlar değişir, toplumlar değişir fakat Allah’ın koyduğu kanunlarda hiçbir değişiklik göremezsin. Bu, onların dünyadaki cezası olacak. Asıl cezaya gelince:

Mehmet Türk Meali

Bu daha önce gelip geçenler hakkında Allah’ın (uygulanan) sünnetidir ve Allah’ın sünnetinde, (kıyamete kadar) asla bir değişme göremezsin.

Muhammed Esed Meali

Daha önce gelip geçen [bu tür günahkar]lar için Allah'ın tatbik ettiği yol budur; ve sen Allah'ın tatbikatında bir değişiklik göremezsin! 81

Mustafa Çavdar Meali

Allah’ın gelip geçmiş bütün bozguncular için geçerli sünneti/yasası budur. Zira sen Allah’ın sünnetinde/yasasında bir değişiklik bulamazsın. 8/36...38, 17/76- 77

Mustafa İslamoğlu Meali

Allah’ın daha öncekiler için geçerli olan sünneti budur; ve sen Allah’ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın.[3791]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bu Allah'ın daha evvel gelip geçenler hakkındaki kanunudur ve elbette ki, sen Allah'ın kanunu için bir tebdîl bulamazsın.

Suat Yıldırım Meali

Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkındaki nizamı budur. Allah'ın nizamında asla bir değişiklik bulamazsın.

Süleyman Ateş Meali

Allah'ın önceden geçen(millet)ler arasında (uygulanan) yasası budur. (Peygamberlere karşı iki yüzlülük edenler öldürülürler). Allah'ın yasasını değiştirme(ğe imkan) bulamazsın.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah'ın bundan öncekilere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasının yerine geçecek bir şey bulamazsın[*].*

Şaban Piriş Meali

Daha öncekiler için de Allah'ın yasası buydu. Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın.

Ümit Şimşek Meali

Daha önce gelip geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın kanunu böyleydi. Sen Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu, Allah'ın daha önce gelip geçmişlede işleyen tavrı-tarzıdır. Allah'ın tavrında herhangi bir değişiklik asla bulamazsın.

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı sünneti anlarda kim geçdiler ilerü daħı bulmayasın Tañrı sünnetine [227b] degşürmek.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahın (onlardan) öncə gəlib-getmişlər (münafiqlər) haqqında qayda-qanunu belədir. Sən Allahın qoyduğu qayda-qanunda əsla dəyişiklik görməzsən!

M. Pickthall (English)

That was the way of Allah in the case of those who passed away of old; thou wilt not find for the way of Allah aught of power to change.

Yusuf Ali (English)

(Such was) the practice (approved) of Allah among those(3770) who lived aforetime: No change wilt thou find in the practice (approved) of Allah.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.