20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 62. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sunneta(A)llâhi fî-lleżîne ḣalev min kabl(u)(s) velen tecide lisunneti(A)llâhi tebdîlâ(n)

Bundan önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın yoluyoradamı buydu ve Allah'ın yolundayoradamında bir değişme bulamazsın.

(Bu) Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah’ın sünneti (ve değişmez sistemi)dir. Allah’ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. (Allah’ın doğal ve sosyal kanunları her zaman geçerlidir ve yürürlüktedir.)

Daha önce gelip geçen bu tür günahkarlar için, Allah'ın tatbik ettiği yol budur ve sen Allah'ın tatbikatında, bir değişiklik göremezsin.

İslâm'a planlı cephe aldıkları için, yurtlarından atılarak hayat sahnesinden çekilen, önceki âsi kavimlere uygulanan Allah'ın sünneti, ceza kanunları da böyleydi. Allah'ın sünnetinin, kanununun yerini dolduracak bir kanun bulamazsın. Onun tatbikatında asla bir değişiklik de göremezsin.

(Bu) Allah'ın daha önce geçenler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

(Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

İşte bundan evvel geçen münafıklar hakkındaki Allah'ın (azab) kanunu böyledir. Allah'ın kanununu değiştirmeye asla imkân bulamazsın.

Bu, Allah’ın, daha öncekilerde geçerli olarak uyguladığı bir yasasıdır. Ve Allah’ın yasası için, hiçbir değişiklik bulamazsın.

Allah'ın geçmiştekilere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

Önce geçmiş olanların hakkında, Allahın türesi bu, Allahın türesinde bir değişme hiç bulaman

Allah'ın daha önceki (münafık)lar için geçerli olan uygulaması budur. Ve sen Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın.*

Allah'ın geçmişlere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın.

Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

Öncekilere uygulanmış ALLAH'ın sünneti (yasasıdır). ALLAH'ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.*

Allah'ın bundan önce geçenler hakkındaki kanunu budur. Ve sen Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

Allahın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu ki Allahın kanununu tebdile çare bulamazsın

Gelmiş geçmiş olanların tamamı¹ hakkında Allah'ın sünneti² budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.*

Daha evvel geçenler hakkında (da) Allah bu âdeti (koymuşdur). Allahın âdetini değişdirmiye ise asla (imkân) bulamazsın.

Bundan önce gelip geçen (ümmet)ler hakkında Allah'ın kanûnu (böyle)dir. Ve Allah'ın kanûnunda aslâ bir değişme bulamazsın!

Bu Allah’ın daha önceki yaşamış olanlara emrettiği değişmez yasasıdır. Allah’ın yasalarında asla bir değişiklik bulamazsın.

Bundan önce gelip geçenler için de Allah’ın yolu bu idi. Allah’ın yolu ise hiç değişmez.

Bu fiilde bulunup evvel gelip geçenler hakkında Allah/ın âdeti budur, sen Allah/ın âdetinde bir değişiklik göremezsin.

(Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

Bugünkü zâlimleri bekleyen bu feci âkıbet, daha önce gelip geçmiş diğer bütün zâlimler için Allah’ın belirlediği toplumsal-ilâhî bir kanundur. Unutmayın; çağlar değişir, toplumlar değişir fakat Allah’ın koyduğu kanunlarda hiçbir değişiklik göremezsin. Bu, onların dünyadaki cezası olacak. Asıl cezaya gelince:

Önceden geçmişlerdeki Allah’ın sünneti / yasası olarak!
Allah’ın sünneti / yasası için bir değişiklik bulamayacaksın.

Daha önce geçenler arasında da Allah’ın kanunu (buydu). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. [*]*

Bu daha önce gelip geçenler hakkında Allah’ın (uygulanan) sünnetidir ve Allah’ın sünnetinde, (kıyamete kadar) asla bir değişme göremezsin.

Daha önce gelip geçen [bu tür günahkar]lar için Allah'ın tatbik ettiği yol budur; ve sen Allah'ın tatbikatında bir değişiklik göremezsin! 81

Allah’ın gelip geçmiş bütün bozguncular için geçerli sünneti/yasası budur. Zira sen Allah’ın sünnetinde/yasasında bir değişiklik bulamazsın. 8/36...38, 17/76- 77

Allah’ın daha öncekiler için geçerli olan sünneti budur; ve sen Allah’ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın.[3791]*

Bu Allah'ın daha evvel gelip geçenler hakkındaki kanunudur ve elbette ki, sen Allah'ın kanunu için bir tebdîl bulamazsın.

Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkındaki nizamı budur. Allah'ın nizamında asla bir değişiklik bulamazsın.

Allah'ın önceden geçen(millet)ler arasında (uygulanan) yasası budur. (Peygamberlere karşı iki yüzlülük edenler öldürülürler). Allah'ın yasasını değiştirme(ğe imkan) bulamazsın.

Allah'ın bundan öncekilere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasının yerine geçecek bir şey bulamazsın[*].*

Daha öncekiler için de Allah'ın yasası buydu. Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın.

Daha önce gelip geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın kanunu böyleydi. Sen Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

Bu, Allah'ın daha önce gelip geçmişlede işleyen tavrı-tarzıdır. Allah'ın tavrında herhangi bir değişiklik asla bulamazsın.

Tañrı sünneti anlarda kim geçdiler ilerü daħı bulmayasın Tañrı sünnetine [227b] degşürmek.

Bu Tañrı Ta‘ālā sünnetidür, geçen ümmetlerde anlardan burun. Daḫı TañrıTa‘ālā sünnetine taġayyür ṭapmazsın.

Allahın (onlardan) öncə gəlib-getmişlər (münafiqlər) haqqında qayda-qanunu belədir. Sən Allahın qoyduğu qayda-qanunda əsla dəyişiklik görməzsən!

That was the way of Allah in the case of those who passed away of old; thou wilt not find for the way of Allah aught of power to change.

(Such was) the practice (approved) of Allah among those(3770) who lived aforetime: No change wilt thou find in the practice (approved) of Allah.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.