8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 48. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tuti’i-lkâfirîne velmunâfikîne veda’ eżâhum vetevekkel ‘ala(A)llâh(i)(c) vekefâ bi(A)llâhi vekîlâ(n)

Ve itaat etme kafirlerle münafıklara ve eziyetlerine aldırış etme ve dayan Allah'a ve koruyucu olarak Allah, yeter.

 (Sakın, hiçbir konuda) Kâfirlere ve münafıklara itaat etme(ye yanaşma; onların ve güvendikleri şeytani odakların) eziyetlerine de aldırma, (sadece ve her süreçte) Allah’a tevekkül et. Vekîl olarak Allah yeterlidir.

Sakın münafık ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselerin sözlerine ve değer verdiklerine uyma. İncitici sözlerine ve eziyetlerine aldırma. Yalnızca Allah'a güven. Hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz.

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin ve müslüman görünerek İslâm'a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeriatine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine boyun eğme. Onların eziyetlerine, incitici sözlerine aldırma. Allah'a dayanıp güven, işlerini Allah'a havale et. Hâmi ve güvence olarak Allah yeter.

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine de aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. (Şimdilik) eziyetlerine mukabelede bulunma, sabret ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kâfidir. (Bu âyet-i kerimenin hükmü, kıtal âyeti ile nesh edilmiştir).

Kâfir ve münafıklara boyun eğme, verdikleri eziyete aldırış etme, Allah’a tevekkül et! Çünkü koruyucu olarak Allah yeter.

Kâfirlere ve münâfıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma! Allah'a güven! Koruyucu olarak Allah yeter.

Kâfirlerle, münafıklara başeğmeyesin, verdikleri üzüntüye alındırma sen onların, Allaha dayanasın; vekil olmak yüzünden, Allah elverir

Kâfirlere ve münafıklara uyma! Onların eziyetlerine aldırma! Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter!

Kâfirleri ve münâfıkları dinleme fakat ânlara eziyet de itme. Allâh’a tevekkül it ânların te’dîbi içün Allâh’ı vekîl itmek kâfîdir.

İnkarcılara, ikiyüzlülere itaat etme; eziyetlerine aldırma; Allah'a güven, güvenilecek olarak Allah yeter.

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

İnkârcılara ve iki yüzlülere kulak asma, onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah’a dayan ve güven, güvenmek için Allah yeter.

Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan, vekîl ve destek olarak Allah yeter.

İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve ALLAH'a güven; koruyucu olarak ALLAH yeter.

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak (aldırma) da Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak da Allaha mütevekkil ol, Allah, vekîl olunca hepsine yeter

Kâfirlere ve munâfıklara, boyun eğme (den, onların yaptıklarına sabret), eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Gerçeği yalanlayan nankörlere ve münafıklara boyun eğme, onların baskılarına aldırma. Allah'a tevekkül¹ et. Vekil² olarak Allah yeter.

1- Allah\a güvenme, O\na dayanma; her türlü çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah\a bırakma. 2- Her şeyin koruyucusu, yöneticisi, dayanağı ve kefil... Devamı..

Kâfirlere de, münafıklara da itâât etme. Onların ezalarına (şimdilik) aldırış etme. Allaha güvenib dayan. Sıyânet edici olarak Allah yeter.

Kâfirlere ve münâfıklara ise itâat etme; ve onların eziyetlerini bırak (aldırma)! Allah'a tevekkül et! Çünki Allah, (sana) vekîl olarak yeter!

İnkâr edenlere ve ikiyüzlülere itaat etme. Onların sana yaptıkları eziyetlere de aldırış etme ve yalnızca Allah’a güvenip dayan. Allah güvenip dayanmak için yeter.

Tanımazlara, iki yüzlülere boyun eğme. Ezinçlerine de aldırış etme. Allah’a dayan. Allah’ın gözetici olması sana yeter.

Kâfirlere, münafıklara itaat etme [²]. Eza ve cefalarını alındırma, Allah/a mütevekkil ol, senin işine vekil olması elverir.

[2] Dâvet işinde onlara müdara etme.

İnkâr edenlere ve ikiyüzlülere itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah’a güven dayan. Vekil olarak Allah yeter.

Küfre sapanlara ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine de aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Bu ikramı hak etmek istiyorsan, O’nun ayetlerini açıkça yalanlayan inkârcılara ve inkârlarını gizleyen münâfıklara sakın itaat etme! Onların engellemelerine, eziyet verici sözlerine aldırmadan yoluna devam et ve görevini yaparken yalnızca Allah’a güven! Unutma ki, her konuda güvenilir bir vekil olarak Allah yeter!

Kâfirler’e de, Münafıklar’a da itaat etme!
Eziyetlerini bırak / aldırma!
Allah’a tevekkül et!
Vekîl olarak Allah yeter.

İnkarcı ve münafıklara iltifat etme. Ezalarını önemseme! Allah'a güven. Dost olarak Allah yeter...

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma! Allah’a güven! Yaptığın her şeye Allah’ı vekil tut! Çünkü sen Allah’ın ayetlerini açıklayan, ayetlere göre yaşayansın! Sen kendi kafasına göre hareket eden, kendi aklından, kendi kafandan iş yapan değilsin!

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma! Allah’a güven! [Vekil] olarak Allah yeter.

Sakın kâfirlere ve münâfıklara itaat etme, eziyetlerine de aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekîl olarak Allah yeter.

hakikati inkar edenler ve ikiyüzlüler[in değerlerin]e uyma ve onların incitici sözlerine aldırma! ⁵⁴ (Yalnız) Allah’a güven: hiç kimse Allah kadar güven verici olamaz.

54 Yahut: “fakat [aman,] onları incitmekten kaçın” (Zemahşerî) -bu iki karşılıktan hangisinin seçileceği, ezâhum’un anlamının “onlar tarafından inciti... Devamı..

Sakın kâfirlere ve inanmadığı halde inanmış gibi görünen ikiyüzlü münafıklara uyma onların eziyetlerine aldırma! Sen sadece Allah’a dayan ve güven! Zira koruyucu otorite olarak Allah yeter. 4/45, 5/67,

Asla inkârcılara ve ikiyüzlülere uyma[³⁷⁶⁹] ve onlara incitici sözler söyleme/onların incitici sözlerine aldırma;[³⁷⁷⁰] ve yalnız Allah’a güven: zira savunucu otorite olarak Allah yeter.

[3769] Tek dünyası, iki yüzü olanlar. Zira iki dünyalı olanın iki yüzü olamaz. [3770] Ezâhum faile de mef’ule de nisbet edilebilir. Bu yüzden, her ... Devamı..

Kâfirlere ve münafıklara iltifat etme, onların eziyetlerine aldırma, sadece Allah’a güvenip dayan, koruyucu olarak Allah sana yeter.

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların haksız eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme ve onların ezalarını bırak ve Allah'a tevekkülde bulun ve Allah (seni) muhafaza edici olmaya kâfidir.

Sakın kâfirlere, münafıklara itaat etme, onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.

Kafirlere ve münafıklara ita'at etme. Onların eziyetlerine aldırma, Allah'a dayan; vekil (koruyucu) olarak Allah yeter.

Ve kâfirlere ve münâfıklara itâ'at itme. Onların ezalarını terk it. Ve Allâh'a tevekkül iyle. Allâh vekîl olarak kâfîdir.

Görmezlikten gelenlere ve ikiyüzlülere boyun eğme; eziyetlerine de aldırma. Sen kendine Allah’ı vekil et; çünkü vekil olarak Allah yeter.

Kafirlere ve münafıklara itaat etme! Eziyetlerine aldırma. Allah'a dayan! Vekil olarak Allah yeter.

Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme; onların eziyetlerine aldırma. Sen Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

İnkârcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

daħı muŧį' olma kāfirlere daħı munāfıķlara daħı ķo incitmeklerini ya'nį śabr eyle. daħı tevekkül eyle [226a] Tañrı’ya daħı ŧap oldı Tañrı iş sürici.

Daḫı uyma sen yā Muḥammed kāfirlere, münāfıḳlara daḫı. Daḫı ḳoy anla‐ruñ eẕāsını ve Tañrıya ṣıġın. Tañrı Ta‘ālā vekīl olmaġa yiter.

Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə. Onların (sənə olan) əziyyətlərinə əhəmiyyət vermə, Allaha bel bağla. Allahın sənə vəkil olması kifayət edər.

And incline not to the disbelievers and the hypocrites. Disregard their noxious talk, and put thy trust in Allah. Allah is sufficient as Trustee.

And obey not (the behests) of the Unbelievers and the Hypocrites, and heed not their annoyances,(3737) but put thy Trust in Allah. For enough is Allah as a Disposer of affairs.

3737 Men of little or no Faith will often lay down the law and tell better men than themselves what to do. In case of refusal they shower insults and ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.