23 Ocak 2022 - 20 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve dâ’iyen ila(A)llâhi bi-iżnihi ve sirâcen munîrâ(n)

Ve izniyle, halkı Allah'a davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak yolladık.

Ve Kendi izniyle Allah’a çağıran ve nur saçan bir çerağ (aydınlatıcı bir kurtuluş feneri) olarak (görevlendirdik).

Allah'ın izniyle bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak.

Seni, Allah'ın bilgisi, planı, iradesi dâhilinde, insanları Allah'a, Allah'ın yoluna davet eden, Allah'ın yolunu aydınlatan, gönülleri ısıtan bir güneş olarak gönderdik.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/143.

Ve O'nun izniyle Allah'a çağıran ve aydınlatıcı bir kandil olarak.

Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çerağ olarak (gönderdik).

Hem Allah'ın dinine ve O'na ibadete O'nun izniyle bir davetçi, hem de nur saçan bir kandil olarak...

45, 46. Ey Peygamber! Biz seni gerçekten şahit, müjdeleyici ve uyarıcı, Allah’ın izniyle O’nun yoluna çağırıcı ve aydınlatıcı bir lamba olarak gönderdik.

Allah'ın izni ile Allah'a çağıran bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak gönderdik.

Hemi de kendi izniyle, Allaha çağırıcı, nur saçıcı bir çırağ olarak göndermişizdir

45-46. Ey nebi! Unutma ki biz seni (hakikatin) bir şahidi, bir müjdeleyici, bir uyarıcı hem de Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve (gönülleri) aydınlatan bir kandil olarak gönderdik.

Bkz. 2/119, 17/105, 25/56, 34/28, 35/24, 48/8“Kandil olarak gönderdik” ifadesi mecazi olarak, Hz. Peygamberin Allah’tan aldığı öğütlerle insanlığı ayd... Devamı..

Sen insânları Allâh’ın izniyle Allâh’a ’ibâdete da’vet idiyorsın, sen tenvîr idici bir meş’alesin.

45,46. Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı; Allah'ın izniyle O'na çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir.

45,46. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.

Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik).

ALLAH'a, O'nun izniyle çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak...

Ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil (olarak gönderdik).

Hem Allaha izniyle bir da'vetçi ve nurlar saçan bir şavk

O'nun izni¹ ile Allah'a çağıran ve aydınlatan bir kandil² olarak.

1- Allah\ın bilgisine göre, Allah\ın bilgisi gereği. Allah\ın bilgisi dâhilinde. 2- Aydınlatıcı.

45,46. Ey peygamber, biz seni hakıykaten bir şâhid, bir müjdeci ve bir korkutucu ve Allaha, Onun emir (ve teysîri) ile bir da'vetci ve nuur saçan bir kandil olarak gönderdik.

Ve Allah'a (yine) O'nun izni ile (çağıran) bir da'vetçi ve (umum kâinâtı)nûrlandıran bir kandil olarak (gönderdik).(1)

(1)“O hutbe-i ezeliyeyi (Kur’ân’ı) okuyan zât, kâinâtın kemâlâtını (yüksek kıymetlerini) keşfeden(ortaya çıkaran) canlı bir güneştir.Bak saâdet-i ebed... Devamı..

İzni ile Allah’a davet edici ve (onların yollarını) aydınlatıcı bir elçi olarak gönderdik.

Allah’a, Onun uygunuyla çağırıcı, aydınlatıcı bir ışıldak olarak gönderdik.

Allah/ın izniyle kendi tarafına dâvetçi, ışık saçıcı bir çırağ olmak üzere gönderdik.

Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik).

Ve Allah’ın izniyle tüm insanlığı Allah’a çağıran bir dâvetçi ve gönülleri aydınlatan bir ışık kaynağı olarak gönderdik.

Aydınlatıcı bir ışık kaynağı olarak, O’nun izni ile Allah’a davet edici olarak!

Allah’tan aldığın bu yetki ile insanları Allah’a çağıran ışıl ışıl bir kandilsin.

Allah’ın izniyle sen bir davetçi ve insanların hayatını aydınlatan bir kandil gibisin. Senin görevin cehaletin karanlıklarını aydınlatmaktır. İnsanların yanlış bildiklerini ayetlerimle açıklamandır. Yasalarıma uyarak barışın, huzurun, esenliğin, sevginin, saygının, maddi manevi paylaşımların nasıl olacağını gösterensin. Rabbin seni bunun için görevlendirdi. Yeryüzünden zulmü kaldırmak, barışı egemen kılmak senin görevindir.

45,46. Ey Peygamber! Şüphesiz ki biz seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı, [*] O’nun izniyle Allah’a davet eden [*] ve [münîr] (ışık saçan) bir kandil olarak gönderdik.

Benzer mesajlar: Furkân 25:56; Sebe’ 34:28; Fâtır 35:24; Fetih 48:8.,Hz. Muhammed’in bu göreviyle ilgili olarak “davet eden kişi” anlamında [dâ‘î] kel... Devamı..

45,46. Ey Peygamber! Biz, seni sadece bir şahit,¹ müjdeci, uyarıcı ve izni ile Allah’a çağıran bir davetçi ve yol gösteren bir ışık olarak, gönderdik.

1 Allah’ın birliğine şâhit, Allah’a nasıl kulluk edileceğine bir örnek ve ümmetin yaptıklarına âhirette şahadet edecek bir şâhit olarak gönderdik.... Devamı..

[herkesi] O’nun izniyle ⁵³ Allah’a çağıran ve ışık saçan bir kandil olarak.

53 Yani, O’nun iradesi doğrultusunda (Taberî).

Yine O’nun izniyle Allah’a çağıran bir davetçi ve etrafını vahiyle aydınlatıcı olarak gönderdik! 12/108, 41/33

yine O’nun izniyle Allah’a çağıran bir davetçi ve etrafını aydınlatan bir kandil olarak…[3768]

[3768] Kandil bir aydınlatma aracıdır. Kendiliğinden değil yakıtı sayesinde aydınlatır. Bu yakıt vahiydir (Krş: Âyet 43). Bu kandil Rasulullah’ın kend... Devamı..

Ve Allah'ın izni ile bir dâvet edici ve nûrlandıncı bir kandil olarak (gönderdik).

45, 46. Ey şanlı Peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna dâvet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik. [ 2, 143]

Ve izniyle, Allah'a da'vetçi ve aydınlatıcı bir lamba olarak (gönderdik).

Allah'ın izniyle Allah’a çağıran bir kişi ve ışık saçan bir fener gibisin.

İzni ile Allah'a davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak!

Onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.

Ve Allah'ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak...

45-46. iy peyġamber! bayıķ biz viribidük seni ŧanuķ daħı muştılayıcı daħı ķorķıdıcı daħı oķıyıcı Tañrı’dın yaña destūrı-y-ıla daħı çıraġ rūşan eyleyici.

Daḫı da‘vet eylemeg‐içün ḫalḳı Allāh yolına iẕni‐y‐le. Daḫı seni nūrlu çıraḳeyledi Allāh.

(Biz səni) Allahın izni ilə Ona tərəf çağıran və nurlu bir çıraq olaraq göndərdik!

And as a summoner unto Allah by His permission, and as a lamp that giveth light.

And as one who invites to Allah.s (grace) by His leave,(3735) and as a lamp spreading light.

3735 See last note. The two other capacities in which the Prophet was sent are here specified. (4) He comes as one who has a right to invite all men t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.