22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Huve-lleżî yusallî ‘aleykum vemelâ-iketuhu liyuḣricekum mine-zzulumâti ilâ-nnûr(i)(c) vekâne bilmu/minîne rahîmâ(n)

Öyle bir mabuttur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o ve melekleri, rahmetler ihsan eder size ve o, inananlara rahimdir.

Çünkü O’dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size medet ve inayet etmektedir, melekleri de (size dua ve destekle görevlidir). O, mü’minleri çok Esirgeyicidir.

O Allah ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte, işlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah, mü'minlere karşı çok merhametlidir.

O sizi inkâr ve isyan karanlıklarından iman ve itaat aydınlığına, nura çıkarmak için, melekleriyle, üzerinize nimetini, rahmetini, bereketini indirendir. Allah mü'minlere engin merhametiyle muamele yapmaktadır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/151-152; 40/7-9.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle üzerinize rahmet eden O'dur. O, mü'minlere karşı çok merhametlidir.

O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir.

Sizi karanlıklardan (küfür yollarından) aydınlığa (imana) çıkarmak için sizin üzerinize melekleri ile rahmet eden O'dur. O, müminlere çok merhametlidir.

O ve melekleri, size rahmet yağdırıp destekliyorlar ki, sizi karanlıklardan nura çıkartsın. Çünkü Allah, inananlara karşı çok merhametlidir.

Allah ve melekleri, sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, sizi iyiliklerle kuşatırlar. O, inananlara son derece merhametlidir.

Hem Allah, hem dahi melekleri karanlıktan aydınlığa çıkarmakçin, size dua ederler, inanmış olanlara Allah yarlıgayıcı

O, sizi melekleri eşliğinde üzerinize indirdiği (vahiyle) destekleyip dimdik ayakta tutar ki, bu sayede sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. O, mü'minler için sınırsız bir rahmet kaynağıdır.

Allâh size karşu lütufkârdır. Melekleri sizin zulümâtdan nûra intikâl itmeniz içün Allâh’a du’â iderler. Allâh mü’minlere karşu rahîmdir.

Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet ve istiğfar eden Allah ve melekleridir. İnananlara merhamet eden O'dur.

O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, mü’minlere çok merhamet edendir.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, müminlere karşı çok merhametlidir.

O ki sizi karanlıklardan ışığa çıkarmak için melekleri ile birlikte sizi destekler. O, inananlara karşı Rahimdir.

Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O'dur ve O, müminlere çok merhametlidir.

Odur ki o sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize feyz-u bereket indiriyor, ve mü'minlere rahîm bulunuyor

Allah ve melekleri, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat¹ etmektedir. O, Mü'minlere karşı çok merhametlidir.

1- Destek olmaktadır, yardım etmektedir.

O, sizi karanlıklardan nuura çıkarmak için üzerinize, melekleriyle beraber, rahmet (ini râyegân) edendir. O, mü'minleri çok esirgeyicidir.

O, sizi karanlıklardan nûra çıkarmak için üzerinize rahmet edendir; melekleri de(sizin için mağfiret diler)! Çünki (O,) mü'minlere karşı çok merhametlidir.

O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak için melekleri ile size yardım edip destekleyendir (salat edendir). O inananlara çok merhametlidir.

Allah ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile esirger. Allah inanları esirgeyici olandır.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size lütuf ve inayet eden, O/dur. Melekler de sizin için yarlıganmak dilerler. O, mü/minler hakkında merhametlidir.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de (size istiğfar eder). Allah, müminlere karşı çok merhametlidir.

(Usd’ul Gabe c.4 s.18, Taberi, Zehair’ul Ukba s.64 ve Menakıb Harezmî s.31-32’de yer aldığına göre Hz. Resulullah şöyle buyurmuştur: “Melekler bana ve... Devamı..

O Allah ki, sizi inkâr ve cehâlet karanlıklarından kurtarıp imanın aydınlığına ulaştırmak için üzerinize rahmet ve bereketler yağdırmaktadır ve melekleri de müminlerin kurtuluşu için gece gündüz O’na yalvarıp yakarmaktadırlar. Unutmayın ki O, inananlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. İşte bu merhametin tecellîsi olarak:

Sizi Karanlıklar’dan Aydınlığa çıkarmak için size salât eden O’dur ve O’nun melekleridir.
O, Müminler’e rahîm / çok rahmet edici olandır”.

Melekleri vasıtasıyla durmadan size destek olan Allah, sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak istiyor. Çünkü, müminleri çok seviyor.

Allah sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için merhamet edendir. Allah’ın melekleri de yaptıklarınıza şahit olarak bağışlanmanızı diler. Onun için asla kendinizi yalnız hissetmeyin! Bilin ki; Allah ve melekleri sizinle beraberdir. Allah Müminlere çok merhamet edendir.

O ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için [*] size [salât] ediyor (destek veriyor). [*] (Allah) müminlere karşı çok merhametli olandır.

Benzer mesajlar: Bakara 2:257; Mâide 5:16; İbrâhîm 14:1; Hadîd 57:9; Talâk 65:11.,Buradaki [yüsallûne] fiili, tıpkı Ahzâb 33:56’da olduğu gibi “yardım... Devamı..

Sizi (küfür) karanlıklarından (îman) aydınlığına çıkarmak için Allah, size rahmet eder, melekleri de duâ eder.¹ Çünkü O inananlara karşı çok merhametlidir.

1 Salât kelimesi; Allah için rahmet, melekler için dua, mü’minler için ise hürmet anlamına gelir. Bk. (Ahzab: 56)

O, size [kendi mesajlarını taşıyan] melekleriyle nimetlerini bahşeder ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Ve O, müminler için rahmet kaynağıdır.

Unutmayın O’dur melekleri ile birlikte, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size vahiyle destek olan. Zira Allah müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. 13/11, 21/28, 58/22

O Allah ve melekleri, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için,[3765] size her tür desteği[3766] vermektedir: zira O, mü’minler için sınırsız bir rahmet kaynağıdır.

[3765] Sanıldığı gibi ışık karanlığın zıddı değil, yokluğu halidir. Bu nedenledir ki ışığın kaynağı olur karanlığın kaynağı olmaz. Aslolan karanlıklar... Devamı..

O, o (Hâlık-ı kerîm)dir ki, sizi zulmetlerden nûra çıkarmak için size merhamet buyurur, melekleri de. Ve O, mü'minler için pek merhametli bulunmaktadır.

O'dur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir, melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir. [2, 151-152; 40, 7-9]

O(Allah)dır ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet eder, melekleri de (size acıyıp mağfiret dilerler. Allah) inananlara karşı çok esirgeyendir.

Karanlıklardan aydınlığa çıkasınız diye Allah ve melekleri size destek vermektedir. Onun müminlere iyiliği boldur.

O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte size rahmet ihsan eder. Müminlere karşı çok merhametlidir.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize O rahmetini indirir; Onun melekleri de sizin için dua eder. O, mü'minler hakkında pek merhametlidir.

O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size acıyor/destek veriyor. Melekleri de öyle yapıyor. Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.

ol oldur kim raḥmet ķılur üzerüñüze daħı firişteleri ya'nį yardıġamaķ dilerler tā çıķara sizi ķarañulıķlardan aydınlıġa. daħı oldı mü’minlere raḥmet ķılıcı.

Ol Allāh size raḥmet eyler. Feriştehler daḫı size istiġfār ider çıḳar‐maġ‐ıçun sizi ḳarañuluḳlardan aydınlıġa. Daḫı ol mü’minlere raḥmet idi‐cidür.

Sizi zülmətdən nura çıxartmaq üçün mələkləri ilə birlikdə sizə mərhəmət bəxş edən Odur. (Və ya: mələkləri də Ondan sizin bağışlanmağınızı dilərlər!). Allah mö’minlərə rəhm edəndir!

He it is who blesseth you, and His angels (bless you), that He may bring you forth from darkness unto light; and He is Merciful to the believers.

He it is Who sends(3732) blessings on you, as do His angels, that He may bring you out from the depths of Darkness into Light: and He is Full of Mercy to the Believers.(3733)

3732 Blessings: good wishes and mercies. Allah wishes well to all His creatures, and His angels carry out His work, for their will is in all things Hi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.