23 Ocak 2022 - 20 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen yaknut minkunne li(A)llâhi ve rasûlihi veta’mel sâlihan nu/tihâ ecrahâ merrateyni ve a’tednâ lehâ rizkan kerîmâ(n)

Ve sizden kim, Allah'a ve Peygamberine itaat eder ve iyi işlerde bulunursa mükafatını iki kat veririz ve ona güzelim bir rızık da hazırlamışızdır.

(Ama) Sizden kim Allah’a ve Resulüne gönülden itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona da ecrini iki kat veririz. Ve Biz ona (ayrıca) üstün bir rızık da hazırlamışızdır.

İçinizden her kim, Allah ve peygamberinin emirlerine boyun eğip, itaat ederse, dürüst ve faydalı işler de yaparsa, onun mükafatını iki kat veririz. Öteki dünyada da, ona değerli bir rızık hazırlamışızdır.

Sizden kim Allah'a ve Rasulüne samimiyetle itaat eder, sorumluluk şuuruyla görevlerini yerine getirir, saygılı davranır, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirir, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olur, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işlerse ona iki kere mükâfat veririz. Ona, Cennet'te de bol rızıklar hazırladık.

Sizden kim de Allah'a ve Peygamberine gönülden itaat eder ve salih amel işlerse ona da mükafatını iki kat veririz. Onun için ayrıca bol bir rızık hazırlamışızdır.

Ama sizden kim Allah'a ve Resûlü'ne gönülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz. Ve biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır.

(Ey Peygamberin hanımları), yine sizden kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder, salih amel işlerse, ona da mükâfatını iki kat veririz. Hem onun için (cennetde) güzel bir rızık hazırlamışızdır.

Ve sizden kim, Allah’a ve Resulüne boyun eğerse, yararlı işler yaparsa, ona iki kat fazla mükâfat veririz. Ona güzel bir rızık da hazırlamışızdır.

Sizden kim de, Allah ve Rasûl'üne itaat eder ve yararlı iş yaparsa, ona ödülünü iki kat veririz. Ona bol rızık hazırlamışızdır.

İçinizden hem Allaha, hem de peygamberine kim başeğerek, yararlı iş görürse iki kat veririz sevabını biz, onun için güzel azık da hazırladık

Fakat hanginiz Allah'a ve Resulüne samimiyetle itaat eder, doğru ve yararlı işler yaparsa onu iki kat ödüllendiririz ve onun için (cennette de) en muhteşem rızıkları hazırlamışızdır.

“Yararlı iş yapanların iki kat ödüllendirilmesi” ifadesi, En’am 6/160 “Kim Allah’a bir iyilikle gelirse ona on katı verilir” ifadesiyle örtüşen bir mu... Devamı..

Sizden Allâh ve rasûlüne kaviyyen îmân iden ve a’mâl-i sâlihada bulunana a’mâl-i hasenesinin mükâfâtını da iki kat olarak vireceğiz, size cennetde rızk-ı kerîm âmâde bulundırıyoruz.

Sizlerden Allah'a ve Peygamberine boyun eğip yararlı iş işleyenlere ecrini iki kat veririz; ona cömertçe rızık hazırlamışızdır.

İçinizden kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.

Sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır.

Sizden kim ALLAH'ın elçisine uyar ve erdemli davranırsa, onun da ödülünü iki kat veririz ve onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.

Yine sizden her kim Allah'a ve Resulü'ne boyun eğer, salih bir amel işlerse, ona da mükâfatını iki kat veririz. Hem onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.

Yine sizden her kim Allaha ve Resulüne divan durub salih bir amel işlerse ona da ecrini iki kerre veririz, hem onun için kerîm bir rızık hazırlamışızdır

Ve sizden kim Allah ve Resul'üne¹ içtenlikle uyar ve salih² olanı yaparsa ona da iki kat ödül veririz. Ayrıca ona cömertçe bir rızık hazırlamışızdır.

1- 3/Al-i İmran 32. Ayet dipnotu. 2- Arı, saf, temiz, iyi, erdemli, dürüst.

Sizden kim de Allaha ve peygamberine itaat eder, iyi amel (ve hareket) de bulunursa ona da mükâfatını iki kerre veririz. Hem biz ona çok şerefli bir rızık da hazırlamışızdır.

Fakat içinizden kim, Allah'a ve Resûlüne itâat eder ve sâlih bir amel işlerse, ona mükâfâtını iki kat veririz ve (Cennette) onun için (çok) hoş bir rızık hazırlamışızdır.

Siz kadınlardan kim, Allah ve elçisine samimi, içten gelerek inanır da, doğru ve yararlı işler yaparsa, yaptıklarının karşılığını iki defa vereceğiz ve ayrıca onun için çok değerli rızıklar hazırlamışızdır.

İçinizden herkim Allah’a, elçisine boyun eğip de iyi işler işliyecek olursa onun da karşılığını iki kat olarak vereceğiz. Onun için görklü bir geçim de düzdük.

İçinizden her kim Allah/ın ve peygamberin buyurultusunu kabul edip iyi amel işlerse ona iki kere mükâfat vereceğiz. Fazlaca ona pek iyi bir rızk da hazırladık.

Ama sizden kim de Allah'a ve resulüne gönülden itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona da ecrini iki kat veririz ve biz ona yüce bir rızık da hazırlamışızdır.

Ve içinizden her kim de Allah’a ve Elçisine yürekten itaat eder ve güzel işler yaparsa, ona da diğer kadınlara verilenin iki katı ödül vereceğiz. O hâlde, böyle davranan kişiye müjdeler olsun! Çünkü Biz ona, cennette en mükemmel yiyecekleri, en göz alıcı nîmetleri hazırlamışızdır!

Sizden Allah’a ve O’nun rasûlüne itaat eden ve salih amel işleyen kimseye iki kere ödül veririz.
Onun için kerîm / güzel bir rızık hazırladık.

Allah ve Resulüne itaat edip olumlu davranış sergileyen Peygamber hanımına ise ecrini iki kat vereceğiz. Ayrıca kendisine nefis şeyler de hazırladık.

İçinizden kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, iyi güzel işler yaparsa; ona mükâfatını iki kat veririz. Biz Resulün hanımlarına bereketli rızık hazırlamışızdır. Çünkü sizler hem Mümin kadınları, hem Allah’ın Resulünü temsil ederek, Mümin kadınlara örnek oluyorsunuz.

Sizden kim Allah’a ve Elçisine gönülden itaat eder ve iyi bir iş yaparsa ona da ödülünü iki kat veririz. [*] Ona (cennette) bol rızık hazırlamış (olacağız).

Ayette Hz. Muhammed’in hanımlarının ayrıcalığına dikkat çekilmekte, ceza gibi ödülün de iki kat olacağı hükme bağlanmaktadır.

Ama sizden kim de Allah’a ve Rasûlü’ne gönülden itaat eder ve (inandığı) iyi işleri yaşarsa, ona mükâfatını iki kat veririz¹ ve ona (âhirette de) muhteşem bir rızık hazırlarız.

1 Birisi asıl kulluğun sevabı, diğeri de Hz Muhammed (a.s.)’ın ümmeti olmanın feyz ve bereketi olabilir.

Öte yandan, hanginiz Allah’a ve Elçisi’ne samimiyetle itaat eder ve doğru, yararlı işler yaparsa onu iki kat ödüllendiririz: onun için [öteki dünyada] en muhteşem rızıkları hazırlayacağız. ³⁴

34 Bkz. 8:4, not 5.

Ama içinizden her kim de Allah’a ve elçisine gönülden boyun eğer ve güzel işler yaparsa onun da ödülünü iki kat olarak veririz. Ayrıca ona cennette çok güzel rızıklar hazırlarız. 25/63...77, 65/11

Ama içinizden her kim de Allah’a ve Rasulü’ne gönülden boyun eğer ve ıslah edici iyilikler işlerse, onun ödülünü de iki misli veririz; ayrıca ona akıl almaz güzellikte bir rızık hazırlamışızdır.[3745]

[3745] “Bilinenin ötesinde, akıl almaz” oluş, belirsizliğin metne kattığı yan anlamdır. Yani türünün en iyi, en gelişmiş modeli. Dünya nimetleri ancak... Devamı..

Ve kim ki, sizden Allah için ve Peygamberi için itaat ederse ve sâlih amelde bulunursa ona mükâfaatını iki defa veririz ve onun için bir kerîm rızk hazırlamışızdır.

Ama kim Allah ve Resulüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse ona da mükâfatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız.

Fakat sizden kim Allah'a ve Resulüne ita'ate devam eder ve yararlı iş yaparsa ona da mükafatını iki kez veririz ve onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.

Sizden kim de Allah'a ve Elçisine boyun eğip iyi iş yaparsa ona da iki kat ödül veririz. Zaten ona cömertçe rızık hazırlamışızdır.

Sizden, Allah'a ve peygamberine itaat eden ve doğruları yapan kimseye iki misli vereceğiz. Onun için güzel bir rızk hazırladık.

Sizden Allah'a ve Resulüne itaat eden ve güzel işler yapanlara da ödüllerini iki kat veririz. Onlar için Biz ardı arkası kesilmeyecek bir rızık hazırlamışızdır.

Sizden kim, Allah'a ve resulüne itaat eder, iyilik yaparsa, ona da ücretini iki kat olarak veririz. Kendisi için bol ve bereketli bir rızık da hazırlamışızdır.

daħı her kim muŧį' olur-ise sizden Tañrı’ya daħı yalavacına daħı işler ise eyü iş virevüz aña müzdini iki kez daħı yaraķladuķ aña rūzį görklü ya'nį uçmaķ.

Daḫı kim ṭā‘at üstine dāyim olsa sizden Tañrıya, daḫı resūline ve ‘amel‐iṣāliḥ işlese, aña virür‐biz müzdini iki kez. Daḫı biz yaraḳladuḳ añagörklü rızḳ cennetde.

Sizdən hər kim Allaha və Rəsuluna itaət edib yaxşı işlər görsə, onun mükafatını ikiqat (başqa qadınların mükafatlarından iki dəfə artıq) verərik. Biz onun üçün (Cənnətdə) tükənməz (gözəl, minnətsiz) ruzi hazırlamışıq.

And whosoever of you is submissive unto Allah and His messenger and doeth right, We shall give her reward twice over, and We have prepared for her a rich provision.

But any of you that is devout in the service of Allah and His Messenger, and works righteousness,- to her shall We grant her reward twice:(3710) and We have prepared for her a generous Sustenance.(3711)

3710 Twice, i.e., once as a righteous woman and again as a Mother of the Believers, serving the believing women and thus showing her devotion to Allah... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.