19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul men żâ-lleżî ya’simukum mina(A)llâhi in erâde bikum sû-en ev erâde bikum rahme(ten)(c) velâ yecidûne lehum min dûni(A)llâhi veliyyen velâ nasîrâ(n)

De ki: Allah size bir kötülük gelmesini dilerse, yahut bir rahmete nail olmanızı isterse kimdir sizi Allah'tan kurtaracak ve Allah'tan başka onlar, ne bir dost bulabilirler, ne bir yardımcı.

De ki: "Eğer size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah’tan koruyacak; veya size bir rahmet dileyecek olsa (buna da engel olacak) kimdir?" Onlar, kendileri için Allah’ın dışında ne bir veli (sahip çıkıcı), ne bir yardımcı bulamayacaklardır.

De ki: Allah size bir zarar vermek istese, sizi ondan kim koruyabilir? Yahut size merhamet ederse, size kim zarar verebilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka, ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulabilirler.

“Allah size bir zarar vermek isterse, O'na karşı sizi kim korur? Ya da, sizi rahmetine mazhar etmek isterse, size kim zarar verebilir? Onlar kendilerine Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden, ne bir velî, bir koruyucu bulabilirler, ne de bir yardım eden.” de.

De ki: "Size bir kötülük dilese sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet dilese (engel olacak) kimdir? Onlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler.

De ki: 'Size bir kötülük isteyecek olsa sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?' Onlar, kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar.

De ki: “-Eğer Allah size bir azab dilerse veya size bir rahmet murad ederse, sizi Allah'dan koruyabilecek ve rahmetini engelliyecek kimdir?” Onlar, kendilerine Allah'dan başka hiç bir dost ve yardımcı bulamazlar.

De ki: “Allah, size ya bir kötülük irade etse veya size bir rahmet istese, sizi Allah’tan koruyacak kim vardır! Onlar kendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı bulamayacaklardır.

De ki: “Eğer Allah, size bir kötülük dilese veya size rahmet dilese, O'nun bu isteğine kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı bulabilirler.”

Diyesin ki: «Size bir kötülük istediğimde, Allaha karşı sizi kim korur? Ya da rahmet dilediğimde; Allahtan ayrı onlara ne bir dost bulunur, ne de yardımcı»

De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, Allah'tan sizi koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir?” Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

Yine ânlara di ki: "Allâh’a karşu kim size melce’ virebilür? Âna karşu ne velî bulabilürsiniz ne nâsir!

De ki: "Allah size bir kötülük dilese veya bir rahmet istese, O'na karşı kim sizi koruyabilir? Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamazsınız."

De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir?” Onlar kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

Şunu da söyle: “Allah sizin için bir kötülük dilese Allah’a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murat etse (kim engelleyecektir)?” Bu durumda Allah’tan başka kendilerine ne bir velî ne de bir yardımcı bulabileceklerdir.

De ki: Allah size bir kötülük dilerse, O'na karşı sizi kim korur; ya da size rahmet dilerse (size kim zarar verebilir)? Onlar, kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı.

De ki, "ALLAH sizin için bir kötülük dilese veya bir rahmet dilese O'na karşı sizi kim koruyacak? Onlar ALLAH'tan başka bir sahip ve yardımcı bulamayacaklardır.

De ki: "Eğer Allah size bir felâket diler veya bir rahmet murad ederse, sizi Allah'tan saklamak kimin haddine?" Hem onlar kendilerine Allah'tan başka bir veli de bulamazlar, bir yardımcı da.

De ki kimin haddine ki sizi Allahdan saklasın, şâyed size felaket murad eder, yâhud size bir rahmet murad ederse? Hem Allahdan başka kendilerine bir veliy de bulamazlar bir nasîr de

De ki: “Allah size bir musibet gelmesini dilerse, sizi ondan kim koruyabilir? Yahut size merhamet ederse, size kim zarar verebilir?” Onlar, kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcı bulamazlar.

De ki: Eğer Allah başınıza bir kötülük getirmeyi dilese sizi kim koruyabilir? Veya size bir rahmet dilese…¹ Onlar, kendileri için Allah'tan başka bir veli de bir yardımcı da bulamazlar.

1- Buna kim engel olabilir?

De ki: «Size bir fenalık dilerse Allahdan sizi koruyacak, yahud size bir rahmet dilerse (Ona mâni' olacak) kimdir»? Onlar kendileri için Allahdan başka hiçbir yâr ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

De ki: “Eğer size bir kötülük istese veya size bir rahmet dilese, sizi Allah'dan koruyacak kim olabilir?” Hâlbuki (onlar) kendilerine Allah'dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirler.

Deki “Eğer Allah size bir kötülük dilese veya bir rahmet dilese, Allah’dan sizi koruyabilecek kim vardır?” Onlar için Allah’dan başka, ne bir sahip çıkanları, nede bir yardımcıları vardır.

Allah sizin için bir kötülük, ya da bir esirgeme diliyecek olursa kim sizi ondan geri bırakabilir? Onlar Allah’tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamazlar.

Onlara de ki «— Allah hakkınızda bozgunluk gibi bir fenalık veya bir merhamet ve muzafferiyet istese acaba ondan sizi kim menedebilir? Onlar Allah/tan başka ne bir yâr, ne bir medetkâr bulamazlar.»

“Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese (buna engel olacak kimdir?)” de. Onlar kendilerine Allah’tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulabilirler.

De ki: “Size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?” Onlar, kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne de bir yardımcı bulamazlar.

Yine onlara de ki: “Allah size bir zarar vermek istese, sizi O’nun elinden kim kurtarabilir? Ya da size bir lütufta bulunmak istese, O’na kim engel olabilir?
Evet, onlar kendilerine Allah’tan başka ne bir dost bulabileceklerdir, ne de bir yardımcı!

De ki:
-“Size bir kötülük istediyse veya bir rahmet istediye, Allah’tan sizi saklayıp koruyacak olan kimdir?”.
Onlar için Allah’tan başka ne bir veliyy, ne bir yardım edici bulurlar.

Söyler misiniz eğer Allah, size bir kötülük ya da iyilik edecek olursa, acaba kim onun elini sizin üstünüzden çekebilir? " Zaten Allah'tan başka, kendilerine kol kanat olacak birini bulamazlar.

"Allah size bir kötülük dilerse sizi Allah’ın dilediği kötülükten koruyacak kimdir? Yahut size bir iyilik dilerse buna engel olacak kimdir?" Onlar başlarına bir felaket gelse; kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcı bulamazlar.

De ki: “Allah size herhangi bir kötülük dilerse, sizi O’na karşı kim koruyabilir veya size herhangi bir merhamet dilerse (size kim zarar verebilir ki)!” [*] Onlar kendileri için Allah’a rağmen hiçbir dost da yardımcı da bulamayacaklardır. [*]

Benzer mesajlar: Enbiyâ 21:42; Fâtır 35:2; Zümer 39:38; Mülk 67:20-21, 28.,Benzer mesaj: Nisâ 4:173.

(Bir de onlara): “Eğer (Allah) size bir kötülük isteyecek veya bir rahmet dileyecek olsa, Allah’tan size (gelen bu şeylere) kim engel olabilir ki?” de. Zâten onlar, Allah’tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamazlar.

De ki: “Allah size bir zarar vermek istese, sizi O’ndan kim koruyabilir? Yahut rahmetini bağışlamak istese (kim mani olabilir?)” Allah’tan başka bir yardımcı ve koruyucu bulamayacaklar[ını bilmezler mi?]

De ki: – Eğer Allah sizin başınıza bir felaket getirmek isterse O’na karşı sizi kim koruyabilir? Ya da size bir rahmet takdir etse buna kim engel olabilir. Gerçek şu ki onlar Allah’tan başka ne bir veli/dost ne de bir yardımcı bulabilirler. 6/17, 10/107, 39/38

De ki: “Eğer Allah sizi bir zarara uğratmayı dilese, sizi O’na karşı kim koruyabilir? Ya da size bir rahmet takdir etse (sizi bundan kim mahrum edebilir)?” Onlar kendileri için, Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler.

De ki: "Allah size bir kötülük dilerse O'na kim karşı gelebilir veya bir rahmet dilerse, O'nu kim engelleyebilir? Onlar Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirler!

De ki: ’Allah size kötülük istese veya size rahmet dilese, sizi O’ndan (azabından) kim koruyacak? veya O rahmet dilese kim engel olabilir? Kendilerine Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazlar. "

De ki: «Sizin için bir fenalık dilerse veya sizin için bir rahmet dilerse sizi Allah'tan saklayacak olan kimdir? Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir velî ve bir yardımcı bulamaz.»

De ki: “Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? ”Yahut o size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki? Onlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamazlar.

De ki: "Allah size kötülük istese veya size rahmet dilese, sizi O'ndan kim korur? (Allah'ın azabından sizi kim kurtarır, O'nun rahmetine kim engel olur?) Kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulurlar.

Di ki: "Eğer Allâh size bir fenâlık murâd itse veyâhud size rahmet irâde iylese sizi Allâh'dan men' ve muhâfaza idecek kimdir?" Ve onlar, Allâh'dan başka bir velî ve nasîr bulamazlar.

De ki: "Allah size bir kötülük istese veya ikramda bulunsa, Allah’a karşı kim önünüzde durabilir? Onlar, Allah ile aralarına girecek dost da bulamazlar, yardımcı da."

De ki:-Eğer Allah size bir bela veya rahmet dilemişse sizi Allah'tan kim koruyabilir? Onlar, Allah'tan başka bir veli ve yardımcı bulamazlar.

De ki: O size ister bir kötülük, isterse bir rahmet murad etmiş olsun, sizi Allah'tan koruyacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı.

De ki: "Allah size bir kötülük murat eder yahut bir rahmet dilerse, Allah'la aranıza kim girebilir?" Onlar kendileri için, Allah'tan başka ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı.

eyit “kimdür şol ol kim śaķlaya sizi Tañrı’dan eger diler-ise size yavuzlıķ yā diler-ise size raḥmet?” daħı bulmayalar anlara Tañrı’dan ayruķ dost ne daħı yardım idici.

Eyit yā Muḥammed kim ḳurtarur sizi Tañrı Ta‘ālādan eger size ziyān dile‐se yā size raḥmet dilese? Daḫı anlar ṭapmazlar özlerine Tañrıdan özgemu‘īn ki ziyān gideren. Daḫı nuṣret idici ṭapmazlar.

De: “Əgər Allah sizə bir pislik, yaxud bir yaxşılıq (mərhəmət) diləsə, Allahın sizin haqqınızda görəcəyi bu işə kim mane ola bilər?! Onlar (münafiqlər) özləri üçün Allahdan başqa nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa bilərlər.

Say: Who is he who can preserve you from Allah if He intendeth harm for you, or intendeth mercy for you. They will not find that they have any friend or helper other than Allah

Say: "Who is it that can screen you from Allah if it be His wish to give you punishment or to give you Mercy?"(3688) Nor will they find for themselves, besides Allah, any protector or helper.

3688 It is still worse if the cowardice or desertion is shown in a Cause, which because of the high issues of truth and justice, may be called the Cau... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.