25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ḣâlidîne fîhâ(s) va’da(A)llâhi hakkâ(an)(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)

Ebedi kalırlar orada; Allah'ın vaadi gerçektir ve odur üstün, hüküm ve hikmet sahibi.

Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah’ın va’adi Hakk’tır. O, Üstün ve Güçlü olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Orada ebedi olarak kalacaklardır; bu Allah'ın gerçek va'didir. O üstündür, güçlüdür, yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

Orada ebedî yaşarlar. Bu Allah'ın kesinlikle gerçekleştireceği bir va'didir. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan O'dur.

Orada sonsuza kadar kalacaklardır. (Bu) Allah'ın hak olan vaadidir. O güçlüdür, hikmet sahibidir.

Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah'ın va'di haktır. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

O cennetlerde, onlar ebedî olarak kalmak üzere...Allah'ın (müminlere bu cennet) vaadi hakdır. O, Azîz'dir= her şeye galibdir, Hakîm'dir= hükmünde hikmet sahibidir.

8, 9. İman edip de yararlı işler yapanlar için ise, içlerinde ebedî kalacakları, nimetleri bol Cennetler vardır. Bu, Allah’ın vermiş olduğu bir sözdür. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir. [İzzet ve hikmeti, Ahiretin olmasını gerektirir.]

8,9. İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O'nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır.

Orda sonsuz kalırlar, Allah doğru söz verir, O emredir, O bilge

Orada Allah'ın şaşmaz vaadine uygun olarak kalacaklar. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

8,9. Îmân idüb a’mâl-i sâlihada bulunanlar cennât-ı na’îme nâil olacaklar ve Allâh’ın hak olan va’di mûcibince ilelebed orada kalacaklardır, Allâh ’azîz ve hakîmdir.

8,9. İnanıp yararlı iş işleyenler için, Allah'ın vadi gereğince temelli kalacakları nimet cennetleri vardır. O; güçlüdür, hakim'dir.

8,9. Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedî kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaad etmiştir. O azîzdir, hakîmdir.

8, 9. Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Orada ebedi kalırlar. ALLAH'ın sözü gerçektir. O Üstündür, Bilgedir.

Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

İçlerinde muhalled olmak üzere onlar, hakkâ Allahın va'di bu, ve azîz odur hakîm o

8-9. Şüphesiz, îmân edip sâlih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah’ın (mü’minlere bu cennet) vaadi haktır. O her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Orada sürekli kalırlar. Allah'ın vaadi gerçektir. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

8,9. Hakıykat, îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Naıym cennetleri — kendileri içlerinde ebedî kalıcı olmak üzere — onlarındır. Bu, Allahın gerçek va'didir. O, yegâne gaalib, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Orada ebedî olarak kalıcıdırlar. (Bu,) Allah'ın hak bir va'didir. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İçinde sürekli kalacakları cennetler, Allah’ın kesinlikle gerçekleşecek sözüdür. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

Onlar hep orada kalacaklardır. Allah’ın verdiği söz doğrudur. O, erklidir, doğruyu bildiricidir.

Onlar orada daim kalacaklardır, Allah/ın bu vaadi doğru bir vaattir. O, yegâne galiptir, hakimdir.

Orada sürekli kalırlar. Allah’ın vaadi gerçektir/haktır. Zira O, Azîz’dir, Hakîm’dir.

Onda temelli kalıcılardır. Allah'ın vaadi haktır. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Hem de, sonsuza dek orada yaşamak üzere. Bu, Allah’ın gerçek vaadidir. Hiç kuşkusuz O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Öyle ki:

Allah’ın gerçek bir vaadi olarak, orada sürekli kalacaklardır.
Hakîm Azîz de O’dur.

Hem de sonsuza kadar. Her şeye gücü ile egemen olan Tanrının dediği olacaktır.

Ayetlerimize inanarak; iyi işler yapanlar, yasalarımıza uyarak yaşayanlar, insanların yasalarına uymayanlar, müjdelendikleri cennetlere kavuşacak ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlara Rabbinizin gerçek olarak verdiği bir sözdür. Bilin ki; Rabbin üstündür, hikmet sahibidir.

Allah’ın vaadi olarak orada [ebedî] kalacaklardır. O güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Onlar orada, Allah’ın verdiği söz gereğince ebedî olarak kalacaklardır. Çünkü O çok güçlü ve mükemmel hüküm sahibidir.

orada Allah’ın şaşmaz vaadine uygun olarak temelli kalacaklar: çünkü O, kudret ve hikmet Sahibidir. ⁶

6 Yukarıdaki üç ayeti yorumlarken Râzî iki noktaya dikkat çeker: Birincisi, “mutluluk bahçeleri (cennet)” vaadindeki çoğul anlatım ile azâb bildirimin... Devamı..

Üstelik bunlar orada kalacaklardır. Bu, Allah’ın hak/gerçek vaadidir. Zira O, mutlak üstün olan ve her hükmü doğru olandır. 3/194, 30/6

Onlar orada Allah’ın mutlaka gerçekleşecek olan vaadi uyarınca ebedî kalacak.[³⁶³⁷] Zira O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet edendir.

[3637] “Onlar orada ebedî kalacak” ibâresinin cehennemlikler için değil de (7) cennetlikler için kullanılması çarpıcıdır. Bu, “rahmetim her şeyi kuşat... Devamı..

Orada sonsuza dek kalırlar. Bu onlara, Allah’ın gerçek va'didir. Allah, her şeye gücü yetendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Ey müşrikler nasıl oluyor da, Rabbinize ortak koşabiliyorsunuz. Onun, eşsiz yaratma gücüne sahip olduğunu görmüyor musunuz? Bir an olsun aklınızı kul... Devamı..

Orada devamlı kalacaklardır. Bu Allâh’ın gerçek va’didir. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Oralarda ebedîyyen kalıcılardır. Allah bihakkın vaad buyurmuştur. Ve O azîzdir, hakîmdir.

Ebedî kalmak üzere oralara girerler; Allah'ın vâdi haktır, gerçektir. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Orada ebedi kalacaklardır. (Bu,) Allah'ın gerçek va'didir. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Orada muhalled kalırlar. Allâh'ın va'di hakdır ve o, kâdir, gâlib ve muktezâ-yı hikmeti icrâ iyler.

Allah’ın gerçekleşecek sözü gereği orada ölümsüzleşirler. O; güçlüdür ,doğru karar verir.

Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. O, güçlüdür, hakimdir.

Orada ebediyen kalırlar. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.

Sürekli kalacaklardır orada. Allah'ın hak vaadidir bu. Azîz'dir, Hakîm'dir O.

8-9. bayıķ anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler; anlaruñdur diñlenmek uçmaķları ebed ķalıcılarken anuñ içinde. Tañrı va'desi ḥaķ daħı ol beñdeşsüz dürüst işlüdür.

Ebedī ḳalurlar anda. Allāh va‘desi girçekdür. Daḫı ol ‘azīzdür, ḥikmetlerissidür.

Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahın (mö’minlərə verdiyi cənnət) və’di haqdır. O, yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!

Wherein they will abide. It is a promise of Allah in truth. He is the Mighty, the Wise.

To dwell therein. The promise of Allah is true: and He is Exalted in power,(3586) Wise.

3586 He is Exalted in power, and can carry out His Will, and nothing can stop the carrying out of His promise. He is also infinitely Wise: His promise... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.