23 Temmuz 2021 - 13 Zi'l-Hicce 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti lehum cennâtu-nna’îm(i)

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle donatılmış cennetler var (edilmiştir).

Şüphe yok ki inananlarındır ve iyi işlerde bulunanlarındır Naim cennetleri.

İnanan ve doğru dürüst işler yapanlara, nimeti bol cennetler vardır.

İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler için nimetleri bol Cennetler vardır.

İman edip salih ameller işleyenler için ise nimetlerle dolu cennetler vardır.

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle-donatılmış cennetler vardır.

Fakat iman edip de salih ameller işliyenler, şüphesiz ki onlara, Na'îm cennetleri (nimetleri tükenmez cennetler) var.

8, 9. İman edip de yararlı işler yapanlar için ise, içlerinde ebedî kalacakları, nimetleri bol Cennetler vardır. Bu, Allah’ın vermiş olduğu bir sözdür. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir. [İzzet ve hikmeti, Ahiretin olmasını gerektirir.]

8,9. İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O'nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır.

Yararlı iş görenlerçin, nimetli cennetler var

(Buna karşılık) iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar nimetlerle dolu cennetlere kavuşacaklar.

8,9. İnanıp yararlı iş işleyenler için, Allah'ın vadi gereğince temelli kalacakları nimet cennetleri vardır. O; güçlüdür, hakim'dir.

8,9. Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

8, 9. Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

İnanıp erdemli davrananlar için nimet cennetleri vardır.

Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet cennetleri vardır.

Fakat iyman edib de iyi işler yapanlar, şübhesiz ki onlara naîm Cennetleri var

İman eden ve salihatı¹ yapanlar için, Naîm Cennet'ler vardır.*

8,9. Hakıykat, îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Naıym cennetleri — kendileri içlerinde ebedî kalıcı olmak üzere — onlarındır. Bu, Allahın gerçek va'didir. O, yegâne gaalib, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, onlar için Naîm Cennetleri vardır.

İman edip salih amel işleyenler için, nimet bahçeleri var.

İman edip iyi amel işleyenler yok mu, onlar için halis nimetleriyle mütena/im olacak Cennetler vardır;

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için de nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

Allah’a ve âhiret gününe yürekten inanan ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan kimselere gelince; işte onlar için de nîmetlerle dolu cennetler vardır.

İman eden ve Salih Ameller işleyenlere gelince; onlar için Nimeti Bol / Naîm cennetleri vardır.

Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlar için nimetleri bol cennetler vardır.

(Ancak, Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanlara gelince, onlara (âhirette) nîmetleri bol cennetler vardır.

[Buna karşılık] iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar mutluluk bahçelerine kavuşacaklar,

İman edip de imanına yaraşır güzel işler yapanlara gelince; bunlar için nimetlerle dolu cennetler vardır. 2/82, 13/29, 18/30-31

Bir de iman eden ve imanına uygun eylemler ortaya koyan kimseler var ki, her tür nimetle dolu olan cennetler onların olacak:

Muhakkak o kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, onlar için de Nimet cennetleri vardır.

İman edip, güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır.

İnanan ve iyi işler yapanlara ni'meti bol cennetler vardır.

İnanıp güvenen ve iyi işler yapanların payına düşen de nimetlerle dolu bahçelerdir.

İman edenler ve doğruları yapanlara gelince, onlar için de nimet cennetleri vardır.

İman eden ve güzel işler yapanlar için ise, nimetlerle dolu Cennetler vardır.

İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, onlar için nimetlerle dolu cennetler vardır.

8-9. bayıķ anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler; anlaruñdur diñlenmek uçmaķları ebed ķalıcılarken anuñ içinde. Tañrı va'desi ḥaķ daħı ol beñdeşsüz dürüst işlüdür.

Ol kişiler ki īmān getürdiler ve ‘amel‐i ṣāliḥ işlediler, anlara yaraḳlanupdurrāḥatlıḳ cennetleri.

İman gətirib yaxşı işlər görənləri Nəim cənnətləri gözləyir.

Lo! those who believe and do good works, for them are gardens of delight,

For those who believe and work righteous deeds, there will be Gardens of Bliss,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.