25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti lehum cennâtu-nna’îm(i)

Şüphe yok ki inananlarındır ve iyi işlerde bulunanlarındır Naim cennetleri.

(Ancak) Gerçekten iman edip (her iş ve ibadetinde dikkatli davranan ve) salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle donatılmış cennetler var (edilmiştir).

İnanan ve doğru dürüst işler yapanlara, nimeti bol cennetler vardır.

İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler için nimetleri bol Cennetler vardır.

İman edip salih ameller işleyenler için ise nimetlerle dolu cennetler vardır.

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle-donatılmış cennetler vardır.

Fakat iman edip de salih ameller işliyenler, şüphesiz ki onlara, Na'îm cennetleri (nimetleri tükenmez cennetler) var.

8, 9. İman edip de yararlı işler yapanlar için ise, içlerinde ebedî kalacakları, nimetleri bol Cennetler vardır. Bu, Allah’ın vermiş olduğu bir sözdür. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir. [İzzet ve hikmeti, Ahiretin olmasını gerektirir.]

8,9. İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O'nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır.

Yararlı iş görenlerçin, nimetli cennetler var

(Buna karşılık) iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar nimetlerle dolu cennetlere kavuşacaklar.

8,9. Îmân idüb a’mâl-i sâlihada bulunanlar cennât-ı na’îme nâil olacaklar ve Allâh’ın hak olan va’di mûcibince ilelebed orada kalacaklardır, Allâh ’azîz ve hakîmdir.

8,9. İnanıp yararlı iş işleyenler için, Allah'ın vadi gereğince temelli kalacakları nimet cennetleri vardır. O; güçlüdür, hakim'dir.

8,9. Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

8-9. İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedî kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaad etmiştir. O azîzdir, hakîmdir.

8, 9. Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

İnanıp erdemli davrananlar için nimet cennetleri vardır.

Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet cennetleri vardır.

Fakat iyman edib de iyi işler yapanlar, şübhesiz ki onlara naîm Cennetleri var

8-9. Şüphesiz, îmân edip sâlih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah’ın (mü’minlere bu cennet) vaadi haktır. O her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman eden ve salihatı¹ yapanlar için, Naîm Cennet'ler vardır.

1- Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı olmak, iyi olmak, düzeltmeye teşvik etmek, iyiye yönlendirmek.

8,9. Hakıykat, îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Naıym cennetleri — kendileri içlerinde ebedî kalıcı olmak üzere — onlarındır. Bu, Allahın gerçek va'didir. O, yegâne gaalib, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, onlar için Naîm Cennetleri vardır.

İman edip salih amel işleyenler için, nimet bahçeleri var.

Gerçekten o kimseler ki inanıp iyilik işlerler, onlar için dirlikli cennetler vardır.

İman edip iyi amel işleyenler yok mu, onlar için halis nimetleriyle mütena/im olacak Cennetler vardır;

Muhakkak ki inanıp iyi ve yararlı işler yapanlar [sâlihât] için nimet cennetleri vardır.

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için de nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

Allah’a ve âhiret gününe yürekten inanan ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan kimselere gelince; işte onlar için de nîmetlerle dolu cennetler vardır.

İman eden ve Salih Ameller işleyenlere gelince; onlar için Nimeti Bol / Naîm cennetleri vardır.

İnanıp yararlı işler yapanlar, Na'îm cennetlerine sahip olacaklardır.

Ayetlerimize inanıp, yasalarımıza uygun yaşayanları nimeti bol cennetlerle müjdele!

Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlar için nimetleri bol cennetler vardır.

(Ancak, Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanlara gelince, onlara (âhirette) nîmetleri bol cennetler vardır.

[Buna karşılık] iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar mutluluk bahçelerine kavuşacaklar,

İman edip de imanına yaraşır güzel işler yapanlara gelince; bunlar için nimetlerle dolu cennetler vardır. 2/82, 13/29, 18/30-31

Bir de iman eden ve imanına uygun eylemler ortaya koyan kimseler var ki, her tür nimetle dolu olan cennetler onların olacak:

İman edip, sâlih ameller işleyenlere ise, elbette nimeti bol cennetler vardır.

İman eden ve iyi işler yapanlara ni’meti bol cennetler vardır.

Muhakkak o kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, onlar için de Nimet cennetleri vardır.

İman edip, güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır.

İnanan ve iyi işler yapanlara ni'meti bol cennetler vardır.

Şunlar ki îmân idüb 'amel-i sâlih işlediler. Onlara ni'metleri çok cennetler vardır.

İnanıp güvenen ve iyi işler yapanların payına düşen de nimetlerle dolu bahçelerdir.

İman edenler ve doğruları yapanlara gelince, onlar için de nimet cennetleri vardır.

İman eden ve güzel işler yapanlar için ise, nimetlerle dolu Cennetler vardır.

İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, onlar için nimetlerle dolu cennetler vardır.

8-9. bayıķ anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler; anlaruñdur diñlenmek uçmaķları ebed ķalıcılarken anuñ içinde. Tañrı va'desi ḥaķ daħı ol beñdeşsüz dürüst işlüdür.

Ol kişiler ki īmān getürdiler ve ‘amel‐i ṣāliḥ işlediler, anlara yaraḳlanupdurrāḥatlıḳ cennetleri.

İman gətirib yaxşı işlər görənləri Nəim cənnətləri gözləyir.

Lo! those who believe and do good works, for them are gardens of delight,

For those who believe and work righteous deeds, there will be Gardens of Bliss,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.