24 Nisan 2024 - 15 Şevval 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-nnâsu-ttekû rabbekum vaḣşev yevmen lâ yeczî vâlidun ‘an veledihi velâ mevlûdun huve câzin ‘an vâlidihi şey-â(en)(c) inne va’da(A)llâhi hakk(un)(s) felâ teġurrannekumu-lhayâtu-ddunyâ velâ yeġurrannekum bi(A)llâhi-lġarûr(u)

Ey insanlar, çekinin Rabbinizden ve korkun o günden ki baba, oğluna bir fayda veremediği gibi oğulun da babaya hiçbir hayrı olmaz ve sakın aldatmasın sizi dünya yaşayışı ve sakın o hilebaz Şeytan, aldatmasın sizi Allah hakkında.

Ey insanlar, Rabbinizden korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-hazırlanın ki, (o gün hiç)bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez (bir bedel ödeyemez) ve (hiç)bir çocuk da babası(nı kurtarmak) için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah’ın va’adi Hakk’tır. Artık dünya hayatı sizi aldanmaya sürüklemesin ve (iblis gibi kendilerine; ermiş, bilmiş, seçilmiş havası veren) aldatıcı(lar) da sizi Allah ile (hıyanet ve rezaletlerinize dini fetvalar üretmekle) aldatmasın (diye uyanık olmalıdır).

Ey insanlar! Yolunuzu Rabbinizin kitabıyla bulun. Öyle bir günden korkup sakının ki; hiçbir anne ve babanın çocuğuna faydası dokunmaz ve hiçbir çocuk da, anne babasına en ufak bir fayda sağlayamaz. Çünkü Allah'ın ölümden sonra, dirilme ve hesapla ilgili vaadi de mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı, süsü ve lezzetleriyle sizi aldatmasın. Düzenbaz şeytan da, sizi Allah'ın mühlet vermesine ve yumuşak davranmasına karşı, güvendirip aldatmasın.

Ey insanlar, Rabbinize sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Babanın evlâdı adına bir bedel ödeyemeyeceği, onu kurtaramayacağı, evlâdın babası adına bir bedel ödeyemeyeceği, onu kurtaramayacağı günden içiniz titreyerek endişe duyun. Allah'ın va'di doğrudur, haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan ve hilekâr insanlar, Allah'ı öne sürerek, Allah adına sizi kandırmasın.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 4/120; 14/22.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve hiçbir babanın oğlu adına bir şey ödeyemeyeceği oğlun da babası için bir şey ödeyici olamayacağı günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, çok aldatıcı (şeytan) da sizi Allah hakkında aldatmasın.

Ey insanlar, Rabb'inizden korkup-sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının (O'na ibadet edin) ve bir günün azabından korkun ki, baba çocuğundan bir şey ödeyemez, (hiç bir şey karşılığında çocuğunun azabını kaldıramaz), çocuk da babasından bir şey ödeyecek değildir. Muhakkak ki Allah'ın (hesaba çekme) vaadi hakdır, olacaktır. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; ve sakın şeytan, sizi Allah'a güvendirmesin (Allah, herkesi bağışlar diye, şeytanın aldatışına uymayın).

Ey insanlar! Rabbiniz olan Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. Babanın evladı yerine, evladın da babası yerine bir şey ödeyemediği bir gün(ün gelmesin)den korkun. Şüphesiz Allah’ın verdiği söz haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve çok aldatıcı olan aldatıcı da, Allah hakkında sizi aldatmasın. [Sizi, Allah sözünde durmaz, zannına kaptırmasın.]

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı saygılı olunuz! Ebeveynin çocuğuna, çocuğun ebeveynine fayda veremeyeceği bir günden sakınınız! Allah'ın verdiği söz elbette gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın! Şeytan sizi Allah ile aldatmasın![428]

[428] Şeytanın insanı Allah ile aldatması hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XV, 171-172; 471-476.

Ey insanlar! Atanın oğuldan, oğulun da atasından, bir cezayı kaldırmak elinde olmayan bir gün için Tanrınızdan korkasınız, Allahın sözü haktır, dünyanın dirliği, sizleri aldatmaya; aldatmaya sizi Allaha karşı aldatan

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Hiçbir anne-babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı ve hiçbir çocuğun da anne-babasına fayda veremeyeceği günden sakının (ona göre hazırlık yapın)! Şüphesiz Allah'ın vadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın! O aldatıcı (şeytan) da Allah'ın affına güvendirerek sizi aldatmasın!

Bkz. 4/120, 14/22, 35/5, 57/14“Kimsenin kimseye faydasının dokunamayacağı günden sakınmak” sadece o günün dehşetinden korkmakla ya da salt bir ahiret ... Devamı..

Ey insânlar Allâh’dan korkunuz ne pederin evlâdı içün ne evlâdın pederi içün velev pek cüz-î olsun mu’âvenetde bulunamayacağı günden hazr idiniz. Allâh’ın va’adleri hakîkîdir, dünyâ hayâtı gözinizi kamaşdırmasun, kibir ve gurur Allâh hakkında sizi kör itmesun.

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.

Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın.

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmazsın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.  

 Herkesin kendi kaygısına düşeceği kıyamet gününün ahvali hakkında çok özlü bilgi veren bu âyet ile, kâfir olan babasına ahirette faydası dokunabilece... Devamı..

Ey halk, Rabbinizi dinleyin, babanın çocuğuna yardım edemiyeceği ne de çocuğun babaya yardım edemiyeceği günden korkun. ALLAH'ın sözü gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın; kandırıcılar sizi ALLAH ile aldatmasınlar.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.

Ey insanlar rabbınızdan korkun ve bir günü sayın ki ata evlâdından bir şey ödeyemez, evlâd o da atasından bir şey ödeyecek değildir, Muhakkak Allahın va'di hak, o halde sakının Dünya hayat sizi aldatmasın ve sakının o mağrur sizi Allaha güvendirmesin

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladına ne de evladın babasına herhangi bir fayda sağlayamayacağı (ve herkesin kendi canının derdine düşeceği o dehşetli) günden korkun! Şüphesiz Allah’ın (hesaba çekme) vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi, Allah hakkında (affına güvendirerek) aldatmasın.

Ey insanlar! Rabb'inize takvalı olun. Ve babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamadığı, çocuğun da babasına hiçbir şey ile yarar sağlayamadığı günden sakının. Kuşkusuz Allah'ın uyarısı gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve sakın aldatıcı¹ sizi Allah ile aldatmasın.²

1- Şeytan, şeytani güçler, her türden aldatıcı. 2- Allah\ın bağışlayıcılığına, merhametine güvendirerek kötülük yaptırmasın. Allah\ın buyruklarını h... Devamı..

Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Ne babanın evlâdına, ne de bizzat evlâdın babasına, hiçbir şeyle fâide veremeyeceği günden korkun. Şübhe yok ki Allahın va'di hakdır. O halde zinhar sizi dünyâ hayâtı aldatmasın, o çok aldatıcı (şeytan) zinhar sizi Allah (ın hilmine, imhâlin) e güvendirmesin.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve öyle bir günden korkun ki, (o gün) ne baba çocuğuna (onun nâmına birşey) öder, ne de çocuk babasına (onun nâmına) bir şey ödeyicidir. Şübhe yok ki Allah'ın va'di haktır; öyle ise sakın dünya hayâtı sizi aldatmasın! Ve sakın o çok aldatıcı (şeytan) sizi (bir taraftan günâha sevk ederek) Allah('ın affına güvendirmek) ile şaşırtmasın!

Ey İnsanlar! Rabbinizden korunun, öyle bir günden korkun ki! O gün, baba oğluna hiçbir şey veremez, oğlu da babasını kurtarmak için hiçbir şey ödeyemez. Allah’ın vaat ettiği gün, mutlak gerçektir. Dünya hayatı sizi gururlandırmasın ve dünya hayatında sizi gururlandıran şeyler, sizi Allah ile aldatmasın.

Ey insanlar! Çalabınızdan sakının. Ne baba çocuğunun, ne de çocuk babasının yükünü yüklenemiyeceği o günden ürkün. Çünkü Allah’ın verdiği söz doğrudur.öyleyse dünya yaşayışı sakın sizi aldatmasın. Aldatıcı Şeytan sakın sizi Allah üzerine aldatmasın.

Ey nâs! Rabbinizden sakının, babanın oğlu, oğlun da babası hakkında hiçbir çare bulamayacağı günden korkun, Allah/ın vaadi elbette doğrudur, sakın dünya diriliği sizi aldatmasın, o aldatan nefs-i emmare sakın sizi Allah/a mağrur eylemesin [⁵].

[5] Allah yarlıgayandır, yavaştır, bana mühlet verir gibi kuruntularla Allah'a mağrur davranmayın.

Ey insanlar! Rabbinize karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Babanın evladı, evladın da babası için bir şey ödeyemeyeceği bir günden korkunuz. Muhakkak ki Allah’ın vaadi gerçektir/haktır. O hâlde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatan/aldatanlar [garûr] da¹² sakın sizi Allah’la/O’nun adı ile aldatmasın.¹³

12 Burada “aldatan”dan kasıt, dinin veya Allah’ın adını istismar ederek insanları aldatan ve kandırandır. 13 Kr. Fâtır, 35/5; Hadîd, 57/14... Devamı..

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. (Hiç) Bir babanın, çocuğu için bir karşılık veremeyeceği ve (hiç) bir çocuğun da babası için bir şeyi ödeyici olamayacağı günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah hakkında (affına güvendirerek) şeytan sizi ayartmasın.

O hâlde, ey insanlar! Size bunca nîmetleri bahşeden Rabb’inize yürekten saygıyla bağlanın! Ne babanın evladına, ne de evladın babasına herhangi bir fayda sağlayamayacağı ve herkesin kendi canının derdine düşeceği o müthiş Günden korkun! Unutmayın, Allah’ın yeniden dirilme vaadi gerçektir; öyleyse, sakın şu dünya hayatının sahte cazibesi sizi aldatıp Allah’a kulluktan alıkoymasın! Hele hele o aldatıcı şeytan ve dostları, din adamı kisvesiyle karşınıza çıkıp Allah’ın ayetlerini çarpıtarak veya “Allah nasıl olsa merhametli ve bağışlayıcıdır, işlediğiniz bütün günahları mutlaka affedecektir!” diyerek sizi Allah ile aldatmasın! Peki, kıyâmet ne zaman ve nasıl gerçekleşecek?

Ey İnsanlar! Rabbinizden sakınıp korunun!
Bir babanın çocuğuna, çocuğun da babasına bir şey ödeyemeyeceği bir günden korkup çekinin!
Allah‘ın vaadi, gerçektir.
Sizi Dünya Hayatı aldatmasın!
Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın!”.

Ey insanlar! Allah'a karşı kendinizi sağlama alın. Babanın öz evladından geçeceği, çocuğun da öz babasından kaçacağı günden korkun. Allah'ın va'di mutlaka gerçekleşecektir. Sakın ola, dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan Allah adını kullanarak sizi yanıltmasın.

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Ne babanın evlâdı namına, ne de evlâdın babası namına bir şey ödeyemeyeceği hesap gününden çekinin! Bilin ki Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın! Sakın şeytan sizi Allah’ın affına güvendirerek kandırmasın! Şeytanın en büyük tuzaklarından biri budur. Nasılsa Allah affeder diye size suç işletir. Bilin ki Allah yaptıkları suçlar nedeniyle pişman olan, bir daha yapmamak üzere tövbe edenleri affeder. Allah bizi af eder diye; bilerek, isteyerek, Allah’a karşı olanları, Allah’ın yasalarını çiğneyenleri, Allah’ın dini İslam’a karşı tuzak kuranları affetmez.

Ey insanlar! Rabbinize karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun! Hiçbir babanın evladı, hiçbir evladın da babası adına hiçbir şey gideremeyeceği günden çekinin! [*] Şüphesiz ki Allah’ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın ve o çok aldatıcı (şeytan sakın) sizi Allah ile aldatmasın! [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:48, 123; En‘âm 6:164; İsrâ 17:15; ‘Ankebût 29:12; Fâtır 35:18; Zümer 39:7; Necm 53:38; Mümtehine 60:3 Benzer mesaj: Fâtır 3... Devamı..

Ey insanlar! Rabbinize (karşı günâha girmekten) sakının ve hiçbir babanın, çocuğunun cezâsını çekmeyeceği, hiçbir çocuğun da babasının cezâsını çekmeyeceği¹ günden çekinin. Şüphesiz Allah’ın verdiği söz gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı (şeytan)lar sizi Allah adına² aldatmasın.

1 Yani, hiç kimsenin, başkasının borcunu ödemeyeceği kıyamet gününün azabından sakının.2 Yani; Allah’ın affına güvendirerek, Allah’ı kendi kafalarına ... Devamı..

EY İNSANLAR! Rabbinize karşı sorumluluğunuzu unutmayın; ve ne hiçbir anne babanın çocuğuna herhangi bir faydasının erişebileceği, ne de hiçbir çocuğun anne babasına en ufak bir fayda sağlayamayacağı Gün’den korkun! Unutmayın, Allah’ın [yeniden diriltme] vaadi gerçektir: öyleyse, bu dünyanın sizi ayartmasına izin vermeyin, ve Allah hakkındaki müfsitçe düşüncelerinizin sahte cazibesine kapılmayın! ³⁰

30 Mesela, kasıtlı olarak bir günah işlenmesi halinde Allah’ın affedeceği şeklindeki avutucu düşüncelere (Sa‘îd b. Cubeyr, Taberî, Beğavî, Zemahşerî’d... Devamı..

Öyleyse ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının ve ne evladın babaya ne de babanın evladına herhangi bir fayda sağlayamayacağı o günün dehşetinden korkun! Bilesiniz ki Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir, o halde şu geçici dünya hayatı sizi aldatmasın. Bir de o çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın! 35/18, 43/67, 44/41, 35/5, 57/14

EY insanlık! Rabbinize karşı sorumluluğunuzu hatırlayın! Dahası ne anne babanın çocuğuna ne de çocuğun anne babasına hiçbir fayda sağlamayacağı bir günün dehşetinden sakının! Unutmayın ki Allah’ın vaadi gerçekleşecektir: şu halde bu dünya hayatı sizi asla ayartmasın; dahası, aldatıcının hiçbir türü sizi Allah (hakkındaki asılsız düşünceler) ile aldatmasın.[³⁶⁷⁰]

[3670] Garûr, ğurûr olarak okunduğunda anlam şöyle olur: “Allah, hiçbir şekilde sizi aldatma sebebi yapılmasın!” Ğarûr: şeytanî dürtüler ve ayartıcı d... Devamı..

Ey insanlar, Rabbinizden (azabından) sakının. Ve (öyle) bir günden korkun ki, (o gün) bir baba, evladına bir şey ödeyemez. (Ne kadar şefkatli olsa yine de evladının günahını yüklenemez) Bir evlad da, babasına bir şey ödeyemez. (Kendisi mümin, babası kafir olsa, babasını ilahi azabtan kurtaramaz. Çünkü herkes kendi amelinden sorumludur) Şüphe yok ki, Allah’ın va'di haktır, (mutlaka gerçekleşecektir) sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, o aldatıcı (şeytan) sizi Allah’ın bağışlamasına güvendirerek yoldan çıkarmasın!

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın.

Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz ve bir günden de endişe ediniz ki, bir baba evladından bir şey ödeyemez, evlat da atasından bir şey ödeyecek değildir. Şüphe yok ki, Allah'ın vaadi haktır. Sizi dünya hayatı sakın aldatmasın ve sizi o çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında şaşırtmasın.

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vâdi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın, Allah'ın affına güvendirmesin! [4, 120; 14, 22] {KM, Hezekiel 18, 20; Galatya. 6, 5}

Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve babanın, çocuğunun cezasını çekmeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekmeyeceği (hiç kimse, kimsenin borcunu ödemeyeceği) günden çekinin. Allah'ın va'di gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı (şeytan), sizi Allah hakkında (O'nun) yumuşak davranmasına, mühlet vermesine güvendirerek) aldatmasın.

Ey Nâs! Rabbinizden korkub sakının, bir vâlidin evlâdından bir evlâdın da babasından bir şey ile cezâ olunmadığı günden havf idiniz. Allâh'ın va'di hakdır. Sizi hayât-ı dünyâ mağrûr itmesün ve şeytânın sizi Allâh'ın 'afvıyla aldatmasına meydân virmeyin. (Allâh 'afv ider diye ilkââtına aldanmayın).

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ana babanın evladı için; evladın da anası ve babası için bir ödeme yapamayacağı günden korkun[*]. Allah'ın sözü gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatan (şeytan) da sizi Allah ile aldatmasın.

[*] Abese 80/35. ayete bkz.

-Ey insanlar, Rabbiniz'den korkun, babanın evladı, evladın da babası için hiç bir şey ödeyemeyeceği o gün de kendinizi koruyun. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın, aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın!

Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Ve öyle bir günden korkun ki, ne baba evlât için birşey ödeyebilir, ne de evlât baba için. Allah'ın vaadi haktır; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı olan Şeytan da sizi Allah ile aldatmasın.(6)

(6) Allah’ın affına güvendirerek günaha teşvik etmek, yahut Allah’ın rahmetinden ümit kestirmek gibi yollarla, Allah hakkında asılsız kuruntular verme... Devamı..

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!

iy ādemįler! ķorķuñ çalabuñuzdan daħı ķorķuñ bir günden kim ḥācetsüz eylemez ata oġul ķızdan ne daħı oġul ķız kim ol ḥācetsüz eyleyicidür anasından nesene. bayıķ Tañrı va'desi ḥaķdur. pes aldamasuñ sizi yaķın dirlik daħı aldamasuñ sizi Tañrıyıla aldayıcı ya'nį şeyŧān .

İy ādemīler, ṣaḳınuñ Tañrıñuzdan, daḫı ḳorḳuñuz ol günden ki aṣṣı idebil‐meye ata oġlına, ne daḫı oġul aṣṣı idebilmeye atasına hīç nesne‐y‐ile. TañrıTa‘ālā va‘desi girçekdür. Pes sizi aldamasun dünyā dirligi. Daḫı sizi az‐durmasun Tañrı Ta‘ālā dīninden azdurıcı ve aldayıcı şeyṭān.

Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. Atanın oğula, oğulun da ataya heç bir şeylə kara gələ bilməyəcəyi bir gündən həzər edin. Allahın və’di, şübhəsiz ki, haqdır. (Qiyamət günü mütləq gələcəkdir). Ehtiyatlı olun ki, dünya həyatı sizi aldatmasın. Şeytan sizi Allaha arxayın edib (Allah Öz bəndələrinə mehribandır, onların hamısını bağışlayacaq, günahlarından keçəcək deyə) tovlamasın!

O mankind! Keep your duty to your Lord and fear a Day when the parent will not be able to avail the child in aught, nor the child to avail the parent. Lo! Allah's promise is the very truth. Let not the life of the world beguile you, nor let the deceiver beguile you, in regard to Allah.

O mankind! do your duty to your Lord, and fear (the coming of) a Day when no father can avail aught for his son, nor a son avail aught for his father.(3623) Verily, the promise of Allah is true: let not then this present life deceive you, nor let the Chief Deceiver(3624) deceive you about Allah.

3623 On the Day of Reckoning no one can help another. The most loving father cannot help his son be a substitute for him, and vice versa. Each will ha... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.