14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elem tera enne-lfulke tecrî fî-lbahri bini’meti(A)llâhi liyuriyekum min âyâtih(i)(s) inne fî żâlike leâyâtin likulli sabbârin şekûr(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Görmüyor (ve anlamıyor) musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah'ın nimetiyle (ve kudretiyle) denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz bunlar, çok sabreden, çok şükreden (kimseler) için gerçekten ayetler ve ibretler içermektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Görmedin mi ki gemiler, gerçekten de Allah'ın nimetiyle denizlerde akıp gider size onun delillerini göstermek için; şüphe yok ki bundan adamakıllı sabreden ve adamakıllı şükreden herkese, elbette deliller var.

Abdullah Parlıyan Meali

Görmez misin gemiler, Allah'ın lütfu ile denizlerde nasıl yol alıyorlar. Allah bunlarla, kudretinin yüceliğine delalet eden bazı alametlerini gösterir. Şüphesiz bunda, adamakıllı sabreden ve adamakıllı şükreden herkese, ibretler ve dersler vardır.

Ahmet Tekin Meali

Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah'ın lütfuyla gemilerin, filoların denizde seyrettiğini görmüyor musun? Bunda, çok sabrederek mücadeleye devam eden, çok şükreden herkes için elbette ibretler, uyarılar vardır.

Ahmet Varol Meali

Ayetlerinden (bazılarını) size göstermesi için Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Ali Bulaç Meali

Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Görmedin mi, Allah'ın üzerinize bir nimeti olarak, (kudretine delâlet eden) alâmetlerinden size göstermek için, gemiler denizde akıb gidiyor. Muhakkak ki bunda, (zorluklara karşı) çok sabreden, (nimetlere) çok şükreden herkes için bir çok ibret alâmetleri vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Görmedin mi? Gemiler denizde Allah’ın emriyle yüzerler de, Allah ayetlerini size gösterir. Gerçekten bunda, her sabredip şükreden için, önemli ayetler vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Size kudretinin delillerinden bir kısmını göstermek için gemilerin denizde Allah'ın lütfuyla seyrettiğini görmedin mi? Bunda, sabreden ve şükreden herkes için dersler vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Görmez misin? Size belgelerin göstermek için, Allahın nimetiyle denizde gemiler yürür, her sabreden, her şükreden kimseye, bunda belgeler vardır

Cemal Külünkoğlu Meali

(Allah'ın) âyetlerinden bazılarını size göstermesi (ve işlerinizi kolaylaştırması) için, Allah'ın lütfuyla denizde akıp giden gemileri görmüyor musun? Elbette bunda, sıkıntılara göğüs geren ve (Allah'a karşı) derin bir şükran duygusu taşıyan herkes için mesajlar vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gemilerin denizde Allah'ın lütfuyla yürüdüğünü görmez misin? Allah böylece size varlığının delillerini gösterir. Bunlarda, pek sabırlı ve çok şükreden kimselerin hepsine dersler vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah, bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Edip Yüksel Meali

Size bazı ayetlerini göstermek için, ALLAH'ın lütfuyla gemilerin denizde akıp gittiğini görmez misin? Her sabreden ve şükreden için bunda dersler vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Görmedin mi ki Allah, âyetlerinden bir kısmını size göstersin diye gemiler, Allah'ın nimetiyle denizde akıp gidiyor. Şüphesiz bunda çok sabredenler ve çok şükredenler için nice ibretler vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Baksan a size âyetlerinden göstermek için ni'metiyle gemilerin denizde akışına! Şübhe yok ki bunda pek sabırlı ve çok şükürlü olanlar için bir çok âyetler vardır

Erhan Aktaş Meali

Allah'ın nimeti¹ ile denizde yüzen gemileri görmüyor musunuz? Allah, bununla size ayetlerinden² göstermektedir. Kuşkusuz bunda sabreden³ ve şükredenler⁴ için dersler vardır.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Kudret) delillerinden bir kısmını size göstermek için, Allahın ni'metiyle, denizde gemilerin akıb gitmekde olduğunu görmedin mi? Şübhe yok ki bunda çok sabreden, çok şükreden (ler) îçin ibretler vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Görmedin mi ki, size delillerinden göstermek için, gerçekten gemiler Allah'ın ni'metiyle denizde akıp gider. Muhakkak ki bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için nice deliller vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Görmüyor musun? Elbette ki gemiler, Allahın yarattığı imkânlarla (rüzgârla ve suyun kaldırma gücüyle) denizlerde yüzüp gidiyor ki, bununla size büyüklüğünün işaretlerini gösteriyor. Bunlarda sabredip şükredenler için alınacak dersler var.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Görmüyor musun ki gemi denizde Allah/ın nimet ve lûtfu ile seyr-i sefer eder. Allah bununla size kudretine ait bazı alâmet gösterecek. Çünkü bunda ziyade sabır, ziyade şükreden herkes için ibretler vardır.

Kadri Çelik Meali

Gemilerin denizde Allah'ın lütfüyle yürüdüğünü görmez misin? Allah böylece size varlığının delillerini gösterir. Bunlarda, pek sabırlı ve çok şükreden kimselerin hepsine nişaneler vardır.

Mahmut Kısa Meali

Allah’ın lütuf ve nîmeti sayesinde, —sınırsız kudret ve merhametini ortaya koyan yaratılış mûcizelerinden bir kısmını gözlerinizin önüne sermek için— dağ gibi gemilerin, denizde suları yara yara nasıl akıp gittiğini görmez misin? Hiç kuşkusuz bunda, zorluklara karşı sabretmesini ve nîmetler karşısında şükretmesini bilen kimseler için hakîkati gözler önüne seren nice işâretler, nice deliller vardır. Bu mûcizelerden dahî ibret almasını bilmeyen nankörlere gelince:

Mehmet Türk Meali

Size (varlığının) delillerinden (bir kısmını) göstermesi için, Allah’ın nîmeti olarak, gemilerin denizde yüzdüğünü bilmiyor musun? Şüphesiz bunda, çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Muhammed Esed Meali

Görmez misin, gemiler Allah'ın lütfu ile denizlerde nasıl yol alıyorlar ve böylece Allah kendi varlığının bazı işaretlerini önünüze nasıl koyuyor? Kuşkusuz bunda, sıkıntılara sonuna kadar göğüs geren ve [Allah'a karşı] derin bir şükran duygusu taşıyanlar için mesajlar vardır.

Mustafa Çavdar Meali

Yine belgelerini sizin gözünüzün önüne sermek için Allah’ın nimeti sayesinde denizde gemilerin süzülüp gittiğini görmez misin? İşte bunda sıkıntılara çokça sabreden ve nimetlerin hakkını vererek şükredenler için alınacak nice mesajlar vardır. 22/65, 45/12

Mustafa İslamoğlu Meali

Görmez misiniz, gemiler denizde Allah’ın nimeti sayesinde yol alıyorlar? Böylece Allah kudretinin bazı işaretlerini size gösteriyor. Elbet bütün bunlarda, derin bir şükran duygusuyla (O’na) kullukta direnenler için mesajlar vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Görmedin mi ki, muhakkak gemiler denizde Allah'ın nîmetiyle akar gider, size O'nun âyetlerinden göstermek için. Şüphe yok ki, bunda herbir çokça sabreden, çokça şükreden için ibretler vardır.

Suat Yıldırım Meali

Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor. Bu, Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır.

Süleyman Ateş Meali

(Allah) size, bir kısım ayetlerini göstersin diye, Allah'ın ni'metiyle gemilerin denizde gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda sabreden, şükreden herkes için ibretler vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gemilerin denizde Allah'ın verdiği imkânla akıp gittiğini görmez misin? Bunu göstergelerini size sergilemek için yapar. Çok sabırlı ve kadir kıymet bilenler için bunda dersler vardır.

Şaban Piriş Meali

Size ayetlerinden göstermek için, Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmüyor musun? İşte bunda tüm sabredenler ve şükredenler için işaretler vardır.

Ümit Şimşek Meali

Onun âyetlerinden bir kısmını size göstermek için Allah'ın lütfuyla denizde akıp giden gemileri görmedin mi? Çok sabreden, çok şükreden herbir kul için bunda ibretler vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Size, ayetlerinden göstermek için, Allah'ın nimetleriyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz, bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır.

Eski Anadolu Türkçesi

ay görmedüñ mi bayıķ gemi yürir deñizde Tañrı ni'met iyile tā göstere size nişānlarından. bayıķ anuñ içinde nişānlardur her bir śabr eyleyiciye şükr eyleyici.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Sizə öz qüdrət əlamətlərindən bə’zisini göstərsin deyə, gəmilərin dənizdə Allahın lütfü ilə üzdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən, bunda (əziyyətlərə) səbr, (Allahın ne’mətlərinə) çox şükür edən hər kəs üçün ibrətlər vardır!

M. Pickthall (English)

Hast thou not seen how the ships glide on the sea by Allah's grace, that He may show you of His wonders? Lo! therein indeed are portents for every steadfast, grateful (heart).

Yusuf Ali (English)

Seest thou not that the ships sail through the ocean by the Grace of Allah.- that He may show you of His Signs? Verily in this are Signs for all who constantly persevere(3620) and give thanks.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.