16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elem tera enne-lfulke tecrî fî-lbahri bini’meti(A)llâhi liyuriyekum min âyâtih(i)(s) inne fî żâlike leâyâtin likulli sabbârin şekûr(in)

Görmedin mi ki gemiler, gerçekten de Allah'ın nimetiyle denizlerde akıp gider size onun delillerini göstermek için; şüphe yok ki bundan adamakıllı sabreden ve adamakıllı şükreden herkese, elbette deliller var.

Görmüyor (ve anlamıyor) musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, (yüz binlerce ton yük taşıyan) gemiler Allah’ın nimetiyle (ve kudretiyle) denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz bunlar, çok sabreden, çok şükreden (kimseler) için gerçekten ayetler ve ibretler içermektedir.

Görmez misin gemiler, Allah'ın lütfu ile denizlerde nasıl yol alıyorlar. Allah bunlarla, kudretinin yüceliğine delalet eden bazı alametlerini gösterir. Şüphesiz bunda, adamakıllı sabreden ve adamakıllı şükreden herkese, ibretler ve dersler vardır.

Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah'ın lütfuyla gemilerin, filoların denizde seyrettiğini görmüyor musun? Bunda, çok sabrederek mücadeleye devam eden, çok şükreden herkes için elbette ibretler, uyarılar vardır.

Ayetlerinden (bazılarını) size göstermesi için Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.

Görmedin mi, Allah'ın üzerinize bir nimeti olarak, (kudretine delâlet eden) alâmetlerinden size göstermek için, gemiler denizde akıb gidiyor. Muhakkak ki bunda, (zorluklara karşı) çok sabreden, (nimetlere) çok şükreden herkes için bir çok ibret alâmetleri vardır.

Görmedin mi? Gemiler denizde Allah’ın emriyle yüzerler de, Allah ayetlerini size gösterir. Gerçekten bunda, her sabredip şükreden için, önemli ayetler vardır.

Size kudretinin delillerinden bir kısmını göstermek için gemilerin denizde Allah'ın lütfuyla seyrettiğini görmedin mi? Bunda, sabreden ve şükreden herkes için dersler vardır.

Görmez misin? Size belgelerin göstermek için, Allahın nimetiyle denizde gemiler yürür, her sabreden, her şükreden kimseye, bunda belgeler vardır

(Allah'ın) âyetlerinden bazılarını size göstermesi (ve işlerinizi kolaylaştırması) için, Allah'ın lütfuyla denizde akıp giden gemileri görmüyor musun? Elbette bunda, sıkıntılara göğüs geren ve (Allah'a karşı) derin bir şükran duygusu taşıyan herkes için mesajlar vardır.

Allâh’ın ’inâyetiyle size hikmetlerini göstermek içün geminin deniz üzerinde yüridiğini görmüyor mısın? Sabır ve şükür iden herkes içün bunda ders-i ’ibret vardır.

Gemilerin denizde Allah'ın lütfuyla yürüdüğünü görmez misin? Allah böylece size varlığının delillerini gösterir. Bunlarda, pek sabırlı ve çok şükreden kimselerin hepsine dersler vardır.

Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah, bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah’ın lutfuyla nasıl yüzüp gidiyor! Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır.

Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Size bazı ayetlerini göstermek için, ALLAH'ın lütfuyla gemilerin denizde akıp gittiğini görmez misin? Her sabreden ve şükreden için bunda dersler vardır.

Görmedin mi ki Allah, âyetlerinden bir kısmını size göstersin diye gemiler, Allah'ın nimetiyle denizde akıp gidiyor. Şüphesiz bunda çok sabredenler ve çok şükredenler için nice ibretler vardır.

Baksan a size âyetlerinden göstermek için ni'metiyle gemilerin denizde akışına! Şübhe yok ki bunda pek sabırlı ve çok şükürlü olanlar için bir çok âyetler vardır

(Ey insan!) Gemilerin Allah’ın (rüzgâr estirme) nimetiyle denizde akıp gittiğini görmez misin? Allah, bunu âyetlerinden (kudretinin delillerinden) bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için (nice) ibretler vardır.

Allah'ın nimeti¹ ile denizde yüzen gemileri görmüyor musunuz? Allah, bununla size ayetlerinden² göstermektedir. Kuşkusuz bunda sabreden³ ve şükredenler⁴ için dersler vardır.

1- Allah\ın koyduğu yasalar sayesinde. 2- Yaratıcının varlığının ve gücünün göstergesi olan işaretleri. 3- Güçlüklere göğüs germesini bilen. 4- ... Devamı..

(Kudret) delillerinden bir kısmını size göstermek için, Allahın ni'metiyle, denizde gemilerin akıb gitmekde olduğunu görmedin mi? Şübhe yok ki bunda çok sabreden, çok şükreden (ler) îçin ibretler vardır.

Görmedin mi ki, size delillerinden göstermek için, gerçekten gemiler Allah'ın ni'metiyle denizde akıp gider. Muhakkak ki bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için nice deliller vardır.

Size ayetlerinden (delillerinden) bir kısmını göstermesi (ve işlerinizin kolaylaştırması) için, Allah’ın lütfuyla gemilerin (filoların) denizde seyrettiğini bilmez misin? Kuşkusuz bunda, sıkıntılara sonuna kadar göğüs geren ve (Allah’a karşı) derin bir şükran duygusu taşıyanlar için mesajlar vardır.

Görmüyor musun? Elbette ki gemiler, Allah’ın yarattığı imkânlarla (rüzgârla ve suyun kaldırma gücüyle) denizlerde yüzüp gidiyor ki, bununla size büyüklüğünün işaretlerini gösteriyor. Bunlarda sabredip şükredenler için alınacak dersler var.

Görmüyor musun, gemiler allah’ın iyiliğinden ötürü denizde yüzüp gidiyorlar. Bununla size belgelerinden bir kısmını göstermiş oluyor. Bunda çok katlananlarla, çok şükredenler için belgeler vardır.

Görmüyor musun ki gemi denizde Allah/ın nimet ve lûtfu ile seyr-i sefer eder. Allah bununla size kudretine ait bazı alâmet gösterecek. Çünkü bunda ziyade sabır, ziyade şükreden herkes için ibretler vardır.

Varlığının delillerini [âyât] size göstermesi bakımından; Allah’ın lütfuyla [ni’met] gemilerin denizde akıp gittiğini/yüzdüğünü görmedin mi? Muhakkak ki bunda, çok sabreden/göğüs geren ve çok şükreden kimseler için ibretler [âyât] vardır.

Gemilerin denizde Allah'ın lütfüyle yürüdüğünü görmez misin? Allah böylece size varlığının delillerini gösterir. Bunlarda, pek sabırlı ve çok şükreden kimselerin hepsine nişaneler vardır.

Allah’ın lütuf ve nîmeti sayesinde, —sınırsız kudret ve merhametini ortaya koyan yaratılış mûcizelerinden bir kısmını gözlerinizin önüne sermek için— dağ gibi gemilerin, denizde suları yara yara nasıl akıp gittiğini görmez misin? Hiç kuşkusuz bunda, zorluklara karşı sabretmesini ve nîmetler karşısında şükretmesini bilen kimseler için hakîkati gözler önüne seren nice işâretler, nice deliller vardır. Bu mûcizelerden dahî ibret almasını bilmeyen nankörlere gelince:

Görmedin mi gemiler, size âyetlerinden göstermesi için Allah’ın nimetiyle Deniz’de akıp gidiyor. Bunda, çok şükreden sabırlı herkes için elbette âyetler vardır.

Allah'ın, su nimeti sayesinde deryada süzülen gemilere bak! Allah, size harikalarından birkaçını gösterecek. Çünkü bu olay, sabretmesini ve şükretmesini bilen herkes için bir ibrettir.

Allah bir kısım gerçeklerini göstermek için size gemilerin nasıl denizde gittiğini gösterir. Düşünmüyor musunuz? Elinizi değdirince içine alan su devasa gemileri içine almaz. Yasamız gereği bir dengede su üstünde dururlar. Yasamız olmasaydı yapabilir miydiniz? Şüphesiz bütün bunlarda gerçeklere göre hareket edenler için ibretler vardır. Hâlâ gücümüzü görüp şükretmiyor musunuz? Yasamızın nimetleriyle hayatınızı kolaylaştırdığınız halde halâ nankörlük mü ediyorsunuz?

Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah’ın nimetiyle geminin denizde yüzdüğünü görmüyor musun? Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için dersler vardır.

Size (varlığının) delillerinden (bir kısmını) göstermesi için, Allah’ın nîmeti olarak, gemilerin denizde yüzdüğünü bilmiyor musun? Şüphesiz bunda, çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Görmez misin, gemiler Allah’ın lütfu ile denizlerde nasıl yol alıyorlar ve böylece Allah kendi varlığının bazı işaretlerini önünüze nasıl koyuyor? Kuşkusuz bunda, sıkıntılara sonuna kadar göğüs geren ve [Allah’a karşı] derin bir şükran duygusu taşıyanlar için mesajlar vardır.

Yine belgelerini sizin gözünüzün önüne sermek için Allah’ın nimeti sayesinde denizde gemilerin süzülüp gittiğini görmez misin? İşte bunda sıkıntılara çokça sabreden ve nimetlerin hakkını vererek şükredenler için alınacak nice mesajlar vardır. 22/65, 45/12

Görmez misiniz, gemiler denizde Allah’ın nimeti sayesinde yol alıyorlar? Böylece Allah kudretinin bazı işaretlerini size gösteriyor. Elbet bütün bunlarda, derin bir şükran duygusuyla (O’na) kullukta direnenler için mesajlar vardır.

Görmez misin ki! (yelkenli) gemiler denizde, Allah’ın lütfuyla (rüzgar sayesinde) akıp gider. Böylece O size (eşsiz kudretinin) delillerini gösterir!. Bunlarda sabreden ve (Rabbinin sonsuz nimetlerine) şükreden kullar için ibretler vardır.

Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah, bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda sabreden, şükreden herkes için ibretler vardır.

Görmedin mi ki, muhakkak gemiler denizde Allah'ın nîmetiyle akar gider, size O'nun âyetlerinden göstermek için. Şüphe yok ki, bunda herbir çokça sabreden, çokça şükreden için ibretler vardır.

Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor. Bu, Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır.

(Allah) size, bir kısım ayetlerini göstersin diye, Allah'ın ni'metiyle gemilerin denizde gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda sabreden, şükreden herkes için ibretler vardır.

Görmez misin ki denizde gemi Allâh'ın ni'metiyle, kudret-i bâligasına delâlet iden âyâtını size göstermek içün yürir. İşte bunda ezâ ve cefâya sabır iden ve ni'metlere şükür iyleyen içün 'ibretler vardır.

Gemilerin denizde Allah'ın verdiği imkânla akıp gittiğini görmez misin? Bunu göstergelerini size sergilemek için yapar. Çok sabırlı ve kadir kıymet bilenler için bunda dersler vardır.

Size ayetlerinden göstermek için, Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmüyor musun? İşte bunda tüm sabredenler ve şükredenler için işaretler vardır.

Onun âyetlerinden bir kısmını size göstermek için Allah'ın lütfuyla denizde akıp giden gemileri görmedin mi? Çok sabreden, çok şükreden herbir kul için bunda ibretler vardır.

Size, ayetlerinden göstermek için, Allah'ın nimetleriyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz, bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır.

ay görmedüñ mi bayıķ gemi yürir deñizde Tañrı ni'met iyile tā göstere size nişānlarından. bayıķ anuñ içinde nişānlardur her bir śabr eyleyiciye şükr eyleyici.

Görmez misin gemiler niçe yügürür deñiz yüzinde Tañrı Ta‘ālā ni‘meti‐y‐ile, göstermeg‐içün size āyetlerinden? Taḥḳīḳ anda āyetler vardur her ṣabridici ve şükr idici kişilere.

(Ya Rəsulum!) Sizə öz qüdrət əlamətlərindən bə’zisini göstərsin deyə, gəmilərin dənizdə Allahın lütfü ilə üzdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən, bunda (əziyyətlərə) səbr, (Allahın ne’mətlərinə) çox şükür edən hər kəs üçün ibrətlər vardır!

Hast thou not seen how the ships glide on the sea by Allah's grace, that He may show you of His wonders? Lo! therein indeed are portents for every steadfast, grateful (heart).

Seest thou not that the ships sail through the ocean by the Grace of Allah.- that He may show you of His Signs? Verily in this are Signs for all who constantly persevere(3620) and give thanks.

3620 Even the things that man makes are, as using the forces of Nature, evidence of the grace of Allah, Who has subdued these wonderful forces to the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.