18 Nisan 2021 - 6 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-enna(A)llâhe huve-lhakku veenne mâ yed’ûne min dûnihi-lbâtilu veenna(A)llâhe huve-l’aliyyu-lkebîr(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte böyle; şüphesiz Allah, O Hakk olandır ve şüphesiz (gafil ve kâfir insanların) O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise bâtıldır. Şüphesiz Allah, Aliy’dir, Kebiyr’dir. (Yücelik ve büyüklük sahibidir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu da şu yüzdendir; çünkü Allah, gerçektir ve ondan başka herneye kulluk ediyorsanız hepsi de boştur ve şüphe yok ki Allah, öyle bir mabuttur ki odur pek yüce ve büyük.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek böyledir. Tüm kâinâtı belli kanun ve sistemlerle idare eden Allah, ibadet edilmesi gereken, gerçek ilahtır. O'ndan başka yalvarıp yakardıklarınız ise, anlamsız boş ve tamamiyle geçersiz şeylerdir. Gerçekten de Allah, pek yüce ve çok büyüktür.

Ahmet Tekin Meali

Bunlar, bizâtihi Allah'ın varlığında şüphe olmayan hak bir ilâh olmasından; onların, Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden taptıklarının, yalvardıklarının bâtıl olmasından kaynaklanmaktadır. Yüce ve ulu olan O'dur, Allah'tır.

Ahmet Varol Meali

Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın kendisidir. O'ndan başka taptıkları ise batıldır ve Allah uludur, büyüktür.

Ali Bulaç Meali

İşte-böyle; şüphesiz Allah, O, Haktır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Allah'ın ilim ve kudretinin genişliği) şundan: Çünkü Allah, ibadete müstahak olan Vacib Tealâ'dır. O'ndan başka taptıkları hep bâtıldır. Gerçekten Allah, her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür.

Bahaeddin Sağlam Meali

Çünkü gerçekten Allah, Haktır. O’nun dışında yalvardıkları şeyler de batıldır. Ve gerçekten çok yüce ve çok büyük olan, Allah’tır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bütün bunlar, Allah'ın yegâne gerçek tanrı, O'ndan başka her şeyin bâtıl olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah, yücedir; büyüktür.

Besim Atalay Meali (1962)

Görmez misin? Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye girdirmektedir; hem güneşi, hem de ayı basırdı, adanmış bir güne dek, her bir şey yürüyecek, Allah bilir yaptığınız her şeyi, çünkü Allah haktır, ondan özge çağırılan bâtıldır, Allah yücedir, Allah büyüktür

Cemal Külünkoğlu Meali

Gerçek budur. Yalnızca Allah, Mutlak hakikattir ve insanların O'nun dışında yalvarıp yakardığı her şey bütünüyle batıldır. Gerçekten Allah, çok yücedir, çok büyüktür!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

Diyanet Vakfı Meali

Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

Edip Yüksel Meali

Çünkü ALLAH gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve ALLAH En Yüce ve En Büyüktür.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bu da şundandır ki, Allah hakkın ta kendisidir. (İnsanların) O'ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bu şundan: çünkü Allah hakıkat hak o, ondan başka çağırdıklarınız hep bâtıl ve hakıkat Allah, yegâne yüksek büyük o

Erhan Aktaş Meali

Çünkü Allah gerçekliğin ta kendisidir. Ve onların, O'nun yanı sıra yakardıkları ise kesinlikle gerçek dışıdır. Kuşkusuz Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

Hasan Basri Çantay Meali

Bu, şundandır: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, Ondan başka tapdıklarınız ise hiç şübhesiz baatıldır. Hakıykat, Allah, O, çok yüce, çok büyükdür.

Hayrat Neşriyat Meali

Böyledir! Çünki Allah, O hak olandır; (onların) O'ndan başka (kendisine)yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır. Şübhesiz ki Aliyy (pek yüce olan), Kebîr(pek büyük olan) ancak Allah'dır.

İlyas Yorulmaz Meali

İşte, şüphesiz ki Allah, bunları yapan, O gerçek ve hak olandır. Kendisinden başka dua edip kulluk ettikleriniz ise batıldır. Muhakkak ki Allah erişilemeyecek kadar yüce ve en büyük olandır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bunun sebebi şu ki Allah haktır [³], O/ndan başka taptıklarınız bâtıldır, Allah yücedir, uludur.*

Kadri Çelik Meali

Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

Mahmut Kısa Meali

Evet, çünkü Allah doğrunun, gerçeğin, hakkın ve hakîkatin ta kendisidir;kâfirlerin O’ndan başka yalvardıkları sözde ilâhlar ise, tamamen asılsız ve geçersizdir çünkü gerçek Yücelik ve Büyüklük, yalnızca Allah’a aittir!

Mehmet Türk Meali

İşte (bütün bunlar gösteriyor ki) Allah, mutlak gerçeğin ta kendisidir ve (kâfirlerin) Onun dışında taptıkları (ilâhlar) ise bâtılın ta kendisidir. Şüphesiz çok yüce (ve) büyük olan sadece Allah’tır.

Muhammed Esed Meali

Gerçek budur: yalnızca Allah, Mutlak Hakikattir, 28 ve insanların O'ndan başka çağırdıkları her şey tamamiyle değersiz ve geçersizdir; çünkü yalnız Allah yüce ve gerçekten uludur!

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu, Allah’ın hakkın kendisi olduğu, onların Allah ile aralarına koyup dua ile yalvardıklarının da batıl olduğu ve Allah’ın yüceler yücesi ve tek büyük olduğu gerçeğindendir. 22/5-6-62, 13/18, 35/14

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte bu, Allah’ın mutlak hakikatin ta kendisi, onların ve O’nun dışında yalvarıp yakardıkları her şeyin de bütünüyle bâtıl olmasındandır: evet o Allah ki, yüce olan O’dur, ulu olan O’dur.[3667]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şu beyan olunanlar şundandır ki, hak olan şüphe yok ancak Allah Teâlâ'dır. O'nun gayrı çağırdıkları hep bâtıldır. Ve muhakkak ki Allah'tır, o çok yüce, çok büyük olan O'dur.

Suat Yıldırım Meali

Bu, böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin O'ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Süleyman Ateş Meali

Böyledir, çünkü Allah haktır, O'ndan başka yalvardıkları batıldır. Gerçekten ulu ve büyük olan, yalnız Allah'tır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu şundandır: Allah, gerçeğin ta kendisidir. Onunla araya koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah yücedir, büyüktür.

Şaban Piriş Meali

Bu, Allah'ın hak ve O'ndan başka yalvardıklarının batıl olduğunu gösterir. Ki Allah, yüce O'dur, büyük O'dur.

Ümit Şimşek Meali

Bütün bunlar gösterir ki, Allah Hakkın(5) tâ kendisidir; Ondan başka yakardıkları şeyler ise bâtıldır. Herşeyden yüce, herşeyden büyük olan da işte o Allah'tır.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk'ın ta kendisidir. O'nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy'dir, yüceliğine sınır yoktur; Kebîr'dir, büyüklüğüne sınır yoktur.

Eski Anadolu Türkçesi

ol andan ötürüdür kim bayıķ Tañrı ol ḥaķdur daħı bayıķ ol kim ŧaparsız andan ayruġa bāŧıldur. daħı bayıķ Tañrı ol yücedür [220b] uludur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu (deyilənlər) ona görədir ki, Allah haqq, (müşriklərin) Ondan qeyri ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən, Allah (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) böyükdür!

M. Pickthall (English)

That (is so) because Allah, He is the True, and that which they invoke beside Him is the False, and because Allah, He is the Sublime, the Great.

Yusuf Ali (English)

That is because Allah is the (only) Reality, and because whatever else they invoke(3619) besides Him is Falsehood; and because Allah,- He is the Most High, Most Great.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.