25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żâlike bi-enna(A)llâhe huve-lhakku veenne mâ yed’ûne min dûnihi-lbâtilu veenna(A)llâhe huve-l’aliyyu-lkebîr(u)

Bu da şu yüzdendir; çünkü Allah, gerçektir ve ondan başka herneye kulluk ediyorsanız hepsi de boştur ve şüphe yok ki Allah, öyle bir mabuttur ki odur pek yüce ve büyük.

 İşte böyle; şüphesiz Allah, O Hakk olandır ve şüphesiz (gafil ve kâfir insanların) O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise bâtıldır. Şüphesiz Allah, Aliy’dir, Kebiyr’dir. (Yücelik ve büyüklük sahibidir.)

Gerçek böyledir. Tüm kâinâtı belli kanun ve sistemlerle idare eden Allah, ibadet edilmesi gereken, gerçek ilahtır. O'ndan başka yalvarıp yakardıklarınız ise, anlamsız boş ve tamamiyle geçersiz şeylerdir. Gerçekten de Allah, pek yüce ve çok büyüktür.

Bunlar, bizâtihi Allah'ın varlığında şüphe olmayan hak bir ilâh olmasından; onların, Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden taptıklarının, yalvardıklarının bâtıl olmasından kaynaklanmaktadır. Yüce ve ulu olan O'dur, Allah'tır.

Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın kendisidir. O'ndan başka taptıkları ise batıldır ve Allah uludur, büyüktür.

İşte-böyle; şüphesiz Allah, O, Haktır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

(Allah'ın ilim ve kudretinin genişliği) şundan: Çünkü Allah, ibadete müstahak olan Vacib Tealâ'dır. O'ndan başka taptıkları hep bâtıldır. Gerçekten Allah, her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür.

Çünkü gerçekten Allah, Haktır. O’nun dışında yalvardıkları şeyler de batıldır. Ve gerçekten çok yüce ve çok büyük olan, Allah’tır.

Bütün bunlar, Allah'ın yegâne gerçek tanrı, O'ndan başka her şeyin bâtıl olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah, yücedir; büyüktür.

Görmez misin? Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye girdirmektedir; hem güneşi, hem de ayı basırdı, adanmış bir güne dek, her bir şey yürüyecek, Allah bilir yaptığınız her şeyi, çünkü Allah haktır, ondan özge çağırılan bâtıldır, Allah yücedir, Allah büyüktür

Gerçek budur. Yalnızca Allah, Mutlak hakikattir ve insanların O'nun dışında yalvarıp yakardığı her şey bütünüyle batıldır. Gerçekten Allah, çok yücedir, çok büyüktür!

Allâh hakdır ve ânın yerine ittihâz iylediğiniz ma’bûdlar bâtıldır, Allâh ’âlî ve kebîrdir.

Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.*

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

Bu böyledir, zira Allah hakikatin kendisidir; O’nun dışında taptıkları şeyler ise asılsızdır ve Allah, yalnızca O, çok yücedir, çok büyüktür.

Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

Çünkü ALLAH gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve ALLAH En Yüce ve En Büyüktür.

Bu da şundandır ki, Allah hakkın ta kendisidir. (İnsanların) O'ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

Bu şundan: çünkü Allah hakıkat hak o, ondan başka çağırdıklarınız hep bâtıl ve hakıkat Allah, yegâne yüksek büyük o

İşte böyle; Muhakkak ki Allah haktır (O’ndan başka ilâh yoktur. Kâfirlerin,) O’ndan başka taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah’ın şanı çok yücedir, (O) kudret ve hükümranlığına sınır bulunmayan, azameti büyük olandır.

Çünkü Allah gerçekliğin ta kendisidir. Ve onların, O'nun yanı sıra yakardıkları ise kesinlikle gerçek dışıdır. Kuşkusuz Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

Bu, şundandır: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, Ondan başka tapdıklarınız ise hiç şübhesiz baatıldır. Hakıykat, Allah, O, çok yüce, çok büyükdür.

Böyledir! Çünki Allah, O hak olandır; (onların) O'ndan başka (kendisine)yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır. Şübhesiz ki Aliyy (pek yüce olan), Kebîr(pek büyük olan) ancak Allah'dır.

İşte, şüphesiz ki Allah, bunları yapan, O gerçek ve hak olandır. Kendisinden başka dua edip kulluk ettikleriniz ise batıldır. Muhakkak ki Allah erişilemeyecek kadar yüce ve en büyük olandır.

Bu da şundan: Çünkü Allah doğrunun kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarınız ise hep eğridir. Gerçekten allah yüce, ulu olandır.

Bunun sebebi şu ki Allah haktır [³], O/ndan başka taptıklarınız bâtıldır, Allah yücedir, uludur.

[3] Ezelen, ebeden sabittir. Hak mâbuttur.

(Bütün) bunlar gösteriyor ki, muhakkak Allah hakkın/ hakikatin tâ kendisidir. Hâlbuki onların O’nu bırakıp da yalvardıkları/çağırdıkları ise batıldır/boş ve değersizdir. Muhakkak ki Allah Aliy’dir, Kebîr’dir.

Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

Evet, çünkü Allah doğrunun, gerçeğin, hakkın ve hakîkatin ta kendisidir;kâfirlerin O’ndan başka yalvardıkları sözde ilâhlar ise, tamamen asılsız ve geçersizdir çünkü gerçek Yücelik ve Büyüklük, yalnızca Allah’a aittir!

İşte bu, Allah’ın Hakk olması, O’ndan başka yalvardıkları şeylerin Bâtıl olması ve Allah’ın Büyük Yüce olması sebebiyledir.

Bütün bunlar, Allah'ın varlığını ifade eder. Onun dışında yalvardıklarının aslı yoktur. Gerçekten yüce ve büyük olan sadece Allah'tır...

Tek gerçek budur. Ve tek gerçek Allah’tır. Allah’tan başka bütün varlıklar yaratılmıştır. Allah’ın onlara koyduğu yasa olmasaydı; hiç biri kendi varlığını kendisi devam ettiremezdi. Allah istediği anda yarattıklarını yok eder. Onun için neyine güveniyorlar? Neyine güveniyorlar da Allah’tan başkalarına yalvar yakar oluyorlar? Allah’tan başka yalvardıklarınız batıldır. Ne yaşayanlar, ne ölüp gidenler size hiçbir yardım yapamaz. Allah’tan başka sözünü dinleyip yolundan gittikleriniz batıldır. Allah’ın yasalarından başka uyduğunuz insanların yasaları batıldır. Onların hepsi bir gün yok olup gideceklerdir. Gerçek olarak sadece Allah’ın hâkimiyeti kalacaktır. Her yaratılan Allah’ın hâkimiyetine boyun eğecektir. Siz yeryüzünde havalanarak, böbürlenerek, insanlara hükmedenleri, yasalarımıza karşı çıkıp kendi yasalarıyla toplumu yönetenleri; hâkim, kahraman, bani, kurtarıcı, lider, ilah ilan etmekle ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Onların hepsi yarattığımız varlıklardır. İpleri elimizdedir. Canları elimizdedir. İstediğimiz zaman çeker alırız. Hesabımıza getirir, hükmümüzü verir cehenneme atarız. Malları, Mülkler, Paraları pulları ve orduları hiçbir işe yaramaz. Hiçbir şekilde hesabımızdan kurtulamazlar.

Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir; [*] O’nun peşi sıra yalvardıkları ise şüphesiz ki [batıl]dır. Şüphesiz ki Allah -evet yalnız O- yücedir, büyüktür.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:62; Yûnus 10:30, 32; Kehf 18:44; Hacc 22:6, 62; Mü’minûn 23:116; Nûr 24:25.

İşte (bütün bunlar gösteriyor ki) Allah, mutlak gerçeğin ta kendisidir ve (kâfirlerin) Onun dışında taptıkları (ilâhlar) ise bâtılın ta kendisidir. Şüphesiz çok yüce (ve) büyük olan sadece Allah’tır.

Gerçek budur: yalnızca Allah, Mutlak Hakikattir, ²⁸ ve insanların O’ndan başka çağırdıkları her şey tamamiyle değersiz ve geçersizdir; çünkü yalnız Allah yüce ve gerçekten uludur!

28 Bkz. sure 20, not 99.

İşte bu, Allah’ın hakkın kendisi olduğu, onların Allah ile aralarına koyup dua ile yalvardıklarının da batıl olduğu ve Allah’ın yüceler yücesi ve tek büyük olduğu gerçeğindendir. 22/5-6-62, 13/18, 35/14

İşte bu, Allah’ın mutlak hakikatin ta kendisi, onların ve O’nun dışında yalvarıp yakardıkları her şeyin de bütünüyle bâtıl olmasındandır: evet o Allah ki, yüce olan O’dur, ulu olan O’dur.[³⁶⁶⁷]

[3667] Eşyanın O’ndan bağımsız bir hakikati olduğunu düşünenler, mantığın en temel kuralını yok sayarlar.

Bu (eşsiz kudretler) Allah’ın hak, (müşriklerin) taptıklarının ise batıl (boş ve hayal) olduğunun (inkar edilmeyecek) bir delilidir. Şüphe yok ki Allah, yücelerin Yücesidir.

Böyledir, çünkü Allâh haktır, O’ndan başka yalvardıkları bâtıldır. Gerçekten ulu ve büyük olan, yalnız Allah’tır.

Şu beyan olunanlar şundandır ki, hak olan şüphe yok ancak Allah Teâlâ'dır. O'nun gayrı çağırdıkları hep bâtıldır. Ve muhakkak ki Allah'tır, o çok yüce, çok büyük olan O'dur.

Bu, böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin O'ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Böyledir, çünkü Allah haktır, O'ndan başka yalvardıkları batıldır. Gerçekten ulu ve büyük olan, yalnız Allah'tır.

Bu kudret ve 'ilim Allâh Te'âlâ'nın ma'bûdun bil-hakk oldığı ve Allâh'dan gayrı 'ibâdet itdikleri şeylerin bâtıl bulundığı içündir. Ve Allâh Te'âlâ pek 'âlî ve pek büyükdür.

Bu şundandır: Allah, gerçeğin ta kendisidir. Onunla araya koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah yücedir, büyüktür.

Bu, Allah'ın hak ve O'ndan başka yalvardıklarının batıl olduğunu gösterir. Ki Allah, yüce O'dur, büyük O'dur.

Bütün bunlar gösterir ki, Allah Hakkın(5) tâ kendisidir; Ondan başka yakardıkları şeyler ise bâtıldır. Herşeyden yüce, herşeyden büyük olan da işte o Allah'tır.

(5) Gerçek; gerçek tanrı; varlığı gerçek ve sabit olan; zâtında, sıfatlarında, isimlerinde gerçek olan; mutlak adalet sahibi; sözünde doğru, fiillerin... Devamı..

Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk'ın ta kendisidir. O'nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy'dir, yüceliğine sınır yoktur; Kebîr'dir, büyüklüğüne sınır yoktur.

ol andan ötürüdür kim bayıķ Tañrı ol ḥaķdur daħı bayıķ ol kim ŧaparsız andan ayruġa bāŧıldur. daħı bayıķ Tañrı ol yücedür [220b] uludur.

Ol andan ötürüdür kim Tañrı Ta‘ālānuñ ulūhiyyeti ẟābitdür ve anlar ṭapduġı ma‘būdlar andan özge bāṭıldur. Daḫı Tañrı Ta‘ālā yücedür, uludur.

Bu (deyilənlər) ona görədir ki, Allah haqq, (müşriklərin) Ondan qeyri ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən, Allah (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) böyükdür!

That (is so) because Allah, He is the True, and that which they invoke beside Him is the False, and because Allah, He is the Sublime, the Great.

That is because Allah is the (only) Reality, and because whatever else they invoke(3619) besides Him is Falsehood; and because Allah,- He is the Most High, Most Great.

3619 Cf. 22:62 and nn. 2842 and 2843. All the wonderful complexities, gradations, and nuances, that we find in Creation, are yet blended in one harmon... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.