8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Lokman Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ kîle lehumu-ttebi’û mâ enzela(A)llâhu kâlû bel nettebi’u mâ vecednâ ‘aleyhi âbâenâ(c) eve lev kâne-şşeytânu yed’ûhum ilâ ‘ażâbi-ssa’îr(i)

Ve onlara, Allah ne indirdiyse ona uyun dendi mi hayır derler, biz, atalarımızı neye uymuş bulduysak ona uyarız; ya Şeytan, onları yakıp kavuran azaba çağırıyorduysa.

 Onlara: “(Bu yanlış düşünce ve davranışları bırakıp) Allah’ın indirdiğine uyuverin (Kur’an’ın hükmüne ve Hz. Resul’ün sünnetine ve sisteminegelin)” dendiği zaman (onlar:) “Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz (ve atalarımızdan duyduğumuz) yola tâbi olup gideriz” derler. (Ya babaları bir şey bilmeyen ve Hakk yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?) Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmış olsa da mı (hâlâ babalarının ve atalarının izine ve düzenine uyup duracaklardır?)

Ve onlara: “Allah ne indirdiyse, O'na uyun” denildi mi, “Hayır” derler. “Biz atalarımızı neye uymuş bulduysak ona uyarız.” Ya şeytan onları, yakıcı ateşin azabına çağırmışsa, yine de atalarına mı uyacaklar?

Onlara:
“Allah'ın indirdiğine, Kur'ân'daki hükümlere uyun!” denildiğinde,
“Hayır! Biz bildiğimiz, gördüğümüz, atalarımızın hayat tarzına uyarız.” derler. Ya şeytan, şeytan tıynetli ahlâksız azgınlar, şeytanî güçler onları körüklenen alev püsküren ateşin azâbına çağırıyor, teşvik ediyor, sevkediyor ise, o zaman da mı atalarının izinden gidecekler?

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/170; 43/22.

Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun" denildiğinde: "Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız" derler. Şeytan onları dehşetli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı?

Onlara; 'Allah'ın indirdiklerine uyun' denildiğinde, derler ki; 'Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.' Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacaklar)?

O kâfirlere: “- Allah'ın indirdiği Kur'an'a tabi olun” denildiği zaman, derler ki: “- Hayır, biz atalarımızı neyin (hangi dinin) üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz.” Ya Şeytan, atalarını cehennem azabına çağırıyorduysa da mı (onlara uyacaklar)?

Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, onlar: “Hayır! Biz, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Ya şeytan onları ateşi sert olan Cehennem azabına çağırıyorsa…

Onlara, “Allah'ın indirdiğine uyunuz” denince; “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” derler. Şeytan onları alevli ateşe çağırmış olsa da mı?[427]

[427] Cehalet ve taklit hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XV, 148-152.

Onlara, «Allahın gönderdiği şeye uyun» denilse; derler ki: «Bizler atalarımızın bulunduğu yoldayız!», Onları şeytan yakıcı azaba çağırsa da mı?

Onlara: “Allah'ın indirdiğine uyun!” dense: “Hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı (ona uyacaklar)?

Bkz. 2/170 ve dipnotu 43/22

Ânlara: "Allâh’ın gökden inzâl iylediğine ittibâ’ idiniz." dinildiği vakit şeytân ânları ateş ’azâbına da sevk itse yine "Biz ecdâdımızdan gördüklerimize ittibâ’ ideriz" dirler.

Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Ya şeytan, babalarını alevli ateşin azabına çağırmışsa?

Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman, “Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Şeytan, kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?

Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, “Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız” dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa!

Onlara «Allah'ın indirdiğine uyun» dendiğinde: Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan, onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse!

Kendilerine, "ALLAH'ın indirdiğine uyun," denildiği zaman, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolu izleriz," derler. Şeytan kendilerini alevli ateşin azabına çağırıyor olsada mı?

Onlara: "Allah'ın indirdiğine tabi olun!"dendiği zaman: "Hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa, onun ardınca gideriz." diyorlar. Ya şeytan onları cehennnem azabına çağırıyor idiyse de mi onlara uyacaklar?

Ve Allahın indirdiğine tabi' olun denildiği vakıt kendilerine «hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz» diyorlar, ya Şeytan onları Saîr azâbına da'vet ediyor idise de mi?

Onlara (müşriklere), “Allah’ın, (resûlüne) vahyettiğine uyun” diye buyurulduğu zaman, “Hayır! Biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Şeytan, kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?

Onlara, “Allah'ın indirdiği şeye uyun.” dendiği zaman: “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” dediler. Peki! Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

Onlara: «Allahın indirdiğine tâbi' olun» denildiği zaman «Hayır, dediler, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız». Ya şeytan onları yalımlı (cehennem) azâb (ın) a çağırıyor idiyse?

Ve onlara: “Allah'ın indirdiğine tâbi' olun!” denildiği zaman: “Hayır! (Biz) atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tâbi' oluruz!” derler. Ya şeytan, onları o alevli ateşin azâbına çağırıyor idiyse! (Yine de onlara mı tâbi' olacaklar?)

Onlara (Allah ile ilgili çekiştikleri konuda) “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) gelin” dendiğinde “Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” derler. Ya şeytan atalarını ateşli bir azaba sürüklemiş ise demi? (Atalarına uyacaklar)

Onlara, Allah’ın bildirdiğine uyun denilince de "Yok, bizim atalarımız neye uyuyordularsa biz de ona uyarız" derler. Ya Şeytan onları alevli ateşe çağırıyor idiyse?

Onlara «— Allah/ın indirdiği Kur/an/a tâbi olun» denildi mi, onlar «— Hayır, biz babalarımızı ne yolda bulmuşsak ona tâbi oluruz» derler. Şeytan onları alevli bir ateşin azabına çağırsa da yine tâbi olacaklar mı?

Onlara “Allah’ın indirdiğine tabi olunuz” denildiği zaman, “Bilakis biz babalarımızı/atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz” derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı?⁷

7 Bakara, 2/170

Onlara, “Allah'ın indirdiklerine uyun” denildiğinde derler ki: “Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacaklar)?

Onlara, “Gelin bu kısır tartışmaları bırakın da, Allah’ın gönderdiği Kur’an ayetlerine uyun ve hayatınızı ona göre düzenleyin!”dendiği zaman, “Hayır; biz ancak, atalarımızdan gördüğümüz töre, gelenek ve ideolojilere uyarız! Onların uygulamalarını hiçbir kritiğe tâbi tutmadan körü körüne taklit ederiz! Öyle ya, siz atalarımızdan daha mı akıllısınız?” diye cevap verirler. İyi de, peki ya şeytan onların atalarını cehennem ateşine çağırmış ve onlar da şeytanın çağrısına uyup doğru yoldan çıkmış iseler, yine de onların izinden mi gidecekler?”
Hayır, doğrusu şudur ki:

Onlara:
-“Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiği zaman:
-“Aksine atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” dediler.
Şeytan onları Saîr’in / Çılgın Alevli Ateş’in azâbına çağırıyor idiyse de mi?

Bu gibilere : " Allah'ın indirdiklerini kabul edin " dendiği zaman: " Yok diyorlar, biz, atalarımızın gittiği yoldan gideriz. " Peki, şeytan kendilerini ateşe çağırsa da mı?

Onlara: "Allah’ın gönderdiği yasalara uyun!" denilse; "Hayır! Biz babalarımızın yolundan gideriz. Babalarımızın yolundan ayrılmayız!" derler. Öyleyse onlara sor: “Ya şeytan sizi ateşe çağırıyorsa? Buna rağmen yine de babalarınızın yolundan gitmeye devam mı edeceksiniz? Ya gittikleri yol yanlışsa? Onları cehenneme götürüyorsa? Onlar cehenneme gideceklerini bildikleri halde Allah’ın yolunu terk mi edecekler? Allah’ın yasalarına değil de insanların yasalarına mı uyacaklar? Görmüyorlar mı? İnsanlar çıkarlarına göre yasalar koyuyor. Sonra çıkarına ters gelince hemen değiştiriyor. Tekrar çıkarına göre yasalar koyuyor. Sürekli çıkarlara göre değiştirilen yasalar adaleti sağlar mı? Hiç düşünmez misiniz? Görmüyor musunuz? Rabbinizin yolu sapa sağlamdır! Asla çıkarlara göre değiştirilemez! Yamultulup çıkarlara alet edilemez! Buna yeltenenler cehenneme atılır! Akıl edip niçin düşünmüyorsunuz?"

Onlara (müşriklere) “Allah’ın indirdiğine uyun!” dendiği zaman, onlar “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız.” dediler. Şeytan, onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse (de mi)! [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:170; Mâide 5:104; A‘râf 7:28; Yûnus 10:78; Hûd 11:53-54, 62, 87; Enbiyâ 21:52-53; Şu‘arâ 26:70-74; Sebe’ 34:43; Sâffât 37:69... Devamı..

Onlara; “Allah’ın indirdiklerine uyun.” denildiğinde; “Hayır biz sadece babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.”¹ dediler. Şeytan o (babalarını) alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı? (Babalarının izinde gidecekler.)

1 Yani babalarımızın dinine inanır, onların yaptıklarını yapar, onların taptıklarına taparız derler. Bugün birçok Müslüman, dinlerine sokulan hurafe v... Devamı..

ve böyle [insanlara] Allah’ın bahşettiğine tâbi olmaları söylendiğinde, “Hayır, biz, atalarımızdan gördüğümüz [inanç ve eylem biçimlerin]e uyarız!” derler. Öyle mi, ya Şeytan onları yakıcı ateşin azabına çağırmışsa? ²⁰

20 “Şeytan” teriminin bu bağlamdaki anlamı için bkz. 2:14, not 10 ve 15:17, not 16. Kur’an’ın başka pek çok yerinde olduğu gibi, yukarıdaki ayet de, t... Devamı..

Böylelerine: – Allah’ın indirdiği kitaba/Kuran’a uyun, denilince: – Hayır, biz, atalarımızdan ne gördüysek ona uyarız, derler. Peki ya şeytan atalarını cehennem azabına çağırmışsa? 2/170-171, 5/104, 43/21...23, 43/36-37

İşte böylelerine “Allah’ın indirdiklerine uyun!” denildiğinde; “Asla, biz sadece atalarımızın hayat tarzına uyarız!” derler.[³⁶⁵⁵] Ne yani, şeytan onları çılgın bir ateşin azabına[³⁶⁵⁶] çağırmış olsa da mı (bunda ısrar edecekler)?

[3655] Mâ…‘aleyh kalıbına verdiğimiz “hayat tarzı” anlamı için bkz: 3:179, not 143. [3656] ‘Azâbi’s-sa‘îr için bkz: 25:11, not 18.... Devamı..

Onlara: "Allah'ın indirdiğine tabi olun" denilince, "Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola tabi oluruz" derler. (Rablerine ortak koşmaya devam ederler) Şeytan onları, cehennemin kızgın ateşine çağırıyor olsa da mı? (babalarının izinde gidecekler. Şeytanın kendilerine düşman olduğunu bilmiyorlar mı?)

Onlara: "Allâh’ın indirdiğine uyun!" dense: "Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytân onları alevli ateşin azâbına çağırmış olsa da mı?...

Onlara «Allah'ın indirmiş olduğuna tâbi olun», denildiği vakit, dediler ki: «Hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tâbi oluruz.» Ya şeytan onları alevli ateşin azabına davet eder olsa da mı (yine tâbi olacaklar)?

Kendilerine: “Gelin, Allah'ın indirdiği buyruklara uyun! ” denilince: “Hayır, biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız, sadece onlara uyarız” derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı onların peşinden gidecekler? [2, 170; 43, 22]

Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun!" dense: "Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız (onların yolundan gideriz)" derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı (babalarının izinde gidecekler)?

Eğer onlara Allâh Te'âlâ'nın indirdiği Kur'ân'a tâbi' olun denilse: "Biz babalarımızı üzerinde buldığımız şeye tâbi' oluruz" dirler. Eğer şeytân onları cehennem 'azâbına da'vet iderse ona tâbi' olurlar mı?

Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Şeytan, babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

Onlara:-Allah'ın indirdiğine uyun, denilince:-Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan onları çılgın azaba çağırıyor idiyse?

Onlara “Allah'ın indirdiğine uyun” dendiğinde, onlar “Biz, atalarımızdan ne gördüysek ona uyarız” dediler. Peki, ya Şeytan onları alevli ateş azabına çağırıyorsa?

Böylelerine, Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Peki, şeytan onları, alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

daħı ķaçan eyidildi anlara “uyuñ aña kim indürdi Tañrı” eyittiler “belki uyavuz aña kim bulduķ anuñ üzere atalarumuzı.” ay daħı eger oldise daħı mı şeyŧān oķır anları ŧamu 'azābındın yaña?

Daḫı ḳaçan anlara eyidilse uyuñuz Tañrı Ta‘ālā indürgen kitāba, eydürler:Bel ki uyaruz ol nesneye ki atalarumuzı anuñ üstine bulduḳ. Eger anlarışeyṭān da‘vet iderse daḫı ‘aẕābına cehennem odınuñ.

Onlara (Məkkə əhlinə): “Allahın nazil etdiyinə (Qur’ana) tabe olun!” deyildikdə, onlar: “Xeyr, biz atalarımızın getdiyi yolla (ibadət etdiyi dinə) tabe olacağıq!” – deyə cavab verərlər. Bəs Şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına çağırırsa necə? (Yenədəmi həmin yolla gedəcəklər?)

And if it be said unto them: Follow that which Allah hath revealed, they say: Nay, but we follow that wherein we found our fathers. What! Even though the devil were inviting them unto the doom of flame?

When they are told to follow the (Revelation) that Allah has sent down, they say: "Nay, we shall follow the ways that we found our fathers (following)."(3608) What! even if it is Satan beckoning them to the Penalty of the (Blazing) Fire?

3608 They do not realise that in the spiritual world, as in the physical world, there is constant progress for the live ones: they are spiritually dea... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.