19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Feyevme-iżin lâ yenfe’u-lleżîne zalemû ma’żiratuhum velâ hum yusta’tebûn(e)

Bir gündür o gün ki kendilerine zulmedenlerin özürleri de kabul edilmeyecek o gün, tövbe edip yaptıklarından vazgeçmeleri de istenmeyecek artık.

Artık o gün, zulmedenlerin ne (asılsız) mazeretleri bir yarar sağlayacak, ne de (Allah onların) hoşnutluk dileklerini (ve müsamaha beklentilerini) kabul buyuracaktır.

Yaratılış gayesi dışında yaşayanların, o gün özür beyan etmeleri kendilerine fayda vermez ve onlardan tevbe edip yaptıklarından vazgeçmeleri de, istenmeyecek artık.

Artık o gün, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen güç ve iktidar sahiplerinin, haksızlık edenlerin, inkârda ısrar edenlerin beyan edecekleri mazeretleri kendilerine fayda vermeyecek. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecek.

O gün zulmedenlere özürleri bir yarar sağlamaz, onlardan artık (Allah'ı) hoşnut edecek bir şey yapmaları da istenmez.

Artık o gün, zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak, ne (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.

Artık o kıyamet günü, o kâfirlere özür dilemeleri fayda vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz.

İşte o gün özür beyan etmeleri, zalimlere bir fayda vermeyecektir. Ve dönüş yapmaları onlara fayda vermeyecektir.

Artık o gün, zulmedenlerin mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan kendilerini düzeltmeleri de istenmeyecektir.

Zulmetmiş olanların, imdi, o gün, özürleri fayda vermez, onlardan tövbe dahi istenilmez

Zulmedenlere o gün mazeretleri bir fayda vermez, dertlerinin çaresine de bakılmaz.

O gün zâlimlerin ’özürleri fâide virmeyecek ve Allâh’ı râzı itmeleri taleb olunacakdır.

Zulmedenlerin, o gün mazeretleri fayda vermez; artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.

O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah’ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.

Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak, onlardan Allah’ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir.

Artık o gün, zulmedenlerin (beyan edecekleri) mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez.  

 Kıyamet günü, artık iş işten geçmiş olacak, ileri sürülecek mazeretler bir fayda sağlamayacağı gibi, yapılanlardan pişmanlık duyma, tevbe etme v.b. y... Devamı..

O gün, zalimlerin özrü kendilerine bir yarar sağlamıyacaktır; kendilerini temize çıkarmaları da istenmez.

Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecektir. Onların dertlerinin çaresine de bakılmayacaktır.

Artık o gün o zulmedenlere ma'ziretleri faide vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz

O gün zulmedenlere özürleri bir fayda sağlamaz, onlardan artık (Allah’ı) razı edecek bir şey yapmaları da istenmez.

Artık o gün zalimlere mazeretleri yarar sağlamaz. Onlardan mazeret de istenmeyecek.

Artık zulmedenlere o gün ma'zeretleri fâide vermeyecek, onlardan (Allahın râzî olacağı şey'e) rücû' da istenmeyecekdir.

Artık o gün, zulmedenlere, ne ma'zeretleri fayda verir, ne de onlardan (Allah'ı) râzı etmeleri istenir.

Artık o gün, (dünyadayken azgınlaşıp) zulmetmiş olan kimselere mazeretleri fayda vermez ve onlardan özür dilemeleri de kabul edilmez.

Ogün zulmedip haksızlık yapanlara, mazeretleri fayda vermeyecek ve bundan sonra kendilerini düzeltme zamanı verilmeyecek.

gün kıyıcıların ileri sürecekleri engeller işe yaramıyacak, tövbe etmeleri de istenmiyecektir.

Bu gün öz nefislerine zulüm edenlerin özürleri bir işe yaramayacak, onlardan tövbe de istenmeyecek [²].

[2] Yani Allah'ı hoşnut etmeleri aranmayacak.

O gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamaz. Allah’ın rızasını kazanacak şeyler yapmaları da istenmez.

Artık o gün, zulmetmekte olanların ne mazeretleri bir yarar sağlayacak ve ne de (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.

İşte O Gün, zulüm ve haksızlık etmiş olanların mâzeretleri kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak ve Rablerinin hoşnutluğuna da eremeyecekler. Zira vaktiyle kendilerine yeterli bir süre verilmiş, güzelce uyarılmışlardı:

İşte, zulmetmiş olanlara mazeretleri o gün yarar sağlamaz. Onlardan bir şey de istenmez.

O gün zalimlerin mazereti işe yaramaz. Artık sızlanmaya bile hakları yoktur...

Hesap günü zalimlere mazeretleri yarar sağlamaz! Hesap günü Allah’ı razı edecek işleri yapma istekleri de kabul edilmez. Çünkü iş yapma zamanı geçmiştir. Zaman mükâfatlandırma, cezalandırma zamanıdır. Tekrar dünyaya döndürülecek de değildirler. Dünyada onlara ecel vakitlerine kadar süre verilmiştir. Verilen süre yeterlidir. Üstelik sadece süre verilmemiş, önlerine birçok delil, açıklama konulmuştur. Ama onlar bütün gerçekleri ellerinin tersiyle itmişlerdi. Bugün hangi hakla biz iyi şeyler yapmak istiyoruz diyorlar?

O gün, haksızlık edenlerin mazeretleri yarar sağlamayacak; onlardan (Allah’ı) memnun etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. [*]

Benzer mesajlar: Nahl 16:84; Mü’minûn 23:108; Neml 27:85; Mü’min 40:52; Câsiye 45:35; Kâf 50:28; Tahrîm 66:7; Kıyâmet 75:15-16; Mürselât 77:35-36.... Devamı..

Artık o gün zâlimlerin mazeretleri de bir fayda vermeyecek ve onlardan Allah’ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecek.

Fakat o Gün, zulme şartlanmış olanların ne mazeretlerinin bir faydası olacak, ne de kendilerini düzeltmelerine izin verilecektir.

İşte o gün, kendilerine zulmedip yazık edenlere ne sunacakları mazeret fayda verir ne de Allah’ı hoşnut etmek için yeni bir imkân isteklerine cevap verilir. 16/84, 18/49, 45/34- 35, 75/1...19

Ne ki o gün, zulme gömülüp gitmiş olanlara getirecekleri mazeret fayda vermeyeceği gibi ilave bir başvuru fırsatı da verilmeyecek…

Artık zalimlere o gün, özür dilemeleri yarar sağlamayacak ve onlardan, Rablerini hoşnud etmeye (tevbe ve bağışlanma diyemeye) çalışmaları da, istenmeyecektir.

O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah’ı razı edecek amelleri işleme istekleri de hoş karşılanmaz.

Zulmetmiş olanlara o günde özür dilemeleri kendilerine faide vermez ve onlardan rızayı câlip bir şey de istenmeyecektir.

O gün zalimlere, mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan özür dilemeleri de istenilmez.

Dünyaya gönderilip Allah’ı razı etme, imanlı bir hayat sürme fırsatı verilmez.

Artık zulmetmiş olanlara o gün, ne mazeretleri fayda verir ve ne de onlardan rıza talebetmeleri istenir.

O günde kâfir ve zâlimlere ma'zeretleri fâide virmez ve onlardan Allâh'ı râzı itmek de taleb olunmaz.

Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah’ı razı etmeleri de istenmeyecektir.

İşte o gün, zulüm edenlerin mazeretleri bir fayda sağlamaz. Onlardan hiç bir şey de istenmez.

Zulmedenlere o gün mazeretleri bir fayda vermez; artık onlardan Allah'ı hoşnut edecek birşey de istenmez.

Zulmetmiş olanlara, özür bildirmeleri o gün yarar sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmez.

pes ol gün aśśı eylemez anlara kim žulm eylediler 'uzurlanduķları ne daħı anlar ħoşnūd eylemek istenileler.

Ol günde aṣṣı eylemeye ẓālimlere ‘öẕr eylemekleri, anlara ḫoşnūdluḳ daḫıolmaya.

O gün zalımlara üzrləri heç bir fayda verməz və onların tövbə etmələri (Allah rizasını diləmələri) də istənilməz!

In that day their excuses will not profit those who did injustice, nor will they be allowed to make amends.

So on that Day no excuse of theirs will avail the Transgressors,(3575) nor will they be invited (then) to seek grace (by repentance).

3575 It will be no use for those who deliberately rejected the clearest warnings in Allah's Message to say: "Oh we did not realise this!" The excuse w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.