25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Munîbîne ileyhi vettekûhu veakîmû-ssalâte velâ tekûnû mine-lmuşrikîn(e)

Ne emrettiyse ona uyarak hepiniz, yüzünüzü o dine döndürün ve namaz kılın ve şirk koşanlardan olmayın.

 Artık hepiniz “canı gönülden ve bütünüyle” Allah’a yönelin (itiraz ve isyanı bırakıp “münib” olarak Rabbinize inabe edin, teslimiyet gösterin) ve yalnız O’ndan korkup çekinin. Namazı da (anlamına ve amacına uygun) kılın ve sakın Allah’a ortak koşan müşriklerden olmayın.

O halde batıl olan herşeyden yüz çevirerek, yalnızca O'na yönelin, yolunuzu O'nun kitabıyla bulmaya çalışın, namazı devamlı ve dikkatli bir şekilde kılın ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girmeyin.

Allah'a yönelerek, varlığınızı Allah yoluna, dine adayın. Ona sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azabından korunun. Namazı erkanına, şartlarına, vaktine riayet ederek âşikâre kılın, imandan sonra, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan, gizli şirki yaşayan, başka otoriteler de kabul eden müşriklerden olmayın.

Gönülden boyun eğerek O'na yönelin, O'ndan sakının, namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Hep Allah'a dönüb itaat edin, O'ndan korkun ve namaza devam edin; müşriklerden olmayın.

(Siz ey müminler!) Allah’a yönelin, O’nun azabından sakının, namazı doğruca kılın ve sakın müşriklerden olmayın!

Bütün kalbinizle Allah'a yönelenler olarak O'na saygı duyunuz; namazı kılınız; müşriklerden olmayınız!

O'na dönünüz, O'ndan sakınınız, namaz kılınız, eş koşanlardan olmayın

(O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönelin! O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Namazınızı ikame edin! O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlardan olmayın!

Allâh’a ilticâ idiniz ândan korkınız, namâz kılınız ve müşriklerden olmayınız.

31,32. Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız.

31,32. Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

31-32. Gönülden O’na yönelin, O’na saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp -her bir grubun kendindekini beğendiği- fırkalara ayrılanlardan olmayın.

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

O'na yönelin; O'nu sayıp dinleyin. Namazı gözetin ve ortak koşanlardan olmayın.

Başkasından geçerek hep O'na gönül verin ve O'ndan sakının. Namaza devam edin ve müşrilerden olmayın.

Başkasından geçerek hep ona gönül verin ve ona korunun ve namaza devam edin de müşriklerden olmayın

(Ey mü’minler! İhlas ile kalben/manen) yalnız O’ (nun rızası) na yönelin ve O’ (nun azabı) ndan korkun, namazı (dosdoğru) kılın ve (Allah’a) ortak koşanlardan olmayın.

O'na yönelin. O'na karşı takva¹ sahibi olun. Salatı ikame edin². Müşriklerden olmayın.

1- Korunma; Allah\ın buyruklarına içtenlikle uyarak; o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak. 2- İbadete la... Devamı..

Hepiniz Ona dönün, Ondan korkun. Namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın.

(Hepiniz) O'na yönelen kimseler olarak, O'ndan sakının, namazı hakkıyla edâ edin ve müşriklerden olmayın!

İçten gelen bir samimiyetle O’na yönelin, O’ndan korunun, namazı kılın ve sakın ola ortak koşanlardan olmayın.

Allah’a dönün. Ondan sakının. Namaz kılın. Sakın Allah’a eş koşanlardan,

31, 32. O/na dönerek yüzünüzü doğrultun, O/ndan sakının. Namazı dosdoğru kılın. Müşriklerden, dinlerini darmadağın edip fırka fırka ayrılanlardan olmayın. Her bir güruh kendi diniyle sevinir.

Allah’a gönülden yönelerek, O’na karşı sorumluluk bilincinde olunuz ve namazı dosdoğru kılınız. Sakın ortak koşanlardan olmayınız.

O'na dönenlerden olarak (yüzünüzü ilahi fıtrata doğrultun). O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

İşte bunun için siz, Allah’ın yasalarıyla çelişen her şeyden ve herkesten yüz çevirerek, tüm ruhunuzla ve tüm benliğinizle O’na yönelin ve O’na yürekten saygıyla bağlanın. Namazı dosdoğru kılın ve O’ndan başkalarını kanun koyucu ve yol gösterici kabul ederek tanrılaştıran şu müşriklerden biri olmayın!

O’na yönelmiş olarak!
O’ndan sakınıp korunun!
Namaz’ı kılın!
Müşrikler’den olmayın!

Gözünüzü Allah'tan ayırmayın. Ona karşı kendinizi sağlama alın. Namaza devam edin. Sakın ola aratanrıcı olmayın.

Hepiniz Allah’a yönelerek O’na karşı gelmekten sakının, salat-ı ikame ederek, ayetlerle bilginizi bilincinizi artırın! Hatalarınızdan dolayı bir daha yapmamak üzere af dileyin! Allah’ın yasalarına uyarak yaşayacağınıza söz verin! Allah’ın yasalarına uymayıp insanların çıkardığı yasalara uyarak müşriklerden olmayın!

Hepiniz O’na yönelenenler olarak (fıtratınıza dönün)! O’na karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun, namazı kılın; müşriklerden olmayın!

Ona gönülden bağlanarak yönelin, Ondan hakkıyla sakının, namazı dosdoğru ve devamlı kılın ve sakın müşriklerden de olmayın.

[O halde bâtıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca] O’na yönel; ve O’na karşı sorumluluğunun bilincinde ol; namazını devamlı ve dikkatli şekilde ifa et ve O’ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girme;

Batılın her türlüsünden yüz çevirerek Allah’a yönelin, O’na karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın. 2/177, 14/31, 39/54- 55

(Aracının her türünden yüz çevirip) yalnız O’na yönelerek O’na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ibadet ve duanızın[³⁵⁹⁴] istikametini doğrultun;[³⁵⁹⁵] ve asla O’ndan başkasına ilâhlık atfedenlerden olmayın![³⁵⁹⁶]

[3594] Veya: “namazınızın”. Salât için bkz: 2:45; 5:12,58; 6:162 ve 19:59, ilgili notlar. [3595] İstikameti doğru bir ibadetin nitelikleri için bkz... Devamı..

(Ey iman edenler) Hepiniz O'na yönelin. O'ndan (Onun azabından) korkun!.. Namazı dosdoğru kılın müşriklerden olmayın.

Yalnız O’na(Allah’a) yönelin ve O’ndan çekinin ve namazı kılın, ortak koşanlardan olmayın.

Hep O'na dönünüz ve O'ndan korkunuz ve namazı doğruca kılınız ve müşriklerden olmayınız.

31, 32. Başka her şeyden geçerek O'na tam gönül verin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin! Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın! Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir [6, 159].

Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve (Allah'a) ortak koşanlardan olmayın.

Allâh Te'âlâ'ya itâ'at ve 'ibâdetle teslîm oldığınız halde ândan korkub sakının, salâtı ikāme idin ve müşriklerden olmayın.

Ona yönelen kişiler olun, ondan çekinin ve namazı tam kılın da müşriklerden olmayın.

O'na ihlasla yönelin, O'ndan korkun ve namazı kılın ki müşriklerden olmayın.

Hepiniz Ona yönelin, Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

O'na yönelmiş kişiler olarak O'ndan sakının! Namazı/duayı yerine getirin ve sakın şirke sapanlardan olmayın;

dönicilerken andın yaña. daħı ķorķuñ andan daħı ŧururuñ namāzı daħı olmañ ortaķ eyleyicilerden.

Döniciler‐iken Tañrı Ta‘ālāya Tañrıdan ṣaḳınuñuz. Daḫı durġuruñ namāzıve müşriklerden olmañuz

(Ya Rəsulum! Sən və ümmətin) tövbə edərək Ona tərəf dönün. Ondan (Allahın əzabından) qorxun, namaz qılın və müşriklərdən olmayın!

Turning unto Him (only); and be careful of your duty unto Him, and establish worship, and be not of those who ascribe partners (unto Him);

Turn ye back in repentance(3543) to Him, and fear Him: establish regular prayers, and be not ye among those who join gods with Allah,-

3543 "Repentance" does not mean sackcloth and ashes, or putting on a gloomy pessimism. It means giving up disease for health, crookedness (which is ab... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.