25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fî ednâ-l-ardi vehum min ba’di ġalebihim seyaġlibûn(e)

En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlubiyetten sonra galip olacaklar.

(Bu olay) Dünya’nın en alçak yerinde (meydana gelmişti)[Not: Bu savaş Lut kavminin helak edildiği, deniz seviyesinden 400 m. aşağı bölgede geçmiştir.] Ama onlar, (İran Mecusilerine bu hezimetle) yenilgilerinden sonra (Bizanslılar tekrar Perslilerle savaşıp bu sefer galip gelerek) onları yeneceklerdir.

Bizans ordusu Arapların yurtlarının bulunduğu yakın bir yerde yenildiler. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra, yeniden üstünlük sağlayacaklar.

Bulunduğunuz bölgeye en yakın yerde yenildiler. Bu yenilgilerinin ardından, yakında galip gelecekler.

(Arap yarımadasına) en yakın bir yerde. Ancak onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Arab ülkesine en yakın yerde... Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra muhakkak gâlib gelecekler.

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Araplara) en yakın bir bölgede yenildiler. Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Bundan önce de, bundan sonra da bütün emir ve yetki, Allah’a mahsustur. İşte o gün müminler, Allah’ın (onlara) verdiği yardım ile(*) sevineceklerdir. Allah istediğine yardım eder. O, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.

(*) Rumların Farsları yendiği gün, Müslümanlar da Bedir’de Mekkelileri yendiler. (Nesefi) Bir kıraate göre de: “Rumlar, Müslümanları yendiler. Onları... Devamı..

2,3,4,5. Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.[419]

[419] Bizanslılarla Persler arasındaki savaşlar hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XV, 16-18.

2,3. Rumlar yenildiler yakın bir yerde; yenildikten sonra — birkaç yıl içinde — yeneceklerdir

Ama onlar yeryüzünün en yakın/en alçak bir yerinde bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.

Şam ve Kudüs’ün İranlılara geçmesiyle sonuçlanan savaşın cereyan ettiği Lût Gölü bölgesi Araplara yakın bir yer olduğu gibi, karaların en alçak noktas... Devamı..

Bu da yakın bir memleketde vukû’a gelmişdi. Lâkin bu mağlûbiyetden bir kaç sene sonra ânlar gâlib geleceklerdir.

2,3,4,5. Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.

2,3,4,5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.[422]

Hz. Muhammed’e peygamberlik verildiği sırada, dönemin iki süper gücünden İranlılar, Rumlara (Bizans’a) savaşta galip gelmişlerdi. Kendileri gibi putpe... Devamı..

2-5. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah’ın dediği olur. O gün müminler Allah’ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir.

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.  

 Ehl-i kitap olan Bizanslılar, mecusî İranlılar tarafından mağlup edilmişti. Mekke müşrikleri bu sonuca çok sevindiler ve müslümanlara: «Eğer Allah, s... Devamı..

(Arapların yaşadığı) bölgeye en yakın yerde... Yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

(Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde onlar, bu yenilgilerinin ardından mutlaka galib geleceklerdir.

Arzın yakınında, maamafih onlar bu mağlûbiyyetlerinin arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler

2-3-4-5. Rumlar, (ateşperest olan Pers İmparatorluğu’na, Arapların yaşadığı bölgeye) en yakın bir yerde (yaptıkları savaşta) yenildiler. Ancak onlar *(Rumlar), bu mağlubiyetlerinden sonra, birkaç yıl içinde (Perslere) galip gelecekler. Bundan önce de sonra da emir (takdir, hüküm) Allah’ındır. *Ve o gün mü’minler sevinecektir. (Bu,) Allah’ın yardımıyla (olacaktır). O, dilediğine yardım eder. O (Allah), her işinde mutlak galip olandır, çok merhamet edendir.

En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.

Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından gaalib olacaklar,

2,3,4,5. Rum'lar (Arab'ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir.(3) Önünde de sonunda da emir Allah'ındır; o gün mü'minler de Allah'ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

(3)Mekke müşrikleri, o günlerde kendileri gibi müşrik olan Îran Devleti’nin, ehl-i Kitab olan Doğu Roma İmparatorluğuna galebesiyle sevinmişler ve ken... Devamı..

Yeryüzünün yakın bir döneminde. Bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.

Çok yakın bir yerde. Ancak, onlar bu yenilmelerinin ardından yeneceklerdir,

Halbuki onlar yenildikten sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir.

(Üstelik size) en yakın yerde, ama onlar yenilgilerinin ardından tekrar yeneceklerdir.

(Hicaz'a) Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

O dönemin en güçlü iki İmparatorluğu arasında yapılan bu savaş, Arapların yaşadığı bölgeye yakın bir yerde, Lût Gölü diğer adıyla Ölü Deniz yakınlarında meydana geldi.
Fakat bir daha asla belini doğrultamayacağını zannettiğiniz Bizanslılar, bu yenilginin ardından yeniden toparlanıp İranlıları yenecekler. Ne zaman mı?

Yenilgilerinden sonra galip geleceklerdir;

Önasya'da. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.

Putperestler boşuna sevinmesin! Onlar; Ehli Kitap Hristiyan Rumlar, Zerdüşt İran’a yenildi diye seviniyorlar. Müminleri tehdit ediyorlar. Biz de size galip geleceğiz diyorlar. Boşuna sevinmesinler! Yakın zamanda Rumlar galip gelerek Zerdüşt İranlılara dersini verecek!

2,3,4,5. Rumlar (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın yerde yenildi. (Oysa) onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir (yetki) yalnızca Allah’a aittir. O gün, müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. [*] (Allah) dilediğine (layık olana) yardım eder. O güçlüdür, çok merhametlidir.

Burada sözü edilen sevinç, hem Rumların Farsları yenmesi hem de aynı tarihte yaşanan Bedir zaferi vesilesiyledir. Rumların, önceden mağlup oldukları F... Devamı..

2,3,4,5. Rumlar (Mekke’ye) en yakın bir yerde¹ yenilgiye uğradılar.² Ama onlar bu yenilgilerinden birkaç yıl sonra galip gelecekler. Eninde sonunda emir Allah’ındır. Ve o gün mü’minler de Allah’ın yardımından dolayı sevinecekler. Zîrâ O (Allah) dilediğine yardım eder ve O, çok şereflidir, pek merhametlidir.³

1 Arzın en yakınında demek; Mekke arzının, yani Arabistan’ın en yakınında, Şam’da yahut Rum başkentinin pek yakınında yani Anadolu’da, İstanbul civarı... Devamı..

yakın bir yerde; ama bu yenilgiye rağmen (yeniden) üstünlük sağlayacaklar

Size yakın bir bölgede. Ama bu yenilginin ardından çok yakında galip gelecekler. 20/113

(üstelik) en yakın yerde;[³⁵⁵⁸] ama onlar, bu yenilgilerinin ardından yeniden galip gelecekler;

[3558] Yani: “Bizans’ın merkezinde”. Persler, Bizans’la aralarındaki kadim rekabette Bizans’ı 7. yüzyılın başlarında Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısı... Devamı..

3,4,5. Yakın bir yerde! (Cezire’de) Fakat onlar, bu yenilginin ardından bir kaç yıl içinde mutlaka galib geleceklerdir, önceki (yenilgileri) de, sonraki (galebeleri) de, (O’nun takdiridir) emir Allah’ındır. O gün müminler de, Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir! (Nitekim Romalılar galib geldikleri gün, Müslümanlar da müşriklere, Bedirde galib gelmişlerdi)

En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir;

Yerin en yakınında. Maamafih onlar mağlubiyetlerinden sonra muhakkak ki, galip olacaklardır.

2, 3. Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.

Edna’l-ard: “Arap diyarının Rumlara en yakın yerinde” demektir. Zira Araplar arasında malum olan “arz” bundan ibarettir. Bu en yakın yer ise Şam bölge... Devamı..

(Bölgeye) En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir;

Size yakın bir yerde, bu mağlûbiyetden sonra dokuz senede galebe ideceklerdir.

[*] Rumların o zaman mecûsî olan İranlılara mağlûb olduklarını henüz haber gelmezden evvel bu sûre-i şerîfenin ibtidâsındaki âyetlerle Cenâb-ı Hak mü'... Devamı..

(Yenilgi) Çok yakın bir yerde[*] oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir.

[*] Dünyanın en basık yerinde anlamı da verilebilir. Çünkü savaş Ölüdeniz (Ürdün ile İsrail arasında) çevresinde olmuştur.

Yenilgiden sonra galip geleceklerdir.

Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında.(2) Fakat mağlûbiyetlerinden sonra onlar tekrar galip gelecekler:

(2) “Ednâ’l-arz” deyimi hem “yakın bir yerde,” hem de “arzın en aşağısında” anlamına gelmektedir ki, anlatılan olay için her iki anlam da geçerlidir. ... Devamı..

Yeryüzünün en yakın/en alçak bir yerinde. Ama onlar yengilerinin ardından galip duruma geçecekler,

2-3. yiñildi rūmiler yaķınıraķ yirde ya'nį 'arab iline daħı rūmiler andan śoñra yiñdi rūmileri ya'nį farsiler tįz yiñeler rūmiler

‘Arab yirine yaḳın yirlerde. Daḫı anlar maġlūb olduḳlarından ṣoñra ġālib ola‐çaḳlardur.

(Ərəbistana) ən yaxın bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.

In the nearer land, and they, after their defeat will be victorious

In a land close by; but they, (even) after (this) defeat of theirs, will soon be victorious-(3506)

3506 The Pagan Quraysh of Makkah rejoiced at the overthrow of Rome by Persia . They were pro-Persian. and in their heart of hearts they hoped that the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.