22 Ekim 2020 - 5 Rebiü'l-Evvel 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fî ednâ-l-ardi vehum min ba’di ġalebihim seyaġlibûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu olay) Dünya’nın en alçak yerinde (meydana gelmişti). Ama onlar, (İran Mecusilerine bu mağlubiyetlerinden) yenilgilerinden sonra (tekrar Perslilerle savaşıp bu sefer galip gelecek) onları yeneceklerdir.*

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlubiyetten sonra galip olacaklar.

Abdullah Parlıyan Meali

Bizans ordusu Arapların yurtlarının bulunduğu yakın bir yerde yenildiler. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra, yeniden üstünlük sağlayacaklar.

Ahmet Tekin Meali

Bulunduğunuz bölgeye en yakın yerde yenildiler. Bu yenilgilerinin ardından, yakında galip gelecekler.

Ahmet Varol Meali

(Arap yarımadasına) en yakın bir yerde. Ancak onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Ali Bulaç Meali

Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Arab ülkesine en yakın yerde... Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra muhakkak gâlib gelecekler.

Bahaeddin Sağlam Meali

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Araplara) en yakın bir bölgede yenildiler. Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Bundan önce de, bundan sonra da bütün emir ve yetki, Allah’a mahsustur. İşte o gün müminler, Allah’ın (onlara) verdiği yardım ile(*) sevineceklerdir. Allah istediğine yardım eder. O, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.*

Bayraktar Bayraklı Meali

2,3,4,5. Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.[419]*

Besim Atalay Meali

2,3. Rumlar yenildiler yakın bir yerde; yenildikten sonra — birkaç yıl içinde — yeneceklerdir

Cemal Külünkoğlu Meali

2,3,4,5. Rumlar (Bizanslılar), yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar (İranlılara yenildiler). Ama onlar (bu) yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Karar yetkisi, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecekler. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

2,3,4,5. Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

2,3,4,5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.[422]*

Diyanet Vakfı Meali

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.  *

Edip Yüksel Meali

(Arapların yaşadığı) bölgeye en yakın yerde... Yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde onlar, bu yenilgilerinin ardından mutlaka galib geleceklerdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Arzın yakınında, maamafih onlar bu mağlûbiyyetlerinin arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler

Erhan Aktaş Meali

En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.

Hasan Basri Çantay Meali

Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından gaalib olacaklar,

Hayrat Neşriyat Meali

2,3,4,5. Rum'lar (Arab'ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir.(3) Önünde de sonunda da emir Allah'ındır; o gün mü'minler de Allah'ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.*

İlyas Yorulmaz Meali

Yeryüzünün yakın bir döneminde. Rumlar bu yenilgilerinden sonra, birkaç sene içinde galip gelecekler.

Kadri Çelik Meali

(Hicaz'a) Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Mahmut Kısa Meali

O dönemin en güçlü iki İmparatorluğu arasında yapılan bu savaş, Arapların yaşadığı bölgeye yakın bir yerde, Lût Gölü diğer adıyla Ölü Deniz yakınlarında meydana geldi.
Fakat bir daha asla belini doğrultamayacağını zannettiğiniz Bizanslılar, bu yenilginin ardından yeniden toparlanıp İranlıları yenecekler. Ne zaman mı?

Mehmet Türk Meali

2,3,4,5. Rumlar (Mekke’ye) en yakın bir yerde1 yenilgiye uğradılar.2 Ama onlar bu yenilgilerinden birkaç yıl sonra galip gelecekler. Eninde sonunda emir Allah’ındır. Ve o gün mü’minler de Allah’ın yardımından dolayı sevinecekler. Zîrâ O (Allah) dilediğine yardım eder ve O, çok şereflidir, pek merhametlidir.3*

Muhammed Esed Meali

yakın bir yerde; ama bu yenilgiye rağmen (yeniden) üstünlük sağlayacaklar

Mustafa Çavdar Meali

Size yakın bir bölgede. Ama bu yenilginin ardından çok yakında galip gelecekler. 20/113

Mustafa İslamoğlu Meali

(üstelik) en yakın yerde;[3558] ama onlar, bu yenilgilerinin ardından yeniden galip gelecekler;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yerin en yakınında. Maamafih onlar mağlubiyetlerinden sonra muhakkak ki, galip olacaklardır.

Suat Yıldırım Meali

2, 3. Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. *

Süleyman Ateş Meali

(Bölgeye) En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir;

Süleymaniye Vakfı Meali

(Yenilgi) Çok yakın bir yerde[*] oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir.*

Şaban Piriş Meali

Yenilgiden sonra galip geleceklerdir.

Ümit Şimşek Meali

Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında.(2) Fakat mağlûbiyetlerinden sonra onlar tekrar galip gelecekler:*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yeryüzünün en yakın/en alçak bir yerinde. Ama onlar yengilerinin ardından galip duruma geçecekler,

M. Pickthall (English)

In the nearer land, and they, after their defeat will be victorious

Yusuf Ali (English)

In a land close by; but they, (even) after (this) defeat of theirs, will soon be victorious-(3506)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.